Plegridy

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пегинтерферон бета-1а

Предлага се от:

Biogen Netherlands B.V.

АТС код:

L03AB13

INN (Международно Name):

peginterferon beta-1a

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Лечение на пристъпно ремитентна множествена склероза при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-18

Листовка

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PLEGRIDY 63 МИКРОГРАМА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
PLEGRIDY 94 МИКРОГРАМА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
PLEGRIDY 125 МИКРОГРАМА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
пегинтерферон бета-1a (peginterferon beta-1a)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PLEGRIDY И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
2.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ PLEGRIDY
3.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ PLEGR
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-04-2023
Листовка Листовка чешки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-04-2023
Листовка Листовка датски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-04-2023
Листовка Листовка немски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-04-2023
Листовка Листовка естонски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-04-2023
Листовка Листовка гръцки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-04-2023
Листовка Листовка английски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-12-2020
Листовка Листовка френски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-04-2023
Листовка Листовка италиански 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-12-2020
Листовка Листовка латвийски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-12-2020
Листовка Листовка литовски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-04-2023
Листовка Листовка унгарски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-04-2023
Листовка Листовка малтийски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-12-2020
Листовка Листовка нидерландски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-12-2020
Листовка Листовка полски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-04-2023
Листовка Листовка португалски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-12-2020
Листовка Листовка румънски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-04-2023
Листовка Листовка словашки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-04-2023
Листовка Листовка словенски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-12-2020
Листовка Листовка фински 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-04-2023
Листовка Листовка шведски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-04-2023
Листовка Листовка норвежки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-04-2023
Листовка Листовка исландски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-04-2023
Листовка Листовка хърватски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-12-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите