NexoBrid

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

22-07-2019

Активна съставка:
концентрат на протеолитични ензими, обогатени с бромелаин
Предлага се от:
MediWound Germany GmbH
АТС код:
D03BA03
INN (Международно Name):
concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain
Терапевтична група:
Препарати за лечение на рани и язви
Терапевтична област:
Обгрижването
Терапевтични показания:
NexoBrid е показан за отстраняване на есхар при възрастни с дълбоки топлинни изгаряния с частична и пълна дебелина.
Каталог на резюме:
Revision: 10
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002246
Дата Оторизация:
2012-12-18
EMEA код:
EMEA/H/C/002246

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - испански

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

21-07-2013

Листовка Листовка - чешки

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

22-07-2019

Листовка Листовка - датски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - датски

22-07-2019

Листовка Листовка - немски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - немски

22-07-2019

Листовка Листовка - естонски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

21-07-2013

Листовка Листовка - гръцки

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

22-07-2019

Листовка Листовка - английски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - английски

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

21-07-2013

Листовка Листовка - френски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - френски

22-07-2019

Листовка Листовка - италиански

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

21-07-2013

Листовка Листовка - латвийски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

21-07-2013

Листовка Листовка - литовски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

21-07-2013

Листовка Листовка - унгарски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

21-07-2013

Листовка Листовка - малтийски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

21-07-2013

Листовка Листовка - нидерландски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

21-07-2013

Листовка Листовка - полски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - полски

22-07-2019

Листовка Листовка - португалски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

21-07-2013

Листовка Листовка - румънски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

21-07-2013

Листовка Листовка - словашки

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

21-07-2013

Листовка Листовка - словенски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

22-07-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

21-07-2013

Листовка Листовка - фински

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - фински

22-07-2019

Листовка Листовка - шведски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

22-07-2019

Листовка Листовка - норвежки

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

22-07-2019

Листовка Листовка - исландски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

22-07-2019

Листовка Листовка - хърватски

22-07-2019

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

22-07-2019

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за потребителя

NexoBrid 2 g прах и гел за гел

Концентрат от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин

(Concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява NexoBrid и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате NexoBrid

Как да използвате NexoBrid

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате NexoBrid

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява NexoBrid и за какво се използва

Какво представлява NexoBrid

NexoBrid съдържа смес от ензими, наричана "концентрат от протеолитични ензими, обогатен с

бромелаин ", получен от екстракт от стъблото на ананас.

За какво се използва NexoBrid

NexoBrid се използва при възрастни пациенти за отстраняване на изгорелите тъкани от дълбоки

или частично дълбоки рани от изгаряне по кожата.

Употребата на NexoBrid може да намали нуждата от, или степента на хирургичното

отстраняване на изгорени тъкани и/или кожната трансплантация.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате NexoBrid

NexoBrid не трябва да се използва:

ако сте алергични към бромелаин

ако сте алергични към ананас

ако сте алергични към папаин

ако сте алергични към някоя от останалите съставки на праха или гела (изброени в

точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да се използва NexoBrid, ако

имате сърдечно заболяване;

имате белодробно заболяване;

белите Ви дробове са увредени или е възможно да са увредени в резултат на вдишване на

пушек;

ако сте алергични към латекс, ужилване от пчели или полени от маслиново дърво. В

такъв случай е възможно да получите и алергични реакции към NexoBrid.

Алергичните реакции могат да причинят например затруднения в дишането, отоци по кожата,

уртикария, други кожни реакции, зачервяване на кожата, ниско кръвно налягане, ускорен пулс

и стомашен дискомфорт или комбинация от тези ефекти. Ако забележите някои от тези

признаци или симптоми, веднага информирайте Вашия лекар или болногледач.

Алергичните реакции може да са тежки и да налагат медицинско лечение.

В случай на контакт с кожата, отмийте NexoBrid с течаща вода. Това е с цел да се намали

вероятността за развитие на алергична реакция към NexoBrid.

Употребата на NexoBrid за отстраняване на изгорени тъкани може да доведе до висока телесна

температура, възпаление на раната или инфекция на раната и евентуално обща инфекция.

Възможно е да Ви проверяват редовно за тези състояния. Възможно е да получавате лекарства

за предпазване от или лечение на инфекции.

NexoBrid може да намали способността на кръвта Ви да образува съсиреци, което повишава

риска от кървене. NexoBrid трябва да се използва с повишено внимание ако имате повишена

склонност за кървене, язва на стомаха, отравяне на кръвта или други състояние, които да Ви

причинят кървене. След лечение с NexoBrid е възможно Вашият лекар да провери

способността на кръвта Ви да се съсирва.

Трябва да се избягва пряк контакт на NexoBrid с очите. Ако NexoBrid попадне в очите Ви,

промийте ги с обилно количество вода за поне 15 минути.

За да се избегнат проблеми със зарастването на раните, третираната рана ще бъде покрита

възможно най-рано с временни или постоянни заместители на кожа или превръзки.

NexoBrid не трябва да се използва при рани от химическо изгаряне, замърсени рани и рани, при

които NexoBrid би могъл да влезе в контакт с чужди тела (напр. импланти, пейсмейкъри и

шънтове) или големи кръвоносни съдове, очите или други важни части от тялото.

Деца и юноши

NexoBrid не е предназначен за употреба при пациенти под 18 години.

Други лекарства и NexoBrid

Информирайте Вашия лекар ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете

други лекарства.

Вашият лекар ще бъде внимателен и ще следи за поява на признаци на намалена способност за

кръвосъсирване или кървене, когато предписва други лекарства, които повлияват

кръвосъсирването, понеже NexoBrid може да намали способност за кръвосъсирване.

NexoBrid може да:

усили ефектите на определени лекарства, които се инактивират от един чернодробен

ензим, наречен CYP2C8 и CYP2C9. Това е така, защото NexoBrid може да се абсорбира

през раната от изгаряне в кръвния поток. Примери за такива лекарства са:

- амиодарон (използва се за лечение на някои форми на нарушен сърдечен пулс),

- амодиаквин и хлороквин (използват се за лечение на малария и някои форми на

възпаление),

- флувастатин (използва се за лечение на висок холестерол),

- пиоглитазон, росиглитазон, репаглинид, толбутамид и глипизид (използват се за

лечение на диабет),

- паклитаксел и сорафениб (използват се за лечение на рак),

- тораземид (използва се за повишаване отделянето на урина).

- ибупрофен (използва се за лечение на висока температура, болка и някои форми на

възпаление),

- лозартан (използва се за лечение на високо кръвно налягане),

- целекоксиб (използва се за лечение на някои форми на възпаление),

- варфарин (използва се за намаляване на съсирването на кръвта), и

- фенитоин (използва се за лечение на епилепсия)

- усилва реакциите Ви към лекарствата за рак флуорурацил и винкристин.

- води до нежелан спад на кръвното налягане, когато се лекувате с лекарствата, наречени

ACE-инхибитори, които се използват за лечение на високо кръвно налягане и за други

състояния.

- повиши Вашата сънливост, когато се използва едновременно с лекарства, които могат да

доведат до сънливост. Такива лекарства включват, например, сънотворни, т.н. транквиланти,

някои болкоуспокояващи и антидепресанти.

Ако не сте сигурни дали приемате някое от изброените по-горе лекарства, попитайте Вашия

лекар преди да използвате NexoBrid.

Бременност и кърмене

Не се препоръчва използването на NexoBrid по време на бременност.

Като предпазна мярка Вие не трябва да кърмите поне 4 дни след приложение на NexoBrid.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

3.

Как да използвате NexoBrid

NexoBrid е предназначен за употреба от специалисти само в специализирани клиники по

изгаряния. Той ще бъде приготвен непосредствено преди употреба и приложен от лекар или

друг медицински специалист.

2 g NexoBrid прах смесен в 20 g гел се прилага на изгорена ранева област от 100 cm

Трябва да се остави в продължение на 4 часа и след това да се отстрани. Не се препоръчва

повторно или последващо прилагане.

NexoBrid не трябва да се прилага на повече от 15% (една осма) от общата телесна

повърхност.

Инструкции относно приготвянето на NexoBrid гел са дадени в края на тази листовка в раздела

за лекарите или медицинските специалисти.

Преди да бъде приложен върху раната от изгаряне, NexoBrid прах се смесва с гел. Трябва да се

използва в рамките на 15 минути след смесването.

NexoBrid ще бъде приложен на участъци от рани, които са чисти, без мехури и влажни.

Други лекарства (като сребърен сулфадиазин или повидон-йод) ще бъдат отстранени от

областта на раната преди прилагането на NexoBrid.

Преди прилагането на NexoBrid ще бъде приложена превръзка, напоена в

антибактериален разтвор в продължение на 2 часа.

Ще Ви бъдат приложени подходящи лекарства за профилактика на болката поне

15 минути преди прилагането на NexoBrid.

След отстраняването от раната на NexoBrid и на мъртвите тъкани ще бъде приложена

превръзка, напоена в антибактериален разтвор в продължение на още 2 часа.

Флаконът, съдържащ праха NexoBrid, бутилката с гел и приготвеният гел NexoBrid

трябва да се използват само за един пациент.

Ако сте използвали повече от необходимата доза NexoBrid

Ако се приложи прекалено много NexoBrid гел върху рана от изгаряне, излишното количество

гел може да се избърше.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Възможно е да се проявят алергични реакции към NexoBrid и могат да причинят например

затруднения в дишането, отоци по кожата, уртикария, зачервяване на кожата, ниско кръвно

налягане, ускорен пулс и гадене/повръщане/стомашни спазми или комбинация от тези ефекти.

Ако забележите някои от тези симптоми или признаци, незабавно информирайте Вашия лекар

или болногледач.

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 от 10 души)

Висока температура

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 от 10 души)

Болка (дори и при използване на лекарства за профилактика или намаляване на болката,

причинена от отстраняването на изгорелите тъкани)

Инфекция на раната от изгаряне

Раневи усложнения, включващи: отваряне на раната, засъхващи рани, които се разпукват

и неуспешно зарастване на кожни присадки

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V.Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате NexoBrid

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте NexoBrid след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона,

бутилката и на кутията след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2

C до 8

NexoBrid трябва да се съхранява в изправено положение, така че гелът да е на дъното на

бутилката и в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да не се замразява.

NexoBrid трябва да се използва в рамките на 15 минути след смесването на праха и гела.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа NexoBrid

Активното вещество (в праха във флакона) е концентрат от протеолитични ензими,

обогатен с бромелаин: 2 g, съответстващи на 0,09 g/g концентрат от протеолитични

ензими, обогатен с бромелаин след смесване. Другите съставки са: на праха: амониев

сулфат и оцетна киселина и за гела – карбомер 980, динатриев фосфат безводен, натриев

хидроксид, вода за инжекции.

Как изглежда NexoBrid и какво съдържа опаковката

NexoBrid се предлага като прах и гел за гел (прах във флакон (2 g) и гел в бутилка (20 g)), една

опаковка (една опаковка съдържа 1 флакон прах и 1 бутилка гел).

Прахът е почти бял до светло жълтокафяв на цвят, а гелът е прозрачен и безцветен.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Германия

Производител:

Hälsa Pharma GmbH

Hafenweg 18-20

D-48155 Münster

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

MediWound GmbH

Tél/Tel: +800 22232425

Lietuva

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

България

MediWound GmbH

Teл: +800 22232425

Luxembourg/Luxemburg

MediWound GmbH

Tél/Tel: +800 22232425

Česká republika

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Magyarország

MediWound GmbH

Tel.: +800 22232425

Danmark

MediWound GmbH

Tlf: +800 22232425

Malta

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Deutschland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Nederland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Eesti

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Norge

MediWound GmbH

Tlf: +800 22232425

Ελλάδα

MediWound GmbH

Τηλ:

2111990962

Österreich

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

España

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Polska

MediWound GmbH

Tel.: +800 22232425

France

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Portugal

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Hrvatska

MediWound GmbH

Tel: +15517564

România

MediWound GmbH

Tel: +40 0312295632

Ireland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Slovenija

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Ísland

MediWound GmbH

Sími: +800 22232425

Slovenská republika

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Italia

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Suomi/Finland

MediWound GmbH

Puh/Tel: +800 22232425

Κύπρος

MediWound GmbH

Τηλ: +800 22232425

Sverige

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Latvija

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

United Kingdom

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ/ГГГГ}> <{месец ГГГГ}.>

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове,

където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Подготовка и приложение

От микробиологична гледна точка, понеже ензимната активност на продукта намалява

постепенно след смесването му, разтвореният продукт трябва да се използва незабавно след

приготвянето му (в рамките на 15 минути).

NexoBrid трябва да се нанася върху чиста, свободна от кератин (отстранени мехури) и влажна

ранева повърхност.

Локално приложени лекарствени продукти (като сребърен сулфадиазин или повидон-йод) в

областта на раната трябва да бъдат отстранени и раната трябва да се промие преди прилагането

на NexoBrid.

Подготовка на пациента и раневата област

С NexoBrid може да се третира ранева повърхност не по-голяма от 15% от TBSA.

Трябва да се приложи обезболяване, както обикновено се практикува при смяна на

големи превръзки; трябва да се започне поне 15 минути преди приложението на

NexoBrid.

Раната трябва да бъде внимателно почистена и да бъдат отстранени повърхностният

кератинов слой или мехури от раневата повърхност, понеже кератинът изолира есхарата

от пряк контакт с NexoBrid и пречи за отстраняване на есхарата от NexoBrid.

Трябва да се приложи напоена в антибактериален разтвор превръзка за 2 часа.

Преди да приложите NexoBrid трябва да се отстранят всякакви локално приложени

лекарствени продукти. Остатъци от антибактериални лекарствени продукти могат да

повлияят на активността на NexoBrid като намалят ефикасността му.

Зоната, от която искате да отстраните есхарата, трябва да бъде обградена с адхезивна

бариера със стерилна парафинова маз, която се прилага няколко сантиметра навън от

третираната област (с помощта на диспенсер). Парафиновият слой не трябва да влиза в

контакт с областта, която ще се третира, за да се избегне покриване на есхарата и така да

се получи изолиране на есхарата от пряк контакт с NexoBrid.

За да се избегне възможно раздразнение на ожулената кожа при случаен контакт с

NexoBrid и възможно кървене от основата на раната, участъците с остри рани, като

разкъсвания или инцизии при изгараниявъв връзка с ескаратомия, трябва да бъдат

защитени от слой стерилна маз или мастно покритиепревръзка, импрегнирана с маз

(например марля с вазелин).

Върху раната от изгаряне трябва да се напръска стерилен изотоничен разтвор на натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%). Раната трябва да се поддържа мокра в хода на процедурата по

нанасяне.

Приготвяне на гела NexoBrid (смесване на праха и гела)

Прахът и гелът NexoBrid са стерилни. Трябва да се използва асептична техника при

смесване на праха NexoBrid с гела. Прахът не трябва да се вдишва.

Флаконът с прах NexoBrid трябва да се отвори като внимателно се откъсне алуминиевата

капачка и се отстрани гумената запушалка.

При отваряне на бутилката с гела трябва да се провери дали пръстенът за защита от

отваряне се откъсва от капачката на бутилката. Ако пръстенът за защита от отваряне е

вече отделен от капачката преди отварянето, бутилката с гел трябва да се изхвърли и да

се използва друга, нова бутилка с гел.

Прахът NexoBrid се прехвърля в съответната бутилка с гел.

Прахът NexoBrid и гелът трябва да се смесят добре, докато се получи хомогенна, светло-

жълтокафява до светло-кафява смес. За това обикновено е необходимо смесване на праха

NexoBrid и гела за 1 до 2 минути.

Гелът NexoBrid трябва да се приготви до леглото на пациента.

Прилагане на NexoBrid

В рамките на 15 минути след смесването, NexoBrid трябва да се нанесе локално върху

раната от изгаряне с дебелина от 1,5 to 3 милиметра.

След това раната трябва да се покрие със стерилна оклузивна филмова превръзка, която

прилепва към нанесения стерилен адхезивен бариерен материал, съгласно по-горните

инструкции (вж.

"Подготовка на пациента и раневата област"

). Гелът NexoBrid трябва

да изпълва цялата оклузивна превръзка и трябва да се положат специални усилия да не се

оставя въздух под оклузивната превръзка. Чрез леко притискане на оклузивната

превръзка в областта на контакт с адхезивната бариера ще се осигури прилепване между

оклузивния филм и бариерата и ще се постигне задържане на NexoBrid изцяло в

третираната област.

Така покритата рана трябва да се покрие още с хлабава, дебела, пухкава превръзка,

прикрепена с бинт.

Превръзката трябва да остане на мястото 4 часа.

Отстраняване на NexoBrid

Профилактично трябва да се приложат подходящи аналгетични лекарствени продукти.

След 4 часа лечение с NexoBrid оклузивната превръзка трябва да се отстрани с асептична

техника.

Адхезивната бариера трябва да се отстрани с помощта на стерилен инструмент с тъп връх

(напр. шпатула за език).

Отстранете разтворената есхара от раната чрез стерилен инструмент с тъп връх.

Раната трябва да се избърше внимателно първо с голяма стерилна суха марля или кърпа,

след това със стерилна марля или кърпа, която е била накисната със стерилен изотоничен

разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). Третираната област трябва да се трие до поява

на розовееща повърхност с точковидно кървене или белезникава тъкан. Триенето няма да

отстрани прилепнала неразтворена есхара, в областите където е останала такава.

Трябва да се приложи превръзка, напоена в антибактериален разтвор в продължение на

още 2 часа.

Грижи за раната след дебридмен

Обработената с дебридмен област трябва незабавно да бъде покрита с постоянни или

временни заместители на кожа или с превръзка, за да се избегне изсъхване и/или

образуване на псевдоесхара и/или инфекция.

Преди върху току що ензимно дебридираната област да се постави постоянно кожно

покритие или временен кожен заместител, трябва да се приложи абсорбираща, влажна до

сухо, превръзка.

Преди прилагането на трансплантатите или на първичната превръзка, дебридираното

ложе трябва да се почисти и опресни напр. чрез четкане или надраскване, за да стане

възможно прилепване на превръзката.

Рани с области на изгаряния в цяла дълбочина и дълбоки изгаряния трябва да бъдат

покрити с автоприсадка възможно най-скоро след дебридмена с NexoBrid. Трябва добре

да се обмисли и евентуално поставяне на постоянни кожни покрития (напр. автографт)

върху дълбоки изгаряния в частична дълбочина бързо след дебридмен с NexoBrid.

Препоръки за безопасна работа

Всеки флакон, гел или приготвен гел NexoBrid трябва да се използва само при един пациент.

Има съобщения за професионална експозиция на бромелаин, водеща до сенсибилизиране.

Възможно е сенсибилизацията да се е развила в резултат на вдишване на бромелаинов прах.

Алергичните реакции към бромелаин включват анафилактични реакции и други реакции от

бърз тип с прояви като бронхоспазъм, ангиоедем, уртикария и лигавични и стомашно-чревни

реакции. Това трябва да се има предвид при смесване на праха NexoBrid с гела.

Избягвайте неволна експозиция на очите. При експозиция на очите, промийте засегнатото око с

обилно количество вода за поне 15 минути. В случай на експозиция на кожата, отмийте

NexoBrid с течаща вода.

Изхвърляне

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

Листовка: Информация за потребителя

NexoBrid 5 g прах и гел за гел

Концентрат от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин

(Concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява NexoBrid и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате NexoBrid

Как да използвате NexoBrid

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате NexoBrid

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява NexoBrid и за какво се използва

Какво представлява NexoBrid

NexoBrid съдържа смес от ензими, наричана "концентрат от протеолитични ензими, обогатен с

бромелаин", получен от екстракт от стъблото на ананас.

За какво се използва NexoBrid

NexoBrid се използва при възрастни пациенти за отстраняване на изгорелите тъкани от дълбоки

или частично дълбоки рани от изгаряне по кожата.

Употребата на NexoBrid може да намали нуждата от, или степента на хирургичното

отстраняване на изгорени тъкани и/или кожната трансплантация.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате NexoBrid

NexoBrid не трябва да се използва:

ако сте алергични към бромелаин

ако сте алергични към ананас

ако сте алергични към папаин

ако сте алергични към някоя от останалите съставки на праха или гела (изброени в

точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да се използва NexoBrid, ако

имате сърдечно заболяване;

имате белодробно заболяване;

белите Ви дробове са увредени или е възможно да са увредени в резултат на вдишване на

пушек;

сте алергични към бромелаин (вещество, подобно на активното вещество в NexoBrid). В

такъв случай е възможно да получите и алергични реакции към NexoBrid;

ако сте алергични към папаин, латекс, ужилване от пчели или полени от маслиново

дърво. В такъв случай е възможно да получите и алергични реакции към NexoBrid;

имате бъбречни или чернодробни проблеми.

Алергичните реакции могат да причинят например затруднения в дишането, отоци по кожата,

уртикария, други кожни реакции, зачервяване на кожата, ниско кръвно налягане, ускорен пулс

и стомашен дискомфорт или комбинация от тези ефекти. Ако забележите някои от тези

признаци или симптоми, веднага информирайте Вашия лекар или болногледач.

Алергичните реакции може да са тежки и да налагат медицинско лечение.

В случай на контакт с кожата, отмийте NexoBrid с течаща вода. Това е с цел да се намали

вероятността за развитие на алергична реакция към NexoBrid.

Употребата на NexoBrid за отстраняване на изгорени тъкани може да доведе до висока телесна

температура, възпаление на раната или инфекция на раната и евентуално обща инфекция.

Възможно е да Ви проверяват редовно за тези състояния. Възможно е да получавате лекарства

за предпазване от или лечение на инфекции.

NexoBrid може да намали способността на кръвта Ви да образува съсиреци, което повишава

риска от кървене. NexoBrid трябва да се използва с повишено внимание ако имате повишена

склонност за кървене, язва на стомаха, отравяне на кръвта или други състояние, които да Ви

причинят кървене. След лечение с NexoBrid е възможно Вашият лекар да провери

способността на кръвта Ви да се съсирва.

Трябва да се избягва пряк контакт на NexoBrid с очите. Ако NexoBrid попадне в очите Ви,

промийте ги с обилно количество вода за поне 15 минути.

За да се избегнат проблеми със зарастването на раните, третираната рана ще бъде покрита

възможно най-рано с временни или постоянни заместители на кожа или превръзки.

NexoBrid не трябва да се използва при рани от химическо изгаряне, замърсени рани и рани, при

които NexoBrid би могъл да влезе в контакт с чужди тела (напр. импланти, пейсмейкъри и

шънтове) или големи кръвоносни съдове, очите или други важни части от тялото.

Деца и юноши

NexoBrid не е предназначен за употреба при пациенти под 18 години.

Други лекарства и NexoBrid

Информирайте Вашия лекар ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете

други лекарства.

Вашият лекар ще бъде внимателен и ще следи за поява на признаци на намалена способност за

кръвосъсирване или кървене, когато предписва други лекарства, които повлияват

кръвосъсирването, понеже NexoBrid може да намали способност за кръвосъсирване.

NexoBrid може да:

уасили ефектите на определени лекарства, които се инактивират от един чернодробен

ензим, наречен CYP2C8 и CYP2C9. Това е така, защото NexoBrid може да се абсорбира

чрез раната от изгаряне в кръвния поток. Примери за такива лекарства са:

амиодарон (използва се за лечение на някои форми на нарушен сърдечен пулс),

- амодиаквин и хлороквин (използват се за лечение на малария и някои форми на

възпаление),

- флувастатин (използва се за лечение на висок холестерол),

- пиоглитазон, росиглитазон, репаглинид толбутамид и глипизид (използват се за лечение

на диабет),

- паклитаксел и сорафениб (използват се за лечение на рак),

- тораземид (използва се за повишаване отделянето на урина).

- ибупрофен (използва се за лечение на висока температура, болка и някои форми на

възпаление),

- лозартан (използва се за лечение на високо кръвно налягане),

- целекоксиб (използва се за лечение на някои форми на възпаление),

- варфарин (използва се за намаляване на съсирването на кръвта), и

- фенитоин (използва се за лечение на епилепсия)

усилва реакциите Ви към лекарствата за рак флуорурацил и винкристин.

води до нежелан спад на кръвното налягане, когато се лекувате с лекарствата, наречени

ACE-инхибитори, които се използват за лечение на високо кръвно налягане и за други

състояния.

повишена сънливост, когато се използва едновременно с лекарства, които могат да

доведат до сънливост. Такива лекарства включват, например, сънотворни, т.н.

транквиланти, болкоуспокояващи и антидпересанти.

Ако не сте сигурни дали приемате някое от изброените по-горе лекарства, попитайте Вашия

лекар преди да използвате NexoBrid.

Бременност и кърмене

Не се препоръчва използването на NexoBrid по време на бременност.

Като предпазна мярка Вие не трябва да кърмите поне 4 дни след приложение на NexoBrid.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

3.

Как да използвате NexoBrid

NexoBrid е предназначен за употреба от специалисти само в специализирани клиники по

изгаряния. Той ще бъде приготвен непосредствено преди употреба и приложен от лекар или

друг медицински специалист.

5 g NexoBrid прах в 50 g гел се прилага на изгорена ранева област от 250 cm

Трябва да се остави в продължение на 4 часа и след това да се отстрани. Не се препоръчва

повторно или последващо прилагане.

NexoBrid не трябва да се прилага на повече от 15% (една осма) от общата телесна

повърхност.

Инструкции относно приготвянето на NexoBrid гел са дадени в края на тази листовка в раздела

за лекарите или медицинските специалисти.

Преди да бъде приложен върху раната от изгаряне, NexoBrid прах се смесва с гел. Трябва да се

използва в рамките на 15 минути след смесването.

NexoBrid ще бъде приложен на участъци от рани, които са чисти, без мехури и влажни.

Други лекарства (като сребърен сулфадиазин или повидон-йод) ще бъдат отстранени от

областта на раната преди прилагането на NexoBrid.

Преди прилагането на NexoBrid ще бъде приложена превръзка, напоена в

антибактериален разтвор в продължение на 2 часа.

Ще Ви бъдат приложени подходящи лекарства за профилактика на болката поне

15 минути преди прилагането на NexoBrid.

След отстраняването от раната на NexoBrid и на мъртвите тъкани ще бъде приложена

превръзка, напоена в антибактериален разтвор в продължение на още 2 часа.

Флаконът, съдържащ праха NexoBrid, бутилката с гел и приготвеният гел NexoBrid

трябва да се използват само за един пациент.

Ако сте използвали повече от необходимата доза NexoBrid

Ако се приложи прекалено много NexoBrid гел върху рана от изгаряне, излишното количество

гел може да се избърше.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Възможно е да се проявят алергични реакции към NexoBrid и могат да причинят например

затруднения в дишането, отоци по кожата, уртикария, зачервяване на кожата, ниско кръвно

налягане, ускорен пулс и гадене/повръщане/стомашни спазми или комбинация от тези ефекти.

Ако забележите някои от тези симптоми или признаци, незабавно информирайте Вашия лекар

или болногледач.

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 от 10 души)

Висока температура

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 от всеки 10 души)

Болка (дори и при използване на лекарства за профилактика или намаляване на болката,

причинена от отстраняването на изгорелите тъкани)

Инфекция на раната от изгаряне

Раневи усложнения, включващи: отваряне на раната, засъхващи рани, които се разчупват

и неуспешно зарастване на кожни присадки

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате NexoBrid

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте NexoBrid след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона,

бутилката и на кутията след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2

C до 8

NexoBrid трябва да се съхранява в изправено положение, така че гелът да е на дъното на

бутилката и в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да не се замразява.

NexoBrid трябва да се използва в рамките на 15 минути след смесването на праха и гела.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или с домашните отпадъци. Попитайте Вашия

фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат

за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа NexoBrid

Активното вещество (в праха във флакона) е концентрат от протеолитични ензими,

обогатен с бромелаин: 5 g, съответстващи на 0,09 g/g концентрат от протеолитични

ензими, обогатен с бромелаин след смесване. Другите съставки са: на праха: амониев

сулфат и оцетна киселина и за гела - карбомер 980, динатриев фосфат безводен, натриев

хидроксид, вода за инжекции.

Как изглежда NexoBrid и какво съдържа опаковката

NexoBrid се предлага като прах и гел за гел (прах във флакон (5 g) и гел в бутилка (50 g)), 1

опаковка (една опаковка съдържа 1 флакон прах и 1 бутилка гел.)

Прахът е почти бял до светло жълтокафяв на цвят, а гелът е прозрачен и безцветен.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Германия

Производител:

Hälsa Pharma GmbH

Hafenweg 18-20

D-48155 Münster

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

MediWound GmbH

Tél/Tel: +800 22232425

Lietuva

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

България

MediWound GmbH

Teл: +800 22232425

Luxembourg/Luxemburg

MediWound GmbH

Tél/Tel: +800 22232425

Česká republika

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Magyarország

MediWound GmbH

Tel.: +800 22232425

Danmark

MediWound GmbH

Tlf: +800 22232425

Malta

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Deutschland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Nederland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Eesti

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Norge

MediWound GmbH

Tlf: +800 22232425

Ελλάδα

MediWound GmbH

Τηλ: +2111990962

Österreich

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

España

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Polska

MediWound GmbH

Tel.: +800 22232425

France

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Portugal

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Hrvatska

MediWound GmbH

Tel: +15517564

România

MediWound GmbH

Tel: +40 0312295632

Ireland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Slovenija

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Ísland

MediWound GmbH

Sími: +800 22232425

Slovenská republika

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Italia

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Suomi/Finland

MediWound GmbH

Puh/Tel: +800 22232425

Κύπρος

MediWound GmbH

Τηλ: +800 22232425

Sverige

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Latvija

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

United Kingdom

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ/ГГГГ}> <{месец ГГГГ}.>

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове,

където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Подготовка и приложение

От микробиологична гледна точка, понеже ензимната активност на продукта намалява

постепенно след смесването му, разтвореният продукт трябва да се използва веднага след

приготвянето му (в рамките на 15 минути).

NexoBrid трябва да се нанася върху чиста, свободна от кератин (отстранени мехури) и влажна

ранева повърхност.

Локално приложени лекарствени продукти (като сребърен сулфадиазин или повидон-йод) в

областта на раната трябва да бъдат отстранени и раната трябва да се промие преди прилагането

на NexoBrid.

Подготовка на пациента и раневата област

С NexoBrid може да се третира ранева повърхност не по-голяма от 15% от TBSA.

Трябва да се приложи обезболяване, както обикновено се практикува при смяна на

големи превръзки; трябва да се започне поне 15 минути преди приложението на

NexoBrid.

Раната трябва да бъде внимателно почистена и да бъдат отстранени повърхностният

кератинов слой или мехури от раневата повърхност, понеже кератинът изолира есхарата

от пряк контакт с NexoBrid и пречи за отстраняване на есхарата от NexoBrid.

Трябва да се приложи напоена в антибактериален разтвор превръзка за 2 часа.

Преди да приложите NexoBrid трябва да се отстранят всякакви локално приложени

лекарствени продукти. Остатъци от антибактериални лекарствени продукти могат да

повлияят на активността на NexoBrid като намалят ефикасността му.

Зоната, от която искате да отстраните есхарата, трябва да бъде обградена с адхезивна

бариера със стерилна парафинова маз, която се прилага няколко сантиметра навън от

третираната област (с помощта на диспенсер). Парафиновият слой не трябва да влиза в

контакт с областта, която ще се третира, за да се избегне покриване на есхарата и така да

се получи изолиране на есхарата от пряк контакт с NexoBrid.

За да се избегне възможно раздразнение на ожулената кожа при случаен контакт с

NexoBrid и възможно кървене от основата на раната, участъците с остри рани, като

разкъсвания или инцизии във връзка с ескаратомия, трябва да бъдат защитени от слой

стерилна маз или превръзка, импрегнирана с маз (например марля с вазелин).

Върху раната от изгаряне трябва да се напръска стерилен изотоничен разтвор на натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%). Раната трябва да се поддържа мокра в хода на процедурата по

нанасяне.

Приготвяне на гела NexoBrid (смесване на праха и гела)

Прахът и гелът NexoBrid са стерилни. Трябва да се използва асептична техника при

смесване на праха NexoBrid с гела. Прахът не трябва да се вдишва.

Флаконът с прах NexoBrid трябва да се отвори като внимателно се откъсне алуминиевата

капачка и се отстрани гумената запушалка.

При отваряне на бутилката с гела трябва да се провери дали пръстенът за защита от

отваряне се откъсва от капачката на бутилката. Ако пръстенът за защита от отваряне е

вече отделен от капачката преди отварянето, бутилката с гел трябва да се изхвърли и да

се използва друга, нова бутилка с гел.

Прахът NexoBrid се прехвърля в съответната бутилка с гел.

Прахът NexoBrid и гелът трябва да се смесят добре, докато се получи хомогенна, светло-

жълтокафява до светло-кафява смес. За това обикновено е необходимо смесване на праха

NexoBrid и гела за 1 до 2 минути.

Гелът NexoBrid трябва да се приготви до леглото на пациента.

Прилагане на NexoBrid

В рамките на 15 минути след смесването, NexoBrid трябва да се нанесе локално върху

раната от изгаряне с дебелина от 1,5 to 3 милиметра.

След това раната трябва да се покрие със стерилна оклузивна филмова превръзка, която

прилепва към нанесения стерилен адхезивен бариерен материал, съгласно по-горните

инструкции (вж.

"Подготовка на пациента и раневата област"

). Гелът NexoBrid трябва

да изпълва цялата оклузивна превръзка и трябва да се положат специални усилия да не се

оставя въздух под оклузивната превръзка. Чрез леко притискане на оклузивната

превръзка в областта на контакт с адхезивната бариера ще се осигури прилепване между

оклузивния филм и бариерата и ще се постигне задържане на NexoBrid изцяло в

третираната област.

Така покритата рана трябва да се покрие още с хлабава, дебела, пухкава превръзка,

прикрепена с бинт.

Превръзката трябва да остане на мястото 4 часа.

Отстраняване на NexoBrid

Профилактично трябва да се приложат подходящи аналгетични лекарствени продукти.

След 4 часа лечение с NexoBrid оклузивната превръзка трябва да се отстрани с асептична

техника.

Адхезивната бариера трябва да се отстрани с помощта на стерилен инструмент с тъп връх

(напр. шпатула за език).

Отстранете разтворената есхара от раната чрез стерилен инструмент с тъп връх.

Раната трябва да се избърше внимателно първо с голяма стерилна суха марля или кърпа,

след това със стерилна марля или кърпа, която е била накисната със стерилен изотоничен

разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). Третираната област трябва да се трие до поява

на розовееща повърхност с точковидно кървене или белезникава тъкан. Триенето няма да

отстрани прилепнала неразтворена есхара, в областите където е останала такава.

Трябва да се приложи превръзка, напоена в антибактериален разтвор в продължение на

още 2 часа.

Грижи за раната след дебридмен

Обработената с дебридмен област трябва незабавно да бъде покрита с постоянни или

временни заместители на кожа или с превръзка, за да се избегне изсъхване и/или

образуване на псевдоесхара и/или инфекция.

Преди върху току що ензимно дебридираната област да се постави постоянно кожно

покритие или временен кожен заместител, трябва да се приложи абсорбираща влажно-до

сухо превръзка.

Преди прилагането на трансплантатите или на първичната превръзка, дебридираното

ложе трябва да се почисти и опресни напр. чрез четкане или надраскване, за да стане

възможно прилепване на превръзката.

Рани с области на изгаряния в цяла дълбочина и дълбоки изгаряния трябва да бъдат

покрити с автоприсадка възможно най-скоро след дебридмена с NexoBrid. Трябва добре

да се обмисли и евентуално поставяне на постоянни кожни покрития (напр. автографт)

върху дълбоки изгаряния в частична дълбочина бързо след дебридмен с NexoBrid.

Препоръки за безопасна работа

Всеки флакон, гел или приготвен гел NexoBrid трябва да се използва само при един пациент.

Има съобщения за професионална експозиция на бромелаин, водеща до сенсибилизиране.

Възможно е сенсибилизацията да се е развила в резултат на вдишване на бромелаинов прах.

Алергичните реакции към бромелаин включват анафилактични реакции и други реакции от

бърз тип с прояви като бронхоспазъм, ангиоедем, уртикария и лигавични и стомашно-чревни

реакции. Това трябва да се има предвид при смесване на праха NexoBrid с гела.

Избягвайте неволна експозиция на очите. При експозиция на очите, промийте засегнатото око с

обилно количество вода за поне 15 минути. В случай на експозиция на кожата, отмийте

NexoBrid с течаща вода.

Изхвърляне

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

NexoBrid 2 g прах и гел за гел

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон съдържа 2 g концентрат от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин,

съответстващи на 0,09 g/g концентрат от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин след

смесване (или 2 g/22 g гел).

Протеолитичните ензими представляват смес от ензими от стъблото на

Ananas comosus

(растението ананас).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и гел за гел

Прахът е почти бял до светло жълтокафяв на цвят. Гелът е прозрачен и безцветен.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

NexoBrid е показан за отстраняване на есхари при възрастни с дълбоки частични и в пълна

дълбочина термични изгаряния

.

4.2

Дозировка и начин на приложение

NexoBrid трябва да се прилага единствено от опитни медицински специалисти в

специализирани центрове по изгаряния.

Дозировка

2 g NexoBrid прах в 20 g гел се прилага върху площ на раната от изгаряне от 100 cm

NexoBrid не трябва да се нанася на повече от 15% от общата телесна повърхност (Total Body

Surface Area, TBSA) (вж. също точка 4.4,

"Коагулопатия").

NexoBrid трябва да се оставя в контакт с изгарянето в продължение на 4 часа.

Има ограничена информация за използването на NexoBrid върху области, където есхарите са

останали след първото прилагане.

Не се препоръчва повторно или последващо прилагане.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Няма информация за използването на NexoBrid при пациенти с бъбречно увреждане. Тези

пациенти трябва да бъдат внимателно проследявани.

Чернодробно увреждане

Няма информация за използването на NexoBrid при пациенти с чернодробно увреждане. Тези

пациенти трябва да бъдат внимателно проследявани.

Пациенти в старческа възраст

Опитът с NexoBrid при пациенти в старческа възраст (> 65 години) е ограничен. Оценката на

съотношението полза/риск трябва да отчита по-голямата честота на съпътстващи заболявания

или наличие на друго лечение с лекарствени продукти при пациенти в старческа възраст. Не се

налага коригиране на дозата.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на NexoBrid при деца и юноши до 18 години не са установени.

Наличните понастоящем данни са описани в точки 4.8 и 5.1, но препоръки за дозировката не

могат да бъдат дадени.

NexoBrid не е показан за употреба при пациенти под 18 години.

Начин на приложение

Прилагане върху кожата.

Преди употреба прахът трябва да се смеси с гела, при което се получава хомогенен гел.

NexoBrid трябва да се нанася върху чиста, свободна от кератин (отстранени мехури) и влажна

ранева повърхност.

Локално приложени лекарствени продукти (като сребърен сулфадиазин или повидон-йод) в

областта на раната трябва да бъдат отстранени и раната трябва да се промие преди прилагането

на NexoBrid.

Вижте точка 6.6 за инструкции за приготвяне на NexoBrid гел.

Подготовка на пациента и раневата област

С NexoBrid може да се третира ранева повърхност не по-голяма от 15% от TBSA (вж. също

точка 4.4,

"Коагулопатия").

Трябва да се приложи обезболяване, както обикновено се практикува при смяна на

големи превръзки; трябва да се започне поне 15 минути преди приложението на

NexoBrid.

Раната трябва да се почисти внимателно и трябва да се отстранят повърхностния

кератинов слой или мехури от раневата повърхност, понеже кератинът изолира есхарата

от пряк контакт с NexoBrid и пречи за отстраняване на есхарата от NexoBrid.

Трябва да се приложи превръзка, напоена в антибактериален разтвор за 2 часа.

Преди прилагане на NexoBrid трябва да бъдат отстранени всякакви локално приложени

лекарствени продукти. Остатъци от антибактериални лекарствени продукти могат да

повлияят на активността на NexoBrid като намалят ефикасността му.

Зоната, от която искате да отстраните есхарата, трябва да бъде обградена с адхезивна

бариера със стерилна парафинова маз, която се прилага няколко сантиметра навън от

третираната област (с помощта на диспенсер). Парафиновият слой не трябва да влиза в

контакт с областта, която ще се третира, за да се избегне покриване на есхарата и така да

се получи изолиране на есхарата от пряк контакт с NexoBrid.

За да се избегне възможно раздразнение на ожулената кожа при случаен контакт с

NexoBrid и възможно кървене от основата на раната, участъците с остри рани, като

разкъсвания или инцизии във връзка с ескаратомия, трябва да бъдат защитени от слой

стерилна маз или превръзка, импрегнирана с маз (например марля с вазелин).

Раната от изгаряне трябва да се напръска със стерилен изотоничен разтвор на натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%). Раната трябва да се поддържа мокра в хода на процедурата по

нанасяне.

Прилагане на NexoBrid

В рамките на 15 минути след смесването, NexoBrid трябва да се нанесе локално върху

намокрената рана от изгаряне с дебелина от 1,5 to 3 милиметра.

След това раната трябва да се покрие със стерилна оклузивна филмова превръзка, която

прилепва към нанесения стерилен адхезивен бариерен материал, съгласно по-горните

инструкции (вж.

"Подготовка на пациента и раневата област"

). Гелът NexoBrid трябва

да изпълва цялата оклузивна превръзка и трябва да се положат специални усилия да не се

оставя въздух под оклузивната превръзка. Чрез леко притискане на оклузивната

превръзка в областта на контакт с адхезивната бариера ще се осигури прилепване между

оклузивния филм и стерилната адхезивна бариера и ще се постигне задържане на

NexoBrid изцяло в третираната област.

Така покритата рана трябва да се покрие още с хлабава, дебела, пухкава превръзка,

прикрепена с бинт.

Превръзката трябва да остане на мястото 4 часа.

Отстраняване на NexoBrid

Профилактично трябва да се приложат подходящи аналгетични лекарствени продукти.

След 4 часа лечение с NexoBrid оклузивната превръзка трябва да бъде отстранена с

асептична техника.

Адхезивната бариера трябва да се отстрани с помощта на стерилен инструмент с тъп връх

(напр. шпатула за език).

Разтворената есхара трябва да се отстрани от раната чрез стерилен инструмент с тъп

връх.

Раната трябва внимателно да бъде избърсана първо с голяма стерилна суха марля или

кърпа, след това със стерилна марля или кърпа, която е била накисната със стерилен

изотоничен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). Третираната областта трябва да се

трие до поява на розовееща повърхност с точковидно кървене или белезникава тъкан.

Триенето няма да отстрани прилепнала неразтворена есхара, в областите където е

останала такава.

Трябва да се приложи превръзка, напоена в антибактериален разтвор в продължение на

още 2 часа.

Грижи за раната след дебридмен

Обработената с дебридмен област трябва незабавно да бъде покрита с постоянни или

временни заместители на кожа или с превръзка, за да се избегне изсъхване и/или

образуване на псевдоесхара и/или инфекция.

Преди да се постави постоянно кожно покритие или временен кожен заместител, върху

току що ензимно дебридираната област трябва да се приложи абсорбираща, влажна до

сухо, превръзка.

Преди прилагането на трансплантатите или на първичната превръзка, дебридираното

ложе трябва да се почисти и опресни напр. чрез четкане или надраскване, за да стане

възможно прилепване на превръзката.

Рани с области на изгаряния в цяла дълбочина и дълбоки изгаряния трябва да бъдат

покрити с автоприсадка възможно най-скоро след дебридмена с NexoBrid. Трябва добре

да се обмисли и евентуално поставяне на постоянни кожни покрития (напр. автографт)

върху дълбоки изгаряния в частична дълбочина бързо след дебридмен с NexoBrid.

Вижте точка 4.4.

Всеки флакон, гел или приготвен гел NexoBrid трябва да се използва само при един пациент.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, към ананас или папаин (вж. също точка 4.4),

или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Концентратът от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин се абсорбира системно от

областите с изгаряния (вж. точка 5.2).

Не се препоръчва използването на NexoBrid върху:

проникващи рани от изгаряния, където има оголени или в процеса на дебридмен могат да

бъдат оголени импланти (напр. импланти, пейсмейкъри и шънтове) и/или жизненоважни

структури (напр. по-големи съдове, очи).

рани от химическо изгаряне.

рани, замърсени с радиоактивни или други опасни вещества, за да бъдат избегнати

непредвидими реакции с продукта и повишения риск от разпространение на вредното

вещество.

Употреба при пациенти с кардиопулмонални и пулмонални болести

NexoBrid трябва да се използва предпазливо при пациенти с кардиопулмонални и пулмонални

болести, включително при белодробно увреждане след изгаряне и съмнение за белодробно

увреждане след изгаряне.

При използване на NexoBrid трябва да се спазват основните принципи на добрата грижа за

изгарянията. Това включва подходяща ранева превръзка за изложената тъкан.

Изгаряния, за които липсва или има ограничен опит

Няма опит от използването на NexoBrid при:

изгаряния в областта на перинеума и гениталиите.

изгаряния от електрически ток.

Има ограничена информация за използването на NexoBrid върху рани от изгаряне по лицето.

При подобни пациенти NexoBrid трябва да се използва внимателно. Очите трябва да бъдат

внимателно защитени при лечение на изгарания по лицето, използвайки адхезивна бариера с

вазелин.

Има ограничени фармакокинетични данни при пациенти с TBSA над 15%. От гледна точка на

безопасността NexoBrid не трябва да се нанася на повече от 15% от общата телесна повърхност

(Total Body Surface Area, TBSA) (вж. също точка 4.4, "Коагулопатия").

Предотвратяване на раневи усложнения

При проучванията с NexoBrid рани с видими остатъци от дерма са били оставяни да заздравеят

чрез спонтанна епителизация. При няколко случая не е настъпило адекватно заздравяване и на

по-късен етап е била необходима автоприсадка, което е довело до значимо забавяне на

затварянето на раната, което от своя страна е свързано с повишен риск за свързани с раната

усложнения. По тази причина рани с области с изгаряне в пълна дълбочина и дълбоко изгаряне

трябва да бъдат покривани с автоприсадка възможно най-рано след дебридмена с NexoBrid (вж.

точка 5.1 за резултатите от проучването). Необходимо е добре да се обмисли и поставянето на

постоянни кожни покрития (напр. автоприсадка) върху дълбоки изгаряния в частична

дълбочина бързо след дебридмен с NexoBrid. Вижте също точки 4.2 и 4.8.

Подобно на ситуацията след хирургичен дебридмен на ранево ложе, с цел предпазване от

изсъхване и/или образуване на псевдоесхара и/или инфекция, обработената област трябва да

бъде покрита незабавно с временни или постоянни заместители на кожа или превръзки. При

прилагане на постоянно кожно покритие (напр. автоприсадка) или временни заместители на

кожа (напр. алоприсадка) на област, която е прясно обработена с ензими, е необходимо

внимателно да се почисти и опресни обработеното ложе чрез напр. четкане или надраскване, за

да се осигури прилепване.

Защита на очите

Да се избягва пряк контакт с очите. Ако има опасност от контакт с очите, очите на пациента

трябва да бъдат предпазени с мазна маз за очи.

При експозиция на очите, промийте засегнатото око с обилно количество вода за поне

15 минути.

Реакции на свръхчувствителност, експозиция на кожата

Има съобщения за сериозни алергични реакции, включително анафилаксия (с прояви като

обрив, еритем, понижено кръвно налягане, тахикардия) при пациенти, подложени на

дебридмен с NexoBrid. В литературата има съобщения за алергични реакции към бромелаин

(включително анафилактични реакции и други реакции от бърз тип с прояви като

бронхоспазъм, ангиоедем, уртикария и лигавични и стомашно-чревни реакции). В допълнение

има съобщения за кожна алергична реакция от забавен тип (хейлит) след продължителна

дермална експозиция (вода за уста), както и съмнение за сенсибилизация след перорална

експозиция и след многократна професионална експозиция на дихателните пътища.

Способността на NexoBrid (протеинов продукт) да причинява сенсибилизация трябва да се

отчита при повторно експониране на пациенти на съдържащи бромелаин продукти на по-късен

етап. Не се препоръчва използването на NexoBrid при последващо увреждане от изгаряне.

В случай на експозиция на кожата, NexoBrid трябва да се изплакне с вода, за да се намали

вероятността за сенсибилизиране (вж. точка 6.6).

Кръстосана свръхчувствителност

В литературата има съобщения за кръстосана свръхчувствителност между бромелаин и папаин,

както и латексови протеини (известна като "латекс-плод" синдром), пчелна отрова и полени на

маслиново дърво.

Коагулопатия

Не е известно дали прилагането на NexoBrid оказва клинично релевантен ефект върху

кръвосъсирването.

В литературата има съобщения за ускоряване на пулса (вкл. тахикардия) потискане на

тромбоцитната агрегация, спад на нивата на фибриноген в плазмата и умерено повишаване на

парциалното тромбопластиново и протромбиново времена като възможни ефекти след

перорално приложение на бромелаин.

In vitro

данни и данни от проучвания при животни

предполагат, че бромелаин може също така да стимулира и фибринолизата. В хода на

клиничното разработване на NexoBrid не е имало белези на повишена склонност към кървене

или кървене в областта, която е подложена на дебридмен.

NexoBrid трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с нарушения в

кръвосъсирването, нисък брой на тромбоцитите и повишен риск от кървене по други причини,

напр. пептична язва и сепсис.

Пациентите трябва да бъдат проследявани за възможни признаци на нарушения на

кръвосъсирването.

Проследяване

В допълнение към рутинното проследяване на пациенти с изгаряния (напр. жизнени

показатели, обемен/воден/електролитен статус, пълна кръвна картина, серумен албумин и нива

на чернодробните ензими), лекуваните с NexoBrid пациенти трябва да се проследяват за:

Повишаване на температурата.

Признаци на локални и системни възпалителни и инфекциозни процеси.

Състояния, които могат да бъдат ускорени или влошени от премедикация с аналгетици

(напр. дилатация на стомаха, гадене и риск за внезапно повръщане, запек) или

антибиотична профилактика (напр. диария).

Признаци на локални и системни алергични реакции.

Потенциални ефекти върху хемостазата (вж. по-горе).

Отстраняване на локално приложени антибактериални лекарствени продукти преди прилагане

на NexoBrid

Всякакви локално приложени антибактериални лекарствени продукти трябва да бъдат

отстранени преди прилагане на NexoBrid. Остатъци от антибактериални лекарствени продукти

могат да повлияят на активността на NexoBrid като намалят ефикасността му.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията с NexoBrid.

Има съобщения за потискане на тромбоцитната агрегация и спад на нивата на фибриноген в

плазмата и умерено повишаване на парциалното тромбопластиново и протромбиново времена

като възможни ефекти след перорално приложение на бромелаин.

In vitro

данни и данни от

проучвания при животни предполагат, че бромелаин може също така да стимулира и

фибринолизата. По тази причина са необходими предпазливост и проследяване при

предписване на лекарствени продукти за съпътстваща употреба, които повлияват

кръвосъсирването. Вижте също точка 4.4.

Когато се абсорбира NexoBrid е инхибитор на цитохром P 450 2C8 (CYP2C8) и P450 2C9

(CYP2C9). Това трябва да се отчита при употреба на NexoBrid при пациенти, които получават

субстрати на CYP2C8 (включително амиодарон, амодиаквин, хлороквин, флувастатин,

паклитаксел, пиоглитазон, репаглинид, росиглитазон, сорафениб и тораземид) и субстратите на

CYP2C9 (вкл. ибупрофен, толбутамид, глипизид, лосартан, целекоксиб, варфарин и фенитоин).

Локално приложени антибактериални лекарствени продукти (напр. сребърен сулфадиазин или

повидон йод) могат да намалят ефикасността на NexoBrid (вж. точка 4.4).

Бромелаин може да усили действието на флуорурацил и винкристин. Пациентите трябва да

бъдат проследявани за повишена токсичност.

Бромелаин може да усили хипотензивния ефект на ACE-инхибитори, като води до по-голям от

очаквания спад на кръвното налягане. Трябва да се следи кръвното налягане при пациенти,

приемащи АСЕ-инхибитори.

Бромелаин може да усили сънливостта, причинена от някои лекарствени продукти (напр.

бензодиазепини, барбитурати, опиодни аналгетици и антидепресанти). Това трябва да се има

предвид при прилагане на подобни продукти.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни от употребата на NexoBrid при бременни жени.

Проучванията при животни не са достатъчни за адекватна оценка на потенциала на NexoBrid да

повлияе развитието на ембриона/фетуса (вж. точка 5.3).

Понеже безопасната употреба на NexoBrid по време на бременност все още не е установена,

NexoBrid не се препоръчва по време на бременност.

Кърмене

Не е известно дали концентратът от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин или

метаболитите му се екскретират в кърмата. Не може да се изключи риск за

новородени/кърмачета. Кърменето трябва да се преустанови поне за 4 дни след започване на

приложението на NexoBrid.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за оценка ефекта на NexoBrid върху фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Неприложимо

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции при употреба на NexoBrid са локална

болка и преходна пирексия/хипертермия. При използване на NexoBrid схема, която включва

препоръчителната профилактична аналгезия, каквато е рутинната практика при смяна на

големи превръзки при пациенти с изгаряния както и напояване на третираната зона с

антибиотик преди и след прилагането на NexoBrid (вж. точка 4.2), болка се съобщава при 3,6%

от пациентите, пирексия/хипертермия - при 19,1% от пациентите. Честотата на болката и

пирексията/хипертермията е по-висока, ако не се прилагат предпазни мерки (вж. по-долу).

Списък на нежелани лекарствени реакции в табличен вид

Следните определения се отнасят за използваните по-долу термини за честота:

Много чести (≥ 1/10)

Чести (≥ 1/100 до < 1/10)

Нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100)

Редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000)

Много редки (< 1/10 000)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Представените по-долу честоти на нежеланите лекарствени реакции отразяват използването на

NexoBrid за отстраняване на есхари от дълбоки частични или в пълна дълбочина изгаряния при

схема с използване на локална антибактериална профилактика, препоръчвана аналгезия, както

и покриване на раната след прилагане на NexoBrid в продължение на 4 часа с оклузивна

превръзка за задържане на NexoBrid върху раната.

Звездичката (*) означава, че след списъка с нежеланите реакции е дадена допълнителна

информация за съответната нежелана реакция.

Инфекции и инфестации

Чести:

Ранева инфекция

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести:

Раневи усложнения*

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много чести:

Пирексия/хипертермия*

Чести:

Локална болка*

Нарушения на имунната система

С неизвестна честота:

Сериозни алергични реакции, включително анафилаксия

Описание на избрани нежелани лекарствени реакции

Пирексия/хипертермия

При проучвания с рутинно използване на напояване с антибактериално средство на

третираната област преди и след прилагането на NexoBrid (вж. точка 4.2) се съобщава за

пирексия или хипертермия при 19,1% от пациентите, лекувани с NexoBrid и при 15,8% от

контролите, лекувани съгласно стандарта за грижи. В групата на лечение с NexoBrid събитието

е определено като леко, умерено и тежко при съответно 9,1%, 9,1% и 0% от пациентите.

При проучвания без използване на напояване с антибактериално средство за пирексия или

хипертермия се съобщава при 35,6% от пациентите на лечение с NexoBrid в сравнение с 18,6%

при контролите. В групата на лечение с NexoBrid събитието е определено като леко, умерено и

тежко при съответно 30,0%, 5,6% и 1,1% от пациентите.

Болка

При проучвания, при които терапевтичната схема с NexoBrid включва препоръчваното

профилактично обезболяване, каквато е рутинната практика при смяна на големи превръзки

при пациенти с изгаряния (вж. точка 4.2), за локална болка се съобщава при 3,6% от

пациентите, лекувани с NexoBrid и при 4,0% от контролите, лекувани съгласно стандарта за

грижи. В групата на лечение с NexoBrid събитието е определено като леко, умерено и тежко

при съответно 0,9%, 0,9% и 1,8% от пациентите.

При проучвания, при които на лекуваните с NexoBrid пациенти обезболяване е било давано при

нужда, за локална болка се съобщава при 23,3% от пациентите на лечение с NexoBrid и при

11,4% от контролите. В групата на лечение с NexoBrid събитието е определено като леко,

умерено и тежко при съответно 6,7%, 7,8% и 8,9% от пациентите.

Раневи усложнения

При клинични проучвания фаза 2 и 3 някои типове раневи усложнения се съобщават по-често в

групата на лечение с NexoBrid, в сравнение с групата, лекувана според стандарта за грижи

(Standard of Care, SOC) в дадения център. Тези събития включват: увеличаване на дълбочината

на раната или изсъхването й (декомпозиция) при 5 пациенти (2,4%) на лечение с NexoBrid и

при 0 със SOC, както и (частично) отпадане на присадката при 6 пациенти (2,9%) на лечение с

NexoBrid и при 2 (1,6%) със SOC (вж. точка 4.4).

Общи инфекции

При клинични проучвания фаза 2 и 3 общи инфекции (които не са свързани с раната, напр.

инфекции на пикочните пътища, вирусни инфекции) се съобщават по-често в групата на

лечение с NexoBrid (0,147 събития на един пациент) в сравнение с групата, лекувана според

стандарта за грижи (0,079 събития на един пациент).

Педиатрична популация

По отношение на безопасността са налични само ограничени данни от употребата в

педиатричната популация. От тези данни се очаква, че общият профил на безопасност при деца

на 4-годишна възраст и по-големи и при юноши е сходен с този при възрастни.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

4.9

Предозиране

Лечението с концентрат от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин, приготвен в

съотношение прах:гел 1:5 (0,16 g на g в смесения гел) при пациенти с дълбоки изгаряния

(частични и/или в цяла дълбочина) в рамките на клинично проучване не води до значими

разлики по отношение на безопасността в сравнение с лечение с концентрат от протеолитични

ензими, обогатен с бромелаин, приготвен в съотношение прах:гел 1:10 (0,09 g на 1 g в смесения

гел).

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Препарати за лечение на рани или язви, протеолитични ензими;

ATC код: D03BA03.

Концентратът от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин представлява средство за

дебридмен, прилагано локално за отстраняване на есхари при дълбоки изгаряния в частична

и/или в цяла дълбочина.

Механизъм на действие

Сместа от ензими в NexoBrid разтваря есхари в рани от изгаряния. Не са установени

специфичните компоненти, осъществяващи този ефект. Основната съставка е стеблен

бромелаин.

Клинична ефикасност

В хода на клиничното разработване общо 362 пациенти са били лекувани с концентрат от

протеолитични ензими, обогатен с бромелаин.

Ефикасността на NexoBrid при хора е оценена в сравнение със стандарта за грижи в рамките на

едно рандомизирано, многоцентрово, международно, отворено, потвърдително проучване

фаза 3 при хоспитализирани пациенти с дълбоки термични изгаряния (в частична и/или в цяла

дълбочина), обхващащи от 5 до 30% от общата телесна повърхност (Total Body Surface Area,

TBSA), като общо раните от изгаряне не надхвърлят 30% TBSA.

NexoBrid (2 g/100 cm

, съответстващо на 0,02 g/cm

) е използван по начина описан в точка 4.2.

Стандартът за грижи се състои в хирургична ексцизия и/или дебридмен по нехирургичен начин

с локални лекарствени продукти водещи до мацерация и автолиза на есхара в зависимост от

стандартния подход във всеки отделен център по проучването.

Възрастовият интервал на пациентите лекувани с NexoBrid е от 4,4 до 55,7 години.

Възрастовият интервал на пациентите в SOC групата е от 5,1 до 55,7 години.

Ефикасността на отстраняване на есхарите е оценена чрез определяне на процента на раневата

област с остатъчна есхара, която изисква допълнително отстраняване чрез ексцизия или

дермабразия, и процентът на раните, за които се е наложило такова хирургично отстраняване.

Ефектът по отношението на времето за отстраняване на есхарата е бил оценен при пациенти с

успешно отстраняване на есхарата (поне 90% отстраняване на есхарите от всички рани на

пациента), чрез определяне на времето от настъпване на увреждането, както и времето от

даване на информирано съгласие до успешно отстраняване на есхара.

Съставните първични крайни точки по отношение на анализа на ефикасността са:

процент на дълбоките рани с частична дълбочина на изгарянията, налагащи ексцизия или

дермабразия и

процент на дълбоките рани с частична дълбочина на изгарянията, при които е използвана

автоприсадка.

Тази крайна точка може да бъде оценявана само за дълбоки изгаряния в частична дълбочина,

понеже изгарянията в цяла дълбочина винаги налагат използване на присадка.

Данните по отношение на ефикасността, получени от това проучване за всички възрастови

групи, съчетани също и от анализа на подгрупите при деца и юноши са представени по-долу.

NexoBrid

SOC

p-стойност

Дълбоки рани с изгаряния в частична дълбочина, които изискват

ексцизия/дермабразия (хирургична обработка)

Брой рани

% на рани, изискващи

хирургична намеса

15,1%

62,5%

<0,0001

% от площта на раната,

обработена с ексцизия или

дермабразия

(средна ± CO)

5,5% ± 14,6

52,0% ± 44,5

<0,0001

Дълбоки рани с изгаряния в частична дълбочина, с присадка

Брой рани

% на раните с присадка

17,9%

34,1%

0,0099

% от площта на раната,

покрита с присадка (средна ±

8,4% ± 21,3

21,5% ± 34,8

0,0054

Дълбоки рани от изгаряния в частична и/или в пълна дълбочина, които

изискват ексцизия/дермабразия (хирургична обработка)

Брой рани

% на раните, изискващи

хирургична обработка

24,5%

70,0%

<0,0001

% от площта на раната,

обработена с ексцизия или

дермабрзия

(средна ± CO)

13,1% ± 26,9

56,7% ± 43,3

<0,0001

Време до пълно затваряне на раната (време от ФИС**)

Брой пациенти

Дни до затваряне на

последната рана (средна ±

36,2 ± 18,5

28,8 ± 15,6

0,0185

Време до успешно отстраняване на есхара

Брой пациенти

Дни (средна ± CO) от

нараняването

2,2 ± 1,4

8,7 ± 5,7

<0,0001

Дни (средна ± CO) от

0,8 ± 0,8

6,7 ± 5,8

<0,0001

информираното съгласие

Пациенти, за които не се

съобщава да имат успешно

отстраняване на есхара

Измерени при първата намеса, ако е имало повече от една хирургична намеса.

Всички рандомизирани пациенти, за които има данни за напълно затваряне на раните.

* Крайната точка може да се оцени само за дълбоки рани в частична дълбочина без области с

изгаряне в пълна дълбочина, понеже изгарянията в пълна дълбочина винаги налагат използване

на присадка.

** Формуляр за информирано съгласие

В следващата таблица са показани резултатите при смесени рани. Сравненията при смесени

рани трябва да се интерпретират внимателно, понеже те са базирани на групи, които не са

напълно рандомизирани, и смесените рани, лекувани с NexoBrid, като цяло са били по-големи и

са имали по-голяма площ с увреждане в цяла дълбочина.

Смесени рани (с области на изгаряне в частична и пълна дълбочина), които изискват

ексцизия/дермабразия (хирургична намеса)

NexoBrid

(Брой рани)

SOC

(Брой рани)

% брой рани, изискващи

хирургична обработка

41,7% (20/48)

78,3% (47/60)

% от площта на раната,

обработена с ексцизия или

дермабрзия

25,5% (n=48)

64,0% (n=60)

Смесени рани (с области на изгаряне в частична и пълна дълбочина), при които е

използвана присадка

NexoBrid

(Брой рани)

SOC

(Брой рани)

Изходни характеристики за

всички смесени рани от

изгаряния

48 рани

60 рани

Размер

: среден % TBSA

7,43

6,33

Дълбочина

Повърхностни (% TBSA)

0,67

0,92

Частична дълбочина (%

TBSA)

3,85

3,13

Пълна дълбочина (% TBSA)

2,90

2,29

Честота на използване на

собствена присадка

70,8% (34/48)

63,3% (38/60)

% ранева повърхност с

автоприсадка

55,5% (n=48)

45,8% (n=60)

В следващата таблица са представени времената до пълно затваряне на раната, отчетени от

началото на дебридмена.*

Тип рана

NexoBrid

Стандарт за грижи

Дни (средна ± CO)

(Брой рани)

Дни (средна ± CO)

(Брой рани)

Всички рани (ITT

30,5 ± 16,9

(154)

26,1 ± 16,0

(164)

Рани без автоприсадка (ITT)

23,9 ± 13,0

(95)

24,5 ± 14,1

(85)

Рани с автоприсадка (ITT)

41,0 ± 17,3

(59)

27,8 ± 17,7

(79)

Дълбоки рани в частична

дълбочина

26,6 ± 15,4

(101)

23,7 ± 13,6

(87)

Рани в пълна дълбочина

31,9 ± 10,1

36,3 ± 26,0

(14)

Смесени рани

(дълбоки в частична и пълна

дълбочина)

40,2 ± 17,1

(44)

27,7 ± 15,8

(59)

Смесени рани без автоприсадка

29,5 ± 12,1

(11)

30,3 ± 15,5

(22)

Смесени рани с автоприсадка

43,7 ± 17,3

(33)

26,2 ± 16,0

(37)

*Тези сравнения трябва да се интерпретират с повишено внимание, понеже се базират на

групи, които не са напълно рандомизирани.

ITT (Intent To Treat – пациенти с планирано лечение): всички рандомизирани пациенти

Разликата във времето до пълно затваряне на раната е свързана основно с приложената от

лекаря стратегия за обгрижване на раната, при което опити за минимизиране използването на

присадки или за изчакване на спонтанна епителиализация на раневи области, които все още

имат дермис, могат да удължът времето до първо прилагане на автоприсадка (време до

прилагане на автоприсадка: NexoBrid: 14,7 дни vs. Стандарт за грижи: 5,9 дни) и по този начин

да забавят пълното затваряне на раната.

Педиатрична популация

По-долу са обобщени данните по отношение на ефикасността от това проучване при анализ на

подгрупите за деца и юноши. Наличните данни са ограничени и NexoBrid не трябва да се

използва при пациенти под 18-години.

NexoBrid

SOC

p-стойност

Дълбоки рани с изгаряния в частични дълбочина, които изискват

ексцизия/дермабразия (хирургична намеса)

Брой рани

% на рани, изискващи

хирургична намеса

21,7%

68,2%

0,0017

% от площта на раната,

обработена с ексцизия или

дермабрзия

(средна ± CO)

7,3% ± 15,7%

64,9% ± 46,4%

<0,0001

Дълбоки рани с изгаряния в частични дълбочина, с присадка

Брой рани

% на рани, с присадка

21,7%

31,8%

0,4447

% от площта на раната,

покрита с присадка (средна ±

6,1% ± 14,7%

24,5% ± 40,6%

0,0754

Дълбоки рани от изгаряния в частична и/или в пълна дълбочина, които изискват

ексцизия/дермабразия (хирургична намеса)

Брой рани

% на рани, изискващи

хирургична намеса

20,7%

<0,0001

% от площта на раната,

7,9% ± 17,6%

73,3% ± 41,1%

<0,0001

обработена с ексцизия или

дермабрзия

(средна ± CO)

Време до пълно затваряне на раната (време от ФИС**)

Брой пациенти

Дни до затваряне на

последната рана (средна ±

29,9 ± 14,3

32,1 ± 18,9

0,6075

Време до успешно отстраняване на есхара

Брой пациенти

Дни (средна ± CO) от

нараняването

1,9 ± 0,8

8,1 ± 6,3

<0,0001

Дни (средна ± CO) от

информираното съгласие

0,9 ± 0,7

6,5 ± 5,9

<0,0001

Пациенти, за които не се

съобщава да имат успешно

отстраняване на есхара

Измерени при първа намеса, ако е имало повече от една хирургична намеса.

Всички рандомизирани пациенти, за които има данни за напълно затваряне на раните.

* Тази крайна точка може да бъде оценена само за дълбоки рани в частична дълбочина без

области с пълна дълбочина, понеже изгарянията в пълна дълбочина винаги налагат прилагане

на присадка.

** Формуляр за информирано съгласие

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от

проучванията с NexoBrid в една или повече подгрупи на педиатричната популация за лечение

на изгаряния на външната повърхност на тялото (вж. точка 4.2. за информация относно

употреба в педиатрията).

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Проучени са степента на системна абсорбция от рана от изгаряне, C

, AUC, и t

за

бромелаин от NexoBrid при 16 пациенти с изгаряния в частична дълбочина (средни и дълбоки

дермални слоеве). Средната TBSA е 10%. 60% от повърхността на обработваните рани е била с

изгаряния в частична и/или пълна дълбочина. NexoBrid е прилаган еднократно върху раната от

изгаряне в доза 2 g NexoBrid прах/20 g гел/100 cm

от кожата.

Серумните концентрации на NexoBrid са определяни с помощта на модифициран

електрохемилуминисцентен имуноанализ тип сандвич.

Интервалът на общата приложена доза е от 5 до 30 g концентрат от протеолитични ензими,

обогатен с бромелаин от NexoBrid. При 4 пациенти, които са получили съответно 5, 9, 12 и 17 g

е имало данни за подчертано по-висока системна абсорбция.

е 6 020 ± 5 020 ng/ml (средна ± CO) за група от 15 пациенти, с интервал от 888 до

15 700 ng/ml. При четиримата пациенти с данни за по-висока абсорбция нормализираната за

дозата C

варира в интервала 788-900 ng/ml за грам NexoBrid. При останалите пациенти

нормализираната за дозата C

варира в интервала 141-523 ng/ml за грам NexoBrid.

Възможна е C

от 40 µg/ml при пациенти, на които NexoBrid е приложен при лицензираните

условия, когато се смята, че ФК е оценена при пациенти с големи повърхностни изгаряния,

получаващи половината от максималната доза.

AUC от нулевия момент до 48 часа след приложение (AUC

last

) е 43 400 ± 46 100 ngh/ml

(средна ± CO) за група от 15 пациенти с интервал 4 560-167 000 ngh/ml. При пациентите с

данни за по-висока абсорбция нормализираната (за грам NexoBrid) AUC

last

варира в интервала

4 500-9 820 ngh/ml за грам NexoBrid. При останалите пациенти нормализираната за дозата

last

варира в интервала 887-3930 ngh/ml за грам NexoBrid.

Тези резултати за C

и AUC

last

показват, че системната абсорбция може да зависи от

приложената доза NexoBrid (пропорционално на покритата площ на раната) и други

индивидуални фактори от страна на пациента.

за 10 от 15 пациенти е било 2 часа и при 5 пациенти T

е било 4 часа.

Разпределение

Според съобщение в литературата, приблизително 50% от бромелаина в плазмата се свързва с

човешките плазмени антипротеинази α

-макроглобулин и α

-антихимотрипсин.

Елиминиране

Терминалният полуживот (определен на база данни от 16 до 48 часа след прилагане на дозата

при 12 пациенти) е 11,7 ± 3,5 часа (средна ± CO), с интервал от 8,5 до 19,9 часа.

Педиатрична популация

Фармакокинетичните параметри и степента на абсорбция не са проучени при деца.

5.3

Предклинични данни за безопасност

NexoBrid е с добра поносимост при прилагане върху здрава кожа на мини-прасенца, но е довел

до тежко възпаление и болка при приложение върху увредена (ожулена) кожа.

Еднократна интравенозна инфузия на разтвор, получен от NexoBrid прах се понася добре до

дозови нива до 12 mg/kg при мини-прасенца

(като се достигат плазмени нива 2,5 пъти

плазмените нива при хора след прилагане на препоръчваната клинична доза върху 15% TBSA)

но по-високите дози са били явно токсични, причинявайки кръвоизливи в няколко тъкани.

Многократни интравенозни инжекции на дози до 12 mg/kg на всеки 3 дни при мини-прасенца

се понасят добре в хода на първите три инжекции, но след следващите три инжекции са

наблюдавани тежки клинични признаци на токсичност (напр. кръвоизливи в няколко органа).

Подобни ефекти може все още да се наблюдават след периода на възстановяване от 2 седмици.

При проучвания за ембрио-феталното развитие при плъхове и зайци, прилаганият интравенозно

NexoBrid не е показва индиректна и директна токсичност по отношение на развиващият се

ембрион/фетус. Нивата на експозиция на майката, обаче, са значително по-ниски от

максималните, съобщавани от клинични условия (10-500 пъти по-ниски от AUC при хора,

3-50 пъти по-ниски от C

при хора). Понеже NexoBrid е с лоша поносимост от страна на

майките животни се приема, че тези проучвания не са релевантни за оценка на риска при хора.

NexoBrid не показва генотоксично действие при стандартните

in vitro

in vivo

проучвания.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

NexoBrid прах

Амониев сулфат

Оцетна киселина

Гел

Карбомер 980

Динатриев фосфат, безводен

Натриев хидроксид

Вода за инжекции

DGD (N=49)

6.2

Несъвместимости

Локално приложените лекарствени продукти (като сребърен сулфадиазин или повидон-йод) в

областта на раната трябва да бъдат отстранени и раната трябва да бъде промита преди

прилагането на NexoBrid. Остатъци от антибактериални лекарствени продукти могат да

повлияят на активността на NexoBrid като намалят ефикасността му.

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3

Срок на годност

3 години

От микробиологична гледна точка, понеже ензимната активност на продукта намалява

постепенно след смесването му, разтвореният продукт трябва да се използва веднага след

приготвянето му (в рамките на 15 минути).

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2

Да се съхраняват в изправено положение, така че гелът да е на дъното на бутилката и в

оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да не се замразява.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

2 g прах във флакон (стъкло тип II), запечатан с гума (бромбутил), запушалка и покрит с

капачка (алуминий), и 20 g гел в бутилка (боросиликат, стъкло тип I), запечатана с гумена

запушалка и покрита с капачка на винт (полипропиленова защита от отваряне).

Опаковка от 1 флакон прах и 1 бутилка гел.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Има съобщения за професионална експозиция на бромелаин, водеща до сенсибилизиране.

Възможно е сенсибилизацията да се е развила в резултат на вдишване на бромелаинов прах.

Алергичните реакции към бромелаин включват анафилактични реакции и други реакции от

бърз тип с прояви като бронхоспазъм, ангиоедем, уртикария и лигавични и стомашно-чревни

реакции. Това трябва да се има предвид при смесване на праха NexoBrid с гела. Прахът не

трябва да се вдишва. Вижте също точка 4.4.

Трябва да се избягва неволна експозиция на очите. При експозиция на очите, засегнатото око

трябва да се промие с обилно количество вода за поне 15 минути. В случай на експозиция на

кожата, NexoBrid трябва да се отмие с течаща вода.

Приготвяне на гела NexoBrid (смесване на праха и гела)

Прахът и гелът NexoBrid са стерилни. Трябва да се използва асептична техника при

смесване на праха с гела.

Флаконът с прах трябва да се отвори като внимателно се откъсне алуминиевата капачка и

се отстрани гумената запушалка.

При отваряне на бутилката с гела трябва да се провери дали пръстенът за защита от

отваряне се откъсва от капачката на бутилката. Ако пръстенът за защита от отваряне е

вече отделен от капачката преди отварянето, бутилката с гел трябва да се изхвърли и да

се използва друга, нова бутилка с гел.

След това прахът се прехвърля в съответната бутилка с гел.

Прахът и гелът трябва да смесят добре, докато се получи хомогенна, светло-жълтокафява

до светло-кафява смес. За това обикновено е необходимо смесване на праха и гела за 1 до

2 минути.

Гелът трябва да се приготвя до леглото на пациента.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Германия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/12/803/001

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 18 декември 2012 г.

Дата на последно подновяване: 10 ноември 2017 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

NexoBrid 5 g прах и гел за гел

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон съдържа 5 g концентрат от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин,

съответстващи на 0,09 g/g концентрат от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин след

смесване (или 5 g/55 g гел).

Протеолитичните ензими представляват смес от ензими от стъблото на

Ananas comosus

(растението ананас).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и гел за гел

Прахът е почти бял до светло жълтокафяв на цвят. Гелът е прозрачен и безцветен.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

NexoBrid е показан за отстраняване на есхари при възрастни с дълбоки частични и в пълна

дълбочина термични изгаряния

.

4.2

Дозировка и начин на приложение

NexoBrid трябва да се прилага единствено от опитни медицински специалисти в

специализирани центрове по изгаряния.

Дозировка

5 g NexoBrid прах в 50 g гел се прилага върху площ на раната от изгаряне от 250 cm

NexoBrid не трябва да се нанася на повече от 15% от общата телесна повърхност (Total Body

Surface Area, TBSA) (вж. също точка 4.4,

"Коагулопатия").

NexoBrid трябва да се оставя в контакт с изгарянето в продължение на 4 часа.

Има ограничена информация за използването на NexoBrid върху области, където есхарите са

останали след първото прилагане.

Не се препоръчва повторно или последващо прилагане.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Няма информация за използването на NexoBrid при пациенти с бъбречно увреждане. Такива

пациенти трябва да бъдат проследявани внимателно.

Чернодробно увреждане

Няма информация за използването на NexoBrid при пациенти с чернодробно увреждане. Такива

пациенти трябва да бъдат проследявани внимателно.

Пациенти в старческа възраст

Опитът с NexoBrid при пациенти в старческа възраст (> 65 години) е ограничен. Оценката на

съотношението полза/риск трябва да отчита по-голямата честота на съпътстващи заболявания

или наличие на друго лечение с лекарствени продукти при пациенти в старческа възраст. Не се

налага коригиране на дозата.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на NexoBrid при деца и юноши до 18 години не са установени.

Наличните понастоящем данни са описани в точки 4.8 и 5.1, но препоръки за дозировката не

могат да бъдат дадени.

NexoBrid не е показан за употреба при пациенти под 18 години.

Начин на приложение

Прилагане върху кожата.

Преди употреба прахът трябва да се смеси с гела, при което се получава хомогенен гел.

NexoBrid трябва да се нанася върху чиста, свободна от кератин (отстранени мехури) и влажна

ранева повърхност.

Локално приложени лекарствени продукти (като сребърен сулфадиазин или повидон-йод) в

областта на раната трябва да бъдат отстранени и раната трябва да се промие преди прилагането

на NexoBrid.

Вижте точка 6.6 за инструкции за приготвяне на NexoBrid гел.

Подготовка на пациента и раневата област

С NexoBrid може да се третира ранева повърхност не по-голяма от 15% от TBSA (вж. също

точка 4.4,

"Коагулопатия").

Трябва да се приложи обезболяване, както обикновено се практикува при смяна на

големи превръзки; трябва да се започне поне 15 минути преди приложението на

NexoBrid.

Раната трябва да се почисти внимателно и трябва да се отстранят повърхностния

кератинов слой или мехури от раневата повърхност, понеже кератинът изолира есхарата

от пряк контакт с NexoBrid и пречи за отстраняване на есхарата от NexoBrid.

Трябва да се приложи превръзка, напоена в антибактериален разтвор за 2 часа.

Преди прилагане на NexoBrid трябва да бъдат отстранени всякакви локално приложени

лекарствени продукти. Остатъци от антибактериални лекарствени продукти могат да

повлияят на активността на NexoBrid като намалят ефикасността му.

Зоната, от която искате да отстраните есхарата, трябва да бъде обградена с адхезивна

бариера със стерилна парафинова маз, която се прилага няколко сантиметра навън от

третираната област (с помощта на диспенсер). Парафиновият слой не трябва да влиза в

контакт с областта, която ще се третира, за да се избегне покриване на есхарата и така да

се получи изолиране на есхарата от пряк контакт с NexoBrid.

За да се избегне възможно раздразнение на ожулената кожа при случаен контакт с

NexoBrid и възможно кървене от основата на раната, участъците с остри рани, като

разкъсвания или инцизии във връзка с ескаратомия, трябва да бъдат защитени от слой

стерилна маз или превръзка, импрегнирана с маз (например марля с вазелин).

Раната от изгаряне трябва да се напръска със стерилен изотоничен разтвор на натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%). Раната трябва да се поддържа мокра в хода на процедурата по

нанасяне.

Прилагане на NexoBrid

В рамките на 15 минути след смесването, NexoBrid трябва да се нанесе локално върху

намокрената рана от изгаряне с дебелина от 1,5 to 3 милиметра.

След това раната трябва да се покрие със стерилна оклузивна филмова превръзка, която

прилепва към нанесения стерилен адхезивен бариерен материал, съгласно по-горните

инструкции (вж.

"Подготовка на пациента и раневата област"

). Гелът NexoBrid трябва

да изпълва цялата оклузивна превръзка и трябва да се положат специални усилия да не се

оставя въздух под оклузивната превръзка. Чрез леко притискане на оклузивната

превръзка в областта на контакт с адхезивната бариера ще се осигури прилепване между

оклузивния филм и стерилната адхезивна бариера и ще се постигне задържане на

NexoBrid изцяло в третираната област.

Така покритата рана трябва да се покрие още с хлабава, дебела, пухкава превръзка,

прикрепена с бинт.

Превръзката трябва да остане на мястото 4 часа.

Отстраняване на NexoBrid

Профилактично трябва да се приложат подходящи аналгетични лекарствени продукти.

След 4 часа лечение с NexoBrid оклузивната превръзка трябва да бъде отстранена с

асептична техника.

Адхезивната бариера трябва да се отстрани с помощта на стерилен инструмент с тъп връх

(напр. шпатула за език).

Разтворената есхара трябва да се отстрани от раната чрез стерилен инструмент с тъп

връх.

Раната трябва внимателно да бъде избърсана първо с голяма стерилна суха марля или

кърпа, след това със стерилна марля или кърпа, която е била накисната със стерилен

изотоничен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). Третираната областта трябва да се

трие до поява на розовееща повърхност с точковидно кървене или белезникава тъкан.

Триенето няма да отстрани прилепнала неразтворена есхара, в областите където е

останала такава.

Трябва да се приложи превръзка, напоена в антибактериален разтвор в продължение на

още 2 часа.

Грижи за раната след дебридмен

Обработената с дебридмен област трябва незабавно да бъде покрита с постоянни или

временни заместители на кожа или с превръзка, за да се избегне изсъхване и/или

образуване на псевдоесхара и/или инфекция.

Преди да се постави постоянно кожно покритие или временен кожен заместител, върху

току що ензимно дебридираната област трябва да се приложи абсорбираща, влажна до

сухо, превръзка.

Преди прилагането на трансплантатите или на първичната превръзка, дебридираното

ложе трябва да се почисти и опресни напр. чрез четкане или надраскване, за да стане

възможно прилепване на превръзката.

Рани с области на изгаряния в цяла дълбочина и дълбоки изгаряния трябва да бъдат

покрити с автоприсадка възможно най-скоро след дебридмена с NexoBrid. Трябва добре

да се обмисли и евентуално поставяне на постоянни кожни покрития (напр. автографт)

върху дълбоки изгаряния в частична дълбочина бързо след дебридмен с NexoBrid.

Вижте точка 4.4..

Всеки флакон, гел или приготвен гел NexoBrid трябва да се използва само при един пациент.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, към ананас или папаин (вж. също точка 4.4),

или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Концентратът от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин се абсорбира системно от

областите с изгаряния (вж. точка 5.2).

Не се препоръчва използването на NexoBrid върху:

проникващи рани от изгаряния, където има оголени или в процеса на дебридмен могат да

бъдат оголени импланти (напр. импланти, пейсмейкъри и шънтове) и/или жизненоважни

структури (напр. по-големи съдове, очи).

рани от химическо изгаряне.

рани, замърсени с радиоактивни или други опасни вещества, за да бъдат избегнати

непредвидими реакции с продукта и повишения риск от разпространение на вредното

вещество.

Употреба при пациенти с кардиопулмонални и пулмонални болести

NexoBrid трябва да се използва предпазливо при пациенти с кардиопулмонални и пулмонални

болести, включително при белодробно увреждане след изгаряне и съмнение за белодробно

увреждане след изгаряне.

При използване на NexoBrid трябва да се спазват основните принципи на добрата грижа за

изгарянията. Това включва подходяща ранева превръзка за изложената тъкан.

Изгаряния, за които липсва или има ограничен опит

Няма опит от използването на NexoBrid при:

изгаряния в областта на перинеума и гениталиите.

изгаряния от електрически ток.

Има ограничена информация за използването на NexoBrid върху рани от изгаряне по лицето.

При подобни пациенти NexoBrid трябва да се използва внимателно. Очите трябва да бъдат

внимателно защитени при лечение на рани от изгарания по лицето, използвайки адхезивна

бариера с вазелин.

Има ограничени фармакокинетични данни при пациенти с TBSA над 15%. От гледна точка на

безопасността NexoBrid не трябва да се нанася на повече от 15% от общата телесна повърхност

(Total Body Surface Area, TBSA) (вж. също точка 4.4, "Коагулопатия").

Предотвратяване на раневи усложнения

При проучванията с NexoBrid рани с видими остатъци от дерма са били оставяни да заздравеят

чрез спонтанна епителизация. При няколко случая не е настъпило адекватно заздравяване и на

по-късен етап е била необходима автоприсадка, което е довело до значимо забавяне на

затварянето на раната, което от своя страна е свързано с повишен риск за свързани с раната

усложнения. По тази причина рани с области с изгаряне в пълна дълбочина и дълбоко изгаряне

трябва да бъдат покривани с автоприсадка възможно най-рано след дебридмена с NexoBrid (вж.

точка 5.1 за резултатите от проучването). Необходимо е добре да се обмисли и поставянето на

постоянни кожни покрития (напр. автоприсадка) върху дълбоки изгаряния в частична

дълбочина бързо след дебридмен с NexoBrid. Вижте също точки 4.2 и 4.8.

Подобно на ситуацията след хирургичен дебридмен на ранево ложе, с цел предпазване от

изсъхване и/или образуване на псевдо-есхара и/или инфекция, обработената област трябва да

бъде покрита незабавно с временни или постоянни заместители на кожа или превръзки. При

прилагане на постоянно кожно покритие (напр. автоприсадка) или временни заместители на

кожа (напр. алоприсадка) на област, която е прясно обработена с ензимн дебридмен, е

необходимо внимателно да се почисти и опресни обработеното ложе чрез напр. четкане или

надраскване, за да се осигури прилепване.

Защита на очите

Да се избягва пряк контакт с очите. Ако има опасност от контакт с очите, очите на пациента

трябва да бъдат предпазени с мазна маз за очи.

При експозиция на очите, промийте засегнатото око с обилно количество вода за поне

15 минути.

Реакции на свръхчувствителност, експозиция на кожата

Има съобщения за сериозни алергични реакции, включително анафилаксия (с прояви като

обрив, еритем, понижено кръвно налягане, тахикардия) при пациенти, подложени на

дебридмен с NexoBrid. В литературата има съобщения за алергични реакции към бромелаин

(включително анафилактични реакции и други реакции от бърз тип с прояви като

бронхоспазъм, ангиоедем, уртикария и лигавични и стомашно-чревни реакции). В допълнение

има съобщения за кожна алергична реакция от забавен тип (хейлит) след продължителна

дермална експозиция (вода за уста), както и съмнение за сенсибилизация след перорална

експозиция и след многократна професионална експозиция на дихателните пътища.

Способността на NexoBrid (протеинов продукт) да причинява сенсибилизация трябва да се

отчита при повторно експониране на пациенти на съдържащи бромелаин продукти на по-късен

етап. Не се препоръчва използването на NexoBrid при последващо увреждане от изгаряне.

В случай на експозиция на кожата, NexoBrid трябва да се изплакне с вода, за да се намали

вероятността за сенсибилизиране (вж. точка 6.6).

Кръстосана свръхчувствителност

В литературата има съобщения за кръстосана свръхчувствителност между бромелаин и папаин,

както и латексови протеини (известна като "латекс-плод" синдром), пчелна отрова и полени на

маслиново дърво.

Коагулопатия

Не е известно дали прилагането на NexoBrid оказва клинично релевантен ефект върху

кръвосъсирването.

В литературата има съобщения за ускоряване на пулса (вкл. тахикардия) потискане на

тромбоцитната агрегация, спад на нивата на фибриноген в плазмата и умерено повишаване на

парциалното тромбопластиново и протромбиново времена като възможни ефекти след

перорално приложение на бромелаин.

In vitro

данни и данни от проучвания при животни

предполагат, че бромелаин може също така да стимулира и фибринолизата. В хода на

клиничното разработване на NexoBrid не е имало белези на повишена склонност към кървене

или кървене в областта, която е подложена на дебридмен.

NexoBrid трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с нарушения в

кръвосъсирването, нисък брой на тромбоцитите и повишен риск от кървене по други причини,

напр. пептична язва и сепсис.

Пациентите трябва да бъдат проследявани за възможни признаци на нарушения на

кръвосъсирването.

Проследяване

В допълнение към рутинното проследяване на пациенти с изгаряния (напр. жизнени

показатели, обемен/воден/електролитен статус, пълна кръвна картина, серумен албумин и нива

на чернодробните ензими), лекуваните с NexoBrid пациенти трябва да се проследяват за:

Повишаване на температурата.

Признаци на локални и системни възпалителни и инфекциозни процеси.

Състояния, които могат да бъдат ускорени или влошени от премедикация с аналгетици

(напр. дилатация на стомаха, гадене и риск за внезапно повръщане, запек) или

антибиотична профилактика (напр. диария).

Признаци на локални и системни алергични реакции.

Потенциални ефекти върху хемостазата (вж. по-горе).

Отстраняване на локално приложени антибактериални лекарствени продукти преди прилагане

на NexoBrid

Всякакви локално приложени антибактериални лекарствени продукти трябва да бъдат

отстранени преди прилагане на NexoBrid. Остатъци от антибактериални лекарствени продукти

могат да повлияят на активността на NexoBrid като намалят ефикасността му.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията с NexoBrid.

Има съобщения за потискане на тромбоцитната агрегация и спад на нивата на фибриноген в

плазмата и умерено повишаване на парциалното тромбопластиново и протромбиново времена

като възможни ефекти след перорално приложение на бромелаин.

In vitro

данни и данни от

проучвания при животни предполагат, че бромелаин може също така да стимулира и

фибринолизата. По тази причина са необходими предпазливост и проследяване при

предписване на лекарствени продукти за съпътстваща употреба, които повлияват

кръвосъсирването. Вижте също точка 4.4.

Когато се абсорбира NexoBrid е инхибитор на цитохром P 450 2C8 (CYP2C8) и P450 2C9

(CYP2C9). Това трябва да се отчита при употреба на NexoBrid при пациенти, които получават

субстрати на CYP2C8 (включително амиодарон, амодиаквин, хлороквин, флувастатин,

паклитаксел, пиоглитазон, репаглинид, росиглитазон, сорафениб и тораземид) и субстратите на

CYP2C9 (вкл. ибупрофен, толбутамид, глипизид, лосартан, целекоксиб, варфарин и фенитоин).

Локално приложени антибактериални лекарствени продукти (напр. сребърен сулфадиазин или

повидон йод) могат да намалят ефикасността на NexoBrid (вж. точка 4.4).

Бромелаин може да усили действието на флуорурацил и винкристин. Пациентите трябва да

бъдат проследявани за повишена токсичност.

Бромелаин може да усили хипотензивния ефект на ACE-инхибитори, като води до по-голям от

очаквания спад на кръвното налягане. Трябва да се следи кръвното налягане при пациенти,

приемащи АСЕ-инхибитори.

Бромелаин може да усили сънливостта, причинена от някои лекарствени продукти (напр.

бензодиазепини, барбитурати, опиодни аналгетици и антидепресанти). Това трябва да се има

предвид при прилагане на подобни продукти.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни от употребата на NexoBrid при бременни жени.

Проучванията при животни не са достатъчни за адекватна оценка на потенциала на NexoBrid да

повлияе развитието на ембриона/фетуса (вж. точка 5.3).

Понеже безопасната употреба на NexoBrid по време на бременност все още не е установена,

NexoBrid не се препоръчва по време на бременност.

Кърмене

Не е известно дали концентратът от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин или

метаболитите му се екскретират в кърмата. Не може да се изключи риск за

новородени/кърмачета. Кърменето трябва да се преустанови поне за 4 дни след започване на

приложението на NexoBrid.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за оценка ефекта на NexoBrid върху фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Неприложимо

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции при употреба на NexoBrid са локална

болка и преходна пирексия/хипертермия. При използване на NexoBrid схема, която включва

препоръчителната профилактична аналгезия, каквато е рутинната практика при смяна на

големи превръзки при пациенти с изгаряния както и напояване на третираната зона с

антибиотик преди и след прилагането на NexoBrid (вж. точка 4.2), болка се съобщава при 3,6%

от пациентите, пирексия/хипертермия - при 19,1% от пациентите. Честотата на тези болката и

пирексията/хипертермията е по-висока ако не се прилагат предпазни мерки (вж. по-долу).

Списък на нежелани лекарствени реакции в табличен вид

Следните определения се отнасят за използваните по-долу термини за честота:

Много чести (≥ 1/10)

Чести (≥ 1/100 до < 1/10)

Нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100)

Редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000)

Много редки (< 1/10 000)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Представените по-долу честоти на нежеланите лекарствени реакции отразяват използването на

NexoBrid за отстраняване на есхари от дълбоки частични или в пълна дълбочина изгаряния

при схема с използване на локална антибактериална профилактика, препоръчвана аналгезия,

както и покриване на раната след прилагане на NexoBrid в продължение на 4 часа с оклузивна

превръзка за задържане на NexoBrid върху раната.

Звездичката (*) означава, че след списъка с нежеланите реакции е дадена допълнителна

информация за съответната нежелана реакция.

Инфекции и инфестации

Чести:

Ранева инфекция

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести:

Раневи усложнения*

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много чести:

Пирексия/хипертермия*

Чести:

Локална болка*

Нарушения на имунната система

С неизвестна честота:

Сериозни алергични реакции, включително анафилаксия

Описание на избрани нежелани лекарствени реакции

Пирексия/хипертермия

При проучвания с рутинно използване на напояване с антибактериално средство на

третираната област преди и след прилагането на NexoBrid (вж. точка 4.2) се съобщава за

пирексия или хипертермия при 19,1% от пациентите, лекувани с NexoBrid и при 15,8% от

контролите, лекувани съгласно стандарта за грижи. В групата на лечение с NexoBrid събитието

е определено като леко, умерено и тежко при съответно 9,1%, 9,1% и 0% от пациентите.

При проучвания без използване на напояване с антибактериално средство за пирексия или

хипертермия се съобщава при 35,6% от пациентите на лечение с NexoBrid в сравнение с 18,6%

при контролите. В групата на лечение с NexoBrid събитието е определено като леко, умерено и

тежко при съответно 30,0%, 5,6% и 1,1% от пациентите.

Болка

При проучвания, при които терапевтичната схема с NexoBrid включва препоръчваното

профилактично обезболяване, каквато е рутинната практика при смяна на големи превръзки

при пациенти с изгаряния (вж. точка 4.2), за локална болка се съобщава при 3,6% от

пациентите, лекувани с NexoBrid и при 4,0% от контролите, лекувани съгласно стандарта за

грижи. В групата на лечение с NexoBrid събитието е определено като леко, умерено и тежко

при съответно 0,9%, 0,9% и 1,8% от пациентите.

При проучвания, при които на лекуваните с NexoBrid пациенти обезболяване е било давано при

нужда, за локална болка се съобщава при 23,3% от пациентите на лечение с NexoBrid и при

11,4% от контролите. В групата на лечение с NexoBrid събитието е определено като леко,

умерено и тежко при съответно 6,7%, 7,8% и 8,9% от пациентите.

Раневи усложнения

При клинични проучвания фаза 2 и 3 някои типове раневи усложнения се съобщават по-често в

групата на лечение с NexoBrid, в сравнение с групата, лекувана според стандарта за грижи

(Standard of Care, SOC) в дадения център. Тези събития включвалит: Увеличаване на

дълбочината на раната или изсъхването й (декомпозиция) при 5 пациенти (2,4%) на лечение с

NexoBrid и при 0 със SOC, както и (частично) отпадане на присадката при 6 пациенти (2,9%) на

лечение с NexoBrid и при 2 (1,6%) със SOC (вж. точка 4.4).

Общи инфекции

При клинични проучвания фаза 2 и 3 общи инфекции (които не са свързани с раната, напр.

инфекции на пикочните пътища, вирусни инфекции) се съобщават по-често в групата на

лечение с NexoBrid (0,147 събития на един пациент) в сравнение с групата лекувана според

стандарта за грижи (0,079 събития на един пациент).

Педиатрична популация

По отношение на безопасността са налични само ограничени данни от употребата в

педиатричната популация. От тези данни се очаква, че общият профил на безопасност при деца

на 4-годишна възраст и по-големи и при юноши е сходен с този при възрастни.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

4.9

Предозиране

Лечението с концентрат от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин, приготвен в

съотношение прах:гел 1:5 (0,16 g на g в смесения гел) при пациенти с дълбоки изгаряния

(частични и/или в цяла дълбочина) в рамките на клинично проучване не води до значими

разлики по отношение на безопасността в сравнение с лечение с концентрат от протеолитични

ензими, обогатен с бромелаин, приготвен в съотношение прах:гел 1:10 (0,09 g на 1 g в смесения

гел).

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Препарати за лечение на рани и язви, протеолитични ензими;

ATC код: D03BA03

Концентратът от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин представлява средство за

дебридмен, прилагано локално за отстраняване на есхари при дълбоки изгаряния в частична

и/или в цяла дълбочина.

Механизъм на действие

Сместа от ензими в NexoBrid разтваря есхари в рани от изгаряния. Не са установени

специфичните компоненти, осъществяващи този ефект. Основната съставка е стеблен

бромелаин.

Клинична ефикасност

В хода на клиничното разработване общо 362 пациенти са били лекувани с концентрат от

протеолитични ензими, обогатен с бромелаин.

Ефикасността на NexoBrid при хора е оценена в сравнение със стандарта за грижи в рамките на

едно рандомизирано, многоцентрово, международно, отворено, потвърдително проучване

фаза 3 при хоспитализирани пациенти с дълбоки термични изгаряния (в частична и/или в цяла

дълбочина), обхващащи от 5 до 30% от общата телесна повърхност (Total Body Surface Area,

TBSA), като общо раните от изгаряне не надхвърлят 30% TBSA.

NexoBrid (2 g/100 cm

, съответстващо на 0,02 g/cm

) е използван по начина описан в точка 4.2.

Стандартът за грижи се състои в хирургична ексцизия и/или дебридмен по нехирургичен начин

с локални лекарствени продукти, водещи до мацерация и автолиза на есхара в зависимост от

стандартния подход във всеки отделен център по проучването.

Възрастовият интервал на пациентите лекувани с NexoBrid е от 4,4 до 55,7 години.

Възрастовият интервал на пациентите в SOC групата е от 5,1 до 55,7 години.

Ефикасността на отстраняване на есхарите е оценена чрез определяне на процента на раневата

област с остатъчна есхара, която изисква допълнително отстраняване чрез ексцизия или

дермабразия, и процентът на раните, за които се е наложило хирургично отстраняване.

Ефектът по отношението на времето за отстраняване на есхарата е бил оценен при пациенти с

успешно отстраняване на есхарата (поне 90% отстраняване на есхарите от всички рани на

пациента), чрез определяне на времето от настъпване на увреждането, както и времето от

даване на информирано съгласие до успешно отстраняване на есхара.

Съставните първични крайни точки по отношение на анализа на ефикасността са:

процент на дълбоките рани с частична дълбочина на изгарянията, налагащи ексцизия или

дермабразия и

процент на дълбоките рани с частична дълбочина на изгарянията, при които е използвана

автоприсадка.

Тази крайна точка може да бъде оценявана само за дълбоки изгаряния в частична дълбочина,

понеже изгарянията в цяла дълбочина винаги налагат използване на присадка.

Данните по отношение на ефикасността, получени от това проучване за всички възрастови

групи, съчетани също и от анализа на подгрупите при деца и юноши са представени по-долу.

NexoBrid

SOC

p-стойност

Дълбоки рани с изгаряния в частична дълбочина, които изискват

ексцизия/дермабразия (хирургична обработка)

Брой рани

% на рани, изискващи

хирургична намеса

15,1%

62,5%

<0,0001

% от площта на раната,

обработена с ексцизия или

дермабразия

(средна ± СО)

5,5% ± 14,6

52,0% ± 44,5

<0,0001

Дълбоки рани с изгаряния в частична дълбочина, с присадка

Брой рани

% на раните, с присадка

17,9%

34,1%

0,0099

% от площта на раната,

покрита с присадка (средна ±

СО)

8,4% ± 21,3

21,5% ± 34,8

0,0054

Дълбоки рани от изгаряния в частична и/или в пълна дълбочина, които

изискват ексцизия/дермабразия (хирургична обработка)

Брой рани

% на раните, изискващи

хирургична обработка

24,5%

70,0%

<0,0001

% от площта на раната,

обработена с ексцизия или

дермабрзия

(средна ± СО)

13,1% ± 26,9

56,7% ± 43,3

<0,0001

Време до пълно затваряне на раната (време от ФИС**)

Брой пациенти

Дни до затваряне на

последната рана (средна ±

СО)

36,2 ± 18,5

28,8 ± 15,6

0,0185

Време до успешно отстраняване на есхара

Брой пациенти

Дни (средна ± СО) от

нараняването

2,2 ± 1,4

8,7 ± 5,7

<0,0001

Дни (средна ± СО) от

информираното съгласие

0,8 ± 0,8

6,7 ± 5,8

<0,0001

Пациенти, за които не се

съобщава да имат успешно

отстраняване на есхара

Измерени при първата намеса, ако е имало повече от една сеанс на хирургична обработка.

Всички рандомизирани пациенти, за които има данни за напълно затваряне на раните.

* Крайната точка може да се оцени само за дълбоки рани в частична дълбочина без области с

изгаряне в пълна дълбочина, понеже изгарянията в пълна дълбочина винаги налагат използване

на присадка.

** Формуляр за информирано съгласие

В следващата таблица са показани резултатите при смесени рани. Сравненията при смесени

рани трябва да се интерпретират внимателно, понеже те са базирани на групи, които не са

напълно рандомизирани, и смесените рани, лекувани с NexoBrid, като цяло са били по-големи и

са имали по-голяма площ с увреждане в цяла дълбочина.

Смесени рани (с области на изгаряне в частична и пълна дълбочина), които изискват

ексцизия/дермабразия (хирургична намеса)

NexoBrid

(Брой рани)

SOC

(Брой рани)

% брой рани, изискващи

хирургична обработка

41,7% (20/48)

78,3% (47/60)

% от площта на раната,

обработена с ексцизия или

дермабрзия

25,5% (n=48)

64,0% (n=60)

Смесени рани (с области на изгаряне в частична и пълна дълбочина), при които е

използвана присадка

NexoBrid

(Брой рани)

SOC

(Брой рани)

Изходни характеристики

за всички смесени рани от

изгаряния

48 рани

60 рани

Размер

: среден % TBSA

7,43

6,33

Дълбочина

Повърхностни (%TBSA)

0,67

0,92

Частична дълбочина (%

TBSA)

3,85

3,13

Пълна дълбочина (%

TBSA)

2,90

2,29

Честота на използване на

собствена присадка

70,8% (34/48)

63,3% (38/60)

% ранева повърхност с авто

присадка

55,5% (n=48)

45,8% (n=60)

В следващата таблица са представени времената до пълно затваряне на раната, отчетени от

началото на дебридмена.*

Тип рана

NexoBrid

Стандарт за грижи

Дни (средна ± СО)

(Брой рани)

Дни (средна ± СО)

(Брой рани)

Всички рани (ITT

30,5 ± 16,9

(154)

26,1 ± 16,0

(164)

Рани без автоприсадка (ITT)

23,9 ± 13,0

(95)

24,5 ± 14,1

(85)

Рани с автоприсадка (ITT)

41,0 ± 17,3

(59)

27,8 ± 17,7

(79)

Дълбоки рани в частична

дълбочина

26,6 ± 15,4

(101)

23,7 ± 13,6

(87)

Рани в пълна дълбочина

31,9 ± 10,1

36,3 ± 26,0

(14)

Смесени рани

(дълбоки в частична и пълна

дълбочина)

40,2 ± 17,1

(44)

27,7 ± 15,8

(59)

Смесени рани без автоприсадка

29,5 ± 12,1

(11)

30,3 ± 15,5

(22)

Смесени рани с автоприсадка

43,7 ± 17,3

(33)

26,2 ± 16,0

(37)

*Тези сравнения трябва да се интерпретират с повишено внимание, понеже се базират на

групи, които не са напълно рандомизирани.

ITT (Intent To Treat – пациенти с планирано лечение): всички рандомизирани пациенти

Разликата във времето до пълно затваряне на раната е свързана основно с приложената от

лекаря стратегия за обгрижване на раната, при което опити за минимизиране използването на

присадки или за изчакване на спонтанна епителиализация на раневи области, които все още

имат дермис, могат да удължът времето до първо прилагане на автоприсадка (време до

прилагане на автоприсадка: NexoBrid: 14,7 дни vs. Стандарт за грижи: 5,9 дни) и по този начин

да забавят пълното затваряне на раната.

Педиатрична популация

По-долу са обобщени данните по отношение на ефикасността от това проучване при анализ на

подгрупите за деца и юноши. Наличните данни са ограничени и NexoBrid не трябва да се

използва при пациенти под 18-години.

NexoBrid

SOC

p-стойност

Дълбоки рани с изгаряния в частични дълбочина, които изискват

ексцизия/дермабразия (хирургична намеса)

Брой рани

% на рани, изискващи

хирургична намеса

21,7%

68,2%

0,0017

% от площта на раната,

обработена с ексцизия или

дермабрзия

(средна ± СО)

7,3% ± 15,7%

64,9% ± 46,4%

<0,0001

Дълбоки рани с изгаряния в частични дълбочина, с присадка

Брой рани

% на рани, с присадка

21,7%

31,8%

0,4447

% от площта на раната,

покрита с присадка (средна ±

СО)

6,1% ± 14,7%

24,5% ± 40,6%

0,0754

Дълбоки рани от изгаряния в частична и/или в пълна дълбочина, които изискват

ексцизия/дермабразия (хирургична намеса)

Брой рани

% на рани, изискващи

хирургична обработка

20,7%

<0,0001

% от площта на раната,

обработена с ексцизия или

дермабрзия

(средна ± СО)

7,9% ± 17,6%

73,3% ± 41,1%

<0,0001

Време до пълно затваряне на раната (време от ФИС**)

Брой пациенти

Дни до затваряне на

последната рана (средна ±

СО)

29,9 ± 14,3

32,1 ± 18,9

0,6075

Време до успешно отстраняване на есхара

Брой пациенти

Дни (средна ± СО) от

нараняването

1,9 ± 0,8

8,1 ± 6,3

<0,0001

Дни (средна ± СО) от

информираното съгласие

0,9 ± 0,7

6,5 ± 5,9

<0,0001

Пациенти, за които не се

съобщава да имат успешно

отстраняване на есхара

Измерени при първа намеса, ако е имало повече от една хирургична намеса.

Всички рандомизирани пациенти, за които има данни за напълно затваряне на раните.

* Тази крайна точка може да бъде оценена само за дълбоки рани в частична дълбочина без

области с пълна дълбочина, понеже изгарянията в пълна дълбочина винаги налагат прилагане

на присадка.

** Формуляр за информирано съгласие

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от

проучванията с NexoBrid в една или повече подгрупи на педиатричната популация за лечение

на изгаряния на външната повърхност на тялото (вж. точка 4.2. за информация относно

употреба в педиатрията).

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Проучени са степента на системна абсорбция от рана от изгаряне, C

, AUC, и t

за

бромелаин от NexoBrid при 16 пациенти с изгаряния в частична дълбочина (средни и дълбоки

дермални слоеве). Средната TBSA е 10%. 60% от повърхността на обработваните рани е била с

изгаряния в частична и/или пълна дълбочина. NexoBrid е прилаган еднократно върху раната от

изгаряне в доза 2 g NexoBrid прах/20 g гел/100 cm

от кожата.

Серумните концентрации на NexoBrid са определяни с помощта на модифициран

електрохемилуминисцентен имуноанализ тип сандвич.

Интервалът на общата приложена доза е от 5 до 30 g концентрат от протеолитични ензими,

обогатен с бромелаин от NexoBrid. При 4 пациенти, които са получили съответно 5, 9, 12 и 17 g

е имало данни за подчертано по-висока системна абсорбция.

е 6 020 ± 5 020 ng/ml (средна ± СО) за група от 15 пациенти, с интервал от 888 до

15 700 ng/ml. При четиримата пациенти с данни за по-висока абсорбция нормализираната за

дозата C

варира в интервала 788-900 ng/ml за грам NexoBrid. При останалите пациенти

нормализираната за дозата C

варира в интервала 141-523 ng/ml за грам NexoBrid.

Възможна е C

от 40 µg/ml при пациенти, на които NexoBrid е приложен при лицензираните

условия, когато се смята, че ФК е оценена при пациенти с големи повърхностни изгаряния,

получаващи половината от максималната доза.

AUC от нулевия момент до 48 часа след приложение (AUC

last

) е 43 400 ± 46 100 ngh/ml

(средна ± СО) за група от 15 пациенти с интервал 4 560-167 000 ngh/ml. При пациентите с

данни за по-висока абсорбция нормализираната (за грам NexoBrid) AUC

last

варира в интервала

4 500-9 820 ngh/ml за грам NexoBrid. При останалите пациенти нормализираната за дозата

last

варира в интервала 887-3930 ngh/ml за грам NexoBrid.

Тези резултати за C

и AUC

last

показват, че системната абсорбция може да зависи от

приложената доза NexoBrid (пропорционално на покритата площ на раната) и други

индивидуални фактори от страна на пациента.

за 10 от 15 пациенти е било 2 часа и при 5 пациенти T

е било 4 часа.

Разпределение

Според съобщение в литературата, в плазмата приблизително 50% от бромелаина се свързва с

човешките плазмени антипротеинази α2-макроглобулин и α1- антихимотрипсин.

Елиминиране

Терминалният полуживот (определен на база данни от 16 до 48 часа след прилагане на дозата

при 12 пациенти) е 11,7 ± 3,5 часа (средна ± СО), с интервал от 8,5 до 19,9 часа.

Педиатрична популация

Фармакокинетичните параметри и степента на абсорбция не са проучени при деца.

5.3

Предклинични данни за безопасност

NexoBrid е с добра поносимост при прилагане върху здрава кожа на мини-прасенца, но е довел

до тежко възпаление и болка при приложение върху увредена (ожулена) кожа.

Еднократна интравенозна инфузия на разтвор, получен от NexoBrid прах се понася добре до

дозови нива до 12 mg/kg при мини-прасенца

(като се достигат плазмени нива 2,5 пъти

плазмените нива при хора след прилагане на препоръчваната клинична доза върху 15% TBSA)

но по-високите дози са били явно токсични, причинявайки кръвоизливи в няколко тъкани.

Многократни интравенозни инжекции на дози до 12 mg/kg на всеки 3 дни при мини-прасенца

се понасят добре в хода на първите три инжекции, но след следващите три инжекции са

наблюдавани тежки клинични признаци на токсичност (напр. кръвоизливи в няколко органа).

Подобни ефекти може все още да се наблюдават след периода на възстановяване от 2 седмици.

При проучвания за ембрио-феталното развитие при плъхове и зайци, прилаганият интравенозно

NexoBrid не е показва индиректна и директна токсичност по отношение на развиващият се

ембрион/фетус. Нивата на експозиция на майката, обаче, са значително по-ниски от

максималните, съобщавани от клинични условия (10-500 пъти по-ниски от AUC при хора,

3-50 пъти по-ниски от C

при хора). Понеже NexoBrid е с лоша поносимост от страна на

майките животни се приема, че тези проучвания не са релевантни за оценка на риска при хора.

NexoBrid не показва генотоксично действие при стандартните

in vitro

in vivo

проучвания.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

NexoBrid прах

Амониев сулфат

Оцетна киселина

Гел

Карбомер 980

Динатриев фосфат, безводен

Натриев хидроксид

Вода за инжекции

6.2

Несъвместимости

Локално приложените лекарствени продукти (като сребърен сулфадиазин или повидон-йод) в

областта на раната трябва да бъдат отстранени и раната трябва да бъде промита преди

прилагането на NexoBrid. Остатъци от антибактериални лекарствени продукти могат да

повлияят на активността на NexoBrid като намалят ефикасността му.

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3

Срок на годност

3 години

От микробиологична гледна точка, понеже ензимната активност на продукта намалява

постепенно след смесването му, разтвореният продукт трябва да се използва веднага след

приготвянето му (в рамките на 15 минути).

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2

Да се съхраняват в изправено положение, така че гелът да е на дъното на бутилката и в

оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да не се замразява.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

5 g прах във флакон (стъкло тип II), запечатан с гума (бромбутил), запушалка и покрит с

капачка (алуминий), и 50 g гел в бутилка (боросиликат, стъкло тип I), запечатана с гумена

запушалка и покрита с капачка на винт (полипропиленова защита от отваряне).

Опаковка от 1 флакон прах и 1 бутилка гел.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Има съобщения за професионална експозиция на бромелаин, водеща до сенсибилизиране.

Възможно е сенсибилизацията да се е развила в резултат на вдишване на бромелаинов прах.

Алергичните реакции към бромелаин включват анафилактични реакции и други реакции от

бърз тип с прояви като бронхоспазъм, ангиоедем, уртикария и лигавични и стомашно-чревни

реакции. Това трябва да се има предвид при смесване на праха NexoBrid с гела. Прахът не

трябва да се вдишва. . Вижте също точка 4.4.

Трябва да се избягва неволна експозиция на очите. При експозиция на очите, засегнатото око

трябва да се промие с обилно количество вода за поне 15 минути. В случай на експозиция на

кожата, NexoBrid трябва да се отмие с течаща вода.

Приготвяне на гела NexoBrid (смесване на праха и гела)

DGD (N=49)

Прахът и гелът NexoBrid са стерилни. Трябва да се използва асептична техника при

смесване на праха с гела.

Флаконът с прах трябва да се отвори като внимателно се откъсне алуминиевата капачка и

се отстрани гумената запушалка.

При отваряне на бутилката с гела трябва да се провери дали пръстенът за защита от

отваряне се откъсва от капачката на бутилката. Ако пръстенът за защита от отваряне е

вече отделен от капачката преди отварянето, бутилката с гел трябва да се изхвърли и да

се използва друга, нова бутилка с гел.

След това прахът се прехвърля в съответната бутилка с гел.

Прахът и гелът трябва да смесят добре, докато се получи хомогенна, светло-жълтокафява

до светло-кафява смес. За това обикновено е необходимо смесване на праха и гела за 1 до

2 минути.

Гелът трябва да се приготвя до леглото на пациента.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Германия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/12/803/002

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 18 декември 2012 г.

Дата на последно подновяване: 10 ноември 2018 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/628522/2012

EMEA/H/C/002246

Резюме на EPAR за обществено ползване

NexoBrid

концентрат от протеолитични ензими, обогатен с бромелаин

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

NexoBrid. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на

NexoBrid.

Какво представлява NexoBrid?

NexoBrid е лекарство, което съдържа активното вещество „концентрат от протеолитични ензими,

обогатен с бромелаин“. Предлага се под формата на прах и гел, които се смесват, за да се

приготви гел (2 g/22 g или 5 g/55 g).

За какво се използва NexoBrid?

NexoBrid се използва при възрастни за отстраняване на есхари (мъртва тъкан, която е изсъхнала,

дебела, жилава и черна) от дълбоки частични и в пълна дълбочина изгаряния на кожата,

причинени от изгаряне или пожар. Дълбоките частични изгаряния (понякога се наричат

изгаряния „втора степен“) засягат в дълбочина вътрешния слой на кожата, наречен дерма, докато

изгарянията в пълна дъл

бочина (понякога се наричат изгаряния „трета степен“), засягат дори по-

дълбоко лежащите тъкани, преминавайки през цялата дерма.

Тъй като броят на пациентите с рани от дълбоки частични изгаряния и изгаряния в пълна

дълбочина е малък, болестта се счита за „рядка“ и NexoBrid е определен като „лекарство сирак“

(лекарство, използвано пр

и редки болести) на 30 юли 2002 г.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

NexoBrid

EMA/628522/2012

Страница 2/3

Как се използва NexoBrid?

NexoBrid се прилага върху площта от изгоряла кожа, след като раната е подходящо обработена.

Той трябва да се прилага единствено в специализирани центрове по изгаряния и не трябва да се

нанася на повече от 15% от общата телесна повърхност на пациента. За площ на рана от

изгаряне от 100 cm

се използва NexoBrid 2 g/20 g гел. За площ на рана от изгаряне от 250 cm

се

използва NexoBrid 5 g/50 g гел. NexoBrid трябва да се прилага в рамките на 15 минути след

смесване и трябва да се оставя в контакт с кожата в продължение на четири часа. Второ

приложение не се препоръчва.

Как действа NexoBrid?

Активното вещество в NexoBrid е смес от ензими, извлечени от стъблото на растението ананас.

Тази смес от ензими действа като средство за дебридмен – вещество, използвано за отстраняване

на мъртвите тъкани от площи на кожата като рани от изгаряния, чрез разтваряне на есхарите в

раните от изгаряния. При премахване на есхарите се дава въ

зможност за третиране на живата

кожна тъкан и нейното оздравяване.

Как е проучен NexoBrid?

Преди провеждане на проучвания при хора ефектите на NexoBrid са изследвани първо върху

експериментални модели.

NexoBrid е проучен в едно основно проучване при 156 пациенти, които са хоспитализирани с

рани от дълбоки частични изгаряния или изгаряния в пълна дълбочина. Пациентите получават

или NexoBrid, или стандартно лечение чрез дебридмен (хирургично или нехирургично лечение за

премахване на есхари) пр

еди по-нататъшно лечение, ако е необходимо, например операция или

кожен графт. Основната мярка за ефективност е процентът от дълбоки частични рани, които се

нуждаят от операция за отстраняване на допълнителна кожна тъкан, или рани, които изискват

кожен графт от друга част на тялото на пациента. Разгледани са също рез

ултатите за рани от

изгаряния от всякакви дълбочини, включително рани от изгаряния в пълна дълбочина.

Какви ползи от NexoBrid са установени в проучванията?

Проучването показва, че NexoBrid е по-ефективен от лечението със стандарта за грижи

(хирургично и нехирургично) за намаляване на процента на раните от дълбоко частично

изгаряне, които се нуждаят от операция за отстраняване на кожна тъкан или изискват кожен

графт. При получаващи NexoBrid пациенти при около 15% (16 от 106) от раните есхарите трябва

да бъдат от

странени оперативно и около 18% (19 от 106) от раните изискват кожна присадка, в

сравнение с около 63% (55 от 88) и около 34% (30 от 88), съответно, при пациентите,

получаващи стандартно лечение чрез дебридмен. Доказано е, че лечение чрез дебридмен с

NexoBrid също е ефективно за рани от изгаряния от всички дълбочини, включително рани от

изгаряния в пълна дълбочина. В допъ

лнение е установено, че NexoBrid отстранява есхарите от

раните по-бързо от стандартните лечения.

Какви са рисковете, свързани с NexoBrid?

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции при NexoBrid са локална болка и

пирексия (повишена температура) или хипертермия (висока телесна температура). За пълния

списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при NexoBrid, вижте листовката.

NexoBrid

EMA/628522/2012

Страница 3/3

NexoBrid не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към ананас,

папаин (ензим, намиращ се в плодовете на папаята) или към някоя от останалите съставки.

Защо NexoBrid е разрешен за употреба?

СНМР заключи, че NexoBrid ефективно премахва есхари от дълбоки рани в частична и пълна

дълбочина и намалява нуждата от хирургична намеса за отстраняване на допълнителна кожна

тъкан при дълбоки рани в частична дълбочина. Комитетът счита за доказано, че NexoBrid е

ефективно лечение чрез дебридмен с приемлив профил на безопасност, който допълва наличните

хирургични техн

ики. Тъй като някои от нежеланите лекарствени реакции, включително забавяне

на пълното зарастване на раната, може да са свързани с процедурите по грижи за раната,

Комитетът реши, че NexoBrid трябва да се използва само в специализирани центрове за изгаряния

от здравни специалисти, които са обучени да го прилагат. СНМР отбеляза значението на бързото

пр

исаждане на кожа върху площи от рани в пълна дълбочина и при дълбоки изгаряния

непосредствено след дебридмен с NexoBrid, в съответствие със стандарта за грижи в

Европейските центрове за изгаряния. CHMP реши, че ползите от NexoBrid са по-големи от

рисковете, и препоръча да се издаде разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната употреба

на NexoBrid?

Фирмата, която предлага NexoBrid на пазара, трябва да гарантира, че здравните специалисти в

специализираните центрове за изгаряния, които се очаква да прилагат NexoBrid, получават

подходящо обучение и образователен пакет, включително ръководство, описващо подробно

стъпките при лечение с NexoBrid, които обхващат важни съображения за безопасността преди и

след прилагане на NexoBrid. Фирмата ще извърши също дългосрочно пр

оучване при възрастни и

деца, сравнявайки NexoBrid със стандартно лечение чрез дебридмен, за да изследва

повлияването на пациентите, включително с козметични съображения.

Допълнителна информация за NexoBrid:

На 18 декември 2012 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на NexoBrid,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за NexoBri

d може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с NexoBrid прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за NexoBrid може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Дата на последно актуализиране на текста 12/2012.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация