Procox

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

emodepside, toltrazuril

Предлага се от:

Vetoquinol S.A.

АТС код:

QP52AX60

INN (Международно Name):

emodepside, toltrazuril

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

Терапевтични показания:

За кучета при смесени паразитни инфекции, причинени от кръгли червеи и кокцидии от следните видове са заподозрени или разкри:кръгли червеи (нематоди)Тохосага Canis (възрастни, незрели възрастни, Л4);Uncinaria stenocephala (възрастен);Ancylostoma сатпит (възрастен). CoccidiaIsospora комплекс ohioensis;Isospora канис. Procox е ефективен срещу репликацията на Isospora и срещу проливането на ооцисти. Въпреки че лечението ще намали разпространението на инфекцията, то няма да бъде ефективно срещу клиничните признаци на инфекция при вече заразени животни.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-04-20

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
ПРОКОКС 0,9 MG/ML + 18 MG/ML ПЕРОРАЛНА
СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Франция
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
Германия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension for dogs
Прококс 0,9 mg/ml + 18 mg/ml перорална
суспензия за кучета
emodepside / toltrazuril
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
emodepside
0,9 mg
toltrazuril
18 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
бутилхидрокситолуен (E321; като
антиоксидант)
0,9 mg
сорбинова киселина (E200; като
консервант)
0,7 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За кучета, при съмнение или при
проявени смесени паразитни инвазии от
кръгли червеи и
кокцидии от следните видове:
Кръгли червеи (Нематоди):
-
_Toxocara canis_
(зрели възрастни, незрели възрастни, L4)
-
_Uncinaria stenocephala _
(зрели възрастни)
-
_Ancylostoma caninum _
(зрели възрастни)
-
_Trichuris vulpis_
(зрели възрастни)
Кокцидии:
-
_Isospora ohioensis _
комплекс,
-
_Isospora canis_
18
Лечението ограничава
разпространението на
_Isospora_
, но не е ефективно 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension for dogs
Прококс 0,9 mg/ml + 18 mg/ml перорална
суспензия за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
emodepside
0,9 mg
toltrazuril
18 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
бутилхидрокситолуен (E321; като
антиоксидант)
0,9 mg
сорбинова киселина (E200; като
консервант)
0,7 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорална суспензия.
Бяла до жълтеникава суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За кучета, при съмнение или при
проявени смесени паразитни инвазии от
кръгли червеи и
кокцидии от следните видове:
Кръгли червеи (Нематоди):
-
_Toxocara canis_
(зрели възрастни, незрели възрастни, L4)
-
_Uncinaria stenocephala _
(зрели възрастни)
-
_Ancylostoma caninum _
(зрели възрастни)
-
_Trichuris vulpis_
(зрели възрастни)
Кокцидии:
-
_Isospora ohioensis _
комплекс
-
_Isospora canis_
Procox е ефективен срещу репликацията на
_Isospora_
и срещу отделянето на ооцисти.
Независимо от това, че лечението
ограничава разпространението на
инфекцията, то не е
ефек
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-02-2021
Листовка Листовка чешки 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-02-2021
Листовка Листовка датски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-02-2021
Листовка Листовка немски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-02-2021
Листовка Листовка естонски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-02-2021
Листовка Листовка гръцки 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-02-2021
Листовка Листовка английски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-06-2013
Листовка Листовка френски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-02-2021
Листовка Листовка италиански 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-06-2013
Листовка Листовка латвийски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-06-2013
Листовка Листовка литовски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-02-2021
Листовка Листовка унгарски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-02-2021
Листовка Листовка малтийски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-06-2013
Листовка Листовка нидерландски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-06-2013
Листовка Листовка полски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-02-2021
Листовка Листовка португалски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-06-2013
Листовка Листовка румънски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-02-2021
Листовка Листовка словашки 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-02-2021
Листовка Листовка словенски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-06-2013
Листовка Листовка фински 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-02-2021
Листовка Листовка шведски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-02-2021
Листовка Листовка норвежки 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-02-2021
Листовка Листовка исландски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-02-2021
Листовка Листовка хърватски 10-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-02-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите