Menveo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

менингококова група A, C, W-135 и Y конюгатна ваксина

Предлага се от:

GSK Vaccines S.r.l.

АТС код:

J07AH08

INN (Международно Name):

meningococcal group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine

Терапевтична група:

Бактериални ваксини

Терапевтична област:

Immunization; Meningitis, Meningococcal

Терапевтични показания:

VialsMenveo е показан за активна имунизация на деца (от две години), младежи и възрастни, изложени на риск от експозиция на менингококк група А, C, W135 и y, за да се предотврати инвазионные болест. Използването на тази ваксина трябва да бъде приложена в съответствие с официалните препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-03-15

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MENVEO ПРАХ И РАЗТВОР ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
Конюгатна ваксина срещу менингококи
групи A, C, W-135 и Y
(Meningococcal Group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ТОВА ЛЕКАРСТВО ДА БЪДЕ
ПРИЛОЖЕНО НА
ВАС ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт
или медицинска сестра.
-
Тази ваксина е предписана лично на Вас
или Вашето дете.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Menveo и за какво се
прилага
2.
Какво трябва да знаете, преди Menveo да
бъде приложен на Вас или Вашето дете
3.
Как да използвате Menveo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Menveo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MENVEO И ЗА КАКВО СЕ
ПРИЛАГА
Menveo е ваксина, която се прилага за
активна имунизац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Menveo прах и разтвор за инжекционен
разтвор.
Конюгатна ваксина срещу менингококи
групи A, C, W-135 и Y
(Meningococcal Group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (0,5 ml от разтворената
ваксина) съдържа:
(Съдържа се в праха)
•
Менингококов олигозахарид група А
Meningococcal group A oligosaccharide
10 микрограма
конюгиран с
_Corynebacterium diphtheriae_
CRM
197
протеин
16,7 до 33,3 микрограма
(Съдържа се в разтвора)
•
Менингококов олигозахарид група C
Meningococcal group C oligosaccharide
5 микрограма
конюгиран с
_Corynebacterium diphtheriae_
CRM
197
протеин
7,1 до 12,5 микрограма
•
Менингококов олигозахарид група W-135
Meningococcal group W-135 oligosaccharide
5 микрограма
конюгиран с
_Corynebacterium diphtheriae_
CRM
197
протеин
3,3 до 8,3 микрограма
•
Менингококов олигозахарид група Y
Meningococcal group Y oligosaccharide
5 микрограма
конюгиран с
_Corynebacterium diphtheriae_
CRM
197
протеин
5,6 до 10,0 микрограма
_ _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
_ _
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтвор за инжекционен разтвор
(прах и инжекционен разтвор)
Прахът е бяла до почти бяла компактна
маса.
_ _
Разтворът е безцветен бистър разтвор.
_ _
_ _
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-07-2023
Листовка Листовка чешки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-07-2023
Листовка Листовка датски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-07-2023
Листовка Листовка немски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-07-2023
Листовка Листовка естонски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-07-2023
Листовка Листовка гръцки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-07-2023
Листовка Листовка английски 05-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-10-2015
Листовка Листовка френски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-07-2023
Листовка Листовка италиански 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-10-2015
Листовка Листовка латвийски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-10-2015
Листовка Листовка литовски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-07-2023
Листовка Листовка унгарски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-07-2023
Листовка Листовка малтийски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-10-2015
Листовка Листовка полски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-07-2023
Листовка Листовка португалски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-10-2015
Листовка Листовка румънски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-07-2023
Листовка Листовка словашки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-07-2023
Листовка Листовка словенски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-10-2015
Листовка Листовка фински 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-07-2023
Листовка Листовка шведски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-07-2023
Листовка Листовка норвежки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-07-2023
Листовка Листовка исландски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-07-2023
Листовка Листовка хърватски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-10-2015

Преглед на историята на документите