Menveo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

менингококова група A, C, W-135 и Y конюгатна ваксина

Предлага се от:

GSK Vaccines S.r.l.

АТС код:

J07AH08

INN (Международно Name):

meningococcal group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine

Терапевтична група:

Бактериални ваксини

Терапевтична област:

Immunization; Meningitis, Meningococcal

Терапевтични показания:

Флакони Menveo е показан за активна имунизация на деца (от две години), младежи и възрастни, изложени на риск от експозиция на менингококк група А, C, W135 и y, за да се предотврати инвазионные болест. Използването на тази ваксина трябва да бъде приложена в съответствие с официалните препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-03-15

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MENVEO ПРАХ И РАЗТВОР ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
Конюгатна ваксина срещу менингококи
групи A, C, W-135 и Y
(Meningococcal Group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ТОВА ЛЕКАРСТВО ДА БЪДЕ
ПРИЛОЖЕНО НА
ВАС ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт
или медицинска сестра.
-
Тази ваксина е предписана лично на Вас
или Вашето дете.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Menveo и за какво се
прилага
2.
Какво трябва да знаете, преди Menveo да
бъде приложен на Вас или Вашето дете
3.
Как да използвате Menveo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Menveo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MENVEO И ЗА КАКВО СЕ
ПРИЛАГА
Menveo е ваксина, която се прилага за
активна имунизац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Menveo прах и разтвор за инжекционен
разтвор.
Конюгатна ваксина срещу менингококи
групи A, C, W-135 и Y
(Meningococcal Group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (0,5 ml от разтворената
ваксина) съдържа:
(Съдържа се в праха)
•
Менингококов олигозахарид група А
Meningococcal group A oligosaccharide
10 микрограма
конюгиран с
_Corynebacterium diphtheriae_
CRM
197
протеин
16,7 до 33,3 микрограма
(Съдържа се в разтвора)
•
Менингококов олигозахарид група C
Meningococcal group C oligosaccharide
5 микрограма
конюгиран с
_Corynebacterium diphtheriae_
CRM
197
протеин
7,1 до 12,5 микрограма
•
Менингококов олигозахарид група W-135
Meningococcal group W-135 oligosaccharide
5 микрограма
конюгиран с
_Corynebacterium diphtheriae_
CRM
197
протеин
3,3 до 8,3 микрограма
•
Менингококов олигозахарид група Y
Meningococcal group Y oligosaccharide
5 микрограма
конюгиран с
_Corynebacterium diphtheriae_
CRM
197
протеин
5,6 до 10,0 микрограма
_ _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
_ _
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтвор за инжекционен разтвор
(прах и инжекционен разтвор)
Прахът е бяла до почти бяла компактна
маса.
_ _
Разтворът е безцветен бистър разтвор.
_ _
_ _
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-01-2022
Листовка Листовка чешки 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-01-2022
Листовка Листовка датски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-01-2022
Листовка Листовка немски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-01-2022
Листовка Листовка естонски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-01-2022
Листовка Листовка гръцки 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-01-2022
Листовка Листовка английски 05-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-10-2015
Листовка Листовка френски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-01-2022
Листовка Листовка италиански 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-10-2015
Листовка Листовка латвийски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-10-2015
Листовка Листовка литовски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-01-2022
Листовка Листовка унгарски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-01-2022
Листовка Листовка малтийски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-10-2015
Листовка Листовка полски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-01-2022
Листовка Листовка португалски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-10-2015
Листовка Листовка румънски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-01-2022
Листовка Листовка словашки 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-01-2022
Листовка Листовка словенски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-10-2015
Листовка Листовка фински 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-01-2022
Листовка Листовка шведски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-01-2022
Листовка Листовка норвежки 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-01-2022
Листовка Листовка исландски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-01-2022
Листовка Листовка хърватски 18-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-10-2015

Преглед на историята на документите