Respiporc Flu3

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

18-09-2020

Активна съставка:
инактивиран грип-А вирус / свиня
Предлага се от:
CEVA Santé Animale
АТС код:
QI09AA03
INN (Международно Name):
inactivated influenza-A virus, swine
Терапевтична група:
Прасета
Терапевтична област:
Имунологични
Терапевтични показания:
Активна имунизация на свинете, на възраст между 56 и нататък дни, включително и на бременни свине майки, срещу свински грип, причинен от подтипове Н1N1, h3n2 и H1N2 за намаляване на клинични признаци на вирусен товар след инфекция на белите дробове. Офанзивата на имунитета: 7 дни след първичния vaccinationDuration на имунитета: 4 месеца прасета, ваксинирани на възраст между 56 и 96 дни и 6 месеца в прасета, ваксинирани първи път през 96 дни и по-висока. Активна имунизация на бременни свине-майки след приключване на първичната ваксинация, чрез инжектиране на единични дози от 14 дни преди раждане, за да се развиват високи колостральных имунитет, който осигурява клиничен защита на свине, най-малко, след 33 дни след раждането.
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000153
Дата Оторизация:
2010-01-14
EMEA код:
EMEA/V/C/000153

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

19-01-2010

Листовка Листовка - чешки

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

18-09-2020

Листовка Листовка - датски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

18-09-2020

Листовка Листовка - немски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

18-09-2020

Листовка Листовка - естонски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

19-01-2010

Листовка Листовка - гръцки

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

18-09-2020

Листовка Листовка - английски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

19-01-2010

Листовка Листовка - френски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

18-09-2020

Листовка Листовка - италиански

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

19-01-2010

Листовка Листовка - латвийски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

19-01-2010

Листовка Листовка - литовски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

19-01-2010

Листовка Листовка - унгарски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

19-01-2010

Листовка Листовка - малтийски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

19-01-2010

Листовка Листовка - нидерландски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

19-01-2010

Листовка Листовка - полски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

18-09-2020

Листовка Листовка - португалски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

19-01-2010

Листовка Листовка - румънски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

19-01-2010

Листовка Листовка - словашки

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

19-01-2010

Листовка Листовка - словенски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

18-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

19-01-2010

Листовка Листовка - фински

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

18-09-2020

Листовка Листовка - шведски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

18-09-2020

Листовка Листовка - норвежки

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

18-09-2020

Листовка Листовка - исландски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

18-09-2020

Листовка Листовка - хърватски

18-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

18-09-2020

B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

ЛИСТОВКА:

Respiporc FLU3

Инжекционна суспензия за прасета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Ceva Santé Animale

10 av. de La Ballastière

33500 Libourne

Франция

Производител,

отговорен за освобождаване на партидата:

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Германия

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás u. 5.

1107 Budapest

Унгария

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Respiporc FLU3 инжекционна суспензия за прасета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА

(ИТЕ)

Бистра, жълтеникавооранжева до розова инжекционна суспензия.

Всяка доза от 2 ml съдържа:

Активни субстанции:

Щамове на инактивиран вирус А на инфлуенца /свине/

Bakum/IDT1769/2003 (H3N2)

≥ 10.53 log

GMNU

Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1)

≥ 10.22 log

GMNU

Bakum/1832/2000 (H1N2)

≥ 12.34 log

GMNU

GMNU = Геометрична средна стойност на неутрализиращи единици, постигната при морски

свинчета след двукратна имунизация с 0.5 ml от тази ваксина.

Аджувант:

Carbomer 971 P NF

2.0 mg

Ексципиент:

Thiomersal

0.21 mg

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За aктивна имунизация на прасета след 56 дневна възраст, включително и на бременни свине

срещу инфлуенца при свинете, причинена от субтипове H1N1, H3N2 и H1N2 за редуциране на

клиничните признаци и вирусното натоварване на белия дроб след инфекция.

Начало на имунитета:

7 дни след началната ваксинация

Продължителност на имунитета:

4 месеца при прасета, ваксинирани между 56 и 96 дневна

възраст

6 месеца при прасета, ваксинирани за първи път на 96

дневна възраст и по-късно.

За активна имунизация на бременни свине, след завършване на начална имунизация чрез

инжектиране на еднократна доза 14 дни преди опрасване, за постигане на висок коластрален

имунитет, който осигурява клинична защита на прасетата в продължение на повече от 33 дни

след раждането.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

След ваксинация в много редки случаи е възможно да се появи слаб, преходен оток в мястото

на инжектиране, който намалява до 2 дни.

В много редки случаи е възможно слабо, преходно повишаване на ректалната температура след

ваксинация(„ много редки” - по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни,

включително изолирани съобщения).

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятна(и)

реакция(и))

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани

в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да

уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Прасета

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Интрамускулно приложение.

Прасета:

Начална ваксинация: двукратно инжектиране на една доза (2 ml)

след навършване на 96 дневна възраст, с интервал от 3 седмици между инжектиранията,

за постигане на продължителност на имунитета повече от 6 месеца

или

между 56 и 96 дневна възраст, с интервал от 3 седмици между инжектиранията,

за постигане на продължителност на имунитета повече от 4 месеца

Ремонтни прасета и свине:

Начална ваксинация: виж по-горе

Допълнителна ваксинация може да се направи по всяко време на бременността и лактацията.

Когато ваксинацията е направена 14 дни преди опрасване с една доза (2ml), това осигурява

предаване на майчин имунитет на прасетата, който ги защитава от клинични признаци на

инфлуенца най-малко до 33-тия ден след раждането.

Предаденият на прасетата майчин имунитет взаимодейства с индуцираните антитела. Като цяло

майчините антитела, индуцирани след вакинацията, перзистират приблизително 5-8 седмици

след раждането. В отделни случаи на многократни контакти на свинете с антигените (теренна

инфекция +ваксинация) предадените на прасетата антитела могат да перзистират до 12

седмици. В последния случай прасетата трябва да бъдат ваксинирани след 96 дневна възраст.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Няма

10.

КАРЕНТЕН СРОК /КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Нула дни

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да не се замразява.

Да се пази флакона във външната опаковка, с цел предпазване от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикетa след Годен до.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 10 дни.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

При случайно самоинжектиране се очаква само слаба локална реакция в мястото на

инжектиране.

Бременност и лактация:

Ваксината може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

Несъвместимости:

Да не се смесва с друг ветеринарномедицински продукт.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.>

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

{ММ/ГГГГ}

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ваксината стимулира изграждането на активен имунитет срещу вирус А на инфлуенца при

свинете, субтипове H1N1, H3N2 и H1N2.Тя индуцира неутрализиращи и хемаглутиниращи

антитела срещу всеки един от тези субтипове. Когато 14 дни преди опрасване се инжектира

единична доза от ваксината като ре-ваксинация на ваксинирани преди това свине, ваксината

стимулира изграждане на активен имунитет с цел да се осигури майчин имунитет на прасетата

срещу вирус А на инфлуенцата при свинете, субтипове H1N1, H3N2 и H1N2.

Размер на опаковките:

Картоненна кутия,съдържаща 1стъклен или 1PET флакон от10 дози (20 ml), 25 дози (50 ml) или

50 дози (100 ml) с гумена запушалка и капачка.

Картонена кутия, съдържаща 8 PET флакони от 250 дози (500 ml) с гумена запушалка и

капачка.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Respiporc FLU3 инжекционна суспензия за прасета

2.

КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка доза от 2 ml съдържа:

Активна субстанция(и):

Щамове на инактивиран вирус А на инфлуенца /свине/

Bakum/IDT1769/2003 (H3N2)

≥ 10.53 log

GMNU

Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1)

≥ 10.22 log

GMNU

Bakum/1832/2000 (H1N2)

≥ 12.34 log

GMNU

GMNU = Геометрична средна стойност на неутрализиращи единици, постигната при морски

свинчета след двукратна имунизация с 0.5 ml от тази ваксина.

Аджувант:

Carbomer 971 P NF

2.0 mg

Ексципиент:

Thiomersal

0.21 mg

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Бистра, жълтеникавооранжева до розова инжекционна суспензия.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Прасета.

4.2

Терапевтични показания за отделните видове животни

За активна имунизация на прасета след 56 дневна възраст, включително и на бременни свине,

срещу инфлуенца при свинете, причинена от субтипове H1N1, H3N2 и

H1N2 за редуциране на

клиничните признаци и вирусното натоварване на белия дроб след инфекция.

Начало на имунитета:

7 дни след началната ваксинация

Продължителност на имунитета:

4 месеца при прасета, ваксинирани между 56 и 96 дневна

възраст

6 месеца при прасета, ваксинирани за първи път на 96

дневна възраст и по-късно.

За активна имунизация на бременни свине след завършване на начална имунизация чрез

инжектиране на еднократна доза 14 дни преди опрасване, за постигане на висок коластрален

имунитет, който осигурява клинична защита на прасетата в продължение на повече от 33 дни

след раждането.

4.3

Противопоказания

Няма

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

При случайно самоинжектиране се очаква само слаба локална реакция в мястото на

инжектиране.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

След ваксинация, в много редки случаи е възможно да се появи слаб, преходен оток в мястото

на инжектиране, който намалява до 2 дни.

В много редки случаи е възможно слабо, преходно повишаване на ректалната температура след

ваксинация.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятна(и)

реакция(и))

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на

тазиваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да

прецени според индивидуалния случай.

4.9

Доза и начин на приложение

Интрамускулно приложение. .

Прасета:

Начална ваксинация: двукратно инжектиране на една доза (2 ml)

след навършване на 96 дневна възраст, с интервал от 3 седмици между инжектиранията

за постигане на продължителност на имунитета повече от 6 месеца.

или

между 56 и 96 дневна възраст, с интервал от 3 седмици между инжектиранията,

за постигане на продължителност на имунитета повече от 4 месеца.

Ремонтни прасета и свине:

Начална ваксинация: виж по-горе.

Допълнителна ваксинация може да се направи по всяко време на бременността и лактацията.

Когато ваксинацията е направена 14 дни преди опрасване с една доза (2ml), това осигурява

предаване на майчин имунитет на прасетата, който ги защитава от клинични признаци на

инфлуенца най-малко до 33-тия ден след раждането.

Предаденият на прасетата майчин имунитет взаимодейства с индуцираните антитела. Като цяло

майчините антитела, индуцирани след вакинацията, перзистират приблизително 5-8 седмици

след раждане. В отделни случаи на многократни контакти на свинете с антигените (теренна

инфекция + ваксинация) предадените на прасетата антитела могат да перзистират до 12

седмици. В последния случай прасетата трябва да бъдат ваксинирани след 96 дневна възраст.

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

След инжектиране на двойна доза (4 ml) не са наблюдавани странични реакции освен тези,

описани в т. 4.6

4.11

Карентен срок /карентни срокове

Нула дни.

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: имунологични продукти, инактивирани вирусни ваксини

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI09AA03

Ваксината стимулира изграждането на активен имунитет срещу вирус А на инфлуенца при

свинете, субтипове H1N1, H3N2 и H1N2.Тя индуцира неутрализиращи и хемаглутиниращи

антитела срещу всеки един от тези субтипове. Когато 14 дни преди опрасване се инжектира

единична доза от ваксината като ре-ваксинация на ваксинирани преди това свине, ваксината

стимулира изграждане на активен имунитет с цел да се осигури майчин имунитет на прасетата

срещу вирус А на инфлуенцата при свинете, субтипове H1N1, H3N2 и H1N2.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Carbomer 971 P NF

Thiomersal

Sodium chloride solution (0.9 %)

6.2

Основни несъвместимости

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години

Срок на годност след първо отваряне на флакона: 10 часа

6.4.

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

C). Да не се замразява.

Да се пази флакона във външната опаковка, с цел предпазване от светлина.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Стъклени флакони: флакони от 20 ml, стъкло тип I

флакони от 50 ml, стъкло тип II

флакони от100 ml, стъкло тип II

PET флакони:

флакони от Polyethylene terephthalate (PET) от 20 ml, прозрачни

PET флакони от 50 ml, прозрачни

PET флакони от 100 ml, прозрачни

PET флакони от 500 ml, прозрачни

Запушалки:

запушалки от бромбутилова гума

Капачки:

фланцови капачки

Размер на опаковките:

картонена кутия, съдържаща 1стъклен флакон от10 дози (20 ml), 25 дози (50 ml) или 50 дози

(100 ml) с гумена запушалкаи капачка.

Картонена кутия, съдържаща 1 PET флакон от 10 дози (20 ml), 25 дози (50 ml) или 50 дози (100

ml) с гумена запушалкаи капачка.

Картонена кутия, съдържаща 8 PET флакони от 250 дози (500 ml) с гумена запушалкаи капачка.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него,

трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Ceva Santé Animale

10 av. de La Ballastière

33500 Libourne

Франция

8.

НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/09/103/001-007

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо издаване на лиценз за употреба: 14/01/2010

Дата на последно подновяване на лиценз за употреба: 04/12/2014

10.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

{MM/TTTT}

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА

Няма.

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

© European Medicines Agency,2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/V/C/153

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

RESPIPORC FLU3

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият

документ

представлява

резюме

на

Европейския

доклад

за

обществена

оценка. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна

употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да

се използва лекарството.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен

лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за

лечението на Вашето животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете

повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното

обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява RESPIPORC FLU3?

RESPIPORC FLU3 е ваксина, която съдържа 3 различни щама на инактивиран (убит)

вирус А на инфлуенца при свинете. RESPIPORC FLU3 е суспенсия за инжектиране.

За какво се използва RESPIPORC FLU3?

RESPIPORC FLU3 се използва за ваксиниране на прасета, включително и на бременни

свине след 56-дневна възраст, срещу инфлуенца при свинете с цел да им се помогне

клинично, но също така да се намали количеството вирус в белите дробове. RESPIPORC

FLU3 се използва също за ваксиниране на бременни свине след първата им имунизация,

като им се дава една доза 14 дни преди опрасване с цел млякото им да съдържа

достатъчно антитела, за да може да предпази прасенцата срещу инфлуенца при свинете

за период от поне 33 дни след раждане.

Как действа RESPIPORC FLU3?

RESPIPORC FLU3 е ваксина. Ваксините действат като „обучават“ имунната система

(естествената

защита

на

организма)

как

да

се

защитава

от

дадено

заболяване.

RESPIPORC FLU3 съдържа малки количества генетично модифицирана и впоследствие

умъртвена форма на свински инфлуенца вирус, който предизвиква лезии и заболяване.

Ваксината съдържа също така и „аджуванти“, предназначени да стимулират по-добър

отговор.

Когато

на

прасе

се

приложи

ваксината,

имунната

система

разпознава

умъртвените вируси като „чужди“ и произвежда антитела срещу тях. Това позволява на

имунната система в бъдеще по-бързо да изгради антитела, когато повторно влезе в

контакт с вирусите. Това защитава свинете срещу заболяването.

Как е проучен RESPIPORC FLU3?

Ефективността на RESPIPORC FLU3 е проучена при животни след 56-дневна възраст и

при свине преди и по време на бременност, като тези проучвания документират, че

ваксината предпазва от инфлуенца при свинете.

Какви ползи от RESPIPORC FLU3 са установени в проучванията?

Употребата на RESPIPORC FLU3 при свине намалява клиничните признаци и намалява

вирусното

натоварване

на

бели

дроб

след

инфекция,

причинена

от

вирус

на

инфлуенца при свинете.

Какви са рисковете, свързани с RESPIPORC FLU3?

След ваксинация при малък брой прасета е възможно да се появи слаб оток в мястото на

инжектиране, който намалява до 2 дни. Понякога е възможно слабо повишаване на

ректалната температура след ваксинация.

Какви са специалните предпазни мерки за лицата, които прилагат лекарството или

влизат в контакт с животното?

В случай на случайно самоинжектиране се очаква само слаба локална реакция на

мястото на инжектиране.

Какво е допустимото време, след което лекуваните животни могат да бъдат заклани и

месото им да бъде използвано за консумация от хора (карентен срок)?

Нула дни

Основания за одобряване на RESPIPORC FLU3?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че

ползите от RESPIPORC FLU3 превишават рисковете за ваксинация на прасета след 56-

дневна

възраст,

включително

бременни

свине,

срещу

инфлуенца

при

свинете,

причинена от субтипове H1N1, H3N2 и H1N2, за редуциране на клиничните признаци и

вирусното натоварване на белия дроб след инфекция и препоръчва на RESPIPORC

FLU3 да бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза-риск може да се

намери в модул 6 от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за RESPIPORC FLU3:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в рамките на Европейския

съюз, за RESPIPORC FLU3 на IDT Biologika GmbH на 14/01/2010 г. Информация

относно

начина

на

отпускане

на

този

продукт

може

да

се

намери

върху

етикета/опаковката.

Дата на последно актуализиране на текста: 14/01/2010.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация