Pandemrix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

разделен грипен вирус инактивиран, съдържащ антиген, еквивалентен на използвания щам A / California / 07/2009 (H1N1) NYMC X-179A

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

influenza vaccine (H1N1)v (split virion, inactivated, adjuvanted)

Терапевтична група:

Грипни ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Профилактика на грип, причинена от вируса A (H1N1) v 2009. Pandemrix трябва да се използва само ако препоръчителната годишни сезонни тривалентна / четиривалентен противогрипни ваксини не са налични и ако имунизацията против (H1N1) v се счита за необходимо (виж раздели 4. 4 и 4. Ваксината Pandemrix трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2008-05-20

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PANDEMRIX СУСПЕНЗИЯ И ЕМУЛСИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ
Ваксина срещу грип (H1N1)v (фрагментиран
вирион, инактивиран, с адювант)
Influenza vaccine (H1N1)v (split virion, inactivated, adjuvanted)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА ТАЗИ
ВАКСИНА, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Тази ваксина е предписана единствено
и лично на Вас. Не я преотстъпвайте на
други
хора.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pandemrix и за какво се
използва
2.
Какво трябв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pandemrix суспензия и емулсия за
инжекционна емулсия.
Ваксина срещу грип (H1N1)v (фрагментиран
вирион, инактивиран, с адювант)
_Influenza vaccine (H1N1)v (split virion, inactivated, adjuvanted) _
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След смесване 1 доза (0,5 ml) съдържа:
Фрагментиран грипен вирус,
инактивиран, съдържащ антиген
*
, еквивалентен на:
A/California/07/2009/(H1N1)-производен щам NYMC X-179A
3,75 микрограма
**
*
размножен в яйца
**
хемаглутинин
AS03 адювант, съставен от сквален (10,69
милиграма), DL-
α
-токоферол (11,86 милиграма) и
полисорбат 80 (4,86 милиграма)
След смесване на суспензията и
емулсията се получава многодозова
ваксина във флакон. За
броя на дозите в един флакон, вижте
точка 6.5.
Помощно вещество с известно действие
Ваксината съдържа 5 микрограма
тиомерсал.
За пълния списък на помощните
вещества вижте 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-06-2016
Листовка Листовка чешки 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-06-2016
Листовка Листовка датски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-06-2016
Листовка Листовка немски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-06-2016
Листовка Листовка естонски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-06-2016
Листовка Листовка гръцки 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-06-2016
Листовка Листовка английски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-06-2016
Листовка Листовка френски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-06-2016
Листовка Листовка италиански 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-06-2016
Листовка Листовка латвийски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-06-2016
Листовка Листовка литовски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-06-2016
Листовка Листовка унгарски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-06-2016
Листовка Листовка малтийски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-06-2016
Листовка Листовка полски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-06-2016
Листовка Листовка португалски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-06-2016
Листовка Листовка румънски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-06-2016
Листовка Листовка словашки 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-06-2016
Листовка Листовка словенски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-06-2016
Листовка Листовка фински 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-06-2016
Листовка Листовка шведски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-06-2016
Листовка Листовка норвежки 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-06-2016
Листовка Листовка исландски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-06-2016
Листовка Листовка хърватски 10-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-06-2016

Преглед на историята на документите