Micardis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Телмисартан

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

C09CA07

INN (Международно Name):

telmisartan

Терапевтична група:

Ангиотензин II антагонисти, обикновени

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

HypertensionTreatment эссенциальной хипертония при възрастни. Сърдечно-съдови preventionReduction сърдечно-съдовата заболеваемост при пациенти с:манифест атеротромботических сърдечно-съдово заболяване (анамнеза за коронарна болест на сърцето, инсулт или периферна съдова болест) или захарен диабет 2-ри тип с задокументированным увреждания на органи-цели.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-12-16

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MICARDIS 20 MG ТАБЛЕТКИ
телмисартан (telmisartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Micardis и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Micardis
3.
Как да приемате Micardis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Micardis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MICARDIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Micardis принадлежи към клас лекарства,
известни като ангиотензин ІІ
рецепторни
антагонисти. Ангиотензин ІІ е
вещест
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Micardis 20 mg таблетки
Micardis 40 mg таблетки
Micardis 80 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Micardis 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg
телмисартан (telmisartan).
Micardis 40 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (telmisartan).
Micardis 80 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (telmisartan).
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка 20 mg съдържа 84 mg
сорбитол (E420).
Всяка таблетка 40 mg съдържа 169 mg
сорбитол (E420).
Всяка таблетка 80 mg съдържа 338 mg
сорбитол (E420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Micardis 20 mg таблетки
Бели, кръгли таблетки (2,5 mm) с гравиран
код „50Н“ от едната страна и логото на
компанията
от другата страна.
Micardis 40 mg таблетки
Бели, продълговати таблетки (3,8 mm) с
гравиран код „51Н“ от едната страна и
логото на
компанията от другата страна.
Micardis 80 mg таблетки
Бели, продълговати таблетки (4,6 mm) с
гравиран код „52Н“ от едната страна и
логото на
компанията от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хипертония
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни.
3
Сърдечно-съдова п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-11-2022
Листовка Листовка чешки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-11-2022
Листовка Листовка датски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-11-2022
Листовка Листовка немски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-11-2022
Листовка Листовка естонски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-11-2022
Листовка Листовка гръцки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-11-2022
Листовка Листовка английски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-11-2015
Листовка Листовка френски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-11-2022
Листовка Листовка италиански 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-11-2015
Листовка Листовка латвийски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-11-2015
Листовка Листовка литовски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-11-2022
Листовка Листовка унгарски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-11-2022
Листовка Листовка малтийски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-11-2015
Листовка Листовка полски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-11-2022
Листовка Листовка португалски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-11-2015
Листовка Листовка румънски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-11-2022
Листовка Листовка словашки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-11-2022
Листовка Листовка словенски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-11-2015
Листовка Листовка фински 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-11-2022
Листовка Листовка шведски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-11-2022
Листовка Листовка норвежки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-11-2022
Листовка Листовка исландски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-11-2022
Листовка Листовка хърватски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите