Optaflu

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вирус грип, повърхностни антигени (хемаглутинин и нейраминидазы), инактивированная, от следните щамове:a/Калифорния/7/2009 (Н1N1)pdm09 - подобен щам(A/Brisbane/10/2010 г., дивия тип)И/Швейцария/9715293/2013 (Н3N2) - като щам(A/Южна Австралия/55/2014, дивия тип)Б/Пукет/3073/2013–както и деформирани(Б/Юта/9/2014, дивия тип)

Предлага се от:

Seqirus GmbH

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization

Терапевтични показания:

Профилактика на грип при възрастни, особено при тези, които имат повишен риск от свързани усложнения. Optaflu трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-06-01

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OPTAFLU ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell
cultures)
(Ваксина срещу грип (повърхностни
антигени, инактивирани, произведени
в клетъчни култури))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТАЗИ ВАКСИНА, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате н
якакви допълнителни въпроси,
попитайте Вашия лекар, фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Optaflu и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Optaflu
3.
Как се прилага Optaflu
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Optaflu
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OPTAFLU И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Optaflu представлява ваксина срещу грип

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
OPTAFLU
инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Ваксина срещу грип (повърхностни
антигени, инактивирани, произведени в
клетъчни култури)
(Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell
cultures))
(сезон 2015/2016)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Инактивирани повърхностни антигени
от грипен вирус (хемаглутинин (
_haemagglutinin_
)
и невраминидаза (
_neuraminidase_
))*, от следните щамове:
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - подобен щам
(A/Brisbane/10/2010, див тип)
15 микрограма HA**
A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) - подобен щам
(A/South Aus
tralia/55/2014, див тип)
15 микрограма HA**
B/Phuket/3073/2013 – подобен щам
(B/Utah/9/2014, див тип)
15 микрограма HA**
във всяка доза от 0,5 ml.
……………………………………….
*
произведени в клетъчна култура Madin Darby
Canine Kidney (MDCK)
**
хемаглутинин
Ваксината отговаря на препоръките на
СЗО (за северното полукълбо) и
решението на ЕС за
сезон 2015/2016.
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Бистра до ле
ко опалесцентна
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-02-2017
Листовка Листовка чешки 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-02-2017
Листовка Листовка датски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-02-2017
Листовка Листовка немски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-02-2017
Листовка Листовка естонски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-02-2017
Листовка Листовка гръцки 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-02-2017
Листовка Листовка английски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-02-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-12-2015
Листовка Листовка френски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-02-2017
Листовка Листовка италиански 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-02-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-12-2015
Листовка Листовка латвийски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-02-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-12-2015
Листовка Листовка литовски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-02-2017
Листовка Листовка унгарски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-02-2017
Листовка Листовка малтийски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-02-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-12-2015
Листовка Листовка нидерландски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-02-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-12-2015
Листовка Листовка полски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-02-2017
Листовка Листовка португалски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-02-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-12-2015
Листовка Листовка румънски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-02-2017
Листовка Листовка словашки 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-02-2017
Листовка Листовка словенски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-02-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-12-2015
Листовка Листовка фински 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-02-2017
Листовка Листовка шведски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-02-2017
Листовка Листовка норвежки 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-02-2017
Листовка Листовка исландски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-02-2017
Листовка Листовка хърватски 13-02-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-02-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-12-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите