Puregon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фолитропин бета

Предлага се от:

N.V. Organon

АТС код:

G03GA06

INN (Международно Name):

follitropin beta

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Infertility; Hypogonadism

Терапевтични показания:

В женското:Puregon се предписват за лечение на безплодие при жените в следните клинични случаи:ановулация (включително поликистозен овариален синдром, ПКЯ) при жени, които безответный за лечение на кломифена цитратом;контролирана овариална хиперстимулация за предизвикване на развитие на множествени фоликули на медикаменти за копиране на софтуер (e. ин витро оплождане / трансплантация на ембриона (IVF/PE), intrafallopian трансфер на гамети (подарък) и интрацитоплазматическая инжектиране на сперматозоиди (ICSI)). В мъжки:липсата на сперматогенезата, поради hypogonadotrophic хипогонадизъм.

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-05-02

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PUREGON 150 IU/0,18 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
PUREGON 300 IU/0,36 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
PUREGON 600 IU/0,72 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
PUREGON 900 IU/1,08 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ФОЛИТРОПИН БЕТА (FOLLITROPIN BETA)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Puregon и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Puregon
3.
Как да използвате Puregon
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Puregon
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PURE
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Puregon 150 IU/0,18 ml
инжекционен разтвор
Puregon 300 IU/0,36 ml
инжекционен разтвор
Puregon 600 IU/0,72 ml
инжекционен разтвор
Puregon 900 IU/1,08 ml
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Puregon 150 IU/0,18 ml
инжекционен разтвор
Един патрон съдържа нетна обща доза от
150 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ
хормон
(ФСХ) в 0,18 ml воден разтвор.
Инжекционният разтвор съдържа
активното вещество
фолитропин бета (follitropin beta), произведен
чрез генно инженерство в клетъчна
линия от
яйчник на китайски хамстер (ЯКХ) в
концентрация от 833 IU/ml воден разтвор.
Това
съответства на количество в дозова
единица от 83,3 микрограма протеин / ml
(специфичната
_in vivo_
бионаличност се равнява
приблизително на 10 000 IU ФСХ / mg протеин).
Puregon 300 IU/0,36 ml
инжекционен разтвор
Един патрон съдържа нетна обща доза от
300 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ
хормон
(ФСХ) в 0,36 ml воден разтвор.
Инжекционният разтвор съдържа
активното вещество
фолитропин бета (follitropin beta), произведен
чрез генно инженерство в клетъчна
линия от
яйчник на китайски хамстер (ЯКХ) в
концентрация от 833 IU/ml воден разтвор.
Това
съответства н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-03-2023
Листовка Листовка чешки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-03-2023
Листовка Листовка датски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-03-2023
Листовка Листовка немски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-03-2023
Листовка Листовка естонски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-03-2023
Листовка Листовка гръцки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-03-2023
Листовка Листовка английски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-07-2009
Листовка Листовка френски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-03-2023
Листовка Листовка италиански 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-07-2009
Листовка Листовка латвийски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-07-2009
Листовка Листовка литовски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-03-2023
Листовка Листовка унгарски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-03-2023
Листовка Листовка малтийски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-07-2009
Листовка Листовка нидерландски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-07-2009
Листовка Листовка полски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-07-2021
Листовка Листовка португалски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-07-2009
Листовка Листовка румънски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-03-2023
Листовка Листовка словашки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-03-2023
Листовка Листовка словенски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-07-2009
Листовка Листовка фински 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-03-2023
Листовка Листовка шведски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-03-2023
Листовка Листовка норвежки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-03-2023
Листовка Листовка исландски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-03-2023
Листовка Листовка хърватски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-03-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите