Osurnia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

betamethasone acetate, terbinafine, florfenicol

Предлага се от:

Dechra Regulatory B.V.

АТС код:

QS02CA90

INN (Международно Name):

terbinafine, florfenicol, betamethasone

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Кортикостероиди и противоинфекционные в комбинация

Терапевтични показания:

Лечение на остър външен отит.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-31

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
OSURNIA ГЕЛ ЗА УШИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel,
Холандия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Argenta Dundee Limited, Kinnoull Road, Dunsinane Industrial Estate,
Dundee DD2 3XR,
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Genera Inc., Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok,
Хърватия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
OSURNIA гел за уши за кучета
тербинафин/флорфеникол/бетаметазон
ацетат (terbinafine/florfenicol/betamethasone acetate)
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (1,2 g) съдържа 10 mg terbinafine, 10 mg
florfenicol и 1 mg betamethasone acetate.
Ексципиент: 1 mg бутилхидрокситолуен
(E321).
Светлокремав до бледожълт прозрачен
гел.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на остър външен отит и
изостряне на хроничен външен отит,
свързан със
_Staphylococcus pseudintermedius_
и
_Malassezia pachydermatis_
.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активните
субстанции, към други
кортикостероиди или към някой от
ексципиентите.
Да не се използва при перфорирано
тъпанче.
Да не се използва при кучета с
множествена демодекоза.
Да
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
OSURNIA гел за уши за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (1,2 g) съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Terbinafine
10 mg
Florfenicol
10 mg
Betamethasone acetate
1 mg
еквивалентен на Betamethasone база
0,9 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Бутилхидрокситолуен (E321)
1 mg
За пълния списък на ексципиентите,
виж. т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Гел за уши.
Светлокремав до бледожълт прозрачен
гел.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на остър външен отит и
изостряне на хроничен външен отит,
свързан със
_Staphylococcus pseudintermedius_
и
_Malassezia pachydermatis_
.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активните
субстанции, към други
кортикостероиди или към някой от
ексципиентите.
Да не се
използва при перфорирано тъпанче.
Да не се използва при кучета с
множествена демодекоза.
Да не се използва при бременни или
разплодни животни (виж т. 4.7).
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Ушите трябва да бъдат почистени преди
първото прилагане. 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-07-2021
Листовка Листовка чешки 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-07-2021
Листовка Листовка датски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-07-2021
Листовка Листовка немски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-07-2021
Листовка Листовка естонски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-07-2021
Листовка Листовка гръцки 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-07-2021
Листовка Листовка английски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-08-2014
Листовка Листовка френски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-07-2021
Листовка Листовка италиански 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-08-2014
Листовка Листовка латвийски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-08-2014
Листовка Листовка литовски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-07-2021
Листовка Листовка унгарски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-07-2021
Листовка Листовка малтийски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-08-2014
Листовка Листовка полски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-07-2021
Листовка Листовка португалски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-08-2014
Листовка Листовка румънски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-07-2021
Листовка Листовка словашки 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-07-2021
Листовка Листовка словенски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-08-2014
Листовка Листовка фински 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-07-2021
Листовка Листовка шведски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-07-2021
Листовка Листовка норвежки 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-07-2021
Листовка Листовка исландски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-07-2021
Листовка Листовка хърватски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-08-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите