Oprymea

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прамипексол дихидрохлорид монохидрат

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto

АТС код:

N04BC05

INN (Международно Name):

pramipexole

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Oprymea е показан за лечение на признаците и симптомите на идиопатична болест на Parkinson, самостоятелно (без леводопа) или в комбинация с леводопа, i. в рамките на болестта в по-късните стадии, когато ефектът на леводопа се износва или става непостоянен и колебания на терапевтичен ефект се случва (в края на дозата или "on off" колебания). Oprymea е показан при възрастни за симптоматично лечение на умерена до тежка застойна синдром на неспокойните крака в дози до 0. 54 мг (0. 75 mg сол) (виж раздел 4.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-09-12

Листовка

                100
Б. ЛИСТОВКА
101
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
OPRYMEA 0,088 MG ТАБЛЕТКИ
OPRYMEA 0,18 MG ТАБЛЕТКИ
OPRYMEA 0,35 MG ТАБЛЕТКИ
OPRYMEA 0,7 MG ТАБЛЕТКИ
OPRYMEA 1,1 MG ТАБЛЕТКИ
прамипексол (pramipexole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Oprymea и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Oprymea
3.
Как да приемате Oprymea
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Oprymea
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OPRYMEA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Oprymea съдържа активната съставка
п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Oprymea 0,088 mg таблетки
Oprymea 0,18 mg таблетки
Oprymea 0,35 mg таблетки
Oprymea 0,7 mg таблетки
Oprymea 1,1 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Oprymea 0,088 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,088 mg
прамипексол _(pramipexole)_ (като 0,125 mg
прамипексол
дихидрохлорид монохидрат_ (pramipexole
dihydrochloride monohydrate)_).
Oprymea 0,18 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,18 mg
прамипексол _(pramipexole)_ (като 0,25 mg
прамипексол
дихидрохлорид монохидрат_ (pramipexole
dihydrochloride monohydrate)_).
Oprymea 0,35 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,35 mg
прамипексол _(pramipexole)_ (като 0,5 mg
прамипексол
дихидрохлорид монохидрат_ (pramipexole
dihydrochloride monohydrate)_).
Oprymea 0,7 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,7 mg
прамипексол _(pramipexole)_ (като 1 mg
прамипексол дихидрохлорид
монохидрат_ (pramipexole dihydrochloride monohydrate)_).
Oprymea 1,1 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 1,1 mg
прамипексол _(pramipexole)_ (като 1,5 mg
прамипексол
дихидрохлорид монохидрат _(pramipexole
dihydrochloride monohydrate)_).
_Моля, отбележете_
Дозите прамипексол, публикувани в
литературата, се отнасят за неговата
сол.
Поради това дозите ще бъдат
изразявани по-долу като прамипексол
база и като прамипексол под
формата на сол (в скоби).
За п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-07-2023
Листовка Листовка чешки 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-07-2023
Листовка Листовка датски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-07-2023
Листовка Листовка немски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-07-2023
Листовка Листовка естонски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-07-2023
Листовка Листовка гръцки 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-07-2023
Листовка Листовка английски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-03-2018
Листовка Листовка френски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-07-2023
Листовка Листовка италиански 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-03-2018
Листовка Листовка латвийски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-03-2018
Листовка Листовка литовски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-07-2023
Листовка Листовка унгарски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-07-2023
Листовка Листовка малтийски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-03-2018
Листовка Листовка нидерландски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-03-2018
Листовка Листовка полски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-07-2023
Листовка Листовка португалски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-03-2018
Листовка Листовка румънски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-07-2023
Листовка Листовка словашки 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-07-2023
Листовка Листовка словенски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-03-2018
Листовка Листовка фински 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-07-2023
Листовка Листовка шведски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-07-2023
Листовка Листовка норвежки 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-07-2023
Листовка Листовка исландски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-07-2023
Листовка Листовка хърватски 31-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-03-2018

Преглед на историята на документите