Olanzapine Glenmark

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин

Предлага се от:

Glenmark Arzneimittel GmbH

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

AdultsOlanzapine е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-12-03

Листовка

                126
Б. ЛИСТОВКА
127
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Olanzapine Glenmark 2,5 mg таблетки
Olanzapine Glenmark 5 mg таблетки
Olanzapine Glenmark 7,5 mg таблетки
Olanzapine Glenmark 10 mg таблетки
Olanzapine Glenmark 15 mg таблетки
Olanzapine Glenmark 20 mg таблетки
Оланзапин (Оlanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка
вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Olanzapine Glenmark и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Olanzapine Glenmark
3.
Как да приемате Olanzapine Glenmark
4.
Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Olanzapine Glenmark
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
К
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Olanzapine Glenmark 2,5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg оланзапин
(olanzapine).
Помощно вещество с известно действие:
всяка таблетка съдържа 0,23 mg аспартам.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Жълти, кръгли, плоски таблетки със
скосени ръбове и вдлъбнато релефно
означение „A” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Възрастни
Оланзапин е показан за лечение на
шизофрения.
Оланзапин е ефективен за поддържане
на клиничното подобрение по време на
продължително
лечение при пациенти, показали
начален терапевтичен отговор.
Оланзапин е показан за лечение на
умерени до тежки манийни епизоди.
Оланзапин е показан за профилактика
на рецидиви на маниен епизод при
пациенти с
биполарни разстройства, при които по
време на маниен епизод е бил постигнат
клиничен
отговор с оланзапин (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Възрастни
Шизофрения:_ _Препоръчваната начална
доза оланзапин е 10 mg/дневно.
_ _
Манийни епизоди_: _Началната доза е 15 mg
к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-12-2022
Листовка Листовка чешки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-12-2022
Листовка Листовка датски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-12-2022
Листовка Листовка немски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-12-2022
Листовка Листовка естонски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-12-2022
Листовка Листовка гръцки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-12-2022
Листовка Листовка английски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-08-2014
Листовка Листовка френски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-12-2022
Листовка Листовка италиански 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-08-2014
Листовка Листовка латвийски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-08-2014
Листовка Листовка литовски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-12-2022
Листовка Листовка унгарски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-12-2022
Листовка Листовка малтийски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-08-2014
Листовка Листовка полски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-12-2022
Листовка Листовка португалски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-08-2014
Листовка Листовка румънски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-12-2022
Листовка Листовка словашки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-12-2022
Листовка Листовка словенски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-08-2014
Листовка Листовка фински 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-12-2022
Листовка Листовка шведски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-12-2022
Листовка Листовка норвежки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-12-2022
Листовка Листовка исландски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-12-2022
Листовка Листовка хърватски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-08-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите