Rebif

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

интерферон бета-1а

Предлага се от:

Merck Europe B.V. 

АТС код:

L03AB07

INN (Международно Name):

interferon beta-1a

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Ребиф се предписват за лечение:пациентите с един демиелинизирующих събитие при активното воспалительном процес, ако алтернативни диагнози са били изключени, и ако те са пълни с решимост да бъдат с висок риск от развитие на клинично определен множествена склероза;при пациенти с рецидивирующим множествена склероза. В клинични проучвания, тя се характеризира с два или повече изостряне през последните две години. Ефективността не е доказана при пациенти с втори-белег от множествена склероза, без постоянна активност на рецидив .

Каталог на резюме:

Revision: 41

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-05-03

Листовка

                160
Б. ЛИСТОВКА
161
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REBIF 22 МИКРОГРАМА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
интерферон бета-1а (interferon beta-1a)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rebif и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Rebif
3.
Как да използвате Rebif
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rebif
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REBIF И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Rebif прина
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rebif 22 микрограма инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка (0,5 ml) съдържа 22 микрограма
(6 MIU*)
интерферон бета-1а** (Interferon beta-1a**).
* Милиони международни единици,
измерени чрез биоанализ на
цитопатичния ефект (ЦПЕ)
спрямо вътрешния стандарт на
интерферон бета–1а, калибриран в
съответствие с
настоящия международен NIH стандарт
(GB-23-902-531).
** произведен в овариални клетки на
китайски хамстер (CHO-K1) чрез
рекомбинантна ДНК
технология.
Помощно вещество с известно действие:
съдържа 2,5 mg бензилов алкохол на доза
00,5 ml
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор в предварително
напълнена спринцовка.
Бистър до опалесциращ разтвор, с pH 3,5
до 4,5 и осмоларитет 250 до 450 mOsm/l.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rebif е предназначен за лечение на
пациенти с пристъпно-ремитентна форма
на мултиплена
склероза. В проведени клинични
проучвания, тя се характеризира с два
или повече пристъпа в
рамките на последните дв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-06-2023
Листовка Листовка чешки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-06-2023
Листовка Листовка датски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-06-2023
Листовка Листовка немски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-06-2023
Листовка Листовка естонски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-06-2023
Листовка Листовка гръцки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-06-2023
Листовка Листовка английски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-12-2019
Листовка Листовка френски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-06-2023
Листовка Листовка италиански 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-12-2019
Листовка Листовка латвийски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-12-2019
Листовка Листовка литовски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-06-2023
Листовка Листовка унгарски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-06-2023
Листовка Листовка малтийски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-12-2019
Листовка Листовка нидерландски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-12-2019
Листовка Листовка полски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-06-2023
Листовка Листовка португалски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-12-2019
Листовка Листовка румънски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-06-2023
Листовка Листовка словашки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-06-2023
Листовка Листовка словенски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-12-2019
Листовка Листовка фински 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-06-2023
Листовка Листовка шведски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-06-2023
Листовка Листовка норвежки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-06-2023
Листовка Листовка исландски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-06-2023
Листовка Листовка хърватски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-12-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите