Metalyse

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тенектеплазе

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

B01AD11

INN (Международно Name):

tenecteplase

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Инфаркт на миокарда

Терапевтични показания:

Metalyse е показан за антитромботична лечение на предполагаеми миокарден инфаркт с устойчиви ST елевация или последните ляво бедрен блок в рамките на шест часа след появата на симптомите на остра миокардна инфаркт.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-02-23

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
METALYSE 8 000 ЕДИНИЦИ ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
METALYSE 10 000 ЕДИНИЦИ ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
тенектеплазе (tenecteplase)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Metalyse и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Metalyse
3.
Как се прилага Metalyse
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Metalyse
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА METALYSE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Metalyse представлява прах и разтворител
за инжекционен разтвор.
Metalyse принадлежи към група лекарства,
наречени тромболитични средства. Тези
лекарства
помагат да се разтворят кръвнит
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Metalyse 8 000 единици прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Metalyse 10 000 единици прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Metalyse 8 000 единици прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 8 000 единици (40 mg)
тенектеплазе (tenecteplase).
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 8 ml разтворител.
Metalyse 10 000 единици прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 10 000 единици (50 mg)
тенектеплазе (tenecteplase).
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 10 ml разтворител.
Реконституираният разтвор съдържа 1 000
единици (5 mg) тенектеплазе в 1 ml.
Активността на тенектеплазе се
изразява в единици (U) чрез
използването на референтен
стандарт, който е специфичен за
тенектеплазе и не е сравним с
единиците, използвани за
другите тромболитици.
Тенектеплазе е фибрин-специфичен
плазминогенен активатор, който се
получава от клетъчна
линия от овариални клетки на китайски
хамстер чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-01-2023
Листовка Листовка чешки 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-01-2023
Листовка Листовка датски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-01-2023
Листовка Листовка немски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-01-2023
Листовка Листовка естонски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-01-2023
Листовка Листовка гръцки 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-01-2023
Листовка Листовка английски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-07-2014
Листовка Листовка френски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-01-2023
Листовка Листовка италиански 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-07-2014
Листовка Листовка латвийски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-07-2014
Листовка Листовка литовски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-01-2023
Листовка Листовка унгарски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-01-2023
Листовка Листовка малтийски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-07-2014
Листовка Листовка нидерландски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-07-2014
Листовка Листовка полски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-01-2023
Листовка Листовка португалски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-07-2014
Листовка Листовка румънски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-01-2023
Листовка Листовка словашки 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-01-2023
Листовка Листовка словенски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-07-2014
Листовка Листовка фински 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-01-2023
Листовка Листовка шведски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-01-2023
Листовка Листовка норвежки 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-01-2023
Листовка Листовка исландски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-01-2023
Листовка Листовка хърватски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-07-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите