Novaquin

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
28-01-2022
Активна съставка:
мелоксикам
Предлага се от:
Le Vet Beheer B.V. 
АТС код:
QM01AC06
INN (Международно Name):
meloxicam
Терапевтична група:
Коне
Терапевтична област:
Oxicams
Терапевтични показания:
Облекчаване на възпалението и облекчаване на болката при остри и хронични мускулно-скелетни нарушения при коне.
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/003866
Дата Оторизация:
2015-09-08
EMEA код:
EMEA/V/C/003866

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 28-01-2022
Листовка Листовка
чешки 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 28-01-2022
Листовка Листовка
датски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 28-01-2022
Листовка Листовка
немски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 28-01-2022
Листовка Листовка
естонски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 28-01-2022
Листовка Листовка
гръцки 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 28-01-2022
Листовка Листовка
английски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 08-10-2015
Листовка Листовка
френски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 28-01-2022
Листовка Листовка
италиански 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 08-10-2015
Листовка Листовка
латвийски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 08-10-2015
Листовка Листовка
литовски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 28-01-2022
Листовка Листовка
унгарски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 28-01-2022
Листовка Листовка
малтийски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 08-10-2015
Листовка Листовка
нидерландски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 08-10-2015
Листовка Листовка
полски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 28-01-2022
Листовка Листовка
португалски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 08-10-2015
Листовка Листовка
румънски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 28-01-2022
Листовка Листовка
словашки 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 28-01-2022
Листовка Листовка
словенски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 08-10-2015
Листовка Листовка
фински 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 28-01-2022
Листовка Листовка
шведски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 28-01-2022
Листовка Листовка
норвежки 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 28-01-2022
Листовка Листовка
исландски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 28-01-2022
Листовка Листовка
хърватски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 08-10-2015

Прочетете целия документ

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Novaquin 15 mg/ml перорална суспензия за коне

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

The Netherlands

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Novaquin 15 mg/ml перорална суспензия за коне

Meloxicam

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Един ml съдържа:

Активна субстанция:

Meloxicam

15 mg

Ексципиенти:

Sodium benzoate

1,75 mg

Жълтеникаво-зелена вискозна перорална суспензия

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Облекчаване на възпалението и намаляване на болката както при остри, така и при хронични

мускулно-скелетни нарушения при коне.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при бременни и лактиращи кобили.

Да не се използва при коне, страдащи от гастроинтестинални смущения като възпаление и

хеморагия, нарушена чернодробна, сърдечна или бъбречна функция и хеморагични нарушения.

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от

ексципиентите.

Да не се използва при коне на възраст под 6 седмици.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

В клинични изпитвания са наблюдавани изолирани случаи на неблагоприятни реакции типично

асоциирани с нестероидни противовъзпалителни средства(НСПВС) (лека уртикария, диария).

Клиничните признаци са обратими.

Съобщава се за загуба на апетит, летаргия, коремна болка и колит в много редки случаи.

Може да се появят анафилактоидни реакции в много редки случаи, които може да са

сериозни(включително и с фатален изход) и които трябва да бъдат лекувани симптоматично.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)-

чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1000 третирани животни)

- редки (повече от 1 но по-малко от 10 животни на 10 000 третирани животни)

- много редки (по малко от 1 животно на 10 000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Доза:

Перорална суспензия приложена в доза от 0,6 mg/kg телесна маса, един път дневно, до 14 дни.

Метод и начин на приложение:

Да се разклаща енергично поне 20 пъти преди употреба. Да се прилага смесен с малко

количество храна преди хранене или направо в устата.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Да се избягва замърсяване по време на употреба.

Суспензията трябва да се приложи с мерителната спринцовка, поставена в опаковката.

Спринцовката се слага на бутилката и има скала за телесната маса в kg.

След прилагане на ветеринарномедицинския продукт затворете бутилката, като поставите

отново капачката, измийте мерителната спринцовка с топла вода и я оставете да изсъхне.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: 3 дни.

Не се разрешава за употреба при кобили, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху кутията и флакона след EXP.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 5 месеца.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Да се избягва приложението при всяко дехидратирано, хиповолемично или хипотензивно

животно, тъй като съществува потенциален риск от бъбречна токсичност.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животни:

Хора с установена свръхчувствителност към НСПВС трябва да избягват контакт с

ветеринарномедицинския продукт.

При случайно поглъщане незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Лабораторните проучвания при говеда не показват никакви доказателства за тератогенност,

фетотоксичност или токсичност за майката. Няма обаче събрани данни за коне. Да не се

прилага при бременни и лактиращи кобили. Виж точка „Противопоказания”.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Да не се прилага съвместно с глюкокортикостероиди, други нестероидни противовъзпалителни

средства или антикоагуланти.

Предозиране(симптоми, спешни мерки, антидоти):

В случай на предозиране трябва да се започне симптоматично лечение.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия

ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на

околната среда.

14.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Картонена кутия съдържаща една бутилка от 125 ml

Картонена кутия съдържаща една бутилка от 336 ml

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Novaquin 15 mg/ml перорална суспензия за коне

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml съдържа:

Активна субстанция:

Meloxicam

15 mg

Ексципиенти:

Sodium benzoate

1,75 mg

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Перорална суспензия.

Жълтеникавo- зеленa вискозна перорална суспензия.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Коне.

4.2

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Облекчаване на възпалението и намаляване на болката както при остри, така и при хронични

мускулно-скелетни нарушения при коне.

4.3

Противопоказания

Да не се използва при бременни и лактиращи кобили.

Да не се използва при коне, страдащи от гастроинтестинални смущения като възпаление и

хеморагия, нарушена чернодробна, сърдечна или бъбречна функция и хеморагични нарушения.

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от

ексципиентите.

Да не се използва при коне под 6 седмична възраст.

4.4

Специални предпазни мерки

Няма.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да се избягва приложението при всяко дехидратирано, хиповолемично или хипотензивно

животно, тъй като съществува потенциален риск от бъбречна токсичност.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

Хора с установена свръхчувствителност към нестероидни противовъзпалителни средства

(НСПВС) трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

При случайно поглъщане незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

В клинични изпитвания са наблюдавани изолирани случаи на неблагоприятни реакции типично

асоциирани с НСПВС (лека уртикария, диария). Клиничните признаци са обратими.

Съобщава се за загуба на апетит, летаргия, коремна болка и колит в много редки случаи.

Може да се появят анафилактоидни реакции в много редки случаи, които може да са сериозни

(включително и с фатален изход) и които трябва да бъдат лекувани симптоматично.

В случай на неблагоприятни реакции лечението трябва да се прекрати и да се потърси съвет от

ветеринарен лекар.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1000 третирани животни)

- редки (повече от 1 но по-малко от 10 животни на 10 000 третирани животни)

- много редки (по малко от 1 животно на 10 000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Лабораторните проучвания при говеда не показват никакви доказателства за тератогенност,

фетотоксичност или токсичност за майката. Няма обаче събрани данни за коне. По тази

причина не прилагайте продукта по време на бременност и лактация (вж. Точка 4.3).

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Да не се прилага съвместно с глюкокортикостероиди, други нестероидни противовъзпалителни

средства или антикоагуланти.

4.9

Доза и начин на приложение

За перорално приложение.

Да се прилага смесен с храната или директно в устата в доза от 0,6 mg/kg телесна маса, един

път дневно, до 14 дни. В случай, че продуктът се смесва с храна, той трябва да се прибави към

малко количество храна преди хранене.

Суспензията трябва да се приложи с мерителната спринцовка, поставена в опаковката.

Спринцовката се слага на бутилката и има скала за телесна маса в kg.

Да се разклаща енергично поне 20 пъти преди употреба.

След прилагане на ветеринарномедицинския продукт затворете бутилката, като поставите

отново капачката, измийте мерителната спринцовка с топла вода и я оставете да изсъхне.

Да се избягва замърсяване по време на употреба.

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

В случай на предозиране трябва да се започне симптоматично лечение.

4.11

Карентен срок

Месо и вътрешни органи: 3 дни.

Не се разрешава за употреба при кобили, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Противовъзпалителни и антиревматични продукти, нестероиди

(оксиками).

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QM01AC06.

5.1

Фармакодинамични свойства

Мелоксикамът е нестероидно противовъзпалително средство (НСПВС) от класа на оксикамите,

действащо чрез инхибиране на синтеза на простагландин, при което проявява

противовъзпалителни, аналгетични, антиексудативни и антипиретични свойства. Намалява

левкоцитната инфилтрация във възпалената тъкан. В по-малка степен инхибира и колаген-

индуцираната тромбоцитна агрегация. Мелоксикамът притежава също антиендотоксични

свойства, защото е установено, че инхибира продукцията на тромбоксан В

предизвикана от

интравенозното прилагане на ендотоксин на

E. сoli

при телета и свине.

5.2

Фармакокинетични особености

Резорбция

Когато продуктът се използва според препоръчания режим на дозиране, пероралната

биодостъпност е приблизително 98%. Максимални плазмени концентрации се достигат

приблизително след 2-3 часа. Факторът на акумулация от 1,08 предполага, че мелоксикамът не

се акумулира, когато се прилага ежедневно.

Разпределение

Приблизително 98% от мелоксикама се свързва с плазмените протеини. Обемът на

разпределение е 0,12 L/kg.

Метаболизъм

Метаболизмът е качествено подобен при плъхове, мини прасенца, хора, говеда и свине,

въпреки че количествено съществуват разлики. Главните метаболити открити при всички

видове са 5-хидрокси- и 5-карбокси-метаболитите и оксалил-метаболитът. Метаболизмът при

коне не е изследван. Доказано е, че всички основни метаболити са фармакологично неактивни.

Елиминиране

Мелоксикамът се елиминира с краен полуразпад от 7,7 часа.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Натриев бензоат

Глицерол

Полисорбат 80

Хидроксиетилцелулоза

Силициев двуокис, колоидален безводен

Динатриев фосфат додекахидрат

Лимонена киселина монохидрат

Натриев цикламат

Сорбитол, течен

Сукралоза

Аромат на анасон

Вода, пречистена

6.2

Основни несъвместимости

Не са известни.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 5 месеца.

6.4

Специални условия за съхранение на продукта

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Картонена кутия, съдържаща една бутилка от полиетилен с висока плътност (HDPE) от

125 ml или 336 ml с капаче от HDPE и полипропиленова мерителна спринцовка.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

8.

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/15/186/001-002

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо издаване: 08/09/2015

Дата на последното подновяване на лиценз за употреба: 24/06/2020

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/463262/2015

EMEA/V/C/003866

Резюме на EPAR за обществено ползване

Novaquin

Meloxicam

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Novaquin. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП),

за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба.

Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на

Novaquin.

За практическа информация относно употребата на Novaquin собствениците на животни или

животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или

фармацевт.

Какво представлява Novaquin и за какво се използва?

Novaquin е ВМП, който се използва за облекчаване на възпалението и намаляване на болката и

хроничните мускулно-скелетни нарушения (нарушения, засягащи мускулите и костите) при коне.

Съдържа активната субстанция мелоксикам (meloxicam).

Novaquin е „генеричен ВМП“. Това означава, че Novaquin е сходен с „референтния ВМП“ Metacam,

който вече е лицензиран в Европейския съюз (ЕС).

За повече информация вижте листовката.

Как се използва Novaquin ?

Novaquin се предлага под формата на 15 mg/ml перорална суспензия и се отпуска по лекарско

предписание. Дава се веднъж дневно за период до две седмици. Novaquin се прилага с храна или

директно в устата в доза от 0,6 mg/kg телесно тегло.

За повече информация вижте листовката.

Novaquin

EMA/463262/2015

Страница 2/3

Как действа Novaquin?

Novaquin съдържа мелоксикам, който принадлежи към класа на лекарствата, наричани

нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Мелоксикам действа, като блокира ензима,

наречен циклооксигеназа, участващ в производството на простагландини. Тъй като

простагландините са вещества, които предизвикват възпаление, болка, ексудация (течност, която

излиза от кръвоносните съдове при възпаление) и повишена температура, мелоксикам намалява

тези признаци на заболяването.

Как е проучен Novaquin?

Тъй като Novaquin е генеричен ВМП, направените проучвания целят да покажат единствено, че

продуктът е биоеквивалентен на референтния ВМП Metacam. Два ветеринарномедицински

продукта са биоеквивалентни, когато водят до едни и същи нива на активната субстанция в

организма.

Какви са ползите и рисковите, свързани с Novaquin?

Тъй като Novaquin е генеричен ВМП и биоеквивалентен на референтния ВМП, приема се, че

ползите и рисковете са същите като при референтния ВМП.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката

за Novaquin, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на

животни или животновъдите. Тъй като Novaquin е генеричен ВМП, предпазните мерки са същите

като за референтния ВМП.

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на

храни?

Карентният срок е необходимият период след приема на ветеринарномедицински продукт, преди

животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от хора.

Това е също необходимият период след прилагане на ветеринарномедицински продукт, преди

млякото или яйцата да могат да бъдат използвани за консумация от хора.

Карентният срок за месо от коне, третирани с Novaquin, е три дни.

Ветеринарномедицинският продукт не е лицензиран за употреба при кобили, произвеждащи

мляко за консумация от хора.

Защо Novaquin е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Novaquin е със сравнимо качество и

представлява биоеквивалент на Metacam. Следователно CVMP счита, че както при Metacam,

ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча Novaquin да бъде лицензиран за

употреба в ЕС.

Novaquin

EMA/463262/2015

Страница 3/3

Допълнителна информация за Novaquin:

На 8 септември 2015 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Novaquin, валиден в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Novaquin може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно третирането с Novaquin прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте ветеринарен лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтния продукт също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста: 07-2015.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация