Livensa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Тестостеронът

Предлага се от:

Warner Chilcott  Deutschland GmbH

АТС код:

G03BA03

INN (Международно Name):

testosterone

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Сексуални дисфункции, психологически

Терапевтични показания:

Livensa е показан за лечение на сексуално разстройство hypoactive желание (HSDD) в двустранно oophorectomised и hysterectomised (оперативно индуцираната менопауза) жени получаване съпътстващо естроген терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-07-28

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Livensa 300 микрограма/24 часа
трансдермален пластир
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всеки пластир от 28 cm
2
съдържа 8,4 mg тестостерон (testosterone) и
осигурява 300 микрограма
тестостерон за 24 часа.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Трансдермален пластир
Тънък, прозрачен, елипсовиден
трансдермален пластир от матричен
тип, състоящ се от три
слоя: прозрачен поддържащ филм,
адхезивен матричен слой с лекарството
и защитно
отстраняващо се покритие, което се
маха преди прилагане. Върху всяка
страна на пластира е
отпечатано „T001”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Livensa е показана за лечение на
разстройство, свързано с намалено
желание за полово
общуване (НЖПО), при жени с двустранна
овариектомия и хистеректомия
(хирургично
индуцирана менопауза), получаващи
едновременно естрогенна терапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната дневна доза
тестостерон е 300 микрограма. Тя се
постига чрез прилагане на
пластир два пъти 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Livensa 300 микрограма/24 часа
трансдермален пластир
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всеки пластир от 28 cm
2
съдържа 8,4 mg тестостерон (testosterone) и
осигурява 300 микрограма
тестостерон за 24 часа.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Трансдермален пластир
Тънък, прозрачен, елипсовиден
трансдермален пластир от матричен
тип, състоящ се от три
слоя: прозрачен поддържащ филм,
адхезивен матричен слой с лекарството
и защитно
отстраняващо се покритие, което се
маха преди прилагане. Върху всяка
страна на пластира е
отпечатано „T001”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Livensa е показана за лечение на
разстройство, свързано с намалено
желание за полово
общуване (НЖПО), при жени с двустранна
овариектомия и хистеректомия
(хирургично
индуцирана менопауза), получаващи
едновременно естрогенна терапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната дневна доза
тестостерон е 300 микрограма. Тя се
постига чрез прилагане на
пластир два пъти 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-04-2012
Листовка Листовка чешки 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-04-2012
Листовка Листовка датски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-04-2012
Листовка Листовка немски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-04-2012
Листовка Листовка естонски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-04-2012
Листовка Листовка гръцки 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-04-2012
Листовка Листовка английски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-04-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-04-2012
Листовка Листовка френски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-04-2012
Листовка Листовка италиански 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-04-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-04-2012
Листовка Листовка латвийски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-04-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-04-2012
Листовка Листовка литовски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-04-2012
Листовка Листовка унгарски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-04-2012
Листовка Листовка малтийски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-04-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-04-2012
Листовка Листовка нидерландски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-04-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-04-2012
Листовка Листовка полски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-04-2012
Листовка Листовка португалски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-04-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-04-2012
Листовка Листовка румънски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-04-2012
Листовка Листовка словашки 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-04-2012
Листовка Листовка словенски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-04-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-04-2012
Листовка Листовка фински 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-04-2012
Листовка Листовка шведски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-04-2012
Листовка Листовка норвежки 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-04-2012
Листовка Листовка исландски 16-04-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-04-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите