Osseor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

стронциев ранелат

Предлага се от:

Les Laboratoires Servier

АТС код:

M05BX03

INN (Международно Name):

strontium ranelate

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Остеопороза, постменопауза

Терапевтични показания:

Лечение на тежка остеопороза при жени в постменопауза с висок риск за фрактура за намаляване на риска от фрактури на прешлени и хип. Лечение на тежка остеопороза при възрастни мъже са с повишен риск от фрактури. Решение възлага на стронциев ранелат трябва да се основава на оценката на общия риск на индивидуален пациента .

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2004-09-20

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
OSSEOR 2 G ГРАНУЛИ ЗА ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ
Strontium ranelate (Стронциев ранелат)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди независимо
от това, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява OSSEOR и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете OSSEOR
3.
Как да приемате OSSEOR
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате OSSEOR
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OSSEOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
OSSEOR е лекарство, използвано за лечение
на тежка остеопороза:
- 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
OSSEOR 2 g гранули за перорална суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяко саше съдържа 2 g стронциев
ранелат (Strontium ranelate).
Помощно вещество с известно действие:
Всяко саше съдържа също 20 mg аспартам
(Е951)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули за перорална суспензия
Жълти гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на тежка остеопороза:
- при жени в постменопауза
- при възрастни мъже,
с висок риск от фрактури, за които
лечението с други лекарствени
продукти, одобрени за
лечение на остеопороза, не е възможно
поради, например, противопоказания
или
непоносимост. При жени в менопауза,
стронциев ранелат намалява риска от
фрактури на
прешлени и бедрена кост (вж. точка 5.1.)
Решението да се предпише стронциев
ранелат трябва да се основава на
оценка на общите
рискове на отделния пациент (вж. точки
4.3 и 4.4).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започне само от
лекар с опит в терапията на
остеопороза.
Дозировка
Препоръчваната доза е едно саше 2 g
приемано перорално вед
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-12-2018
Листовка Листовка чешки 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-12-2018
Листовка Листовка датски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-12-2018
Листовка Листовка немски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-12-2018
Листовка Листовка естонски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-12-2018
Листовка Листовка гръцки 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-12-2018
Листовка Листовка английски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-07-2014
Листовка Листовка френски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-12-2018
Листовка Листовка италиански 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-07-2014
Листовка Листовка латвийски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-07-2014
Листовка Листовка литовски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-12-2018
Листовка Листовка унгарски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-12-2018
Листовка Листовка малтийски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-07-2014
Листовка Листовка нидерландски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-07-2014
Листовка Листовка полски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-12-2018
Листовка Листовка португалски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-07-2014
Листовка Листовка румънски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-12-2018
Листовка Листовка словашки 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-12-2018
Листовка Листовка словенски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-07-2014
Листовка Листовка фински 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-12-2018
Листовка Листовка шведски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-12-2018
Листовка Листовка норвежки 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-12-2018
Листовка Листовка исландски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-12-2018
Листовка Листовка хърватски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-07-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите