NutropinAq

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

соматропин

Предлага се от:

Ipsen Pharma

АТС код:

H01AC01

INN (Международно Name):

somatropin

Терапевтична група:

Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози

Терапевтична област:

Turner Syndrome; Dwarfism, Pituitary

Терапевтични показания:

Дългосрочно лечение на деца с неуспех на растежа поради неадекватна секреция на ендогенния хормон на растежа. Продължително лечение на недостатъчност на растежа, свързана със синдром на Търнър. Лечение при деца в препубертатном възраст с нарастването на недостатъчност, ассоциированной с хронична бъбречна недостатъчност до трансплантация на бъбрек. Подмяна на ендогенен хормон на растежа при възрастни и деца с дефицит на растежен хормон или детска или в зряла възраст, етиология. Дефицит на растежен хормон трябва да бъде надлежно потвърдена преди началото на лечението.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-02-15

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NUTROPINAQ 10 MG/2 ML (30 IU) ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
соматропин (somatropin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако
получите
някакви
нежелани
лекарствени
реакции,
уведомете
Вашия
лекар
или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NutropinAq и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NutropinAq
3.
Как да използвате NutropinAq
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NutropinAq
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NUTROPINAQ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
NutropinAq съдържа соматропин, който е
рекомбинантен растежен хормон,
подобе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа 5 mg соматропин (somatropin)*
Един патрон съдържа 10 mg (30 IU)
соматропин (somatropin)
*
Соматропин е човешки растежен хормон,
произведен от клетки
_Escherichia coli _
чрез
рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Педиатрична популация _
_ _
-
Продължително лечение на деца с
нарушения в растежа, дължащи се на
недостатъчна
ендогенна секреция на растежен
хормон.
-
Продължително лечение на момичета на
възраст над 2 години с нарушения в
растежа,
свързани със Синдрома на Turner.
-
Лечение на деца преди пубертета с
нарушения в растежа, свързани с
хронична бъбречна
недостатъчност до момента на бъбречна
трансплантация.
_Възрастна популация_
_ _
-
Заместване на ендогенния растежен
хормон при възрастни с недостатъчност
на растежния
хормон било с детска етиология или
такава в зряла възраст.
Недостатъчността на растежния
хормон тряб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-04-2022
Листовка Листовка чешки 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-04-2022
Листовка Листовка датски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-04-2022
Листовка Листовка немски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-04-2022
Листовка Листовка естонски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-04-2022
Листовка Листовка гръцки 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-04-2022
Листовка Листовка английски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-06-2015
Листовка Листовка френски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-04-2022
Листовка Листовка италиански 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-06-2015
Листовка Листовка латвийски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-06-2015
Листовка Листовка литовски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-04-2022
Листовка Листовка унгарски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-04-2022
Листовка Листовка малтийски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-06-2015
Листовка Листовка полски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-04-2022
Листовка Листовка португалски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-06-2015
Листовка Листовка румънски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-04-2022
Листовка Листовка словашки 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-04-2022
Листовка Листовка словенски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-06-2015
Листовка Листовка фински 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-04-2022
Листовка Листовка шведски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-04-2022
Листовка Листовка норвежки 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-04-2022
Листовка Листовка исландски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-04-2022
Листовка Листовка хърватски 21-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-04-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите