Prometax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ривастигмин

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

N06DA03

INN (Международно Name):

rivastigmine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Alzheimer Disease; Parkinson Disease; Dementia

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Каталог на резюме:

Revision: 46

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-12-03

Листовка

                93
Б. ЛИСТОВКА
94
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PROMETAX 1,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PROMETAX 3,0 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PROMETAX 4,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PROMETAX 6,0 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ривастигмин (rivastigmine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Prometax и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Prometax
3.
Как да приемате Prometax
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Prometax
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PROMETAX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Prometax 1,5 mg твърди капсули
Prometax 3,0 mg твърди капсули
Prometax 4,5 mg твърди капсули
Prometax 6,0 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Prometax 1,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 1,5 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Prometax 3,0 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 3,0 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Prometax 4,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 4,5 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Prometax 6,0 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат, съответстващ на 6,0 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърди капсули
Prometax 1,5 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с жълта капачка и жълто тяло с
отпечатан надпис в
червено “ENA 713 1,5 mg” върху тялото.
Prometax 3,0 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с оранжева капачка и оранжево тяло с
отпечатан
надпис в червено “ENA 713 3 mg” върху
тялото.
Prometax 4,5 mg твърди капсули
Почти бял до блед
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-11-2023
Листовка Листовка чешки 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-11-2023
Листовка Листовка датски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-11-2023
Листовка Листовка немски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-11-2023
Листовка Листовка естонски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-11-2023
Листовка Листовка гръцки 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-11-2023
Листовка Листовка английски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-02-2013
Листовка Листовка френски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-11-2023
Листовка Листовка италиански 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-02-2013
Листовка Листовка латвийски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-02-2013
Листовка Листовка литовски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-11-2023
Листовка Листовка унгарски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-11-2023
Листовка Листовка малтийски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-02-2013
Листовка Листовка нидерландски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-02-2013
Листовка Листовка полски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-11-2023
Листовка Листовка португалски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-02-2013
Листовка Листовка румънски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-11-2023
Листовка Листовка словашки 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-11-2023
Листовка Листовка словенски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-02-2013
Листовка Листовка фински 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-11-2023
Листовка Листовка шведски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-11-2023
Листовка Листовка норвежки 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-11-2023
Листовка Листовка исландски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-11-2023
Листовка Листовка хърватски 21-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-11-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите