Pioglitazone Teva Pharma

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пиоглитазон хидрохлорид

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

A10BG03

INN (Международно Name):

pioglitazone

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Pioglitazone is indicated in the treatment of type-2 diabetes mellitus as monotherapy: , in adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled by diet and exercise for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance. , Pioglitazone is also indicated for combination with insulin in type 2 diabetes mellitus adult patients with insufficient glycaemic control on insulin for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да бъдат преразгледани през 3-6 месеца за оценка на адекватността на отговора на лечение (e. намаляване на показателите на HbA1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-03-26

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PIOGLITAZONE TEVA PHARMA 15 MG ТАБЛЕТКИ
PIOGLITAZONE TEVA PHARMA 30 MG ТАБЛЕТКИ
PIOGLITAZONE TEVA PHARMA 45 MG ТАБЛЕТКИ
Пиоглитазон
(Pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси моля, попитайте Вашия лекар
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Pioglitazone Teva Pharma и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pioglitazone Teva Pharma
3.
Как да приемате Pioglitazone Teva Pharma
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pioglitazone Teva Pharma
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна ин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pioglitazone Teva Pharma 15 mg таблетки
Pioglitazone Teva Pharma 30 mg таблетки
Pioglitazone Teva Pharma 45 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pioglitazone Teva Pharma 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone)
_ _
(като хидрохлорид).
Pioglitazone Teva Pharma 30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone)
_ _
(като хидрохлорид).
Pioglitazone Teva Pharma 45 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 45 mg
пиоглитазон (pioglitazone)
_ _
(като хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Pioglitazone Teva Pharma 15 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, изпъкнали и с вдлъбнато
релефно изображение на
числото “15” от едната страна на
таблетката и “TEVA” от другата.
Pioglitazone Teva Pharma 30 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, изпъкнали и с вдлъбнато
релефно изображение на
числото “30” от едната страна на
таблетката и “TEVA” от другата.
Pioglitazone Teva Pharma 45 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, изпъкнали и с вдлъбнато
релефно изображение на
числото “45” от едната страна на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-08-2022
Листовка Листовка чешки 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-08-2022
Листовка Листовка датски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-08-2022
Листовка Листовка немски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-08-2022
Листовка Листовка естонски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-08-2022
Листовка Листовка гръцки 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-08-2022
Листовка Листовка английски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-08-2022
Листовка Листовка френски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-08-2022
Листовка Листовка италиански 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-08-2022
Листовка Листовка латвийски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-08-2022
Листовка Листовка литовски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-08-2022
Листовка Листовка унгарски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-08-2022
Листовка Листовка малтийски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-08-2022
Листовка Листовка нидерландски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-08-2022
Листовка Листовка полски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-08-2022
Листовка Листовка португалски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-08-2022
Листовка Листовка румънски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-08-2022
Листовка Листовка словашки 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-08-2022
Листовка Листовка словенски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-08-2022
Листовка Листовка фински 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-08-2022
Листовка Листовка шведски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-08-2022
Листовка Листовка норвежки 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-08-2022
Листовка Листовка исландски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-08-2022
Листовка Листовка хърватски 30-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-08-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите