NexoBrid

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

proteolytic enzymes enriched in bromelain

Предлага се от:

MediWound Germany GmbH

АТС код:

D03BA03

INN (Международно Name):

concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain

Терапевтична група:

Препарати за лечение на рани и язви

Терапевтична област:

Обгрижването

Терапевтични показания:

NexoBrid е показан за отстраняване на есхар при възрастни с дълбоки топлинни изгаряния с частична и пълна дебелина.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-12-18

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
_ _
NEXOBRID 2 G ПРАХ И ГЕЛ ЗА ГЕЛ
концентрат от протеолитични ензими,
обогатен с бромелаин
(сoncentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NexoBrid и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NexoBrid
3.
Как да използвате NexoBrid
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NexoBrid
6.
Съдържание на опаковката и
допълн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NexoBrid 2 g прах и гел за гел
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа 2 g концентрат от
протеолитични ензими, обогатен с
бромелаин,
съответстващи на 0,09 g/g концентрат от
протеолитични ензими, обогатен с
бромелаин след
смесване (или 2 g/22 g гел).
Протеолитичните ензими представляват
смес от ензими от стъблото на
_Ananas comosus_
(растението ананас).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и гел за гел
Прахът е почти бял до светло
жълтокафяв на цвят. Гелът е прозрачен
и безцветен.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NexoBrid е показан за отстраняване на
есхари при възрастни с дълбоки
частични и в пълна
дълбочина термични изгаряния
_. _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Този лекарствен продукт трябва да се
прил
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-04-2023
Листовка Листовка чешки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-04-2023
Листовка Листовка датски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-04-2023
Листовка Листовка немски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-04-2023
Листовка Листовка естонски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-04-2023
Листовка Листовка гръцки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-04-2023
Листовка Листовка английски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-04-2023
Листовка Листовка италиански 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-04-2023
Листовка Листовка унгарски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-04-2023
Листовка Листовка малтийски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-04-2023
Листовка Листовка португалски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-04-2023
Листовка Листовка словашки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-04-2023
Листовка Листовка словенски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-04-2023
Листовка Листовка шведски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-04-2023
Листовка Листовка норвежки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-04-2023
Листовка Листовка исландски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-04-2023
Листовка Листовка хърватски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-04-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите