Ocaliva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Киселина Obeticholic

Предлага се от:

ADVANZ PHARMA Limited

АТС код:

A05AA04

INN (Международно Name):

obeticholic acid

Терапевтична група:

Болест и чернодробна терапия

Терапевтична област:

Чернодробна цироза, жлъчни

Терапевтични показания:

Ocaliva е показан за лечение на първична билиарна холангит (известен също като първична билиарна цироза) в комбинация с ursodeoxycholic киселина (UDCA) при възрастни с неадекватна реакция към UDCA или като монотерапия при възрастни не може да понесе UDCA.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-12-12

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
OCALIVA 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
OCALIVA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
обетихолева киселина (obeticholic acid)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво пред
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ocaliva 5 mg филмирани таблетки
Ocaliva 10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ocaliva 5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
обетихолева киселина (obeticholic acid).
Ocaliva 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
обетихолева киселина (obeticholic acid).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Ocaliva 5 mg филмирани таблетки
Кръгла жълта таблетка с диаметър 8 mm, с
вдлъбнато релефно означение „INT“ от
едната
страна и „5“ от другата.
Ocaliva 10 mg филмирани таблетки
Триъгълна жълта таблетка с размери 8 mm
× 7 mm, с вдлъбнато релефно означение
„INT“ от
едната страна и „10“ от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ocaliva е показан за лечение на първичен
билиарен холангит (
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-12-2023
Листовка Листовка чешки 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-12-2023
Листовка Листовка датски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-12-2023
Листовка Листовка немски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-12-2023
Листовка Листовка естонски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-12-2023
Листовка Листовка гръцки 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-12-2023
Листовка Листовка английски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-05-2018
Листовка Листовка френски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-12-2023
Листовка Листовка италиански 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-05-2018
Листовка Листовка латвийски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-05-2018
Листовка Листовка литовски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-12-2023
Листовка Листовка унгарски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-12-2023
Листовка Листовка малтийски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-05-2018
Листовка Листовка полски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-12-2023
Листовка Листовка португалски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-05-2018
Листовка Листовка румънски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-12-2023
Листовка Листовка словашки 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-12-2023
Листовка Листовка словенски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-05-2018
Листовка Листовка фински 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-12-2023
Листовка Листовка шведски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-12-2023
Листовка Листовка норвежки 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-12-2023
Листовка Листовка исландски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-12-2023
Листовка Листовка хърватски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите