MicardisPlus

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Telmisartan, hydrochlorothiazide

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

C09DA07

INN (Международно Name):

telmisartan / hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. MicardisPlus с фиксирана комбинация дози (40 mg телмисартана / 12. 5 mg гидрохлоротиазида, 80 mg телмисартана / 12. 5 mg гидрохлоротиазида) е показан за пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно контролирано на телмисартан самостоятелно. MicardisPlus с фиксирана комбинация дози (80 mg телмисартан / hydrochlorothiazide 25 mg) е показан за пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно контролирано на MicardisPlus (80 мг телмисартана / 12. 5 mg гидрохлоротиазида) или пациенти, които преди това са били регистрирани на телмисартана или гидрохлоротиазида отделно.

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-04-19

Листовка

                66
Б. ЛИСТОВКА
67
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MICARDISPLUS 40 MG/12,5 MG ТАБЛЕТКИ
телмисартан/хидрохлоротиазид
(telmisartan/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява MicardisPlus и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете MicardisPlus
3.
Как да приемате MicardisPlus
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате MicardisPlus
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MICARDISPLUS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
MicardisPlus е комбинация от две активни
вещества в една таблетка –
телми
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg таблетки
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (_telmisartan_) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид
(_hydrochlorothiazide_).
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (_telmisartan_) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид
(_hydrochlorothiazide_).
Помощни вещества с известно действие
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 112 mg лактоза
монохидрат, които са еквивалентни на
107 mg лактоза,
безводна. Всяка таблетка съдържа 169 mg
сорбитол (E420).
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 112 mg лактоза
монохидрат, които са еквивалентни на
107 mg лактоза,
безводна. Всяка таблетка съдържа 338 mg
сорбитол (E420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетки
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg таблетки
Червено-бели, двупластови таблетки с
продълговата форма (5,2 mm) и гравиран
върху тях
фирмен знак и код Н4.
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg таблетки
Червено-бели, двупластови таблетки с
продълговата форма (6,2 mm) и гравиран
върху тях
фирмен знак и код Н8.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-11-2022
Листовка Листовка чешки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-11-2022
Листовка Листовка датски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-11-2022
Листовка Листовка немски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-11-2022
Листовка Листовка естонски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-11-2022
Листовка Листовка гръцки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-11-2022
Листовка Листовка английски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-11-2015
Листовка Листовка френски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-11-2022
Листовка Листовка италиански 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-11-2015
Листовка Листовка латвийски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-11-2015
Листовка Листовка литовски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-11-2022
Листовка Листовка унгарски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-11-2022
Листовка Листовка малтийски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-11-2015
Листовка Листовка полски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-11-2022
Листовка Листовка португалски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-11-2015
Листовка Листовка румънски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-11-2022
Листовка Листовка словашки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-11-2022
Листовка Листовка словенски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-11-2015
Листовка Листовка фински 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-11-2022
Листовка Листовка шведски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-11-2022
Листовка Листовка норвежки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-11-2022
Листовка Листовка исландски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-11-2022
Листовка Листовка хърватски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите