Medicinal Liquid Oxygen Prescriptia 100% medicinal gas, cryogenic

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Air Liquide Bulgaria EOOD

АТС код:

V03AN1

дозиране:

100% medicinal gas, cryogenic

Каталог на резюме:

Medicinal Liquid Oxygen Air Liquide Bulgaria, 100% medicinal gas, cryogenic /from 3000 to 50000 litres/

Дата Оторизация:

2014-12-15

Сигнали за търсене, свързани с този продукт