Naglazyme

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

галсулфаза

Предлага се от:

BioMarin International Limited

АТС код:

A16AB

INN (Международно Name):

galsulfase

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Мукополизахаридоза VI

Терапевтични показания:

Naglazyme е показан за дългосрочно Ензим-заместителна терапия при пациенти с потвърдена диагноза за мукополизахаридоза VI (MPS VI; N-Ацетилгалактозаминидаза-4-сулфатаза дефицит; Maroteaux-Lamy синдром) (виж раздел 5. Както и за всички лизосомальных генетични нарушения, той е от първостепенно значение, особено в по-тежки форми, трябва да се започне лечение възможно най-рано, преди появата на необратими клиничните прояви на заболяването. Ключовият въпрос е за лечение на млади пациенти на възраст.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-01-23

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NAGLAZYME 1 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
Галсулфаза (Galsulfase)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява това лекарство и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложено това лекарство
3.
Как се прилага това лекарство
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате това лекарство
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОВА ЛЕКАРСТВО И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Naglazyme се използва за лечение на
пациенти с мукополизахаридоза VI (МПЗ
VI). Хората с МПЗ
VI имат ниско ниво или липса на ензим,
наречен N-ацетилгалактозамин
4-сулфатаза, който
разгражда специфични вещества
(гликозаминогликани) в 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Naglazyme 1 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml разтвор съдържа 1 mg галсулфаза
(galsulfase). Един флакон от 5 ml съдържа 5 mg
галсулфаза.
Галсулфазата представлява
рекомбинантна форма на човешка
N-ацетилгалактозамин 4-сулфатаза и
е произведена чрез рекомбинантна ДНК
технология, използваща клетъчна
култура от яйчник на
китайски хамстер (CHO).
_Помощни вещества _
Всеки флакон от 5 ml съдържа 0,8 mmol (18,4 mg)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистър до леко опалесциращ, безцветен
до бледожълт разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Naglazyme е показан за дългосрочна ензимна
заместителна терапия при пациенти с
доказана
диагноза мукополизахаридоза VI (МПЗ VI;
N-ацетилгалактозамин 4-сулфатазен
дефицит; синдром
на Maroteaux-Lamy) (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Както при всички лизозомни генетични
заболявания и особено при тежките
форми, от
първостепенно значение е лечението да
се започне колкото е възможно по-рано,
пред
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-04-2022
Листовка Листовка чешки 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-04-2022
Листовка Листовка датски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-04-2022
Листовка Листовка немски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-04-2022
Листовка Листовка естонски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-04-2022
Листовка Листовка гръцки 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-04-2022
Листовка Листовка английски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-04-2011
Листовка Листовка френски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-04-2022
Листовка Листовка италиански 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-04-2011
Листовка Листовка латвийски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-04-2011
Листовка Листовка литовски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-04-2022
Листовка Листовка унгарски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-04-2022
Листовка Листовка малтийски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-04-2011
Листовка Листовка нидерландски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-04-2011
Листовка Листовка полски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-04-2022
Листовка Листовка португалски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-04-2011
Листовка Листовка румънски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-04-2022
Листовка Листовка словашки 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-04-2022
Листовка Листовка словенски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-04-2011
Листовка Листовка фински 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-04-2022
Листовка Листовка шведски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-04-2022
Листовка Листовка норвежки 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-04-2022
Листовка Листовка исландски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-04-2022
Листовка Листовка хърватски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-04-2011

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите