Respiporc Flu3

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивиран грип-А вирус / свиня

Предлага се от:

CEVA Santé Animale

АТС код:

QI09AA03

INN (Международно Name):

inactivated influenza-A virus, swine

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

Активна имунизация на свинете, на възраст между 56 и нататък дни, включително и на бременни свине майки, срещу свински грип, причинен от подтипове Н1N1, h3n2 и H1N2 за намаляване на клинични признаци на вирусен товар след инфекция на белите дробове. Офанзивата на имунитета: 7 дни след първичния vaccinationDuration на имунитета: 4 месеца прасета, ваксинирани на възраст между 56 и 96 дни и 6 месеца в прасета, ваксинирани първи път през 96 дни и по-висока. Активна имунизация на бременни свине-майки след приключване на първичната ваксинация, чрез инжектиране на единични дози от 14 дни преди раждане, за да се развиват високи колостральных имунитет, който осигурява клиничен защита на свине, най-малко, след 33 дни след раждането.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-01-14

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
17
ЛИСТОВКА:
RESPIPORC FLU3
Инжекционна суспензия за прасета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Ceva Santé Animale
10 av. de La Ballastière
33500 Libourne
Франция
Производител,
отговорен за освобождаване на
партидата:
IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Rosslau
Германия
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
Szállás u. 5.
1107 Budapest
Унгария
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Respiporc FLU3 инжекционна суспензия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
Бистра, жълтеникавооранжева до розова
инжекционна суспензия.
Всяка доза от 2 ml съдържа:
Активни субстанции:
Щамове на инактивиран вирус А на
инфлуенца /свине/
Bakum/IDT1769/2003 (H3N2)
≥ 10.53 log
2
GMNU
1
Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1)
≥ 10.22 log
2
GMNU
1
Bakum/1832/2000 (H1N2)
≥ 12.34 log
2
GMNU
1
1
GMNU = Геометрична средна стойност на
неутрализиращи единици, постигната
при морски
свинчета след двукратна имунизация с
0.5 ml от тази ваксина.
Аджувант:
Carbomer 971 P NF
2.0 mg
Ексципиент:
Thiomersal
0.21 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
18
За aктивна имунизация на прасета след
56 дневна възраст, включително и на
бременни свине
срещу инфлуенца при св
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Respiporc FLU3 инжекционна суспензия за
прасета
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Щамове на инактивиран вирус А на
инфлуенца /свине/
Bakum/IDT1769/2003 (H3N2)
≥ 10.53 log
2
GMNU
1
Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1)
≥ 10.22 log
2
GMNU
1
Bakum/1832/2000 (H1N2)
≥ 12.34 log
2
GMNU
1
1
GMNU = Геометрична средна стойност на
неутрализиращи единици, постигната
при морски
свинчета след двукратна имунизация с
0.5 ml от тази ваксина.
АДЖУВАНТ:
Carbomer 971 P NF
2.0 mg
ЕКСЦИПИЕНТ:
Thiomersal
0.21 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Бистра, жълтеникавооранжева до розова
инжекционна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета след
56 дневна възраст, включително и на
бременни свине,
срещу инфлуенца при свинете,
причинена от субтипове H1N1, H3N2 и
H1N2 за редуциране на
клиничните признаци и вирусното
натоварване на белия дроб след
инфекция.
Начало на имунитета:
7 дни след началната ваксинация
Продължителност на имуните
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-09-2020
Листовка Листовка чешки 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-09-2020
Листовка Листовка датски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-09-2020
Листовка Листовка немски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-09-2020
Листовка Листовка естонски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-09-2020
Листовка Листовка гръцки 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-09-2020
Листовка Листовка английски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-02-2021
Листовка Листовка френски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-09-2020
Листовка Листовка италиански 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-02-2021
Листовка Листовка латвийски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-02-2021
Листовка Листовка литовски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-09-2020
Листовка Листовка унгарски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-09-2020
Листовка Листовка малтийски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-02-2021
Листовка Листовка полски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-09-2020
Листовка Листовка португалски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-02-2021
Листовка Листовка румънски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-09-2020
Листовка Листовка словашки 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-09-2020
Листовка Листовка словенски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-02-2021
Листовка Листовка фински 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-09-2020
Листовка Листовка шведски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-09-2020
Листовка Листовка норвежки 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-09-2020
Листовка Листовка исландски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-09-2020
Листовка Листовка хърватски 18-09-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-09-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-02-2021

Преглед на историята на документите