Pumarix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ваксина срещу пандемичен грип (H5N1) (split Вирион, инактивированный, адъювантом)

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Профилактика на грип в официално обявена пандемична ситуация. Пандемия от грип е ваксината трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-03-04

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
32
ЛИСТОВКА
:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PUMARIX СУСПЕНЗИЯ И ЕМУЛСИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ
Ваксина срещу пандемичен грип (H5N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА ТАЗИ
ВАКСИНА, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Тази ваксина е предписана единствено
и лично на Вас. Не я преотстъпвайте на
други
хора.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете вашия
лекар. това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Pumarix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена Pumarix
3.
Как се прилага Pumarix
4.
Възможни нежелани реак
Ц
ии
5.
Как да съхранявате Pumarix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PUMARIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pumarix суспензия и емулсия за
инжекционна емулсия
Ваксина срещу пандемичен грип (H5N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Pandemic influenza vaccine (H5N1)(split virion, inactivated,
adjuvanted))
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След смесване 1 доза (0,5 ml) съдържа:
Фрагментиран грипен вирус,
инактивиран, съдържащ антиген
*
, еквивалентен на:
A/Indonesia/05/2005/(H5N1)-подобен щам (PR8-IBCDC-RG2) 3,75
микрограма
**
*
размножен в яйца
**
хемаглутинин
Тази ваксина отговаря на препоръката
на СЗО и на решението на ЕС за
пандемия.
AS03 адювант, съставен от сквален (10,69
милиграма), DL-
α
-токоферол (11,86 милиграма) и
полисорбат 80 (4,86 милиграма)
След смесване на суспензията и
емулсията се получава многодозова
ваксина във флакон. За
броя на дозите в един флакон, вижте
точка 6.5.
Помощни вещества с известно действие:
Ваксината съдържа 5 микрограма
тиомерсал.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Суспензия и емулсия за инжекционна
емулсия.
Суспензията е бистра до почти бяла
опалесцираща суспензия, която може

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-03-2015
Листовка Листовка чешки 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-03-2015
Листовка Листовка датски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-03-2015
Листовка Листовка немски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-03-2015
Листовка Листовка естонски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-03-2015
Листовка Листовка гръцки 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-03-2015
Листовка Листовка английски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-03-2015
Листовка Листовка френски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-03-2015
Листовка Листовка италиански 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-03-2015
Листовка Листовка латвийски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-03-2015
Листовка Листовка литовски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-03-2015
Листовка Листовка унгарски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-03-2015
Листовка Листовка малтийски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-03-2015
Листовка Листовка полски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-03-2015
Листовка Листовка португалски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-03-2015
Листовка Листовка румънски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-03-2015
Листовка Листовка словашки 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-03-2015
Листовка Листовка словенски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-03-2015
Листовка Листовка фински 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-03-2015
Листовка Листовка шведски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-03-2015
Листовка Листовка норвежки 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-03-2015
Листовка Листовка исландски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-03-2015
Листовка Листовка хърватски 17-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-03-2015

Преглед на историята на документите