Onbrez Breezhaler

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

индакатерол малеат

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited 

АТС код:

R03AC18

INN (Международно Name):

indacaterol

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Onbrez Breezhaler е показан за поддържащо бронходилататорно лечение на обструкция на въздушен поток при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-11-29

Листовка

                62
Б. ЛИСТОВКА
63
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ONBREZ BREEZHALER 150 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА
ИНХАЛАЦИИ, ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ONBREZ BREEZHALER 300 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА
ИНХАЛАЦИИ, ТВЪРДИ КАПСУЛИ
индакатерол (indacaterol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Onbrez Breezhaler и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Onbrez Breezhaler
3.
Как да използвате Onbrez Breezhaler
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Onbrez Breezhaler
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ONBREZ BREEZHALER И ЗА
КАК
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Onbrez Breezhaler 150 микрограма прах за
инхалация, твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа индакатерол
малеат, съответстващ на 150 микрограма
индакатерол
(indacaterol).
Освободената от накрайника на
инхалатора доза е индакатерол малеат,
съответстваща на
120 микрограма индакатерол.
Помощно вещество с известно действие
Всяка капсула съдържа 24,8 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, твърда капсула
Прозрачни (неоцветени) капсули,
съдържащи бял прах с надпис “IDL 150”,
отпечетан в черно
над черна черта, и логото на
компанията (
), отпечатано в черно под черната
черта.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Onbrez Breezhaler е показан за продължително
бронходилататорно лечение на
обструкция на
въздухоносните пътища при възрастни
пациенти с хронична обструктивна
белодробна болест
(ХОББ).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза е инхалиране на
съдържанието на една капсула от 150
микрограма
веднъж дневно, като се използва
инхалатора Onbrez 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-09-2021
Листовка Листовка чешки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-09-2021
Листовка Листовка датски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-09-2021
Листовка Листовка немски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-09-2021
Листовка Листовка естонски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-09-2021
Листовка Листовка гръцки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-09-2021
Листовка Листовка английски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-10-2017
Листовка Листовка френски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-09-2021
Листовка Листовка италиански 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-10-2017
Листовка Листовка латвийски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-10-2017
Листовка Листовка литовски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-09-2021
Листовка Листовка унгарски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-09-2021
Листовка Листовка малтийски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-10-2017
Листовка Листовка нидерландски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-10-2017
Листовка Листовка полски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-09-2021
Листовка Листовка португалски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-10-2017
Листовка Листовка румънски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-09-2021
Листовка Листовка словашки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-09-2021
Листовка Листовка словенски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-10-2017
Листовка Листовка фински 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-09-2021
Листовка Листовка шведски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-09-2021
Листовка Листовка норвежки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-09-2021
Листовка Листовка исландски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-09-2021
Листовка Листовка хърватски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-10-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите