Neparvis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

sacubitril, валсартан

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

C09DX04

INN (Международно Name):

sacubitril, valsartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Сърдечна недостатъчност

Терапевтични показания:

Paediatric heart failureNeparvis is indicated in children and adolescents aged one year or older for treatment of symptomatic chronic heart failure with left ventricular systolic dysfunction (see section 5. Adult heart failureNeparvis is indicated in adult patients for treatment of symptomatic chronic heart failure with reduced ejection fraction (see section 5.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-05-26

Листовка

                _ _
80
Б. ЛИСТОВКА
_ _
81
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
NEPARVIS 24 MG/26 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
NEPARVIS 49 MG/51 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
NEPARVIS 97 MG/103 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
сакубитрил/валсартан (sacubitril/valsartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Neparvis и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Neparvis
3.
Как да приемате Neparvis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Neparvis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEPARVIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Neparv
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                _ _
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Neparvis 24 mg/26 mg филмирани таблетки
Neparvis 49 mg/51 mg филмирани таблетки
Neparvis 97 mg/103 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Neparvis 24 mg/26 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 24,3 mg
сакубитрил (sacubitril) и 25,7 mg валсартан
(valsartan) (като комплексна натриева сол
на сакубитрил-валсартан).
Neparvis 49 mg/51 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 48,6 mg
сакубитрил (sacubitril) и 51,4 mg валсартан
(valsartan) (като комплексна натриева сол
на сакубитрил-валсартан).
Neparvis 97 mg/103 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 97,2 mg
сакубитрил (sacubitril) и 102,8 mg валсартан
(valsartan) (като комплексна натриева сол
на сакубитрил-валсартан).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Neparvis 24 mg/26 mg филмирани таблетки
Бледовиолетова, овална,
двойноизпъкнала филмирана таблетка
със скосени ръбове, без
делителна черта, с вдлъбнато релефно
означение “NVR” от едната страна и
“LZ” от другата.
Приблизителни размери на таблетката
13,1 mm x 5,2 mm.
Neparvis 49 mg/51 mg филмирани таблетки
Бледожълта, овална, д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-12-2023
Листовка Листовка чешки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-12-2023
Листовка Листовка датски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-12-2023
Листовка Листовка немски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-12-2023
Листовка Листовка естонски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-12-2023
Листовка Листовка гръцки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-12-2023
Листовка Листовка английски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-06-2023
Листовка Листовка френски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-12-2023
Листовка Листовка италиански 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-06-2023
Листовка Листовка латвийски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-06-2023
Листовка Листовка литовски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-12-2023
Листовка Листовка унгарски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-12-2023
Листовка Листовка малтийски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-06-2023
Листовка Листовка нидерландски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-06-2023
Листовка Листовка полски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-12-2023
Листовка Листовка португалски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-06-2023
Листовка Листовка румънски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-12-2023
Листовка Листовка словашки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-12-2023
Листовка Листовка словенски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-06-2023
Листовка Листовка фински 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-12-2023
Листовка Листовка шведски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-12-2023
Листовка Листовка норвежки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-12-2023
Листовка Листовка исландски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-12-2023
Листовка Листовка хърватски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-06-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите