Maci

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

автоложни култивирани хондроцити

Предлага се от:

Vericel Denmark ApS

АТС код:

M09AX02

INN (Международно Name):

matrix-applied characterised autologous cultured chondrocytes

Терапевтична група:

Други лекарства за нарушения на мускулно-скелетната система

Терапевтична област:

Фрактури, хрущял

Терапевтични показания:

Ремонт на симптоматични дефекти на хрущяла на коляното.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-06-27

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MACI 500 000 ДО 1 000 000 КЛЕТКИ/CM
2
ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ
Типизирани култивирани автоложни
хондроцити, в матрица
(Matrix applied characterised autologous cultured chondrocytes)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи
бързото установяване на нова
информация относно безопасността.
Можете да дадете своя
принос като съобщите всяка нежелана
реакция, която сте получили. За начина
на съобщаване
на нежелани реакции вижте края на
точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар, хирург
или
физиотерапевт.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар, хирург
или физиотерапевт. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка.Виж точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява MACI и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
MACI 500 000 до 1 000 000 клетки/cm
2
матрица за имплантиране
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки имплантат съдържа типизирани
култивирани автоложни хондроцити, в
матрица (matrix
applied characterised autologous cultured chondrocytes).
2.1
ОБЩО ОПИСАНИЕ
Типизирани жизнеспособни автоложни
хондроцити, размножени _ex vivo
_експресиращи
специфични за хондроцити маркерни
гени, култивирани върху колагенова
мембрана Тип I/III
със свински произход и СЕ маркировка.
2.2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка матрица за имплантиране съдържа
типизирани автоложни хондроцити
върху 14,5 cm²
колагенова мембрана Тип I/III, с
плътност 500 000 до 1 000 000 клетки на cm
2
, която да бъде
оразмерена от хирурга, съответно на
размера и формата на дефекта.
_ _
За пълния 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-07-2018
Листовка Листовка чешки 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-07-2018
Листовка Листовка датски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-07-2018
Листовка Листовка немски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-07-2018
Листовка Листовка естонски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-07-2018
Листовка Листовка гръцки 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-07-2018
Листовка Листовка английски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-07-2018
Листовка Листовка френски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-07-2018
Листовка Листовка италиански 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-07-2018
Листовка Листовка латвийски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-07-2018
Листовка Листовка литовски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-07-2018
Листовка Листовка унгарски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-07-2018
Листовка Листовка малтийски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-07-2018
Листовка Листовка полски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-07-2018
Листовка Листовка португалски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-07-2018
Листовка Листовка румънски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-07-2018
Листовка Листовка словашки 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-07-2018
Листовка Листовка словенски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-07-2018
Листовка Листовка фински 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-07-2018
Листовка Листовка шведски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-07-2018
Листовка Листовка норвежки 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-07-2018
Листовка Листовка исландски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-07-2018
Листовка Листовка хърватски 05-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-07-2018

Преглед на историята на документите