Mepact

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мифамуртид

Предлага се от:

Takeda France SAS

АТС код:

L03AX15

INN (Международно Name):

mifamurtide

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

остеосарком

Терапевтични показания:

Mepact е показан при деца, юноши и млади възрастни за лечение на високостепенни неметастатични остеосаркоми след макроскопска пълна хирургична резекция. Той се използва в комбинация с постоперативна мулти-агентна химиотерапия. Безопасността и ефикасността са оценени при проучвания при пациенти на възраст от две до 30 години при първоначална диагноза.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-03-06

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MEPACT 4 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОННА ДИСПЕРСИЯ
мифамуртид (mifamurtide)
_ _
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява MEPACT и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате MEPACT
3.
Как да използвате MEPACT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате MEPACT
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MEPACT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
MEPACT съдържа активното вещество
мифамуртид, което е сходно с един от
компонентите
на клетъчната стена на някои бактерии.
То стимулира Вашата имунна система и
подпомага
организма Ви да убие туморните клетки.
MEPACT се използва за лечение на
остеосарком (рак на костите) п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
MEPACT 4 mg прах за концентрат за
инфузионна дисперсия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 4 mg мифамуртид
(mifamurtide)*.
След реконституиране всеки ml от
суспензията във флакона съдържа 0,08 mg
мифамуртид.
*изцяло синтетичен аналог на
компонент от клетъчната стена на
_Mycobacterium sp._
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионна
дисперсия
Бяла до почти бяла хомогенна
компактна маса или прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
MEPACT e показан за терапия на
високостепенен резектабилен
неметастатичен
остеосарком след макроскопски
цялостна хирургическа резекция при
деца, юноши и млади
пациенти. Прилага се в комбинация със
следоперативна полихимиотерапия.
Оценката на
безопасността и ефикасността е
извършена в хода на проучвания с
участието на пациенти
на възраст от 2 до 30 години към датата
на поставяне на първоначалната
диагноза (вж.
точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията с мифамуртид трябва да
започне и да се провежда под
наблюдението на лекари
с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-12-2023
Листовка Листовка чешки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-12-2023
Листовка Листовка датски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-12-2023
Листовка Листовка немски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-12-2023
Листовка Листовка естонски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-12-2023
Листовка Листовка гръцки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-12-2023
Листовка Листовка английски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-10-2013
Листовка Листовка френски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-12-2023
Листовка Листовка италиански 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-10-2013
Листовка Листовка латвийски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-10-2013
Листовка Листовка литовски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-12-2023
Листовка Листовка унгарски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-12-2023
Листовка Листовка малтийски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-10-2013
Листовка Листовка нидерландски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-10-2013
Листовка Листовка полски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-12-2023
Листовка Листовка португалски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-10-2013
Листовка Листовка румънски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-12-2023
Листовка Листовка словашки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-12-2023
Листовка Листовка словенски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-10-2013
Листовка Листовка фински 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-12-2023
Листовка Листовка шведски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-12-2023
Листовка Листовка норвежки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-12-2023
Листовка Листовка исландски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-12-2023
Листовка Листовка хърватски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-10-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите