Metalyse

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тенектеплазе

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

B01AD11

INN (Международно Name):

tenecteplase

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Инфаркт на миокарда

Терапевтични показания:

Metalyse е показан за антитромботична лечение на предполагаеми миокарден инфаркт с устойчиви ST елевация или последните ляво бедрен блок в рамките на шест часа след появата на симптомите на остра миокардна инфаркт.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-02-23

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
METALYSE 8 000 ЕДИНИЦИ (40 MG) ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
METALYSE 10 000 ЕДИНИЦИ (50 MG) ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
тенектеплазе (tenecteplase)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Metalyse и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Metalyse
3.
Как се прилага Metalyse
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Metalyse
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА METALYSE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Metalyse представлява прах и разтворител
за инжекционен разтвор.
Metalyse принадлежи към група лекарства,
наречени тромболитични средства. Тези
лекарства
помагат да се разтворят
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Metalyse 8 000 единици (40 mg) прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Metalyse 10 000 единици (50 mg) прах и
разтворител за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Metalyse 8 000 единици (40 mg) прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 8 000 единици (40 mg)
тенектеплазе (tenecteplase).
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 8 ml разтворител.
Metalyse 10 000 единици (50 mg) прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 10 000 единици (50 mg)
тенектеплазе (tenecteplase).
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 10 ml разтворител.
Реконституираният разтвор съдържа 1 000
единици (5 mg) тенектеплазе в 1 ml.
Активността на тенектеплазе се
изразява в единици (U) чрез
използването на референтен
стандарт, който е специфичен за
тенектеплазе и не е сравним с
единиците, използвани за
другите тромболитици.
Тенектеплазе е фибрин-специфичен
плазминогенен активатор, който се
получава от клетъчна
линия от овариални клетки на китайски
хамстер чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРС
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-04-2024
Листовка Листовка чешки 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-04-2024
Листовка Листовка датски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-04-2024
Листовка Листовка немски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-04-2024
Листовка Листовка естонски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-04-2024
Листовка Листовка гръцки 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-04-2024
Листовка Листовка английски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-07-2014
Листовка Листовка френски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-04-2024
Листовка Листовка италиански 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-07-2014
Листовка Листовка латвийски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-07-2014
Листовка Листовка литовски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-04-2024
Листовка Листовка унгарски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-04-2024
Листовка Листовка малтийски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-07-2014
Листовка Листовка нидерландски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-07-2014
Листовка Листовка полски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-04-2024
Листовка Листовка португалски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-07-2014
Листовка Листовка румънски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-04-2024
Листовка Листовка словашки 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-04-2024
Листовка Листовка словенски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-07-2014
Листовка Листовка фински 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-04-2024
Листовка Листовка шведски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-04-2024
Листовка Листовка норвежки 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-04-2024
Листовка Листовка исландски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-04-2024
Листовка Листовка хърватски 02-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-07-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите