Relistor

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
28-01-2021
Активна съставка:
метилналтрексон бромид
Предлага се от:
Bausch Health Ireland Limited
АТС код:
A06AH01
INN (Международно Name):
methylnaltrexone bromide
Терапевтична група:
Периферните опиоидните рецептори
Терапевтична област:
Opioid-Related Disorders; Constipation
Терапевтични показания:
Лечение на опиоид-индуцирана констипация при пациенти с напреднало заболяване, които получават палиативни грижи, когато отговорът към обичайната лаксативна терапия не е достатъчен.
Каталог на резюме:
Revision: 17
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000870
Дата Оторизация:
2008-07-01
EMEA код:
EMEA/H/C/000870

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 28-01-2021
Листовка Листовка
чешки 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 28-01-2021
Листовка Листовка
датски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 28-01-2021
Листовка Листовка
немски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 28-01-2021
Листовка Листовка
естонски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 28-01-2021
Листовка Листовка
гръцки 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 28-01-2021
Листовка Листовка
английски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 28-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 06-02-2017
Листовка Листовка
френски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 28-01-2021
Листовка Листовка
италиански 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 28-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 06-02-2017
Листовка Листовка
латвийски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 28-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 06-02-2017
Листовка Листовка
литовски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 28-01-2021
Листовка Листовка
унгарски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 28-01-2021
Листовка Листовка
малтийски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 28-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 06-02-2017
Листовка Листовка
нидерландски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 28-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 06-02-2017
Листовка Листовка
полски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 28-01-2021
Листовка Листовка
португалски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 28-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 06-02-2017
Листовка Листовка
румънски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 28-01-2021
Листовка Листовка
словашки 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 28-01-2021
Листовка Листовка
словенски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 28-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 06-02-2017
Листовка Листовка
фински 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 28-01-2021
Листовка Листовка
шведски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 28-01-2021
Листовка Листовка
норвежки 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 28-01-2021
Листовка Листовка
исландски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 28-01-2021
Листовка Листовка
хърватски 28-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 28-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 06-02-2017

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Relistor 12 mg/0,6 ml инжекционен разтвор

Метилналтрексон бромид (Methylnaltrexone bromide)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Relistor и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Relistor

Как да използвате Relistor

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Relistor

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Relistor и за какво се използва

Relistor съдържа активно вещество, наречено метилналтрексон бромид, което действа като

блокира нежеланите ефекти на опиоидните лекарства за болка, които засягат червата.

То лекува запек, причинен от лекарства за умерена до силна болка, наречени опиоиди

(например морфин или кодеин). То се използва за пациенти, когато други лекарства за запек,

наречени лаксативи, не са имали достатъчно добър ефект. Опиодите се предписват от Вашия

лекар. Вашият лекар ще Ви каже дали трябва да спрете, или да продължите да приемате

Вашите обичайни лаксативи, когато започнете да използвате това лекарство.

Това лекарство се използва при възрастни (на 18 и повече години).

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Relistor

Не използвайте Relistor

Ако сте алергични към метилналтрексон бромид или към някоя от останалите съставки

на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако Вие или Вашият лекар знаете, че имате или сте имали обструкция на червата или

червата Ви са в състояние, налагащо незабавна хирургична интервенция (което трябва

да бъде диагностицирано от Вашия лекар).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Relistor.

Ако имате тежки стомашни симптоми, които са продължителни или се влошават,

незабавно се свържете с Вашия лекар, тъй като това може да са симптоми на

образуването на отвор в стената на червата (чревна перфорация). Вижте точка 4.

Ако имате болест на Крон или стомашно-чревни язви.

Ако имате гадене, повръщане, тръпки, изпотяване, болка в корема и/или почувствате

ускорен сърдечен ритъм скоро след прием на Relistor, говорете с Вашия лекар

Ако имате тежко чернодробно или бъбречно заболяване.

Ако развиете тежка или постоянна диария (често изхождане на воднисти изпражнения),

преустановете лечението и незабавно се обадете на Вашия лекар.

Важно е да бъдете близо до тоалетна с налична помощ, ако е необходимо, тъй като

дефекацията може да настъпи в рамките на 30 минути след инжектирането на

лекарството.

Моля, говорете с Вашия лекар, ако получите продължителна коремна болка, гадене

(повдигане) или повръщане, което е новопоявило се или се е влошило.

Моля, говорете с Вашия лекар и ако имате колостомия, тръбичка в корема (перитонеален

катетър), или страдате от дивертикулит или фекално задръстване, тъй като това лекарство

трябва да се използва внимателно при тези обстоятелства.

Ако получавате поддържащи грижи за заболяване в напреднал стадий, това лекарство ще

бъде използвано само за ограничен период от време, който обикновено ще е по-кратък от

4 месеца.

Това лекарство не следва да се използва за лечение на пациенти със запек, който не е

свързан с употребата на опиоиди. Ако сте страдали от запек преди да се наложи да

приемате опиоиди (за болка), моля говорете с Вашия лекар.

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца и юноши под 18-годишна възраст, тъй като потенциалните

рискове и ползи не са известни.

Други лекарства и Relistor

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Вашият лекар може да Ви позволи да приемате други лекарства, включително и такива,

употребявани за запек.

Бременност и кърмене

Не са известни ефектите на метилналтрексон бромид при бременни жени. Вашият лекар ще

реши дали можете да използвате Relistor, ако сте бременна.

Жените, използващи това лекарство, не трябва да кърмят, тъй като не е известно дали

метилналтрексон бромид преминава в кърмата.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Замайването е честа нежелана реакция на това лекарство. Това може да има ефект върху

способността Ви за шофиране и за работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Relistor

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на доза, т.е. практически не

съдържа натрий.

3.

Как да използвате Relistor

Винаги използвайте това лекартсво точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза за пациенти с хронична болка (с изключение на пациентите,

получаващи поддържащи грижи за заболяване в напреднал стадий) е 12 mg метилналтрексон

бромид (0,6 ml разтвор), прилаган като инжекция под кожата, според неободимостта, но поне

4 пъти седмично и до веднъж дневно (7 пъти седмично).

Препоръчителната доза за пациенти, получаващи поддържащи грижи за заболяване в

напреднал стадий, е 8 mg метилналтрексон бромид (0,4 ml разтвор) за пациенти с тегло 38-

61 kg или 12 mg (0,6 ml разтвор) за пациенти с тегло 62-114 kg. Дозата се дава на всеки 48 часа

(на всеки два дни) като инжекция под кожата.

Вашият лекар ще определи дозата Ви.

Това лекарство се дава чрез инжекция под кожата (чрез подкожна инжекция) било то (1) в

горната част на краката Ви (бедрата), (2) корема Ви (стомах), и (3) горната част на ръцете Ви

(ако не си го инжектирате сами). (Вижте УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ИНЖЕКТИРАНЕ

НА Relistor в края на тази листовка.)

Може да получите дефекация в рамките на няколко минути до няколко часа след инжекцията;

затова се препоръчва да имате наблизо до себе си тоалетна или подлога.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Relistor

Ако сте използвали повече от необходимата доза от това лекарство (било то чрез инжектиране

на прекалено голямо количество еднократно или чрез използване на повече от една инжекция

на 24 часа), можете да почувствате замайване, когато се изправите, затова незабавно говорете с

лекар или фармацевт. Винаги пазете външната картонена опаковка на лекарството със себе си,

дори ако е празна.

Ако сте пропуснали да използвате Relistor

Ако пропуснете да приемете дозата, говорете колкото е възможно по-скоро с Вашия лекар или

фармацевт. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Relistor

Трябва да разговаряте с Вашия лекар или фармацевт, ако искате да спрете използването на това

лекарство.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Съобщава се за образуване на отвор в стената на червата (стомашно-чревна перфорация) при

пациенти, използващи Relistor. От наличните данни не може да се определи колко често се

получава това. Ако получите стомашна болка, която или е тежка, или не отшумява, спрете

приема на лекарството и незабавното се свържете с Вашия лекар.

Следните нежелани реакции са много чести и може да засегнат повече от 1 на 10 човека. Ако

получите някои от тези нежелани реакции, които или са тежки, или не отшумяват, трябва

незабавно да се консултирате с Вашия лекар:

Абдоминална болка (болка в стомаха)

Гадене

Диария (често изхождане на воднисти изпражнения)

Флатуленция (изпускане на газове)

Другите нежелани реакции, които може да засегнат до 1 на 10 човека, са:

Замайване (прималяване)

Подобни на опиоидна абстиненция симптоми (който и да е от следните симптоми:

усещане за студ, треперене, хрема, изпотяване, настръхване, зачервяване, учестен пулс)

Реакции на мястото на инжектиране (напр. смъдене, парене, болка, зачервяване, оток)

Повръщане

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V

. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Relistor

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и

флакона след EXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия за съхранение.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Използвайте това лекарство, само ако разтворът е бистър, безцветен до бледо жълт и не

съдържа люспици или частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Relistor

Активното вещество е метилналтрексон бромид. Всеки флакон от 0,6 ml съдържа 12 mg

метилналтрексон бромид. Един ml от разтвора съдържа 20 mg метилналтрексон бромид.

Другите съставки са натриев хлорид, натриево-калциев едетат, глицин хидрохлорид, вода

за инжекции, хлороводородна киселина (за корекция на pH) и натриев хидроксид (за

корекция на pH).

Как изглежда Relistor и какво съдържа опаковката

Relistor е инжекционен разтвор. Той е бистър, безцветен до бледо жълт, и не съдържа никакви

люспици или частици.

Всеки флакон съдържа 0,6 ml разтвор.

Опаковките с повече от един флакон съдържат вътрешни картонени опаковки, състоящи се от:

един флакон, една 1 ml спринцовка с изтегляща се инжекционна игла и два тампона със спирт.

Предлагат се следните опаковки:

Единичен флакон

Опаковка, съдържаща 2 флакона, 2 спринцовки с изтегляща се инжекционна игла и 4 тампона

със спирт (т.е. 2 вътрешни картонени опаковки).

Опаковка, съдържаща 7 флакона, 7 спринцовки с изтегляща се инжекционна игла и 14 тампона

със спирт (т.е. 7 вътрешни картонени опаковки).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Ирландия

Производител

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Ирландия

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra,

Полша

Дата на последно преразглеждане на листовката

30.11.2020

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu/

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК С ВЪПРОСИ ЗА ПАЦИЕНТА

Този раздел съдържа важни въпроси, на които ще трябва да отговорите преди да приложите

Relistor и в хода на лечение с Relistor.

Ако Вашият отговор на който и да било от следващите въпроси в хода на лечението с

лекарството е "Не", моля свържете се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Получавате ли лечение с опиоиди (например морфин или кодеин) за Вашето заболяване?

Минали ли са 48 часа или повече от последното Ви изхождане?

Запознати ли сте с техниката на самоинжектиране или обсъждали ли сте това с Вашия

лекар (или медицинска сестра или фармацевт)?

Достатъчно ли сте подвижни, за да отидете до тоалетната, или имате ли помощник, който

се грижи за Вас и може да Ви помогне?

Имате ли телефон за контакт с медицинската сестра или здравния център?

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ИНЖЕКТИРАНЕ НА RELISTOR

Тази точка е разделена на следните подточки:

Въведение

Стъпка 1: Приготвяне за инжекция

Стъпка 2: Приготвяне на спринцовката

Стъпка 3: Избор и подготовка на мястото за инжекция

Стъпка 4a: Инжектиране на Relistor като се използва опаковка, съдържаща сприцовка

с прибираща се инжекционна игла

Стъпка 4b: Инжектиране на Relistor чрез стандартна спринцовка и инжекционна игла

Стъпка 5: Изхвърляне на използваните средства

Въведение

Следните указания обясняват как да се инжектира Relistor. Моля прочетете внимателно

указанията и ги следвайте стъпка по стъпка. Ще бъдете обучени от Вашия лекар, медицинска

сестра или фармацевт за техниката на самостоятелно прилагане. Не се опитвайте да поставяте

инжекция, докато

не се убедите, че разбирате как да поставите инжекцията. Лекарството не

трябва да се смесва в същата спринцовка с друго лекарство.

Може да получите или опаковка, съдържаща вътрешна картонена опаковка с всичко

необходимо за инжекцията, или само отделен флакон. Ако получите само флакона, ще трябва

да си осигурите тампони със спирт и спринцовка.

Стъпка 1: Приготвяне за инжекция

Изберете гладка, чиста и добре осветена работна повърхност, на която можете да

сложите съдържанието на опаковката Relistor. Осигурете си достатъчно време за

инжектиране.

Измийте добре ръцете си със сапун и топла вода.

Подгответе средствата, от които ще се нуждаете за инжекцията си. Те включват

флакона Relistor, една спринцовка за инжекции (със или без прибираща се игла) от

1 ml,2 тампона със спирт и памучно топче или марля.

Уверете се, че разтворът във флакона е бистър и безцветен до бледожълт и не

съдържа утайка или частици. Ако не е така, не използвайте разтвора. Свържете с

Вашите фармацевт, медицинска сестра или лекар за помощ.

Стъпка 2: Приготвяне на спринцовката

Отстранете предпазната пластмасова капачка от флакона.

Избършете гумената запушалка на флакона с тампона със спирт и го поставете върху

гладката работна повърхност. Не докосвайте повече гумената запушалка.

Вземете спринцовката от работната повърхност. Придържайте резервоара на

спринцовката с една ръка и изтеглете предпазителя на иглата рязко. Поставете

предпазителя обратно върху работната повърхност. НЕ докосвайте иглата и не

допускайте тя да се докосне до каквато и да е друга повърхност.

Издърпайте внимателно буталото на спринцовката до делението за 0,4 ml за 8 mg Relistor

или съответно до тази за 0,6 ml за 12 mg Relistor. Вашият лекар, медицинска сестра или

фармацевт ще Ви каже коя доза Ви е предписана и колко често трябва да я получавате. За

пациентите, получаващи поддържащи грижи при напреднало заболяване, обичайните дози

са дадени в таблицата по-долу. Обикновено дозата се прилага на всеки 48 часа (през ден)

под формата на инжекция под кожата.

Тегло на пациента в kg

Напълнете спринцовката до нивото на ml (доза)

Под 38 kg

0,15 mg/kg

38-61 kg

0,4 ml (8 mg)

62-114 kg

0,6 ml (12 mg)

Над 114 kg

0,15 mg/kg

За пациентите с хронична болка (с изключение на пациентите, получаващи поддържащи

грижи за напреднало заболяване), напълнете спринцовката до делението за 0,6 ml за 12 mg

Relistor

Изтеглете внимателно

буталото до правилното

ниво на спринцовката

(напр. 0,4 ml, ако са Ви

предписани 8 mg)

Вкарайте иглата право надолу в центъра на запушалката на флакона. Не я вкарвайте под

ъгъл, тъй като иглата може да се огъне или да се счупи. Дръжте флакона върху

работната повърхност с другата си ръка, така че да не се плъзне. Ще почувствате леко

съпротивление, докато иглата преминава през запушалката. Проверете дали се вижда

върха на иглата вътре във флакона.

За да изтласкате въздуха от спринцовката, леко натиснете надолу буталото, за да

инжектирате въздух във флакона.

Ако използвате предоставената спринцовка с прибираща се инжекционна игла, НЕ

НАТИСКАЙТЕ БУТАЛОТО НАДОЛУ ДОКРАЙ. Трябва да спрете да натискате

буталото, щом почувствате съпротивление. Ако натиснете буталото докрай, ще чуете

щракване. Това означава, че е активиран обезопасителният механизъм и иглата ще се

прибере в спринцовката. Ако се случи това, изхвърлете продукта и започнете отново,

като използвате друг флакон и друга спринцовка.

Докато иглата все още се намира във флакона, обърнете флакона обратно. Задръжте

спринцовката на нивото на очите, така че да можете да виждате деленията за дозиране и се

уверете, че върхът на иглата е в течността през цялото време. Бавно изтеглете буталото до

делението за 0,4 ml или 0,6 ml на спринцовката или както сте били инструктирани, според

дозата, предписана от Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт. Може да видите малко

течност или мехурчета във флакона, когато спринцовката е правилно напълнена. Това е

нормално.

Докато иглата все още е вкарана в обърнатия обратно флакон, проверете за въздушни

мехурчета в спринцовката. Леко почукайте спринцовката, за да могат въздушните

мехурчета да се издигнат до върха на спринцовката; като продължавате да държите

флакона и спринцовката. Бавно натиснете буталото нагоре докато се отстранят всички

мехурчета. Ако изтласкате разтвор обратно във флакона, бавно изтеглете обратно

буталото, за да изтеглите точното количество от разтвора обратно в спринцовката.

Вследствие на обезопасяващия дизайн на спринцовката е възможно да остане малко

въздушно мехурче, което да не може да се изгони. Няма нужда да се притеснявате от

това, тъй като то няма да окаже влияние върху точността на дозата или да изложи на

риск здравето Ви.

Винаги се уверявайте, че в спринцовката има точната доза. Ако не сте сигурни,

свържете се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Отстранете спринцовката и иглата от флакона. Оставете иглата прикрепена към

спринцовката. Не докосвайте иглата и не допускайте тя да се докосва до каквато и да е

повърхност. След като изтеглите лекарството в спринцовката, то трябва да се използва в

рамките на 24 часа, тъй като светлината оказва влияние върху Relistor и лекарството

може да не действа правилно, ако се остави в спринцовката за период, по-дълъг от

24 часа.

Стъпка 3: Избор и подготовка на мястото за инжекция

Трите области на тялото, препоръчвани за инжектиране на Relistor са: (1) горната част

на краката Ви (бедрата), (2) Вашият корем (стомаха), и (3) горната част на мишниците

Ви (само ако се инжектира от друг човек).

Препоръчва се да се прехвърляте на различно място всеки път, когато се прави

инжекция. Избягвайте повторните инжекции точно на същото място, което е използвано

Почукайте обърнатата

обратно спринцовка и

отстранете всички

въздушни мехурчета с

буталото

Уверете се, че в

спринцовката е правилното

ниво на дозата

(напр.

0,4 ml, ако са Ви

предписани 8 mg)

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Relistor 12 mg /0,6 ml инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон от 0,6 ml съдържа 12 mg метилналтрексон бромид (methylnaltrexone bromide).

Един ml от разтвора съдържа 20 mg метилналтрексон бромид.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор

Бистър разтвор, безцветен до бледо жълт, практически без видими частици.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Relistor e показан за лечение на опиоид-индуциран запек, когато отговорът към терапията с

лаксативи не е достатъчен, при възрастни пациенти на и над 18-годишна възраст.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Опиоид-индуциран запек при възрастни пациенти с хронична болка (с изключение на пациенти

с напреднало заболяване, получаващи палиативни грижи)

Препоръчителната доза метилналтрексон бромид е 12 mg (0,6 ml разтвор) подкожно, според

необходимостта, прилаган като поне 4 дози седмично до веднъж дневно (7 дози седмично).

При тези пациенти терапията с обичайните лаксативи трябва да се спре, когато се започва

лечение с Relistor (вж. точка 5.1).

Опиоид-индуциран запек при възрастни пациенти с напреднало заболяване (пациенти,

получаващи палиативни грижи)

Препоръчителната доза метилналтрексон бромид е 8 mg (0,4 ml разтвор) (за пациенти с тегло

38-61 kg) или 12 mg (0,6 ml разтвор) (за пациенти с тегло 62-114 kg).

Обичайният режим на приложение е една еднократна доза през ден. Дозите могат да се дават и

на по-големи интервали, според клиничната нужда.

Пациентите могат да получат две последователни дози през 24 часа, само ако няма никакъв

отговор (дефекация) към дозата от предишния ден.

Пациентите, чието тегло попада извън тези граници, трябва да получават доза от 0,15 mg/kg.

Обемът за инжектиране при тези пациенти трябва да се изчислява, както следва:

Доза (ml) = тегло на пациента (kg) x 0,0075

При пациентите, получаващи палиативни грижи, Relistor се добавя към обичайната терапия с

лаксативи (вж. точка 5.1).

Специални популации

Популация в старческа възраст

Не се препоръчва корекция на дозата въз основа на възрастта (вж. точка 5.2).

Пациенти с бъбречно увреждане

При пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс под 30 ml/мин), дозата на

метилналтрексон бромид трябва да се намали от 12 mg до 8 mg (0,4 ml разтвор) за пациенти с

тегло 62 до 114 kg. Пациенти с тежко бъбречно увреждане, чието тегло е извън диапазона 62 до

114 kg (вж. точка 5.2), трябва да намалят дозата си в mg/kg с 50 %. Тези пациенти трябва да

използват флакони Relistor, а не предварително напълнена спринцовка. Липсват данни от

пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа, и метилналтрексон бромид не се

препоръчва при тези пациенти (вж. точка 4.4).

Пациенти с чернодробно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с леко до умерено тежко чернодробно

увреждане (вж. точка 5.2).

Липсват данни от пациенти с тежко чернодробно увреждане (клас С по Child-Pugh) и

метилналтрексон бромид не се препоръчва при тези пациенти (вж. точка 4.4).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на метилналтрексон бромид при деца под 18-годишна възраст не

са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Relistor се дава чрез подкожна инжекция.

Препоръчва се да се сменят местата на инжектиране. Не се препоръчва да се инжектира на

места, където кожата е нежна, насинена, зачервена или твърда. Области с белези или стрии

трябва да се избягват.

Трите области на тялото, препоръчвани за инжектиране на Relistor, са бедрата, корема и

мишниците.

Relistor може да се инжектира без оглед на храненето.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Противопоказана е употребата на метилналтрексон бромид при пациенти с известна или

подозирана механична гастроинтестинална обструкция, пациенти с повишен риск от

рекурентна обструкция или при пациенти с остър хирургичен корем, поради възможността за

стомашно-чревна перфорация.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Тежест и влошаване на симптомите

На пациентите трябва да се даде съвет да съобщават незабавно за тежки, персистиращи и/или

влошаващи се симптоми.

Ако по време на лечението настъпи тежка или персистираща диария, пациентите трябва да

бъдат посъветвани да не продължават терапията с метилналтрексон бромид и да се консултират

със своя лекар.

Запек, който не е свързан с употребата на опиоиди

Действието на метилналтрексон бромид е проучвано при пациенти със запек, индуциран от

опиоиди. Затова Relistor не следва да се използва за лечение на пациенти със запек, несвързан с

употребата на опиоиди.

Бързо начало на дефекация

Данните от клиничните проучвания предполагат, че лечението с метилналтрексон бромид може

да доведе до бързо начало (средно в рамките на 30-60 минути) на дефекация.

Продължителност на лечението

Опиоид-индуциран запек при възрастни пациенти с напреднало заболяване

Лечението с метилналтрексон бромид не е проучвано при възрастни пациенти с напреднало

заболяване в клинични проучвания за повече от 4 месеца и следователно трябва да се използва

само за ограничен период (вж. точка 5.1)

Чернодробно или бъбречно увреждане

Метилналтрексон бромид не се препоръчва на пациенти с тежко чернодробно увреждане или с

терминална бъбречна недостатъчност, нуждаещи се от диализа (вж. точка 4.2).

Стомашно-чревни заболявания и стомашно-чревна перфорация

Метилналтрексон бромид трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с известни

или подозирани лезии на стомашно-чревния тракт.

Употребата на метилналтрексон бромид при пациенти с колостомия, перитонеален катетър,

активен дивертикулит или фекално задръстване не е проучвана. Следователно, Relistor трябва

да се прилага само предпазливо при тези пациенти.

В периода след разрешаване за употреба, са съобщени случаи на стомашно-чревна перфорация

след употреба на метилналтрексон бромид при пациенти със състояния, които могат да бъдат

свързани с локализирано или дифузно нарушаване на структурната цялост на стената на

стомашно-чревния тракт (напр. пептична язва,псевдообструкция (синдром на Ogilvie),

дивертикулит, инфилтративни злокачествени заболявания на стомашно-чревния тракт или

перитонеални метастази). Трябва да се прецени общият профил полза/риск при употреба на

метилналтрексон бромид при пациенти с тези заболявания или други състояния, които могат да

доведат до нарушаване на структурната цялост на стената на стомашно-чревния тракт (напр.

болест на Crohn). Пациентите трябва да бъдат проследявани за тежка, персистираща или

влошаваща се коремна болка; метилналтрексон бромид трябва да бъде спрян ако такъв

симптом се появи.

пиоидна абстиненция

Симптоми, свързани с опиоидна абстиненция, включващи хиперхидроза, студени тръпки,

повръщане, коремна болка, палпитации и зачервяване са се появили при пациенти лекувани с

метилналтрексон бромид.

Пациенти с нарушения на кръвно-мозъчната бариера може да са

изложени на повишен риск от опиоидна абстиненция и/или намалена аналгезия. Това трябва да

бъде взето под внимание при предписването на метилналтрексон бромид при тези пациенти.

Съдържание на натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически

не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Метилналтрексон бромид не повлиява фармакокинетиката на лекарствените продукти,

метаболизирани от цитохром P450 (CYP) изоензимите. Метилналтрексон бромид се

метаболизира в минимална степен от CYP изоензимите.

In vitro

проучванията върху

метаболизма предполагат, че метилналтрексон бромид не инхибира активността на CYP1A2,

CYP2E1, CYP2B6, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19 или CYP3A4, като е слаб инхибитор на

метаболизма на модел на субстрат на CYP2D6. При клинично проучване на лекарственото

взаимодействие при здрави възрастни мъже подкожна доза от 0,3 mg/kg метилналтрексон

бромид не повлиява значимо метаболизма на декстрометорфан, който е субстрат на CYP2D6.

Възможността за свързано с транспортери на органични катиони (ОСТ) лекарство-лекарство

взаимодействие между метилналтрексон бромид и инхибитор на OCT е проучена при 18 здрави

лица чрез сравняване на фармакокинетичните профили на еднократни дози метилналтрексон

бромид преди и след многократни дози от 400 mg циметидин. Бъбречният клирънс на

метилналтрексон бромид е понижен след многократно прилагане на циметидин (от 31 l/час до

18 l/час). Това обаче води до леко понижение на общия клирънс (от 107 l/час до 95 l/час).

Следователно не се наблюдава никаква значима промяна в AUC на метилналтрексон бромид в

допълнение към C

преди и след многократно прилагане на циметидин.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма достатъчно данни за употребата на метилналтрексон бромид при бременни жени.

Експерименталните проучвания при животни показват репродуктивна токсичност при високи

дози (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не е известен. Метилналтрексон бромид не

трябва да се използва при бременност освен в случай на категорична необходимост.

Кърмене

Не е известно дали метилналтрексон бромид се екскретира в кърмата. Проучванията при

животни показват екскреция на метилналтрексон бромид в кърмата. Трябва да се вземе

решение дали да се продължи/спре кърменето или да се продължи/спре терапията с

метилналтрексон бромид, като се отчете ползата от кърменето за детето и ползата от терапията

с метилналтрексон бромид за жената.

Фертилитет

Подкожните инжекции на Relistor при 150 mg/kg/ден намаляват фертилитета при плъхове.

Дозите до 25 mg/kg/ден (18 пъти експозицията [AUC] при хора при подкожна доза от 0,3 mg/kg)

не оказват влияние върху фертилитета или общата репродуктивна функция.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Метилналтрексон бромид повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с

машини.

Може да се появи замайване и това може да има ефект върху способността за

шофиране и работата с машини (вж. точка 4.8).

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност

Най-честите нежелани реакции при всички пациенти, изложени на метилналтрексон бромид по

време на всички фази на плацебо контролирани проучвания, са коремни болки, гадене, диария

и газове. По правило тези реакции са леки до умерени.

Табличен списък на нежеланите реакции

Нежеланите реакции са класифицирани като: много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10);

нечести (≥1/1 000 до <1/100); pедки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000) и с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). При всяко

групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в

низходящ ред по отношение на тяхната сериозност:

Нарушения на нервната система

Чести: замайване

Чести: симптоми, подобни на опиоидна абстиненция (като студени тръпки, тремор, ринорея,

пилоерекция, топли вълни, палпитации, хиперхидроза, повръщане, коремна болка)

Стомашно-чревни нарушения

C неизвестна честота: стомашно-чревна перфорация (вж. точка 4.4)

Чести: повръщане

Много чести: болка в корема, гадене, диария, газове

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести: реакции на мястото на инжектиране (напр. сърбеж, парене, болка, зачервяване, едем)

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V

4.9

Предозиране

Едно проучване при здрави доброволци отбелязва ортостатична хипотония, свързана с доза от

0,64 mg/kg, прилагана като интравенозна болус инжекция.

В случай на предозиране признаците и симптомите на ортостатична хипотония трябва да се

проследяват и да се съобщават на лекар. При нужда трябва да се започне съответно лечение.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лаксативи, Периферни опиоидни рецепторни антагонисти, ATC

код: A06AH01

Механизъм на действие

Метилналтрексон бромид е селективен антагонист на свързването на опиоидите към мю-

рецептора.

In vitro

проучванията показват, че метилналтрексон е антагонист на мю-опиоидните

рецептори (константа на инхибиране [K

] = 28 nM), като е с 8 пъти по-слабо действие върху

каппа опиоидните рецептори (K

= 230 nM) и много понижен афинитет към делта опиоидните

рецептори.

Като четвъртичен амин способността на метилналтрексон бромид да преминава кръвно-

мозъчната бариера е ограничена. Това позволява на метилналтрексон бромид да действа като

периферен мю-опиоиден антагонист в тъкани като стомашно-чревен тракт, без да повлиява

опиоид-медиираните аналгетични ефекти върху централната нервна система.

Клинична ефикасност и безопасност

Опиоид-индуциран запек при възрастни пациенти с хронична неракова болка

Ефикасността и безопасността на метилналтрексон бромид при лечение на опиоид-индуциран

запек при пациенти с хронична неракова болка са демонстрирани в рандомизирано,

двойносляпо, плацебо-контролирано проучване (проучване 3356). В това проучване медианата

на възрастта на пациентите е 49 години (граници 23-83); 60 % са жени. По-голямата част от

пациентите са с основна диагноза болки в гърба.

Проучване 3356 сравнява 4-седмичните режими на лечение с метилналтрексон бромид 12 mg

веднъж дневно и метилналтрексон бромид 12 mg през ден спрямо плацебо. 4-седмичният,

двойносляп период е последван от 8-седмичен, открит период, през който метилналтрексон

бромид е използван според необходимостта, но не по-често от веднъж дневно. Общо 460

пациенти (метилналтрексон бромид 12 mg веднъж дневно, n=150, метилналтрексон бромид

12 mg през ден, n=148, плацебо, n=162) са лекувани през двойнослепия период. Пациентите са с

анамнеза за хронична неракова болка и са приемали опиоиди в стабилни дози от поне 50 mg

перорални морфинови еквиваленти на ден. Пациентите са с опиоид-индуциран запек

(< 3 пасажа без допълнителен прием на лаксатив на седмица по време на скрининговия период).

От пациентите се изисква да прекъснат всички предходни терапии с лаксативи.

Първата от съвместните крайни точки е делът на пациентите с възстановен пасаж без

допълнителен прием (ПБДП) на лаксатив в рамките на 4 часа след прилагането на първата доза,

а втората – процентът на инжекциите с активното вещество, водещи до ПБДП в рамките на

4 часа по време на двойносляпата фаза. ПБДП е дефиниран като пасаж без употреба на

лаксатив през предходните 24 часа.

Делът на пациентите с ПБДП в рамките на 4 часа след първата доза е 34,2 % в комбинираната

група с метилналтрексон бромид спрямо 9,9 % в групата с плацебо (p<0,001). Средният

процент за метилналтрексон бромид, водещ до ПБДП в рамките на 4 часа, е съответно 28,9 % и

30,2 % за групите с приложение веднъж дневно и през ден в сравнение със съответно 9,4 % и

9,3 % за съответстващия режим с плацебо (p < 0,001).

Основната вторична крайна точка – коригираната средна промяна от изходно ниво по

отношение на ПБДП е 3,1 в терапевтичната група с метилналтрексон бромид 12 mg веднъж

дневно, 2,1 в групата с метилналтрексон бромид 12 mg през ден и 1,5 в терапевтичната група с

прием на плацебо по време на двойнослепия период. Разликата между метилналтрексон бромид

12 mg веднъж дневно и плацебо от 1,6 ПБДП на седмица е статистически (p < 0,001) и

клинично значима.

Друга вторична крайна точка оценява дела на пациентите с ≥3 ПБДП на седмица по време на

4-седмичната двойносляпа фаза. Това се постига при 59 % от пациентите в групата с ежедневен

прием на метилналтрексон 12 mg (p<0,001 спрямо плацебо), при 61

% от пациентите с прием

през ден (p<0,001 спрямо плацебо) и при 38 % от пациентите, третирани с плацебо.

Допълнителен анализ оценява процента на пациентите, постигащи ≥3 пълни ПБДП на седмица

и увеличение от ≥1 пълни ПБДП на седмица през поне 3 от 4-те седмици на лечение. Това се

постига при 28,7 % от пациентите в групата, получаваща дневно метилналтрексон 12 mg

(p<0,001 спрямо плацебо), при 14,9 % от пациентите, получаващи го през ден (p=0,012 спрямо

плацебо) и при 6,2 % от пациентите, третирани с плацебо.

Няма доказателства за диференциален ефект на пола върху безопасността и ефикасността.

Ефектът на расата не може да бъде анализиран, тъй като популацията на проучването е

предимно европеидна (90 %). Медианата на дневната доза опиоид не варира значимо от

изходно ниво нито при пациентите, лекувани с метилналтрексон бромид, нито при пациентите,

третирани с плацебо.

Няма клинично значими промени от изходно ниво по отношение на резултатите за болка при

пациентите, лекувани с метилналтрексон бромид и плацебо.

Употребата на метилналтрексон бромид за лечение на опиоид-индуциран запек след

48 седмици не е оценена в клинични проучвания.

Опиоид-индуциран запек при възрастни пациенти с напреднало заболяване

Ефикасността и безопасността на метилналтрексон бромид при лечението на опиоид-

индуциран запек при пациенти, получаващи палиативни грижи, е показано при две

рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания. При тези проучвания

медианата на възрастта е 68 години (граници 21-100); 51 % са жени. При двете проучвания

пациентите имат напреднала терминална болест и намалена продължителност на живота, като

повечето имат начална диагноза нелечим рак. Останалите начални диагнози включват

терминална ХОББ/емфизем, сърдечносъдово заболяване/сърдечна недостатъчност, болест на

Алцхаймер/деменция, HIV/СПИН и други напреднали заболявания. Преди скрининга

пациентите са имали опиоид-индуциран запек дефиниран като или <3 дефекации през

предхождащата седмица, или липса на каквато и да е дефекация за >2 дни.

Проучване 301 сравнява метилналтрексон бромид, даван като единична, двойно-заслепена,

подкожна доза от 0,15 mg/kg или 0,3 mg/kg спрямо плацебо. Двойно-заслепената доза е

последвана от открит, 4 седмичен период на прилагане, когато метилналтрексон бромид може

да се използва при нужда, не по-често от 1 доза за период от 24 часа. По време на двата периода

на проучването пациентите поддържат своя обичаен лаксативен режим. Общо 154 пациенти

(метилналтрексон бромид 0,15 mg/kg, n = 47, метилналтрексон бромид 0,3 mg/kg, n = 55,

плацебо, n = 52) са били лекувани през двойно-заслепения период. Първичната крайна точка е

делът на пациентите, които възстановяват пасажа без допълнителен прием на лаксативно

лекарство в рамките на 4 часа след двойно-заслепената доза от лекарствения продукт по

проучването. Лекуваните с метилналтрексон бромид пациенти имат значимо по-висока честота

на лаксации в рамките на 4 часа след двойно-заслепената доза (62 % за 0,15 mg/kg и 58 % за

0,3 mg/kg) отколкото лекуваните с плацебо пациенти (14 %); p<0,0001 за всяка доза спрямо

плацебо.

Проучване 302 сравнява двойно-заслепени, подкожни дози от метилналтрексон бромид, давани

през ден за 2 седмици, спрямо плацебо. През първата седмица (дни 1, 3, 5, 7), пациентите

получават или метилналтрексон бромид 0,15 mg/kg или плацебо. През втората седмица

предписаната на пациента доза може да бъде повишена до 0,30 mg/kg, ако пациентът е имал 2

или по-малко възстановявания на пасажа без допълнителен прием на лаксативно лекарство до

ден 8. Определената доза за пациента може да бъде намалена по всяко време въз основа на

поносимостта. Анализирни са данните от 133 (62 метилналтрексон бромид, 71 плацебо)

пациенти. Първичните крайни цели са две: делът на пациентите, които възстановяват пасажа

без допълнителен прием на лаксативно лекарство в рамките на 4 часа от първата доза от

лекарствения продукт по проучването и делът на пациентите, които възстановяват пасажа без

допълнителен прием на лаксативно лекарство в рамките на 4 часа след поне 2 от първите 4 дози

от лекарствения продукт. Лекуваните с метилналтрексон бромид пациенти имат по-висока

честота на лаксация в рамките на 4 часа след първата доза (48 %) от пациентите, третирани с

плацебо (16 %); p<0,0001. Лекуваните с метилналтрексон бромид пациенти също имат значимо

по-високи честоти на лаксация в рамките на 4 часа след поне 2 от първите 4 дози (52 %)

отколкото третираните с плацебо пациенти (9 %); p<0,0001. Консистенцията на изпражненията

не е значимо подобрена при пациенти, които са имали меки изпражнения на базовата линия.

При двете проучвания няма доказателства, които да предполагат различни ефекти на възрастта

и пола върху безопасността или ефикасността. Ефектът в зависимост от расата не може да бъде

анализиран, тъй като популацията в проучванията е предимно от европеидната раса (88 %).

Продължителността на отговора е показана при Проучване 302, при което честотата на

лаксативен отговор е в съответствие от доза 1 до доза 7 в хода на двуседмичния двойно-

заслепен период.

Ефикасността и безопасността на метилналтрексон бромид е доказана още при открито

лечение, прилагано от Ден 2 до Седмица 4 при Проучване 301, и при две открити

продължаващи проучвания (301EXT и 302EXT), при които метилналтрексон бромид е прилаган

при нужда до 4 месеца (само 8 пациенти до тази точка). Общо 136, 21 и 82 пациента получават

поне една открита доза съответно в проучвания 301, 301EXT и 302EXT. Relistor се прилага на

всеки 3,2 дни (медиана на интервала на дозиране, с диапазон от 1-39 дни).

Честотата на лаксативен отговор е поддържана през продълженията на проучването при

пациентите, които са продължили лечението.

Няма значима връзка между изходната опиоидна доза и лаксативния отговор при лекувани с

метилналтрексон бромид пациенти при тези проучвания. Освен това медианата на дневната

доза на опиоидите не варира значимо от изходното ниво, било то при лекуваните с

метилналтрексон бромид или с плацебо пациенти. Няма клинично значими промени в

скоровете за болка спрямо изходните, било то при лекуваните с метилналтрексон бромид или с

плацебо пациенти.

Ефект върху сърдечната реполяризация

При едно двойно-сляпо, рандомизирано, паралелно-групово ЕКГ проучване на еднократни

подкожни дози от метилналтрeксон бромид (0,15, 0,30 и 0,50 mg/kg) при 207 здрави доброволци

не се откриват признаци за удължаване на QT/QTc или какъвто и да било ефект върху

вторичните ЕКГ параметри или формата на вълната в сравнение с плацебо или позитивна

контрола (перорално приложени 400 mg моксифлоксацин).

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Метилналтрексон бромид се абсорбира бързо, като върховите концентрации (C

) се достигат

приблизително 0,5 часа след подкожното приложение. C

и площта под кривата на

плазмената концентрация във времето (AUC) се повишават с повишаването на дозата от

0,15 mg/kg до 0,5 mg/kg пропорционално на дозата. Абсолютната бионаличност на 0,30 mg/kg

подкожна доза спрямо 0,30 mg/kg интравенозна доза е 82 %.

Разпределение

Метилналтрексон бромид претърпява умерено разпределение в тъканите. Стационарният обем

на разпределение (Vss) е приблизително 1,1 l/kg. Метилналтрексон бромид се свързва в

минимална степен с белтъците в човешката плазма (11,0 % до 15,3 %), което е определено от

равновесната диализа.

Биотрансформация

Метилналтрексон бромид се метаболизира в умерена степен при хора според количеството на

метаболитите на метилналтрексон бромид, които се отделят с изпражненията. Превръщането в

метил-6-налтрексол изомери и метилналтрексонсулфат изглежда е основният път на

метаболизма. Всеки от изомерите на метил-6-налтрексол има донякъде по-малко действие като

антагонист отколкото основното съединение и ниска експозиция в плазмата на приблизително

8 % от свързаните с лекарството вещества. Метилналтрексонсулфат е неактивен метаболит и

присъства в плазмата на ниво приблзително 25 % от свързани с лекарството вещества. N-

деметилирането на метилналтрексон бромид до налтрексон не е значимо, като на него се падат

0,06 % от приложената доза.

Елиминиране

Метилналтрексон бромид се елиминира основно като непроменено активно вещество.

Приблизително половината от дозата се екскретира в урината и по-малко във фекалиите.

Терминалният диспозиционен полуживот (t

) е приблизително 8 часа.

Специални популации

Чернодробно увреждане

Ефектът на леката до умерено тежка чернодробна недостатъчност върху системната експозиция

на метилналтрексон бромид е проучена при 8 лица за всяка степен, като клас А и B по Child-

Pugh са сравнени със здрави лица. Резултатите не показват никакъв значим ефект на

чернодробната недостатъчност върху AUC или C

на метилналтрексон бромид. Не е проучван

ефектът на тежката чернодробна недостатъчност върху фармакокинетиката на метилналтрексон

бромид.

Бъбречно увреждане

При едно проучване на доброволци с различни степени на бъбречно увреждане, получаващи

еднократна доза от 0,30 mg/kg метилналтрексон бромид, бъбречната недостатъчност е имала

изразен ефект върху бъбречната екскреция на метилналтрексон бромид. Бъбречният клирънс на

метилналтрексон бромид се понижава с повишаване на сериозността на бъбречната

недостатъчност. Тежката бъбречна недостатъчност понижава бъбречния клирънс на

метилналтрексон бромид с 8 до 9 пъти. Това обаче води само до двукратно повишение на

общата експозиция на метилналтрексон бромид (AUC). C

не се променя значимо. Не са

провеждани проучвания при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност, които се

нуждаят се от диализа.

Педиатрична популация

Не са провеждани проучвания при деца (вж. точка 4.2).

Популация в старческа възраст

При едно проучване, сравняващо фармакокинетичните профили на еднократно и многократно

интравенозно прилагане на метиналтрексон бромид в доза от 24 mg на здрави, млади (от 18 до

45 годишна възраст n = 10) и в старческа възраст (над 65 годишна възраст n = 10) лица, ефектът

на възрастта върху експозицията на метилналтрексон бромид е бил малък. Средните

стационарни C

и AUC за лицата в старческа възраст са 545 ng/ml и 412 ng·h/ml,

приблизително с 8,1 % и 20 %, съответно по-високи от тези за млади лица. Затова не се

препоръчва промяна на дозата въз основа на възрастта.

Пол

Не се наблюдават значими различия по отношение на пола.

Тегло

Интегрираният анализ на фармакокинетичните данни от здрави лица показва, че експозицията

на метилналтрексон бромид, адаптирана за mg/kg доза, нараства с повишаване на теглото.

Средната експозиция на метилналтрексон бромид при 0,15 mg/kg за границите на теглото от 38

до 114 kg е 179 (обхват = 139-240) ngh/ml. Тази експозиция за дозата 0,15 mg/kg може да се

постигне с промяна на дозата, основана на границите на теглото, като се използва доза от 8 mg

за телесното тегло от 38 до по-малко от 62 kg и доза от 12 mg за телесното тегло от 62 до

114 kg, което дава средна експозиция от 187 (обхват = 148-220) ngh

/ml. Освен това анализът

показва, че дозата от 8 mg за теглото от 38 до по-малко от 62 kg и дозата от 12 mg за телесното

тегло от 62 до 114 kg съответства на средни дози от съответно 0,16 (обхват = 0,21-0,13) mg/kg и

0,16 (обхват = 0,19-0,11) mg/kg въз основа на разпределението по телесно тегло на пациентите,

участващи в проучвания 301 и 302.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хората на базата на конвенционалните

фармакологични изпитвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане,

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/765708/2016

EMEA/H/C/000870

Резюме на EPAR за обществено ползване

Relistor

methylnaltrexone bromide

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Relistor. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Relistor.

За практическа информация относно употребата на Relistor пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Relistor и за какво се използва?

Relistor се използва за лечение на констипация, предизвикана от опиоидни болкоуспокояващи

средства (например морфин), когато ефектът от слабителни лекарства не е достатъчен.

Relistor съдържа активното вещество метилналтрексон бромид (methylnaltrexone bromide).

Как се използва Relistor?

Relistor се отпуска по лекарско предписание. Предлага се под формата на инжекционен разтвор

във флакони или предварително напълнени спринцовки.

При пациенти, които получават палиативни грижи (лечение на симптомите на тежко заболяване,

без да е предназначено да доведе до излекуване), Relistor се прилага под формата на подкожна

инжекция веднъж на всеки два дни в допълнение към обичайните слабителни лекарства. Дозата

зависи от телесното тегло на пациента. При пациенти, които не получават палиативни грижи,

Relistor се прилага под формата на подкожна инжекция в доза от 12 mg веднъж дневно, поне 4

дни, но не повече от 7 дни седмично. Когато се започне лечение с Relistor, лечението с

обичайните слабителни лекарства трябва да се спре. Обикновено Relistor се инжектира подкожно

в горната част на краката, корема или горната част на ръцете.

Relistor

EMA/765708/2016

Страница 2/3

Дозата Relistor трябва да се намали при пациенти със сериозни бъбречни увреждания. Relistor не

се препоръчва при пациенти с много сериозни бъбречни увреждания, които налагат диализа

(техника за пречистване на кръвта).

След като бъдат подходящо обучени, пациентите могат сами да си инжектират Relistor.

Как действа Relistor?

Опиоидите облекчават болката, като се свързват с „опиоидните рецептори“ в главния и

гръбначния мозък. Такива рецептори има и в червата. Когато опиоидите се свържат с чревните

рецептори, движението на червата се забавя, което води до констипация.

Активното вещество в Relistor, метилналтрексон бромид, е „антагонист на мю-опиоидните

рецептори“. Това означава, че блокира специфичен тип опиоиден рецептор, наречен „мю-

опиоиден рецептор“. Метилналтрексон бромид е производно на налтрексон — добре познато

вещество, което се използва за блокиране на действието на опиоидите. Метилналтрексон бромид

прониква в по-малка степен в мозъка, отколкото налтрексон, което означава, че блокира мю-

опиоидните рецептори в червата, но не и в мозъка. Като блокира тези рецептори, Relistor

намалява констипацията, предизвикана от опиоидите, но не влияе върху аналгетичните им

ефекти.

Какви ползи от Relistor са установени в проучванията?

В две основни проучвания при общо 288 пациенти с напреднало заболяване и констипация,

предизвикана от опиоиди, е установено, че Relistor е по-ефективен от плацебо (сляпо лечение) за

стимулиране движението на червата. Основната мярка за ефективност и в двете проучвания е

броят на пациентите, при които настъпва движение на червата в рамките на четири часа след

първата доза. Във второто проучване се разглежда и броят на пациентите, при които настъпва

движение на червата поне два пъти в рамките на четири часа след първите четири дози. Като се

разгледат резултатите от двете проучвания, взети заедно, при 55% от пациентите, приемащи

Relistor, настъпва движение на червата в рамките на четири часа след първата доза (91 от 165) в

сравнение с 15% от пациентите, приемащи плацебо (18 от 123). Във второто проучване при 52%

от пациентите, приемащи Relistor, настъпва движение на червата поне два пъти в рамките на

четири часа след първите четири дози (32 от 62) в сравнение с 8% от пациентите, приемащи

плацебо (6 от 71).

Relistor е сравнен с плацебо и в трето проучване при 496 пациенти с констипация, предизвикана

от опиоиди, но без напреднало заболяване. Основните мерки за ефективност са броят на

пациентите, при които настъпва движение на червата в рамките на четири часа след първата

доза, и процентът на инжекциите, предизвикали движение на червата. Резултатите сочат, че при

34% от пациентите, приемащи Relistor (102 от 298), настъпва движение на червата в рамките на

четири часа след първата инжекция в сравнение с 10% от пациентите, получаващи плацебо (16

от 162). Процентът на успешните инжекции в двете групи е съответно около 30 и 9%.

Какви са рисковете, свързани с Relistor?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Relistor (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са абдоминална болка (коремна болка), гадене (позиви за повръщане), диария и

флатуленция. Тези нежелани реакции обикновено са леки или умерени по тежест. За пълния

списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Relistor, вижте листовката.

Relistor

EMA/765708/2016

Страница 3/3

Relistor не трябва да се прилага при пациенти с блокиран чревен пасаж, при пациенти, изложени

на риск от повторно блокиране на чревния пасаж или които се нуждаят от незабавна коремна

операция. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Relistor е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Relistor по-големи от рисковете, и препоръча Relistor да бъде разрешен за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Relistor?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Relistor, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Relistor:

На 2 юли 2008 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Relistor, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Relistor може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Relistor прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 12-2016.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация