Prolia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

денозумаб

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

M05BX04

INN (Международно Name):

denosumab

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Bone Resorption; Osteoporosis, Postmenopausal

Терапевтични показания:

Лечение на остеопороза при жени в постменопауза и при мъже с повишен риск от фрактури. При жени в постменопауза Prolia значително намалява риска от вертебрални, без вертебрални и Хип фрактури. Лечение на загуба на костна маса, свързана с хормоналната абляции при мъже с рак на простатата повишен риск от фрактури. При мъжете с рак на простатата, получаващи хормонална аблация, Prolia значително намалява риска от вертебрални фрактури.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-05-26

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PROLIA 60 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
денозумаб (denosumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
-
Вашият лекар ще Ви даде напомняща
карта за пациента, съдържаща важна
информация
във връзка с безопасността, с която
трябва да се запознаете преди и по
време на
лечението Ви с Prolia.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Prolia и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Prolia
3.
Как да използвате Prolia
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхран
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Prolia 60 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 60 mg денозумаб
(denosumab) в 1 ml
разтвор (60 mg/ml).
Денозумаб е човешко моноклонално
антитяло IgG2, произведено в клетъчна
линия от бозайник
(клетки от яйчник на китайски хамстер)
чрез рекомбинантна ДНК технология.
Помощно вещество с известно действие
Това лекарство съдържа 47 mg сорбитол
във всеки ml разтвор.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър, безцветен до бледо жълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на остеопороза при жени в
постменопауза и при мъже, изложени на
повишен риск от
фрактури. При жени в постменопауза,
Prolia значимо намалява риска от
фрактури на
прешлените, непрешленни фрактури и
фрактури на тазобедрената става.
Лечение на загуба на костно вещество,
свързано с хормонална аблация при
мъже с карцином на
простатата, изложени на повишен риск
от фрактури (вж. точка 5.1). При мъже с
карцино
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-10-2022
Листовка Листовка чешки 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-10-2022
Листовка Листовка датски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-10-2022
Листовка Листовка немски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-10-2022
Листовка Листовка естонски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-10-2022
Листовка Листовка гръцки 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-10-2022
Листовка Листовка английски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-09-2018
Листовка Листовка френски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-10-2022
Листовка Листовка италиански 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-09-2018
Листовка Листовка латвийски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-09-2018
Листовка Листовка литовски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-10-2022
Листовка Листовка унгарски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-10-2022
Листовка Листовка малтийски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-09-2018
Листовка Листовка нидерландски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-09-2018
Листовка Листовка полски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-10-2022
Листовка Листовка португалски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-09-2018
Листовка Листовка румънски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-10-2022
Листовка Листовка словашки 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-10-2022
Листовка Листовка словенски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-09-2018
Листовка Листовка фински 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-10-2022
Листовка Листовка шведски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-10-2022
Листовка Листовка норвежки 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-10-2022
Листовка Листовка исландски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-10-2022
Листовка Листовка хърватски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-09-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите