Nevanac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

напафенак

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

S01BC10

INN (Международно Name):

nepafenac

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Терапевтични показания:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-12-11

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEVANAC 1 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, СУСПЕНЗИЯ
непафенак (nepafenac)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NEVANAC и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NEVANAC
3.
Как да използвате NEVANAC
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NEVANAC
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEVANAC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
NEVANAC съдържа активното вещество
непафенак и принадлежи към г
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NEVANAC 1 mg/ml капки за очи, суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml от суспензията съдържа 1 mg
непафенак (nepafenac).
Помощно вещество с известно действие
Всеки ml от суспензията съдържа 0,05 mg
бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, суспензия
Светложълта до светлооранжева
еднородна суспензия, рН 7,4
(приблизително).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NEVANAC 1 mg/ml е показан при възрастни за:
-
Профилактика и лечение на
постоперативна болка и възпаление,
свързани с операция на
катаракта;
-
Намаляване на риска от постоперативен
оток на макулата, свързан с операция
на
катаракта при пациенти с диабет (вж.
точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни, включително старческа
възраст _
За предотвратяване и лечение на болка
и възпаление дозата е 1 капка NEVANAC в
конюнктивалния сак на засегнатото око
(очи) 3 пъти дневно, като се започва 1
ден преди
операцията на катаракта, продължава
се в деня на операцията и за първите 2
седмици от
постоперативния период. Лечен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-02-2024
Листовка Листовка чешки 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-02-2024
Листовка Листовка датски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-02-2024
Листовка Листовка немски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-02-2024
Листовка Листовка естонски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-02-2024
Листовка Листовка гръцки 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-02-2024
Листовка Листовка английски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-09-2016
Листовка Листовка френски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-02-2024
Листовка Листовка италиански 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-09-2016
Листовка Листовка латвийски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-09-2016
Листовка Листовка литовски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-02-2024
Листовка Листовка унгарски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-02-2024
Листовка Листовка малтийски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-09-2016
Листовка Листовка полски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-02-2024
Листовка Листовка португалски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-09-2016
Листовка Листовка румънски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-02-2024
Листовка Листовка словашки 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-02-2024
Листовка Листовка словенски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-09-2016
Листовка Листовка фински 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-02-2024
Листовка Листовка шведски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-02-2024
Листовка Листовка норвежки 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-02-2024
Листовка Листовка исландски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-02-2024
Листовка Листовка хърватски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-09-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите