Opgenra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

епототер алфа

Предлага се от:

Olympus Biotech International Limited

АТС код:

M05BC02

INN (Международно Name):

eptotermin alfa

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

спондилолистези

Терапевтични показания:

Opgenra е показан за posterolateral лумбалните гръбначния синтез при възрастни пациенти с spondylolisthesis където autograft е неуспешно или е противопоказан.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-02-19

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
25
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
OPGENRA 3,3 MG ПРАХ ЗА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ИМПЛАНТИРАНЕ
ептотермин алфа (eptotermin alfa)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Opgenra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
приложи Opgenra
3.
Как да използвате Opgenra
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате Opgenra
6.
Съдържание на опаков
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Opgenra 3,3 mg прах за суспензия за
имплантиране
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа 1 g прах с 3,3 mg
ептотермин алфа (_eptotermin alfa_)*
След приготвяне Opgenra съдържа 1 mg/ml
ептотермин алфа.
*Ептотермин алфа представлява човешки
рекомбинантен остеогенен протеин 1
(OP-1),
произведен в клетъчна линия от яйчник
на китайски хамстер (CHO).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за суспензия за имплантиране.
Прахът, съдържащ активното вещество, е
под формата на бели до почти бели
гранули.
Прахът, съдържащ помощното вещество
кармелоза (карбоксиметилцелулоза), е
жълтеникавобял на цвят.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Opgenra е показан за постеролатерална
лу
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-07-2016
Листовка Листовка чешки 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-07-2016
Листовка Листовка датски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-07-2016
Листовка Листовка немски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-07-2016
Листовка Листовка естонски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-07-2016
Листовка Листовка гръцки 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-07-2016
Листовка Листовка английски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-07-2016
Листовка Листовка френски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-07-2016
Листовка Листовка италиански 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-07-2016
Листовка Листовка латвийски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-07-2016
Листовка Листовка литовски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-07-2016
Листовка Листовка унгарски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-07-2016
Листовка Листовка малтийски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-07-2016
Листовка Листовка полски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-07-2016
Листовка Листовка португалски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-07-2016
Листовка Листовка румънски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-07-2016
Листовка Листовка словашки 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-07-2016
Листовка Листовка словенски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-07-2016
Листовка Листовка фински 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-07-2016
Листовка Листовка шведски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-07-2016
Листовка Листовка норвежки 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-07-2016
Листовка Листовка исландски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-07-2016
Листовка Листовка хърватски 14-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите