NutropinAq

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

соматропин

Предлага се от:

Ipsen Pharma

АТС код:

H01AC01

INN (Международно Name):

somatropin

Терапевтична група:

Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози

Терапевтична област:

Turner Syndrome; Dwarfism, Pituitary

Терапевтични показания:

Дългосрочно лечение на деца с неуспех на растежа поради неадекватна секреция на ендогенния хормон на растежа. Продължително лечение на недостатъчност на растежа, свързана със синдром на Търнър. Лечение при деца в препубертатном възраст с нарастването на недостатъчност, ассоциированной с хронична бъбречна недостатъчност до трансплантация на бъбрек. Подмяна на ендогенен хормон на растежа при възрастни и деца с дефицит на растежен хормон или детска или в зряла възраст, етиология. Дефицит на растежен хормон трябва да бъде надлежно потвърдена преди началото на лечението.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-02-15

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NUTROPINAQ 10 MG/2 ML (30 IU) ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
соматропин (somatropin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако
получите
някакви
нежелани
лекарствени
реакции,
уведомете
Вашия
лекар
или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NutropinAq и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NutropinAq
3.
Как да използвате NutropinAq
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NutropinAq
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NUTROPINAQ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
NutropinAq съдържа соматропин, който е
рекомбинантен растежен хормон,
подобе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа 5 mg соматропин (somatropin)*
Един патрон съдържа 10 mg (30 IU)
соматропин (somatropin)
*
Соматропин е човешки растежен хормон,
произведен от клетки _Escherichia coli _чрез
рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Педиатрична популация _
_ _
-
Продължително лечение на деца с
нарушения в растежа, дължащи се на
недостатъчна
ендогенна секреция на растежен
хормон.
-
Продължително лечение на момичета на
възраст над 2 години с нарушения в
растежа,
свързани със Синдрома на Turner.
-
Лечение на деца преди пубертета с
нарушения в растежа, свързани с
хронична бъбречна
недостатъчност до момента на бъбречна
трансплантация.
_Възрастна популация _
-
Заместване на ендогенния растежен
хормон при възрастни с недостатъчност
на растежния
хормон било с детска етиология или
такава в зряла възраст.
Недостатъчността на растежния
хормон трябва
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-07-2023
Листовка Листовка чешки 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-07-2023
Листовка Листовка датски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-07-2023
Листовка Листовка немски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-07-2023
Листовка Листовка естонски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-07-2023
Листовка Листовка гръцки 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-07-2023
Листовка Листовка английски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-06-2015
Листовка Листовка френски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-07-2023
Листовка Листовка италиански 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-06-2015
Листовка Листовка латвийски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-06-2015
Листовка Листовка литовски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-07-2023
Листовка Листовка унгарски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-07-2023
Листовка Листовка малтийски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-06-2015
Листовка Листовка полски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-07-2023
Листовка Листовка португалски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-06-2015
Листовка Листовка румънски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-07-2023
Листовка Листовка словашки 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-07-2023
Листовка Листовка словенски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-06-2015
Листовка Листовка фински 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-07-2023
Листовка Листовка шведски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-07-2023
Листовка Листовка норвежки 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-07-2023
Листовка Листовка исландски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-07-2023
Листовка Листовка хърватски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-07-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите