Levetiracetam Hospira

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
02-03-2022
Активна съставка:
леветирацетам
Предлага се от:
Pfizer Europe MA EEIG
АТС код:
N03AX14
INN (Международно Name):
levetiracetam
Терапевтична група:
Противоэпилептические средства,
Терапевтична област:
епилепсия
Терапевтични показания:
Levetiracetam Hospira е посочено като монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши от 16 годишна възраст с нововъведени диагноза епилепсия. Леветирацетам приключване на дефлация подкрепени е посочено като adjunctive терапия за лечение на парциальных епилептични гърчове с или без вторична генерализации яростната атака на възрастни, юноши и деца от 4 години с епилепсия. в лечението на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни Миоклоническая епилепсия. в терапията на първо място-генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия. Завършване на дефлация подкрепиха Леветирацетам концентрат е алтернатива за пациенти, когато пероральное прилагането на временно не е възможно.
Каталог на резюме:
Revision: 22
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002783
Дата Оторизация:
2014-01-07
EMEA код:
EMEA/H/C/002783

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 02-03-2022
Листовка Листовка
чешки 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 02-03-2022
Листовка Листовка
датски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 02-03-2022
Листовка Листовка
немски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 02-03-2022
Листовка Листовка
естонски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 02-03-2022
Листовка Листовка
гръцки 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 02-03-2022
Листовка Листовка
английски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 02-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 22-09-2021
Листовка Листовка
френски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 02-03-2022
Листовка Листовка
италиански 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 02-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 22-09-2021
Листовка Листовка
латвийски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 02-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 22-09-2021
Листовка Листовка
литовски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 02-03-2022
Листовка Листовка
унгарски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 02-03-2022
Листовка Листовка
малтийски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 02-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 22-09-2021
Листовка Листовка
нидерландски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 02-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 22-09-2021
Листовка Листовка
полски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 02-03-2022
Листовка Листовка
португалски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 02-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 22-09-2021
Листовка Листовка
румънски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 02-03-2022
Листовка Листовка
словашки 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 02-03-2022
Листовка Листовка
словенски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 02-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 22-09-2021
Листовка Листовка
фински 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 02-03-2022
Листовка Листовка
шведски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 02-03-2022
Листовка Листовка
норвежки 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 02-03-2022
Листовка Листовка
исландски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 02-03-2022
Листовка Листовка
хърватски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 02-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 22-09-2021

Прочетете целия документ

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje levetiracetamum 100 mg.

Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje levetiracetamum 500 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna injekční lahvička obsahuje 19 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Levetiracetam Hospira je indikován jako monoterapie k léčbě parciálních záchvatů se

sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dospívajících od 16 let věku s nově

diagnostikovanou epilepsií.

Přípravek Levetiracetam Hospira je indikován jako přídatná léčba

k léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících a

dětí od 4 let s epilepsií,

k léčbě myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících

od 12 let,

k léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od

12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Přípravek Levetiracetam Hospira je alternativou pro pacienty, u nichž není perorální podávání dočasně

možné.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčba levetiracetamem může být zahájena buď intravenózním, nebo perorálním podáním.

Přechod z intravenózního na perorální podání a naopak může být proveden přímo bez titrace. Celková

denní dávka a dávkovací interval mají být zachovány.

Parciální záchvaty

Doporučená dávka pro monoterapii (od 16 let) a přídatnou léčbu je stejná, jak je uvedeno níže.

Všechny indikace

Dospělí (≥ 18 let) a dospívající (12 až 17 let) s tělesnou hmotností 50 kg nebo více

Úvodní terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby. Na

základě posouzení redukce záchvatů oproti možným nežádoucím účinkům lékařem však může být

podána nižší úvodní dávka 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech ji lze zvýšit na 500 mg dvakrát

denně.

V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti lze denní dávku zvýšit až na 1500 mg dvakrát denně.

Dávku lze zvyšovat nebo snižovat o 250 mg nebo 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Dospívající (12 až 17 let) s tělesnou hmotností nižší než 50 kg a děti od 4 let

Lékař má předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem k věku,

tělesné hmotnosti pacienta a dávce. Úprava dávky v závislosti na tělesné hmotnosti je uvedena v bodě

Pediatrická populace.

Délka léčby

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s intravenózním podáváním levetiracetamu po dobu delší než

4 dny.

Ukončení léčby

Pokud je nutno léčbu levetiracetamem ukončit, doporučuje se vysazovat jej postupně (např.

u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg dvakrát denně každé dva

až čtyři týdny, u dětí a dospívajících s hmotností nižší než 50 kg: dávka by se měla snižovat nejvýše

o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny).

Zvláštní populace

Starší pacienti (65 a více let)

Úprava dávky se doporučuje u starších pacientů s poruchou funkce ledvin (viz „Porucha funkce

ledvin“ níže).

Porucha funkce ledvin

Denní dávka musí být individuálně upravena podle funkce ledvin.

U dospělých pacientů použijte následující tabulku a dávku odpovídajícím způsobem upravte. Aby bylo

možné tuto tabulku dávkování použít, je nutné odhadnout clearanci kreatininu (CLcr) pacienta v

ml/min. U dospělých a dospívajících s tělesnou hmotností 50 kg nebo více lze hodnotu CLcr v ml/min

odhadnout z hladin sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:

[140 – věk (roky)] x hmotnost (kg)

CLcr (ml/min) = ----------------------------------------- (x 0,85 u žen)

72 x sérový kreatinin (mg/dl)

Poté se CLcr upraví na plochu povrchu těla (BSA – Body Surface Area), a to následovně:

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m

) = ---------------------------- x 1,73

BSA subjektu (m

Úprava dávkování u dospělých a dospívajících pacientů s tělesnou hmotností více než 50 kg s

poruchou funkce ledvin:

Skupina

Clearance kreatininu

(ml/min/1,73 m

Dávka a frekvence

Normální

≥ 80

500-1500 mg dvakrát denně

Lehká porucha

50-79

500-1000 mg dvakrát denně

Středně těžká porucha

30-49

250-750 mg dvakrát denně

Těžká porucha

< 30

250-500 mg dvakrát denně

Pacienti na dialýze v konečném

stádiu onemocnění ledvin

500-1000 mg jednou denně

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat nasycovací dávku 750 mg.

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250 až 500 mg.

U dětí s poruchou funkce ledvin je nutné dávku upravit na základě funkce ledvin, neboť clearance

levetiracetamu souvisí s funkcí ledvin. Toto doporučení je založeno na studii u dospělých pacientů

s poruchou funkce ledvin.

U mladých dospívajících a dětí lze hodnotu CLcr v ml/min/1,73 m

odhadnout z hladin sérového

kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

Výška (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m

) = ------------------------------------

Sérový kreatinin (mg/dl)

ks = 0,55 u dětí do 13 let a dospívajících dívek; ks = 0,7 u dospívajících chlapců

Úprava dávkování u dětí a dospívajících s tělesnou hmotností nižší než 50 kg s poruchou funkce

ledvin:

Skupina

Clearance kreatininu

(ml/min/1,73 m

Dávka a frekvence

Děti od 4 let a dospívající s tělesnou

hmotností nižší než 50 kg

Normální

≥ 80

10-30 mg/kg (0,10-0,30 ml/kg) dvakrát

denně

Lehká porucha

50-79

10-20 mg/kg (0,10-0,20 ml/kg) dvakrát

denně

Středně těžká porucha

30-49

5-15 mg/kg (0,05-0,15 ml/kg) dvakrát

denně

Těžká porucha

< 30

5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg) dvakrát

denně

Pacienti na dialýze v konečném

stádiu onemocnění ledvin

10-20 mg/kg (0,10-0,20 ml/kg) jednou

denně

(1)(2)

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat nasycovací dávku 15 mg/kg (0,15 ml/kg).

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 5 až 10 mg/kg (0,05 až 0,10 ml/kg).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávky.

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater může hodnota clearance kreatininu podhodnocovat

ledvinovou nedostatečnost. Proto se v případech, kdy je clearance kreatininu < 60 ml/min/1,73 m

doporučuje snížit denní udržovací dávku o 50 %.

Pediatrická populace

Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu podle věku, tělesné

hmotnosti a dávky.

Monoterapie

Bezpečnost a účinnost levetiracetamu v monoterapii u dětí a dospívajících ve věku do 16 let nebyla

stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Dospívající (ve věku 16 a 17 let) s tělesnou hmotností 50 kg nebo více s parciálními záchvaty se

sekundární generalizací nebo bez ní s nově diagnostikovanou epilepsií

Viz výše uvedený bod týkající se dospělých (≥ 18 let) a dospívajících (12 až 17 let) s tělesnou

hmotností 50 kg a více.

Přídatná léčba pro děti od 4 do 11 let a dospívající (od 12 do 17 let) s tělesnou hmotností nižší než

50 kg

Úvodní terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti lze denní dávku zvýšit až na 30 mg/kg dvakrát denně.

Změny dávek nemají převyšovat zvýšení nebo snížení o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny. Ve

všech indikacích má být použita nejnižší účinná dávka.

Dávka u dětí s tělesnou hmotností 50 kg nebo vyšší je ve všech indikacích stejná jako u dospělých.

Viz výše uvedený bod týkající se všech indikací u dospělých (≥ 18 let) a dospívajících (12 až 17 let)

s tělesnou hmotností 50 kg a více.

Doporučené dávkování pro děti a dospívající:

Tělesná hmotnost

Počáteční dávka:

10 mg/kg dvakrát denně

Maximální dávka:

30 mg/kg dvakrát denně

15 kg

150 mg dvakrát denně

450 mg dvakrát denně

20 kg

200 mg dvakrát denně

600 mg dvakrát denně

25 kg

250 mg dvakrát denně

750 mg dvakrát denně

Od 50 kg

500 mg dvakrát denně

1500 mg dvakrát denně

Děti s tělesnou hmotností 25 kg nebo nižší by měly zahájit léčbu levetiracetamem ve formě

perorálního roztoku o síle 100 mg/ml.

Dávka u dětí a dospívajících s tělesnou hmotností 50 kg nebo vyšší je stejná jako u dospělých.

Přídatná léčba pro kojence a děti mladší 4 let

Bezpečnost a účinnost koncentrátu levetiracetamu pro infuzní roztok u kojenců a dětí ve věku do 4 let

nebyla stanovena.

V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit

žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Koncentrát Levetiracetam Hospira je určen pouze k intravenóznímu podání a doporučenou dávku je

nutné naředit nejméně ve 100 ml kompatibilního rozpouštědla a podávat intravenózně formou

15minutové infuze (viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Porucha funkce ledvin

Podávání levetiracetamu pacientům s poruchou funkce ledvin může vyžadovat úpravu dávky. U

pacientů s těžkou poruchou funkce jater se doporučuje před zvolením dávky provést vyhodnocení

funkce ledvin (viz bod 4.2).

Akutní poškození ledvin

Podávání levetiracetamu bylo velmi vzácně spojeno s akutním poškozením ledvin, ke kterému došlo

v časovém rozmezí od několika dní do několika měsíců.

Krevní obraz

V souvislosti s podáváním levetiracetamu byly popsány vzácné případy snížení hodnot krevního

obrazu (neutropenie, agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie a pancytopenie), a to obvykle na

začátku léčby. Vyšetření kompletního krevního obrazu se doporučuje u pacientů, u nichž se objeví

závažná slabost, pyrexie, rekurentní infekce nebo koagulopatie (viz bod 4.8).

Sebevražda

U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu

o sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem

kontrolovaných studií antiepileptických léčivých přípravků prokázala mírně zvýšené riziko výskytu

sebevražedných myšlenek a chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Proto je nutné u pacientů sledovat známky deprese a/nebo sebevražedných představ a chování a zvážit

vhodnou léčbu. Pacienty (a ošetřovatele pacientů) je třeba poučit, aby v případě výskytu známek

deprese a/nebo sebevražedných představ či chování vyhledali lékařskou pomoc.

Abnormální a agresivní chování

Levetiracetam může vyvolat psychotické symptomy a poruchy chování včetně podrážděnosti

a agresivity. U pacientů léčených levetiracetamem je třeba sledovat rozvoj psychiatrických příznaků

naznačujících důležité změny nálady a/nebo osobnosti. V případě zpozorování takového chování se

má zvážit úprava nebo postupné vysazení léčby. Pokyny pro případ vysazení jsou uvedeny v bodě 4.2.

Zhoršení záchvatů

Stejně jako jiné typy antiepileptik i levetiracetam může vzácně zvyšovat frekvenci nebo závažnost

záchvatů. Tento paradoxní účinek byl většinou hlášen během prvního měsíce po zahájení léčby

levetiracetamem nebo po zvýšení dávky a po ukončení léčby nebo snížení dávky opět odezněl.

Pacientům má být doporučeno, aby se v případě zhoršení epilepsie okamžitě obrátili na svého lékaře.

Prodloužený interval QT na elektrokardiogramu

Během sledování po uvedení přípravku na trh byly pozorovány vzácné případy prodloužení intervalu

QT na EKG. Při léčbě pacientů s prodlouženým intervalem QTc, dále u pacientů současně užívajících

léky ovlivňující interval QTc nebo u pacientů s relevantním již existujícím onemocněním srdce nebo

poruchou elektrolytů je třeba užívat levetiracetam s opatrností.

Pediatrická populace

Dostupné údaje u dětí nenaznačovaly vliv na růst a pohlavní dospívání. Dlouhodobé účinky u dětí na

učení, inteligenci, růst, endokrinní funkce, pohlavní dospívání a plodnost však nejsou známy.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje 19 mg sodíku v jedné injekční lahvičce. Maximální jednotlivá dávka

(odpovídající 1 500 mg levetiracetamu) obsahuje 57 mg sodíku, což odpovídá 2,85 % maximálního

doporučeného denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

To je třeba vzít v úvahu u pacientů s kontrolovaným příjmem sodíku.

Tento léčivý přípravek může být ředěn pomocí roztoků obsahujících sodík (viz bod 4.2), a to je třeba

zvážit v souvislosti s celkovým sodíkem ze všech zdrojů, které budou podány pacientovi.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antiepileptika

Údaje získané z klinických studií provedených u dospělých před uvedením přípravku na trh ukazují, že

levetiracetam neovlivňoval sérové koncentrace již užívaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin,

kyselina valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika

neovlivňovala farmakokinetiku levetiracetamu.

Stejně jako u dospělých, ani u pediatrických pacientů užívajících levetiracetam v dávce až

60 mg/kg/den není žádný důkaz o klinicky významných interakcích léčivého přípravku.

Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětí a dospívajících s epilepsií (4 až 17 let)

potvrdilo, že přídatná léčba perorálně podávaným levetiracetamem neovlivňovala sérové koncentrace

souběžně podávaného karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. Z údajů však vyplynula o 20 %

vyšší clearance levetiracetamu u dětí užívajících antiepileptika indukující enzymy. Úprava dávky není

nutná.

Probenecid

Ukázalo se, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibuje

renální clearanci primárního metabolitu, nikoli však levetiracetamu. Koncentrace tohoto metabolitu

však zůstává nízká.

Methotrexát

Při současném podání levetiracetamu a methotrexátu bylo hlášeno snížení clearence methotrexátu, což

vede ke zvýšení/prodloužení doby koncentrace methotrexátu v krvi na potenciálně toxické hladiny.

Hladiny methotrexátu a levetiracetamu v krvi by měly být pečlivě monitorovány u pacientů, kteří

užívají současně obě léčiva.

Perorální antikoncepce a jiné farmakokinetické interakce

Levetiracetam v dávce 1000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv

(ethinylestradiol a levonorgestrel). Endokrinní parametry (luteinizační hormon a progesteron) se

nezměnily. Levetiracetam v dávce 2000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu a

warfarinu. Protrombinové časy se nezměnily. Souběžné podávání s digoxinem, perorálními

kontraceptivy ani warfarinem nemělo vliv na farmakokinetiku levetiracetamu.

Alkohol

Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy schopné otěhotnět

Ženy schopné otěhotnět mají být poučeny odborným lékařem. Pokud žena plánuje otěhotnět, další

léčbu levetiracetamem je třeba zvážit. Podobně jako je tomu u všech antiepileptik, je nutné vyvarovat

se náhlého vysazení levetiracetamu, neboť to může vést k záchvatům typu „breakthrough“, které

mohou mít závažné následky pro ženu а nenarozené dítě. Kdykoli je to možné, má být

upřednostňována monoterapie, protože léčba více antiepileptiky (AE) může souviset s vyšším rizikem

vrozených malformací ve srovnání s monoterapií, v závislosti na současně podávané antiepileptické

léčbě.

Těhotenství

Velké množství dat z postmarketingového sledování těhotných žen vystavených monoterapii

levetiracetamem (více než 1800 žen, z toho u více než 1500 došlo k expozici během 1. trimestru)

neukazuje na zvýšené riziko velkých vrozených malformací. O vývoji nervové soustavy dětí

vystavených in utero monoterapii levetiracetamu jsou jen omezené údaje. Současné epidemiologické

studie (u asi 100 dětí) však nenaznačují zvýšené riziko poruch nebo zpoždění neurologického vývoje.

Levetiracetam lze v těhotenství podávat, pokud je tato léčba po pečlivém posouzení považována za

klinicky potřebnou. V takovém případě se doporučuje užívat nejnižší účinnou dávku.

Fyziologické změny během gravidity mohou ovlivnit koncentraci levetiracetamu. Během gravidity

byly zaznamenány případy snížené koncentrace levetiracetamu v plazmě. K výraznějšímu poklesu

docházelo během třetího trimestru gravidity (v tomto období byla koncentrace levetiracetamu

v plazmě snížena až o 60 % proti výchozí koncentraci před začátkem gravidity). Proto je třeba zajistit

dostatečné klinické sledování těhotných žen léčených levetiracetamem.

Kojení

Levetiracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje. Pokud však je léčba

levetiracetamem během kojení nezbytná, je třeba vzhledem k významu kojení zvážit poměr rizika a

přínosu léčby.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný vliv na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné

klinické údaje, potenciální riziko pro člověka není známo.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Levetiracetam má zanedbatelný nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem

k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti zaznamenat ospalost nebo jiné

příznaky související s centrálním nervovým systémem, především pak na začátku léčby nebo po

zvýšení dávky. Proto se u těchto pacientů při provádění náročnějších aktivit, např. při řízení vozidel

nebo obsluze strojů, doporučuje opatrnost. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje,

dokud nebude zjištěno, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není nijak ovlivněna.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nazofaryngitida, somnolence, bolest hlavy, únava a

závratě. Profil nežádoucích účinků uvedený níže je založen na analýze souhrnných placebem

kontrolovaných klinických studií ve všech studovaných indikacích s celkem 3416 pacienty léčenými

levetiracetamem. Tyto údaje pocházejí z používání levetiracetamu v otevřených prodloužených

studiích i ze zkušeností po uvedení přípravku na trh. Bezpečnostní profil levetiracetamu je podobný ve

všech věkových skupinách (dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích epilepsie.

Protože expozice intravenózně podávaného levetiracetamu byla omezená a protože perorální a

intravenózní formy přípravku jsou bioekvivalentní, budou informace o bezpečnosti levetiracetamu

založeny na perorálně podávaném levetiracetamu.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích (dospělí, dospívající, děti a kojenci ve věku

> 1 měsíc) a po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny v následující tabulce podle tříd orgánových

systémů a frekvence výskytu. Nežádoucí účinky jsou řazeny za sebou podle klesající závažnosti a

jejich frekvence je definována následovně: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté

(≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000) a velmi vzácné (< 1/10 000).

Třídy

orgánových

systémů

MedDRA

Frekvence

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a

infestace

Nazofaryngitid

Infekce

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Trombocytopenie

, leukopenie

Pancytopenie,

neutropenie,

agranulocytóza

Poruchy

imunitního

systému

Léková reakce

s eozinofilií a

systémovými

příznaky (DRESS)

Hypersenzitivita

(včetně

angioedému a

anafylaxe)

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie

Pokles tělesné

hmotnosti, nárůst

tělesné hmotnosti

Hyponatremie

Psychiatrické

poruchy

Deprese,

nepřátelské/agresivní

chování, úzkost,

nespavost,

nervozita/podrážděnos

Pokus o

sebevraždu,

sebevražedné

představy,

psychotická

porucha,

abnormální

chování,

halucinace, zlost,

stav zmatenosti,

panická ataka,

emoční

labilita/výkyvy

nálady,

agitovanost

Dokonaná

sebevražda,

porucha osobnosti,

abnormální

myšlení, delirium

Poruchy

nervového

systému

Somnolence,

bolest hlavy

Křeče, poruchy

rovnováhy, závratě,

letargie, třes

Amnézie,

poruchy paměti,

abnormální

koordinace/ataxie

, parestézie,

poruchy

pozornosti

Choreoatetóza,

dyskineze,

hyperkineze,

poruchy chůze,

encefalopatie,

zhoršení záchvatů

Poruchy oka

Diplopie,

rozmazané vidění

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Srdeční poruchy

Prodloužený

interval QT na

Třídy

orgánových

systémů

MedDRA

Frekvence

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

elektrokardiogram

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Kašel

Gastrointestináln

í poruchy

Bolest břicha, průjem,

dyspepsie, zvracení,

nauzea

Pankreatitida

Poruchy jater a

žlučových cest

Abnormální

výsledky

jaterních testů

Selhání jater,

hepatitida

Poruchy ledvin

a močových cest

Akutní poškození

ledvin

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie, ekzém,

svědění

Toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevensův-

Johnsonův

syndrom,

multiformní

erytém

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Svalová slabost,

myalgie

Rabdomyolýza

a zvýšení hladin

kreatinfosfokinázy

v krvi*

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Astenie/únava

Poranění, otravy

a procedurální

komplikace

Poranění

* Prevalence je významně vyšší u japonských pacientů v porovnání s nejaponskými pacienty.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topiramátu.

V několika případech alopecie byla po vysazení podávání levetiracetamu pozorována náprava stavu.

U některých případů pancytopenie byl zjištěn útlum kostní dřeně.

Případy encefalopatie se obvykle objevovaly na začátku léčby (po několika dnech až několika

měsících) a po přerušení léčby byly reverzibilní.

Pediatrická populace

U pacientů ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky bylo celkem 190 pacientů léčeno levetiracetamem v

placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených studiích. Šedesát z těchto pacientů bylo léčeno

levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem

645 pacientů léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených

studiích.

233 těchto pacientů bylo léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. V obou těchto

pediatrických skupinách jsou tyto údaje doplněny o zkušenosti po uvedení levetiracetamu na trh.

Navíc bylo 101 kojenců ve věku pod 12 měsíců léčeno v poregistrační studii bezpečnosti. Nebyla

identifikována žádná nova bezpečnostní rizika pro kojence s epilepsií mladší než 12 měsíců.

Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech

schválených indikacích epilepsie. Výsledky bezpečnosti u pediatrických pacientů v placebem

kontrolovaných klinických studiích byly konzistentní s bezpečnostním profilem levetiracetamu

u dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější

u dětí než u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 4-16 let byly zvracení (velmi časté 11,2 %),

agitovanost (časté 3,4 %), výkyvy nálady (časté, 2,1 %), citová labilita (časté 1,7 %), agresivita (časté

8,2 %), abnormální chování (časté 5,6%) a letargie (časté 3,9%) hlášeny častěji než u ostatních

věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. U kojenců a dětí ve věku 1 měsíc až méně

než 4 roky byly podrážděnost (velmi časté 11,7%) a poruchy koordinace (časté 3,3%) hlášeny častěji

než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu.

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro

hodnocení non-inferiority sledovala kognitivní a neuropsychologické účinky levetiracetamu u 4-

16letých dětí s parciálními záchvaty. Ze studie vyplývá, že v populaci splňující podmínky protokolu

(„per-protocol“populace) se levetiracetam neodlišoval (nebyl inferiorní) od placeba s ohledem na

změnu od výchozího stavu ve složeném skóre k hodnocení paměti Leiter-R zahrnujícím pozornost a

paměť (Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite score). Výsledky týkající se

chování a emočního fungování naznačovaly u pacientů léčených levetiracetamem zhoršení, pokud jde

o agresivní chování, což bylo měřeno standardizovaným a systematickým způsobem za použití

ověřeného nástroje (CBCL -Achenbach Child Behavior Checklist). Avšak u jedinců, kteří užívali

levetiracetam v dlouhodobé (follow-up) otevřené následné studii, nedošlo v průměru ke zhoršení

chování a emočního fungování; zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti výchozímu

stavu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po uvedení léčivého přípravku na trh je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosu a rizika léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Příznaky

Při předávkování levetiracetamem byla zaznamenána somnolence, agitovanost, agresivita, snížená

úroveň vědomí, respirační deprese a kóma.

Léčba předávkování

Neexistuje žádné specifické antidotum levetiracetamu. Léčba předávkování je symptomatická a může

zahrnovat hemodialýzu. Účinnost vylučování levetiracetamu dialýzou je 60 % a primárního metabolitu

74 %.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14

Léčivá látka, levetiracetam, je pyrrolidonový derivát (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamid), chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn. Pokusy in vitro a in vivo naznačují,

že levetiracetam nemění základní charakteristiky buněk ani normální přenos nervových vzruchů. In

vitro studie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladiny Ca

+ v neuronech částečnou inhibicí

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca

z intraneuronálních zásob. Mimoto

levetiracetam částečně antagonizuje snížení aktivity GABA- a glycinových kanálů způsobené zinkem

a β-karboliny.

Dále se v in vitro studiích ukázalo, že se levetiracetam váže na specifické místo v mozkové tkáni

hlodavců. Tímto vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, u nějž se má za to, že se

podílí na fúzi vezikulů a exocytóze neurotransmiterů. Levetiracetam a související analogy mají různou

afinitu k vazbě na synaptický vezikulární protein 2A, která koreluje s jejich potencí zabránit vzniku

záchvatů u audiogenních modelů epilepsie u myší. Toto zjištění naznačuje, že by interakce mezi

levetiracetamem a synaptickým vezikulárním proteinem 2A mohla přispívat k antiepileptickému

mechanismu účinku tohoto léčivého přípravku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetam indukuje ochranu před záchvaty u široké škály zvířecích modelů parciálních a primárně

generalizovaných záchvatů, aniž by měl prokonvulzivní účinky. Primární metabolit je neaktivní.

U člověka potvrdila aktivita u parciálních i generalizovaných epileptických stavů (epileptiformní

výboj/fotoparoxysmální odpověď) široké spektrum farmakologického profilu levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přídatná léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících a

dětí od 4 let věku s epilepsií.

U dospělých byla účinnost levetiracetamu prokázána ve 3 dvojitě zaslepených, placebem

kontrolovaných studiích v denní dávce 1000 mg, 2000 mg nebo 3000 mg, rozdělené do dvou dílčích

dávek, přičemž léčba trvala až 18 týdnů. V analýze souhrnných dat bylo procento pacientů, kteří

dosáhli snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50 % a více oproti výchozímu stavu při

stabilní dávce (12/14 týdnů) 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u pacientů s dávkou 1000 mg, 2000 mg,

respektive 3000 mg levetiracetamu a 12,6 % u pacientů užívajících placebo.

Pediatrická populace

U pediatrických pacientů (4 až 16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované studii, která zahrnovala 198 pacientů a dobu trvání léčby 14 týdnů. V této

studii dostávali pacienti levetiracetam ve fixní dávce 60 mg/kg/den (při dávkování dvakrát denně).

44,6 % pacientů léčených levetiracetamem a 19,6 % pacientů užívajících placebo dosáhlo snížení

frekvence parciálních záchvatů za týden oproti výchozímu stavu o 50 % nebo více. Při pokračující

dlouhodobé léčbě bylo 11,4 % pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2 % pacientů bylo

bez záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

35 kojenců ve věku pod 1 rok s parciálními záchvaty bylo léčeno v placebem kontrolovaných

klinických studiích, kde pouze 13 pacientů bylo ve věku < 6 měsíců.

Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u pacientů od

16 let s nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu v monoterapii byla prokázána ve dvojitě zaslepeném paralelním porovnání

non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů ve věku od 16 let s nově

nebo nedávno diagnostikovanou epilepsií. Pacienti museli vykazovat pouze spontánní parciální

záchvaty nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacienti byli randomizováni do skupiny s

karbamazepinem s řízeným uvolňováním v dávce 400-1200 mg/den nebo do skupiny s

levetiracetamem v dávce 1000-3000 mg/den, přičemž doba trvání léčby byla až 121 týdnů v závislosti

na odpovědi pacientů na léčbu.

Šestiměsíčního období bez záchvatů bylo dosaženo u 73,0 % pacientů léčených levetiracetamem a

u 72,8 % pacientů léčených karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl

mezi těmito léčbami činil 0,2 % (95% interval spolehlivosti: -7,8 8,2). U více než poloviny subjektů se

záchvaty neobjevily po dobu 12 měsíců (56,6 % subjektů užívajících levetiracetam a 58,5 % subjektů

užívajících karbamazepin s řízeným uvolňováním).

Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být souběžně podávaná antiepileptika vysazena u

omezeného počtu pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých

pacientů z 69).

Přídatná léčba myoklonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let věku s juvenilní

myoklonickou epilepsií.

U pacientů ve věku 12 a více let postižených idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými

záchvaty u různých syndromů byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené, placebem

kontrolované studii trvající 16 týdnů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

V této studii byl levetiracetam podáván v dávce 3000 mg/den rozdělené do dvou dávek. 58,3 %

pacientů léčených levetiracetamem a 23,3 % pacientů užívajících placebo dosáhlo snížení počtu dnů

s myoklonickým záchvatem za týden alespoň o 50 %. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6 %

pacientů bez myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0 % pacientů bylo bez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let věku s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve 24týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii,

která zahrnovala dospělé, dospívající a omezený počet dětí s idiopatickou generalizovanou epilepsií

s primárně generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty (PGTC) u různých syndromů (juvenilní

myoklonická epilepsie, juvenilní epilepsie s absencemi, dětská epilepsie s absencemi nebo epilepsie se

záchvaty „grand mal“ po probuzení). V této studii byl levetiracetam podáván v dávce 3000 mg/den

u dospělých a dospívajících nebo 60 mg/kg/den u dětí, přičemž dávka byla rozdělena do dvou dávek.

72,2 % pacientů léčených levetiracetamem a 45,2 % pacientů užívajících placebo dosáhlo snížení

frekvence primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden o 50 % nebo více. Při

pokračující dlouhodobé léčbě bylo 47,4 % pacientů bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň

6 měsíců a 31,5 % pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil byl charakterizován po perorálním podání. Jednotlivá dávka 1500 mg

levetiracetamu naředěná ve 100 ml kompatibilního ředicího roztoku a aplikovaná intravenózní infuzí

po dobu 15 minut je bioekvivalentní k perorální dávce 1500 mg levetiracetamu podané ve formě tří

500mg tablet.

Bylo hodnoceno intravenózní podání dávek až 4000 mg naředěných ve 100 ml 0,9 % roztoku chloridu

sodného aplikovaných infuzí po dobu 15 minut a dávek až 2500 mg naředěných ve 100 ml 0,9 %

roztoku chloridu sodného aplikovaných infuzí po dobu 5 minut. Farmakokinetický ani bezpečnostní

profil nenaznačoval žádná bezpečnostní rizika.

Levetiracetam je vysoce rozpustná a propustná látka. Farmakokinetický profil je lineární s nízkou

intraindividuální a interindividuální variabilitou. Po opakovaném podávání nedochází ke změně

clearance. Na čase nezávislý farmakokinetický profil levetiracetamu byl potvrzen i po podání 1500 mg

intravenózní infuzí dvakrát denně po dobu 4 dnů.

K dispozici nejsou žádné důkazy o větší variabilitě mezi pohlavími, rasami, ani o cirkadiánní

variabilitě. Farmakokinetický profil je u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií srovnatelný.

Dospělí a dospívající

Distribuce

Maximální plazmatická koncentrace (C

) pozorovaná u 17 subjektů po jednorázovém podání

1500 mg intravenózní infuzí po dobu 15 minut činila 51 ± 19 mikrogramů/ml (aritmetický průměr ±

standardní odchylka).

Nejsou k dispozici žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka.

Ani levetiracetam, ani jeho primární metabolit se ve významné míře nevážou na plazmatické bílkoviny

(< 10 %).

Distribuční objem levetiracetamu je přibližně 0,5 až 0,7 l/kg, což je hodnota blízká celkovému objemu

vody v organismu.

Biotransformace

Levetiracetam není u lidí výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24 % dávky) je

enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoformy jaterního cytochromu P

nepodporují vznik

primárního metabolitu, ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupiny byla měřitelná u celé řady různých

tkání včetně erytrocytů. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní.

Identifikovány byly i dva méně významné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrrolidonového

jádra (1,6 % dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9 % dávky). Další neidentifikované

složky představovaly pouze 0,6 % dávky.

In vivo nebyla u levetiracetamu ani u jeho primárního metabolitu zjištěna žádná enantiomerová

interkonverze.

In vitro bylo zjištěno, že levetiracetam a jeho primární metabolit neinhibují hlavní izoformy jaterního

cytochromu P

u člověka (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6), ani aktivitu epoxidové hydroxylázy. Navíc

levetiracetam neovlivňuje in vitro glukuronidaci kyseliny valproové.

V kulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam minimální nebo neměl žádný účinek na CYP1A2,

SULT1E1 nebo UGT1A1. Levetiracetam způsoboval mírnou indukci CYP2B6 a CYP3A4. In vitro

údaje a in vivo údaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že by

in vivo docházelo k výrazné indukci enzymů. Proto je interakce levetiracetamu s jinými látkami nebo

naopak nepravděpodobná.

Eliminace

Plazmatický poločas u dospělých byl 7±1 hodin a nelišil se v závislosti na dávce, cestě podání ani po

opakovaném podání. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg.

Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo v průměru 95 % dávky (přibližně 93 % dávky

se vyloučilo během 48 hodin). Vylučování stolicí představovalo pouze 0,3 % dávky.

Kumulativní vylučování levetiracetamu a jeho primárního metabolitu močí představovalo během

prvních 48 hodin 66 %, respektive 24 % dávky.

Renální clearance levetiracetamu a ucb L057 je 0,6, respektive 4,2 ml/min/kg, což naznačuje, že je

levetiracetam vylučován glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární metabolit

je kromě glomerulární filtrace vylučován i aktivní tubulární sekrecí.

Eliminace levetiracetamu koreluje s clearancí kreatininu.

Starší pacienti

U starších pacientů je poločas eliminace prodloužen zhruba o 40 % (10 až 11 hodin). To souvisí se

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearancí

kreatininu. Proto se u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin doporučuje upravit

udržovací denní dávku levetiracetamu na základě clearance kreatininu (viz bod 4.2).

U anurických dospělých subjektů s onemocněním ledvin v konečném stádiu byl poločas mezi

dialýzami přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodiny.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51 %.

Porucha funkce jater

U subjektů s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné změně

clearance levetiracetamu. U většiny subjektů s těžkou poruchou funkce jater došlo ke snížení clearance

levetiracetamu o více než 50 % v důsledku současné poruchy funkce ledvin (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Děti (4 až 12 let)

Farmakokinetika levetiracetamu po intravenózním podání nebyla u pediatrických pacientů zkoumána.

Nicméně na základě farmakokinetických vlastností levetiracetamu, farmakokinetiky u dospělých po

intravenózním podání a farmakokinetiky u dětí po perorálním podání lze očekávat, že bude expozice

(plocha pod křivkou, AUC) levetiracetamu po intravenózním a perorálním podání pediatrickým

pacientům ve věku 4 až 12 let podobná.

Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6 až 12 let) byl poločas

levetiracetamu 6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance upravená podle tělesné hmotnosti byla

přibližně o 30 % vyšší než u dospělých s epilepsií.

Po opakovaném podání perorálních dávek (20 až 60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4 až 12 let) byl

levetiracetam rychle absorbován. Maximální plazmatická koncentrace byla pozorována 0,5 až

1,0 hodinu po podání dávky. Bylo pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální

plazmatické koncentrace a plochy pod křivkou. Poločas eliminace byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá

systémová clearance byla 1,1 ml/min/kg.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity

a kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, avšak vyskytly se u potkanů a v

menší míře také u myší při systémové expozici podobné expozici při podávání u člověka, a které

mohou být důležité pro klinické použití, byly jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je

zvýšená tělesná hmotnost a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních

enzymů v plazmě.

U potkanů nebyly při dávkách až 1800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené denní dávky u

člověka v přepočtu na mg/m

nebo expozici) u rodičů a první generace potomků pozorovány žádné

nežádoucí účinky na samčí nebo samičí fertilitu nebo reprodukční schopnost.

Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1200

a 3600 mg/kg/den. Při dávce 3600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou studií EFV k

nepatrnému poklesu fetální hmotnosti spojenému s hraničním nárůstem počtu kosterních

variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality a k žádnému zvýšení

výskytu malformací. Hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků NOAEL byla u březích samic

potkanů 3600 mg/kg/den (12násobek maximální doporučené denní dávky u lidí v přepočtu na mg/m

a u plodů 1200 mg/kg/den.

Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1200

a 1800 mg/kg/den. Dávka 1800 mg/kg/den vedla k výrazné mateřské toxicitě a poklesu hmotnosti

plodu spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními anomáliemi. NOAEL

byla u samic-matek < 200 mg/kg/den a u plodů 200 mg/kg/den (hladina odpovídající maximální

doporučené denní dávce u lidí v přepočtu na mg/m

Byla provedena studie perinatálního a postnatálního vývoje u potkanů s dávkami levetiracetamu 70,

350 a 1800 mg/kg/den. NOAEL byla ≥ 1800 mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a

vývoj první generace mláďat (F1) až do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u

člověka v přepočtu na mg/m

Studie s novorozenci a mláďaty u potkanů a psů ukázaly, že při dávkách do 1800 mg/kg/den (6-

17násobek maximální doporučené denní dávky u člověka v přepočtu na mg/m

) nebyly pozorovány

žádné nežádoucí účinky v žádném ze standardních cílových parametrů vývoje a maturace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Trihydrát octanu sodného

Kyselina octová

Chlorid sodný

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Chemická a fyzikální stabilita při používání naředěného přípravku uchovávaného v PVC vacích byla

prokázána po dobu 24 hodin při 30 °C a při 2-8 °C. Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob

ředění vyloučí riziko mikrobiální kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit

okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti

uživatele.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

5ml injekční lahvička ze skla typu I s brombutylovou pryžovou zátkou s potahem a hliníkovým

odtrhávacím uzávěrem.

Jedna krabice obsahuje 10 nebo 25 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Tabulka 1 uvádí doporučenou přípravu a podávání přípravku Levetiracetam Hospira koncentrát pro

infuzní roztok pro dosažení celkové denní dávky 500 mg, 1000 mg, 2000 mg nebo 3000 mg ve dvou

rozdělených dávkách.

Tabulka 1. Příprava a podávání přípravku Levetiracetam Hospira koncentrát pro infuzní roztok

Dávka

Objem k odsání

Objem

ředicího

roztoku

Doba trvání

infuze

Četnost

podání

Celková

denní dávka

250 mg

2,5 ml (polovina 5ml

injekční lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

500 mg/den

500 mg

5 ml (jedna 5ml

injekční lahvička)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

1000 mg/den

1000 mg

10 ml (dvě 5ml

injekční lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

2000 mg/den

1500 mg

15 ml (tři 5ml

injekční lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

3000 mg/den

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití; veškerý nevyužitý roztok musí být

zlikvidován.

Bylo zjištěno, že koncentrát levetiracetamu je fyzikálně kompatibilní a chemicky stabilní při naředění

následujícími roztoky:

chlorid sodný 9 mg/ml (0,9%) injekční roztok,

Ringer laktát injekční roztok,

glukóza 50 mg/ml (5%) injekční roztok.

Léčivý přípravek obsahující pevné částice nebo zabarvení se nesmí použít.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/889/001

EU/1/13/889/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8. ledna 2014

Datum posledního prodloužení registrace: 20. listopadu 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

{MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A

ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgie

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR)

Požadavky pro předkládání PSUR o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu

referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli

následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti

farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve

veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička s 10 nebo 25 injekčními lahvičkami

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

levetiracetamum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje levetiracetamum 500 mg/5 ml.

Jeden ml obsahuje levetiracetamum 100 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje trihydrát octanu sodného, kyselinu octovou, chlorid sodný a vodu pro injekci. Více

informací naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

koncentrát pro infuzní roztok

500 mg/5 ml

10 injekčních lahviček

25 injekčních lahviček

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravenózní podání.

Před použitím nařeďte.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

Použijte ihned po naředění.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/889/001

EU/1/13/889/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Injekční lahvička o objemu 5 ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml sterilní koncentrát

levetiracetamum

i.v.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP:

Použijte ihned po naředění.

4.

ČÍSLO ŠARŽE

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

500 mg/5 ml

6.

JINÉ

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek Vy nebo Vaše

dítě užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Levetiracetam Hospira a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levetiracetam Hospira používat

Jak se přípravek Levetiracetam Hospira podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Levetiracetam Hospira uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Levetiracetam Hospira a k čemu se používá

Levetiracetam je antiepileptikum (lék používaný k léčbě záchvatů u pacientů s epilepsií).

Přípravek Levetiracetam Hospira se používá:

samostatně u dospělých a dospívajících od 16 let věku s nově diagnostikovanou epilepsií k léčbě

určitých forem epilepsie. Epilepsie je nemoc, kdy pacient má opakované záchvaty (křeče).

Levetiracetam se používá k léčbě formy epilepsie, kdy záchvaty zpočátku ovlivní pouze jednu

stranu mozku, ale mohou se poté rozšířit na větší plochu obou stran mozku (parciální

(ohraničené) epileptické záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní). Levetiracetam Vám

předepsal lékař ke snížení počtu záchvatů.

jako přídatná léčba společně s jinými antiepileptiky k léčbě:

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících a dětí

od 4 let věku,

myoklonických záchvatů (krátké záškuby svalu nebo skupiny svalů) u dospělých a

dospívajících od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií,

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (velké záchvaty, včetně ztráty

vědomí) u dospělých a dospívajících od 12 let věku s idiopatickou generalizovanou

epilepsií.

Přípravek Levetiracetam Hospira koncentrát pro infuzní roztok je alternativou pro pacienty, u nichž

není dočasně možné podávání antiepileptického přípravku obsahujícího levetiracetam ústy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levetiracetam Hospira používat

Nepoužívejte přípravek Levetiracetam Hospira

jestliže jste alergický(á) na levetiracetam, deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Než Vám bude přípravek Levetiracetam Hospira podán, poraďte se se svým lékařem

Jestliže máte ledvinové potíže, dbejte pokynů svého lékaře. Může rozhodnout, zda je nutné Vaši

dávku upravit.

Pokud zaznamenáte jakékoli zpomalení růstu nebo neočekávaný vývoj pohlavního dospívání

svého dítěte, kontaktujte, prosím, svého lékaře.

U malého počtu lidí léčených antiepileptiky, jako je přípravek Levetiracetam Hospira, se

objevily myšlenky na sebepoškozování nebo sebevraždu. Pokud máte jakékoli příznaky deprese

a/nebo sebevražedné představy, kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Pokud se u vás nebo u někoho z vaší rodiny již vyskytl nepravidelný srdeční rytmus (viditelný

na elektrokardiogramu) nebo pokud máte onemocnění a/nebo podstupujete léčbu, kvůli které

jste náchylnější k nepravidelnosti srdečního rytmu nebo nerovnováze solí.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud některé z následujících nežádoucích účinků začnou být

závažné nebo přetrvávají déle než několik dní:

abnormální myšlenky, pocit podrážděnosti nebo agresivnější reakce než obvykle, nebo pokud

si Vy nebo Vaše rodina a přátelé všimnete důležitých změn nálad nebo chování.

Zhoršení epilepsie

Vzácně se mohou záchvaty zhoršit nebo k nim může docházet častěji, zejména během prvního

měsíce po zahájení léčby nebo po zvýšení dávky. Pokud se během používání přípravku

Levetiracetam Hospira projeví kterýkoli z těchto nových příznaků, co nejdříve navštivte svého

lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek Levetiracetam Hospira není určen k léčbě dětí a dospívajících do 16 let v monoterapii

(samostatně).

Další léčivé přípravky a přípravek Levetiracetam Hospira

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Levetiracetam Hospira s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Levetiracetam Hospira můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Pro maximální bezpečnost

léčby nepožívejte během užívání přípravku Levetiracetam Hospira alkohol.

Neužívejte makrogol (lék užívaný jako projímadlo) 1 hodinu před a 1 hodinu po užití levetiracetamu,

protože to může snížit jeho účinek.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Levetiracetam Hospira lze

užívat během těhotenství pouze v případě, že jej ošetřující lékař po pečlivém posouzení považuje za

nezbytný.

Neukončujte léčbu bez porady se svým lékařem.

Riziko vrozených vad pro Vaše nenarozené dítě nemůže být úplně vyloučeno.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Levetiracetam Hospira může negativně ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

jakékoli stroje a zařízení, protože může způsobovat ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby

nebo po zvýšení dávky. Neměl(a) byste řídit nebo obsluhovat stroje, dokud nebude zjištěno, že Vaše

schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

Přípravek Levetiracetam Hospira obsahuje sodík

Jedna maximální jednotlivá dávka koncentrátu přípravku Levetiracetam Hospira obsahuje 57 mg

sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) (19 mg sodíku na injekční lahvičku). To odpovídá 2,85 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého. Tuto skutečnost musíte

vzít v úvahu, pokud jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Levetiracetam Hospira používá

Lékař nebo zdravotní sestra Vám podá přípravek Levetiracetam Hospira formou intravenózní infuze

(podání většího objemu roztoku do žíly během delší doby).

Přípravek Levetiracetam Hospira se musí podávat dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer, přibližně

ve stejnou dobu každý den.

Intravenózní (nitrožilní) forma přípravku je alternativou k perorálnímu podání (podání ústy). Můžete

přejít z potahovaných tablet nebo perorálního roztoku na intravenózní formu přípravku nebo opačným

směrem bez nutnosti upravovat dávku. Vaše celková denní dávka a frekvence podávání se nezmění.

Přídatná léčba a monoterapie (od 16 let)

Dospělí (≥ 18 let) a dospívající (12 až 17 let) s tělesnou hmotností 50 kg nebo více:

Obvyklá dávka: od 1000 mg do 3000 mg každý den.

Jestliže začínáte poprvé používat přípravek Levetiracetam Hospira, lékař Vám na 2 týdny předepíše

nižší dávku a až poté Vám bude podávána nejnižší obvyklá dávka.

Dávka u dětí (4 až 11 let) a dospívajících (12 až 17 let) s tělesnou hmotností nižší než 50 kg:

Obvyklá dávka: od 20 mg na kg tělesné hmotnosti do 60 mg na kg tělesné hmotnosti každý den.

Způsob a cesta podání:

Přípravek Levetiracetam Hospira se podává intravenózně (do žíly).

Doporučená dávka se naředí minimálně ve 100 ml odpovídajícího rozpouštědla a podává se infuzí po

dobu 15 minut.

Podrobnější pokyny pro lékaře a zdravotní sestry ke správnému podávání přípravku Levetiracetam

Hospira jsou uvedeny v bodě 6.

Délka léčby:

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s intravenózním podáváním levetiracetamu po dobu delší

než 4 dny.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Levetiracetam Hospira:

Má-li se léčba přípravkem Levetiracetam Hospira ukončit, je nutné, stejně jako u jiných antiepileptik,

přípravek vysazovat postupně, aby se zamezilo zvýšení četnosti záchvatů. Pokud se Váš lékař

rozhodne k ukončení léčby přípravkem Levetiracetam Hospira, doporučí Vám, jak přípravek

Levetiracetam Hospira postupně vysadit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Okamžitě informujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost, pokud se u Vás objeví:

slabost, pocit motání hlavy nebo závratí nebo se Vám obtížně dýchá, protože to mohou být

známky závažné alergické (anafylaktické) reakce,

otok tváře, rtů, jazyka a hrdla (Quinckeho edém),

příznaky podobající se chřipce a vyrážka na tváři následovaná rozšířenou vyrážkou s vysokou

teplotou, zvýšené hladiny jaterních enzymů zjištěné při jaterních testech a zvýšení počtu

určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) a zvětšené lymfatické uzliny (léková reakce

s eozinofilií a systémovými příznaky [DRESS]),

příznaky, jako jsou nízký objem moči, únava, pocit na zvracení, zvracení, zmatenost a otoky

dolních končetin, kotníků nebo chodidel, protože to může být známka náhlého zhoršení

funkce ledvin,

kožní vyrážka, při které mohou vzniknout puchýře připomínající svým vzhledem malé terče

(mají tmavou skvrnu uprostřed, kterou obklopuje světlejší oblast, která je na svém vnějším

obvodu opět ohraničena kruhem kůže tmavší barvy) (multiformní erytém),

po celém těle rozšířená kožní vyrážka s puchýři a s olupováním kůže, zejména kolem úst,

nosu, očí a genitálií (Stevensův-Johnsonův syndrom)

závažnější forma kožní vyrážky způsobující olupování kůže na více než 30 % povrchu těla

(toxická epidermální nekrolýza),

známky závažných duševních změn, nebo když někdo z Vašeho okolí zaznamená známky

zmatenosti, spavosti (ospalosti), ztráty paměti (amnézie), poruchy paměti (zapomnětlivosti),

abnormálního chování nebo dalších neurologických příznaků zahrnujících mimovolní nebo

nekontrolované pohyby. Mohou to být příznaky encefalopatie (onemocnění mozku).

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou zánět nosohltanu, spavost, bolest hlavy, únava a závratě. Na

začátku léčby nebo při zvýšení dávky se mohou nežádoucí účinky jako ospalost, únava nebo závratě

vyskytovat častěji. Tyto účinky by se však měly s postupem času snížit.

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 uživatele z 10

nazofaryngitida,

spavost, bolest hlavy.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 uživatelů

anorexie (ztráta chuti k jídlu),

deprese, nepřátelské nebo agresivní chování, úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost,

křeče, poruchy rovnováhy, závratě (pocit nestability), letargie (nedostatek energie a nadšení),

třes (mimovolní třesení se),

vertigo (druh závratě, s pocitem točení hlavy),

kašel,

bolest břicha, průjem, dyspepsie (poruchy trávení), zvracení, pocit na zvracení,

vyrážka,

astenie (tělesná slabost) / únava.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 uživatelů

pokles počtu krevních destiček, pokles počtu bílých krvinek,

pokles tělesné hmotnosti, nárůst tělesné hmotnosti,

pokus o sebevraždu a sebevražedné představy, duševní porucha, abnormální chování,

halucinace, zlost, zmatenost, panický záchvat, emoční nestabilita / výkyvy nálady, agitovanost

(neklid spojený s neúčelnými pohyby);

amnézie (ztráta paměti), poruchy paměti (zapomnětlivost), abnormální koordinace/ataxie

(porucha koordinace pohybů), parestézie (brnění), poruchy pozornosti (ztráta koncentrace),

diplopie (dvojité vidění), rozmazané vidění,

abnormální výsledky jaterních testů,

vypadávání vlasů, ekzém, svědění,

svalová slabost, myalgie (bolest svalů),

poranění.

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 uživatelů

infekce,

snížený počet všech typů krvinek,

závažné reakce přecitlivělosti (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky,

anafylaktické reakce [závažné alergické reakce], Quinckeho edém [otok tváře, rtů, jazyka a

hrdla])

snížená koncentrace sodíku v krvi

sebevražda, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení,

neschopnost soustředit se),

delirium,

encefalopatie (podrobný popis příznaků viz odstavec „Informujte neprodleně svého lékaře),

záchvaty se mohou zhoršit nebo k nim může docházet častěji,

nekontrolovatelné svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny, potíže s kontrolou pohybů,

hyperkineze (hyperaktivita),

změna srdečního rytmu (na elektrokardiogramu),

pankreatitida,

jaterní selhání, hepatitida (zánět jater),

náhlé snížení funkce ledvin,

kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a vypadat jako malé terčíky (tmavý střed skvrny

obklopený světlejším okolím, s tmavým okrajem) (multiformní erytém), rozšířená vyrážka

s puchýři a olupováním kůže, hlavně kolem úst, nosu, očí a genitálií (Stevensův-Johnsonův

syndrom) a závažnější forma způsobující olupování kůže na více než 30 % povrchu těla (toxická

epidermální nekrolýza),

rabdomyolýza (rozpad svalové tkáně) a související zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi.

Výskyt je významně vyšší u japonských pacientů v porovnání s nejaponskými pacienty,

kulhání nebo potíže při chůzi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Levetiracetam Hospira uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a kartónové

krabici za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Levetiracetam Hospira obsahuje

Léčivou látkou je levetiracetamum. Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje

levetiracetamum 100 mg.

Dalšími složkami jsou trihydrát octanu sodného, kyselina octová, chlorid sodný a voda pro injekci

(viz bod 2 Levetiracetam Hospira obsahuje sodík).

Jak přípravek Levetiracetam Hospira vypadá a co obsahuje toto balení

Levetiracetam Hospira koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát) je čirý, bezbarvý, sterilní

roztok.

Levetiracetam Hospira koncentrát pro infuzní roztok je balen v papírové krabičce obsahující 10 nebo

25 injekčních lahviček s obsahem 5ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

Výrobce

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0) 2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0) 2 554 62 11

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Malta

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2

Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)800 63 34 636

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ.: +357 22817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:MM/ RRRR.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro správné používání přípravku Levetiracetam Hospira jsou uvedeny v bodě 3.

Jedna injekční lahvička koncentrátu přípravku Levetiracetam Hospira obsahuje 500 mg levetiracetamu

(5 ml koncentrátu s koncentrací 100 mg/ml). Tabulka 1 uvádí doporučenou přípravu a podávání

koncentrátu Levetiracetam Hospira k dosažení celkové denní dávky 500 mg, 1000 mg, 2000 mg nebo

3000 mg ve dvou rozdělených dávkách.

Tabulka 1. Příprava a podávání koncentrátu Levetiracetam Hospira

Dávka

Objem k odsání

Objem

ředicího

roztoku

Doba trvání

infuze

Četnost podání

Celková

denní dávka

250 mg

2,5 ml (polovina 5ml

injekční lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

500 mg/den

500 mg

5 ml (jedna 5ml

injekční lahvička)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

1000 mg/den

1000 mg

10 ml (dvě 5ml

injekční lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

2000 mg/den

1500 mg

15 ml (tři 5ml injekční

lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

3000 mg/den

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití; veškerý nevyužitý roztok musí být

zlikvidován.

Doba použitelnosti otevřeného přípravku:

Chemická a fyzikální stabilita při používání naředěného přípravku uchovávaného v PVC vacích byla

prokázána po dobu 24 hodin při 30 °C a při 2-8 °C. Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob

ředění vyloučí riziko mikrobiální kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit

okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti

uživatele.

Bylo zjištěno, že koncentrát přípravku Levetiracetam Hospira je fyzikálně kompatibilní a chemicky

stabilní při naředění následujícími roztoky:

chlorid sodný 9 mg/ml (0,9%) injekční roztok,

Ringer laktát injekční roztok,

glukóza 50 mg/ml (5%) injekční roztok.

Прочетете целия документ

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje levetiracetamum 100 mg.

Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje levetiracetamum 500 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna injekční lahvička obsahuje 19 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Levetiracetam Hospira je indikován jako monoterapie k léčbě parciálních záchvatů se

sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dospívajících od 16 let věku s nově

diagnostikovanou epilepsií.

Přípravek Levetiracetam Hospira je indikován jako přídatná léčba

k léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících a

dětí od 4 let s epilepsií,

k léčbě myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících

od 12 let,

k léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od

12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Přípravek Levetiracetam Hospira je alternativou pro pacienty, u nichž není perorální podávání dočasně

možné.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčba levetiracetamem může být zahájena buď intravenózním, nebo perorálním podáním.

Přechod z intravenózního na perorální podání a naopak může být proveden přímo bez titrace. Celková

denní dávka a dávkovací interval mají být zachovány.

Parciální záchvaty

Doporučená dávka pro monoterapii (od 16 let) a přídatnou léčbu je stejná, jak je uvedeno níže.

Všechny indikace

Dospělí (≥ 18 let) a dospívající (12 až 17 let) s tělesnou hmotností 50 kg nebo více

Úvodní terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby. Na

základě posouzení redukce záchvatů oproti možným nežádoucím účinkům lékařem však může být

podána nižší úvodní dávka 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech ji lze zvýšit na 500 mg dvakrát

denně.

V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti lze denní dávku zvýšit až na 1500 mg dvakrát denně.

Dávku lze zvyšovat nebo snižovat o 250 mg nebo 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Dospívající (12 až 17 let) s tělesnou hmotností nižší než 50 kg a děti od 4 let

Lékař má předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem k věku,

tělesné hmotnosti pacienta a dávce. Úprava dávky v závislosti na tělesné hmotnosti je uvedena v bodě

Pediatrická populace.

Délka léčby

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s intravenózním podáváním levetiracetamu po dobu delší než

4 dny.

Ukončení léčby

Pokud je nutno léčbu levetiracetamem ukončit, doporučuje se vysazovat jej postupně (např.

u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg dvakrát denně každé dva

až čtyři týdny, u dětí a dospívajících s hmotností nižší než 50 kg: dávka by se měla snižovat nejvýše

o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny).

Zvláštní populace

Starší pacienti (65 a více let)

Úprava dávky se doporučuje u starších pacientů s poruchou funkce ledvin (viz „Porucha funkce

ledvin“ níže).

Porucha funkce ledvin

Denní dávka musí být individuálně upravena podle funkce ledvin.

U dospělých pacientů použijte následující tabulku a dávku odpovídajícím způsobem upravte. Aby bylo

možné tuto tabulku dávkování použít, je nutné odhadnout clearanci kreatininu (CLcr) pacienta v

ml/min. U dospělých a dospívajících s tělesnou hmotností 50 kg nebo více lze hodnotu CLcr v ml/min

odhadnout z hladin sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:

[140 – věk (roky)] x hmotnost (kg)

CLcr (ml/min) = ----------------------------------------- (x 0,85 u žen)

72 x sérový kreatinin (mg/dl)

Poté se CLcr upraví na plochu povrchu těla (BSA – Body Surface Area), a to následovně:

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m

) = ---------------------------- x 1,73

BSA subjektu (m

Úprava dávkování u dospělých a dospívajících pacientů s tělesnou hmotností více než 50 kg s

poruchou funkce ledvin:

Skupina

Clearance kreatininu

(ml/min/1,73 m

Dávka a frekvence

Normální

≥ 80

500-1500 mg dvakrát denně

Lehká porucha

50-79

500-1000 mg dvakrát denně

Středně těžká porucha

30-49

250-750 mg dvakrát denně

Těžká porucha

< 30

250-500 mg dvakrát denně

Pacienti na dialýze v konečném

stádiu onemocnění ledvin

500-1000 mg jednou denně

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat nasycovací dávku 750 mg.

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250 až 500 mg.

U dětí s poruchou funkce ledvin je nutné dávku upravit na základě funkce ledvin, neboť clearance

levetiracetamu souvisí s funkcí ledvin. Toto doporučení je založeno na studii u dospělých pacientů

s poruchou funkce ledvin.

U mladých dospívajících a dětí lze hodnotu CLcr v ml/min/1,73 m

odhadnout z hladin sérového

kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

Výška (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m

) = ------------------------------------

Sérový kreatinin (mg/dl)

ks = 0,55 u dětí do 13 let a dospívajících dívek; ks = 0,7 u dospívajících chlapců

Úprava dávkování u dětí a dospívajících s tělesnou hmotností nižší než 50 kg s poruchou funkce

ledvin:

Skupina

Clearance kreatininu

(ml/min/1,73 m

Dávka a frekvence

Děti od 4 let a dospívající s tělesnou

hmotností nižší než 50 kg

Normální

≥ 80

10-30 mg/kg (0,10-0,30 ml/kg) dvakrát

denně

Lehká porucha

50-79

10-20 mg/kg (0,10-0,20 ml/kg) dvakrát

denně

Středně těžká porucha

30-49

5-15 mg/kg (0,05-0,15 ml/kg) dvakrát

denně

Těžká porucha

< 30

5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg) dvakrát

denně

Pacienti na dialýze v konečném

stádiu onemocnění ledvin

10-20 mg/kg (0,10-0,20 ml/kg) jednou

denně

(1)(2)

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat nasycovací dávku 15 mg/kg (0,15 ml/kg).

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 5 až 10 mg/kg (0,05 až 0,10 ml/kg).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávky.

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater může hodnota clearance kreatininu podhodnocovat

ledvinovou nedostatečnost. Proto se v případech, kdy je clearance kreatininu < 60 ml/min/1,73 m

doporučuje snížit denní udržovací dávku o 50 %.

Pediatrická populace

Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu podle věku, tělesné

hmotnosti a dávky.

Monoterapie

Bezpečnost a účinnost levetiracetamu v monoterapii u dětí a dospívajících ve věku do 16 let nebyla

stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Dospívající (ve věku 16 a 17 let) s tělesnou hmotností 50 kg nebo více s parciálními záchvaty se

sekundární generalizací nebo bez ní s nově diagnostikovanou epilepsií

Viz výše uvedený bod týkající se dospělých (≥ 18 let) a dospívajících (12 až 17 let) s tělesnou

hmotností 50 kg a více.

Přídatná léčba pro děti od 4 do 11 let a dospívající (od 12 do 17 let) s tělesnou hmotností nižší než

50 kg

Úvodní terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti lze denní dávku zvýšit až na 30 mg/kg dvakrát denně.

Změny dávek nemají převyšovat zvýšení nebo snížení o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny. Ve

všech indikacích má být použita nejnižší účinná dávka.

Dávka u dětí s tělesnou hmotností 50 kg nebo vyšší je ve všech indikacích stejná jako u dospělých.

Viz výše uvedený bod týkající se všech indikací u dospělých (≥ 18 let) a dospívajících (12 až 17 let)

s tělesnou hmotností 50 kg a více.

Doporučené dávkování pro děti a dospívající:

Tělesná hmotnost

Počáteční dávka:

10 mg/kg dvakrát denně

Maximální dávka:

30 mg/kg dvakrát denně

15 kg

150 mg dvakrát denně

450 mg dvakrát denně

20 kg

200 mg dvakrát denně

600 mg dvakrát denně

25 kg

250 mg dvakrát denně

750 mg dvakrát denně

Od 50 kg

500 mg dvakrát denně

1500 mg dvakrát denně

Děti s tělesnou hmotností 25 kg nebo nižší by měly zahájit léčbu levetiracetamem ve formě

perorálního roztoku o síle 100 mg/ml.

Dávka u dětí a dospívajících s tělesnou hmotností 50 kg nebo vyšší je stejná jako u dospělých.

Přídatná léčba pro kojence a děti mladší 4 let

Bezpečnost a účinnost koncentrátu levetiracetamu pro infuzní roztok u kojenců a dětí ve věku do 4 let

nebyla stanovena.

V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit

žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Koncentrát Levetiracetam Hospira je určen pouze k intravenóznímu podání a doporučenou dávku je

nutné naředit nejméně ve 100 ml kompatibilního rozpouštědla a podávat intravenózně formou

15minutové infuze (viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Porucha funkce ledvin

Podávání levetiracetamu pacientům s poruchou funkce ledvin může vyžadovat úpravu dávky. U

pacientů s těžkou poruchou funkce jater se doporučuje před zvolením dávky provést vyhodnocení

funkce ledvin (viz bod 4.2).

Akutní poškození ledvin

Podávání levetiracetamu bylo velmi vzácně spojeno s akutním poškozením ledvin, ke kterému došlo

v časovém rozmezí od několika dní do několika měsíců.

Krevní obraz

V souvislosti s podáváním levetiracetamu byly popsány vzácné případy snížení hodnot krevního

obrazu (neutropenie, agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie a pancytopenie), a to obvykle na

začátku léčby. Vyšetření kompletního krevního obrazu se doporučuje u pacientů, u nichž se objeví

závažná slabost, pyrexie, rekurentní infekce nebo koagulopatie (viz bod 4.8).

Sebevražda

U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu

o sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem

kontrolovaných studií antiepileptických léčivých přípravků prokázala mírně zvýšené riziko výskytu

sebevražedných myšlenek a chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Proto je nutné u pacientů sledovat známky deprese a/nebo sebevražedných představ a chování a zvážit

vhodnou léčbu. Pacienty (a ošetřovatele pacientů) je třeba poučit, aby v případě výskytu známek

deprese a/nebo sebevražedných představ či chování vyhledali lékařskou pomoc.

Abnormální a agresivní chování

Levetiracetam může vyvolat psychotické symptomy a poruchy chování včetně podrážděnosti

a agresivity. U pacientů léčených levetiracetamem je třeba sledovat rozvoj psychiatrických příznaků

naznačujících důležité změny nálady a/nebo osobnosti. V případě zpozorování takového chování se

má zvážit úprava nebo postupné vysazení léčby. Pokyny pro případ vysazení jsou uvedeny v bodě 4.2.

Zhoršení záchvatů

Stejně jako jiné typy antiepileptik i levetiracetam může vzácně zvyšovat frekvenci nebo závažnost

záchvatů. Tento paradoxní účinek byl většinou hlášen během prvního měsíce po zahájení léčby

levetiracetamem nebo po zvýšení dávky a po ukončení léčby nebo snížení dávky opět odezněl.

Pacientům má být doporučeno, aby se v případě zhoršení epilepsie okamžitě obrátili na svého lékaře.

Prodloužený interval QT na elektrokardiogramu

Během sledování po uvedení přípravku na trh byly pozorovány vzácné případy prodloužení intervalu

QT na EKG. Při léčbě pacientů s prodlouženým intervalem QTc, dále u pacientů současně užívajících

léky ovlivňující interval QTc nebo u pacientů s relevantním již existujícím onemocněním srdce nebo

poruchou elektrolytů je třeba užívat levetiracetam s opatrností.

Pediatrická populace

Dostupné údaje u dětí nenaznačovaly vliv na růst a pohlavní dospívání. Dlouhodobé účinky u dětí na

učení, inteligenci, růst, endokrinní funkce, pohlavní dospívání a plodnost však nejsou známy.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje 19 mg sodíku v jedné injekční lahvičce. Maximální jednotlivá dávka

(odpovídající 1 500 mg levetiracetamu) obsahuje 57 mg sodíku, což odpovídá 2,85 % maximálního

doporučeného denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

To je třeba vzít v úvahu u pacientů s kontrolovaným příjmem sodíku.

Tento léčivý přípravek může být ředěn pomocí roztoků obsahujících sodík (viz bod 4.2), a to je třeba

zvážit v souvislosti s celkovým sodíkem ze všech zdrojů, které budou podány pacientovi.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antiepileptika

Údaje získané z klinických studií provedených u dospělých před uvedením přípravku na trh ukazují, že

levetiracetam neovlivňoval sérové koncentrace již užívaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin,

kyselina valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika

neovlivňovala farmakokinetiku levetiracetamu.

Stejně jako u dospělých, ani u pediatrických pacientů užívajících levetiracetam v dávce až

60 mg/kg/den není žádný důkaz o klinicky významných interakcích léčivého přípravku.

Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětí a dospívajících s epilepsií (4 až 17 let)

potvrdilo, že přídatná léčba perorálně podávaným levetiracetamem neovlivňovala sérové koncentrace

souběžně podávaného karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. Z údajů však vyplynula o 20 %

vyšší clearance levetiracetamu u dětí užívajících antiepileptika indukující enzymy. Úprava dávky není

nutná.

Probenecid

Ukázalo se, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibuje

renální clearanci primárního metabolitu, nikoli však levetiracetamu. Koncentrace tohoto metabolitu

však zůstává nízká.

Methotrexát

Při současném podání levetiracetamu a methotrexátu bylo hlášeno snížení clearence methotrexátu, což

vede ke zvýšení/prodloužení doby koncentrace methotrexátu v krvi na potenciálně toxické hladiny.

Hladiny methotrexátu a levetiracetamu v krvi by měly být pečlivě monitorovány u pacientů, kteří

užívají současně obě léčiva.

Perorální antikoncepce a jiné farmakokinetické interakce

Levetiracetam v dávce 1000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv

(ethinylestradiol a levonorgestrel). Endokrinní parametry (luteinizační hormon a progesteron) se

nezměnily. Levetiracetam v dávce 2000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu a

warfarinu. Protrombinové časy se nezměnily. Souběžné podávání s digoxinem, perorálními

kontraceptivy ani warfarinem nemělo vliv na farmakokinetiku levetiracetamu.

Alkohol

Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy schopné otěhotnět

Ženy schopné otěhotnět mají být poučeny odborným lékařem. Pokud žena plánuje otěhotnět, další

léčbu levetiracetamem je třeba zvážit. Podobně jako je tomu u všech antiepileptik, je nutné vyvarovat

se náhlého vysazení levetiracetamu, neboť to může vést k záchvatům typu „breakthrough“, které

mohou mít závažné následky pro ženu а nenarozené dítě. Kdykoli je to možné, má být

upřednostňována monoterapie, protože léčba více antiepileptiky (AE) může souviset s vyšším rizikem

vrozených malformací ve srovnání s monoterapií, v závislosti na současně podávané antiepileptické

léčbě.

Těhotenství

Velké množství dat z postmarketingového sledování těhotných žen vystavených monoterapii

levetiracetamem (více než 1800 žen, z toho u více než 1500 došlo k expozici během 1. trimestru)

neukazuje na zvýšené riziko velkých vrozených malformací. O vývoji nervové soustavy dětí

vystavených in utero monoterapii levetiracetamu jsou jen omezené údaje. Současné epidemiologické

studie (u asi 100 dětí) však nenaznačují zvýšené riziko poruch nebo zpoždění neurologického vývoje.

Levetiracetam lze v těhotenství podávat, pokud je tato léčba po pečlivém posouzení považována za

klinicky potřebnou. V takovém případě se doporučuje užívat nejnižší účinnou dávku.

Fyziologické změny během gravidity mohou ovlivnit koncentraci levetiracetamu. Během gravidity

byly zaznamenány případy snížené koncentrace levetiracetamu v plazmě. K výraznějšímu poklesu

docházelo během třetího trimestru gravidity (v tomto období byla koncentrace levetiracetamu

v plazmě snížena až o 60 % proti výchozí koncentraci před začátkem gravidity). Proto je třeba zajistit

dostatečné klinické sledování těhotných žen léčených levetiracetamem.

Kojení

Levetiracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje. Pokud však je léčba

levetiracetamem během kojení nezbytná, je třeba vzhledem k významu kojení zvážit poměr rizika a

přínosu léčby.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný vliv na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné

klinické údaje, potenciální riziko pro člověka není známo.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Levetiracetam má zanedbatelný nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem

k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti zaznamenat ospalost nebo jiné

příznaky související s centrálním nervovým systémem, především pak na začátku léčby nebo po

zvýšení dávky. Proto se u těchto pacientů při provádění náročnějších aktivit, např. při řízení vozidel

nebo obsluze strojů, doporučuje opatrnost. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje,

dokud nebude zjištěno, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není nijak ovlivněna.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nazofaryngitida, somnolence, bolest hlavy, únava a

závratě. Profil nežádoucích účinků uvedený níže je založen na analýze souhrnných placebem

kontrolovaných klinických studií ve všech studovaných indikacích s celkem 3416 pacienty léčenými

levetiracetamem. Tyto údaje pocházejí z používání levetiracetamu v otevřených prodloužených

studiích i ze zkušeností po uvedení přípravku na trh. Bezpečnostní profil levetiracetamu je podobný ve

všech věkových skupinách (dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích epilepsie.

Protože expozice intravenózně podávaného levetiracetamu byla omezená a protože perorální a

intravenózní formy přípravku jsou bioekvivalentní, budou informace o bezpečnosti levetiracetamu

založeny na perorálně podávaném levetiracetamu.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích (dospělí, dospívající, děti a kojenci ve věku

> 1 měsíc) a po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny v následující tabulce podle tříd orgánových

systémů a frekvence výskytu. Nežádoucí účinky jsou řazeny za sebou podle klesající závažnosti a

jejich frekvence je definována následovně: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté

(≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000) a velmi vzácné (< 1/10 000).

Třídy

orgánových

systémů

MedDRA

Frekvence

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a

infestace

Nazofaryngitid

Infekce

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Trombocytopenie

, leukopenie

Pancytopenie,

neutropenie,

agranulocytóza

Poruchy

imunitního

systému

Léková reakce

s eozinofilií a

systémovými

příznaky (DRESS)

Hypersenzitivita

(včetně

angioedému a

anafylaxe)

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie

Pokles tělesné

hmotnosti, nárůst

tělesné hmotnosti

Hyponatremie

Psychiatrické

poruchy

Deprese,

nepřátelské/agresivní

chování, úzkost,

nespavost,

nervozita/podrážděnos

Pokus o

sebevraždu,

sebevražedné

představy,

psychotická

porucha,

abnormální

chování,

halucinace, zlost,

stav zmatenosti,

panická ataka,

emoční

labilita/výkyvy

nálady,

agitovanost

Dokonaná

sebevražda,

porucha osobnosti,

abnormální

myšlení, delirium

Poruchy

nervového

systému

Somnolence,

bolest hlavy

Křeče, poruchy

rovnováhy, závratě,

letargie, třes

Amnézie,

poruchy paměti,

abnormální

koordinace/ataxie

, parestézie,

poruchy

pozornosti

Choreoatetóza,

dyskineze,

hyperkineze,

poruchy chůze,

encefalopatie,

zhoršení záchvatů

Poruchy oka

Diplopie,

rozmazané vidění

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Srdeční poruchy

Prodloužený

interval QT na

Třídy

orgánových

systémů

MedDRA

Frekvence

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

elektrokardiogram

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Kašel

Gastrointestináln

í poruchy

Bolest břicha, průjem,

dyspepsie, zvracení,

nauzea

Pankreatitida

Poruchy jater a

žlučových cest

Abnormální

výsledky

jaterních testů

Selhání jater,

hepatitida

Poruchy ledvin

a močových cest

Akutní poškození

ledvin

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie, ekzém,

svědění

Toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevensův-

Johnsonův

syndrom,

multiformní

erytém

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Svalová slabost,

myalgie

Rabdomyolýza

a zvýšení hladin

kreatinfosfokinázy

v krvi*

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Astenie/únava

Poranění, otravy

a procedurální

komplikace

Poranění

* Prevalence je významně vyšší u japonských pacientů v porovnání s nejaponskými pacienty.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topiramátu.

V několika případech alopecie byla po vysazení podávání levetiracetamu pozorována náprava stavu.

U některých případů pancytopenie byl zjištěn útlum kostní dřeně.

Případy encefalopatie se obvykle objevovaly na začátku léčby (po několika dnech až několika

měsících) a po přerušení léčby byly reverzibilní.

Pediatrická populace

U pacientů ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky bylo celkem 190 pacientů léčeno levetiracetamem v

placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených studiích. Šedesát z těchto pacientů bylo léčeno

levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem

645 pacientů léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených

studiích.

233 těchto pacientů bylo léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. V obou těchto

pediatrických skupinách jsou tyto údaje doplněny o zkušenosti po uvedení levetiracetamu na trh.

Navíc bylo 101 kojenců ve věku pod 12 měsíců léčeno v poregistrační studii bezpečnosti. Nebyla

identifikována žádná nova bezpečnostní rizika pro kojence s epilepsií mladší než 12 měsíců.

Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech

schválených indikacích epilepsie. Výsledky bezpečnosti u pediatrických pacientů v placebem

kontrolovaných klinických studiích byly konzistentní s bezpečnostním profilem levetiracetamu

u dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější

u dětí než u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 4-16 let byly zvracení (velmi časté 11,2 %),

agitovanost (časté 3,4 %), výkyvy nálady (časté, 2,1 %), citová labilita (časté 1,7 %), agresivita (časté

8,2 %), abnormální chování (časté 5,6%) a letargie (časté 3,9%) hlášeny častěji než u ostatních

věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. U kojenců a dětí ve věku 1 měsíc až méně

než 4 roky byly podrážděnost (velmi časté 11,7%) a poruchy koordinace (časté 3,3%) hlášeny častěji

než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu.

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro

hodnocení non-inferiority sledovala kognitivní a neuropsychologické účinky levetiracetamu u 4-

16letých dětí s parciálními záchvaty. Ze studie vyplývá, že v populaci splňující podmínky protokolu

(„per-protocol“populace) se levetiracetam neodlišoval (nebyl inferiorní) od placeba s ohledem na

změnu od výchozího stavu ve složeném skóre k hodnocení paměti Leiter-R zahrnujícím pozornost a

paměť (Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite score). Výsledky týkající se

chování a emočního fungování naznačovaly u pacientů léčených levetiracetamem zhoršení, pokud jde

o agresivní chování, což bylo měřeno standardizovaným a systematickým způsobem za použití

ověřeného nástroje (CBCL -Achenbach Child Behavior Checklist). Avšak u jedinců, kteří užívali

levetiracetam v dlouhodobé (follow-up) otevřené následné studii, nedošlo v průměru ke zhoršení

chování a emočního fungování; zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti výchozímu

stavu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po uvedení léčivého přípravku na trh je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosu a rizika léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Příznaky

Při předávkování levetiracetamem byla zaznamenána somnolence, agitovanost, agresivita, snížená

úroveň vědomí, respirační deprese a kóma.

Léčba předávkování

Neexistuje žádné specifické antidotum levetiracetamu. Léčba předávkování je symptomatická a může

zahrnovat hemodialýzu. Účinnost vylučování levetiracetamu dialýzou je 60 % a primárního metabolitu

74 %.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14

Léčivá látka, levetiracetam, je pyrrolidonový derivát (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamid), chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn. Pokusy in vitro a in vivo naznačují,

že levetiracetam nemění základní charakteristiky buněk ani normální přenos nervových vzruchů. In

vitro studie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladiny Ca

+ v neuronech částečnou inhibicí

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca

z intraneuronálních zásob. Mimoto

levetiracetam částečně antagonizuje snížení aktivity GABA- a glycinových kanálů způsobené zinkem

a β-karboliny.

Dále se v in vitro studiích ukázalo, že se levetiracetam váže na specifické místo v mozkové tkáni

hlodavců. Tímto vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, u nějž se má za to, že se

podílí na fúzi vezikulů a exocytóze neurotransmiterů. Levetiracetam a související analogy mají různou

afinitu k vazbě na synaptický vezikulární protein 2A, která koreluje s jejich potencí zabránit vzniku

záchvatů u audiogenních modelů epilepsie u myší. Toto zjištění naznačuje, že by interakce mezi

levetiracetamem a synaptickým vezikulárním proteinem 2A mohla přispívat k antiepileptickému

mechanismu účinku tohoto léčivého přípravku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetam indukuje ochranu před záchvaty u široké škály zvířecích modelů parciálních a primárně

generalizovaných záchvatů, aniž by měl prokonvulzivní účinky. Primární metabolit je neaktivní.

U člověka potvrdila aktivita u parciálních i generalizovaných epileptických stavů (epileptiformní

výboj/fotoparoxysmální odpověď) široké spektrum farmakologického profilu levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přídatná léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících a

dětí od 4 let věku s epilepsií.

U dospělých byla účinnost levetiracetamu prokázána ve 3 dvojitě zaslepených, placebem

kontrolovaných studiích v denní dávce 1000 mg, 2000 mg nebo 3000 mg, rozdělené do dvou dílčích

dávek, přičemž léčba trvala až 18 týdnů. V analýze souhrnných dat bylo procento pacientů, kteří

dosáhli snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50 % a více oproti výchozímu stavu při

stabilní dávce (12/14 týdnů) 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u pacientů s dávkou 1000 mg, 2000 mg,

respektive 3000 mg levetiracetamu a 12,6 % u pacientů užívajících placebo.

Pediatrická populace

U pediatrických pacientů (4 až 16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované studii, která zahrnovala 198 pacientů a dobu trvání léčby 14 týdnů. V této

studii dostávali pacienti levetiracetam ve fixní dávce 60 mg/kg/den (při dávkování dvakrát denně).

44,6 % pacientů léčených levetiracetamem a 19,6 % pacientů užívajících placebo dosáhlo snížení

frekvence parciálních záchvatů za týden oproti výchozímu stavu o 50 % nebo více. Při pokračující

dlouhodobé léčbě bylo 11,4 % pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2 % pacientů bylo

bez záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

35 kojenců ve věku pod 1 rok s parciálními záchvaty bylo léčeno v placebem kontrolovaných

klinických studiích, kde pouze 13 pacientů bylo ve věku < 6 měsíců.

Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u pacientů od

16 let s nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu v monoterapii byla prokázána ve dvojitě zaslepeném paralelním porovnání

non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů ve věku od 16 let s nově

nebo nedávno diagnostikovanou epilepsií. Pacienti museli vykazovat pouze spontánní parciální

záchvaty nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacienti byli randomizováni do skupiny s

karbamazepinem s řízeným uvolňováním v dávce 400-1200 mg/den nebo do skupiny s

levetiracetamem v dávce 1000-3000 mg/den, přičemž doba trvání léčby byla až 121 týdnů v závislosti

na odpovědi pacientů na léčbu.

Šestiměsíčního období bez záchvatů bylo dosaženo u 73,0 % pacientů léčených levetiracetamem a

u 72,8 % pacientů léčených karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl

mezi těmito léčbami činil 0,2 % (95% interval spolehlivosti: -7,8 8,2). U více než poloviny subjektů se

záchvaty neobjevily po dobu 12 měsíců (56,6 % subjektů užívajících levetiracetam a 58,5 % subjektů

užívajících karbamazepin s řízeným uvolňováním).

Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být souběžně podávaná antiepileptika vysazena u

omezeného počtu pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých

pacientů z 69).

Přídatná léčba myoklonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let věku s juvenilní

myoklonickou epilepsií.

U pacientů ve věku 12 a více let postižených idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými

záchvaty u různých syndromů byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené, placebem

kontrolované studii trvající 16 týdnů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

V této studii byl levetiracetam podáván v dávce 3000 mg/den rozdělené do dvou dávek. 58,3 %

pacientů léčených levetiracetamem a 23,3 % pacientů užívajících placebo dosáhlo snížení počtu dnů

s myoklonickým záchvatem za týden alespoň o 50 %. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6 %

pacientů bez myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0 % pacientů bylo bez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let věku s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve 24týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii,

která zahrnovala dospělé, dospívající a omezený počet dětí s idiopatickou generalizovanou epilepsií

s primárně generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty (PGTC) u různých syndromů (juvenilní

myoklonická epilepsie, juvenilní epilepsie s absencemi, dětská epilepsie s absencemi nebo epilepsie se

záchvaty „grand mal“ po probuzení). V této studii byl levetiracetam podáván v dávce 3000 mg/den

u dospělých a dospívajících nebo 60 mg/kg/den u dětí, přičemž dávka byla rozdělena do dvou dávek.

72,2 % pacientů léčených levetiracetamem a 45,2 % pacientů užívajících placebo dosáhlo snížení

frekvence primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden o 50 % nebo více. Při

pokračující dlouhodobé léčbě bylo 47,4 % pacientů bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň

6 měsíců a 31,5 % pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil byl charakterizován po perorálním podání. Jednotlivá dávka 1500 mg

levetiracetamu naředěná ve 100 ml kompatibilního ředicího roztoku a aplikovaná intravenózní infuzí

po dobu 15 minut je bioekvivalentní k perorální dávce 1500 mg levetiracetamu podané ve formě tří

500mg tablet.

Bylo hodnoceno intravenózní podání dávek až 4000 mg naředěných ve 100 ml 0,9 % roztoku chloridu

sodného aplikovaných infuzí po dobu 15 minut a dávek až 2500 mg naředěných ve 100 ml 0,9 %

roztoku chloridu sodného aplikovaných infuzí po dobu 5 minut. Farmakokinetický ani bezpečnostní

profil nenaznačoval žádná bezpečnostní rizika.

Levetiracetam je vysoce rozpustná a propustná látka. Farmakokinetický profil je lineární s nízkou

intraindividuální a interindividuální variabilitou. Po opakovaném podávání nedochází ke změně

clearance. Na čase nezávislý farmakokinetický profil levetiracetamu byl potvrzen i po podání 1500 mg

intravenózní infuzí dvakrát denně po dobu 4 dnů.

K dispozici nejsou žádné důkazy o větší variabilitě mezi pohlavími, rasami, ani o cirkadiánní

variabilitě. Farmakokinetický profil je u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií srovnatelný.

Dospělí a dospívající

Distribuce

Maximální plazmatická koncentrace (C

) pozorovaná u 17 subjektů po jednorázovém podání

1500 mg intravenózní infuzí po dobu 15 minut činila 51 ± 19 mikrogramů/ml (aritmetický průměr ±

standardní odchylka).

Nejsou k dispozici žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka.

Ani levetiracetam, ani jeho primární metabolit se ve významné míře nevážou na plazmatické bílkoviny

(< 10 %).

Distribuční objem levetiracetamu je přibližně 0,5 až 0,7 l/kg, což je hodnota blízká celkovému objemu

vody v organismu.

Biotransformace

Levetiracetam není u lidí výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24 % dávky) je

enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoformy jaterního cytochromu P

nepodporují vznik

primárního metabolitu, ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupiny byla měřitelná u celé řady různých

tkání včetně erytrocytů. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní.

Identifikovány byly i dva méně významné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrrolidonového

jádra (1,6 % dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9 % dávky). Další neidentifikované

složky představovaly pouze 0,6 % dávky.

In vivo nebyla u levetiracetamu ani u jeho primárního metabolitu zjištěna žádná enantiomerová

interkonverze.

In vitro bylo zjištěno, že levetiracetam a jeho primární metabolit neinhibují hlavní izoformy jaterního

cytochromu P

u člověka (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6), ani aktivitu epoxidové hydroxylázy. Navíc

levetiracetam neovlivňuje in vitro glukuronidaci kyseliny valproové.

V kulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam minimální nebo neměl žádný účinek na CYP1A2,

SULT1E1 nebo UGT1A1. Levetiracetam způsoboval mírnou indukci CYP2B6 a CYP3A4. In vitro

údaje a in vivo údaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že by

in vivo docházelo k výrazné indukci enzymů. Proto je interakce levetiracetamu s jinými látkami nebo

naopak nepravděpodobná.

Eliminace

Plazmatický poločas u dospělých byl 7±1 hodin a nelišil se v závislosti na dávce, cestě podání ani po

opakovaném podání. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg.

Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo v průměru 95 % dávky (přibližně 93 % dávky

se vyloučilo během 48 hodin). Vylučování stolicí představovalo pouze 0,3 % dávky.

Kumulativní vylučování levetiracetamu a jeho primárního metabolitu močí představovalo během

prvních 48 hodin 66 %, respektive 24 % dávky.

Renální clearance levetiracetamu a ucb L057 je 0,6, respektive 4,2 ml/min/kg, což naznačuje, že je

levetiracetam vylučován glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární metabolit

je kromě glomerulární filtrace vylučován i aktivní tubulární sekrecí.

Eliminace levetiracetamu koreluje s clearancí kreatininu.

Starší pacienti

U starších pacientů je poločas eliminace prodloužen zhruba o 40 % (10 až 11 hodin). To souvisí se

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearancí

kreatininu. Proto se u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin doporučuje upravit

udržovací denní dávku levetiracetamu na základě clearance kreatininu (viz bod 4.2).

U anurických dospělých subjektů s onemocněním ledvin v konečném stádiu byl poločas mezi

dialýzami přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodiny.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51 %.

Porucha funkce jater

U subjektů s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné změně

clearance levetiracetamu. U většiny subjektů s těžkou poruchou funkce jater došlo ke snížení clearance

levetiracetamu o více než 50 % v důsledku současné poruchy funkce ledvin (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Děti (4 až 12 let)

Farmakokinetika levetiracetamu po intravenózním podání nebyla u pediatrických pacientů zkoumána.

Nicméně na základě farmakokinetických vlastností levetiracetamu, farmakokinetiky u dospělých po

intravenózním podání a farmakokinetiky u dětí po perorálním podání lze očekávat, že bude expozice

(plocha pod křivkou, AUC) levetiracetamu po intravenózním a perorálním podání pediatrickým

pacientům ve věku 4 až 12 let podobná.

Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6 až 12 let) byl poločas

levetiracetamu 6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance upravená podle tělesné hmotnosti byla

přibližně o 30 % vyšší než u dospělých s epilepsií.

Po opakovaném podání perorálních dávek (20 až 60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4 až 12 let) byl

levetiracetam rychle absorbován. Maximální plazmatická koncentrace byla pozorována 0,5 až

1,0 hodinu po podání dávky. Bylo pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální

plazmatické koncentrace a plochy pod křivkou. Poločas eliminace byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá

systémová clearance byla 1,1 ml/min/kg.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity

a kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, avšak vyskytly se u potkanů a v

menší míře také u myší při systémové expozici podobné expozici při podávání u člověka, a které

mohou být důležité pro klinické použití, byly jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je

zvýšená tělesná hmotnost a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních

enzymů v plazmě.

U potkanů nebyly při dávkách až 1800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené denní dávky u

člověka v přepočtu na mg/m

nebo expozici) u rodičů a první generace potomků pozorovány žádné

nežádoucí účinky na samčí nebo samičí fertilitu nebo reprodukční schopnost.

Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1200

a 3600 mg/kg/den. Při dávce 3600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou studií EFV k

nepatrnému poklesu fetální hmotnosti spojenému s hraničním nárůstem počtu kosterních

variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality a k žádnému zvýšení

výskytu malformací. Hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků NOAEL byla u březích samic

potkanů 3600 mg/kg/den (12násobek maximální doporučené denní dávky u lidí v přepočtu na mg/m

a u plodů 1200 mg/kg/den.

Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1200

a 1800 mg/kg/den. Dávka 1800 mg/kg/den vedla k výrazné mateřské toxicitě a poklesu hmotnosti

plodu spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními anomáliemi. NOAEL

byla u samic-matek < 200 mg/kg/den a u plodů 200 mg/kg/den (hladina odpovídající maximální

doporučené denní dávce u lidí v přepočtu na mg/m

Byla provedena studie perinatálního a postnatálního vývoje u potkanů s dávkami levetiracetamu 70,

350 a 1800 mg/kg/den. NOAEL byla ≥ 1800 mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a

vývoj první generace mláďat (F1) až do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u

člověka v přepočtu na mg/m

Studie s novorozenci a mláďaty u potkanů a psů ukázaly, že při dávkách do 1800 mg/kg/den (6-

17násobek maximální doporučené denní dávky u člověka v přepočtu na mg/m

) nebyly pozorovány

žádné nežádoucí účinky v žádném ze standardních cílových parametrů vývoje a maturace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Trihydrát octanu sodného

Kyselina octová

Chlorid sodný

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Chemická a fyzikální stabilita při používání naředěného přípravku uchovávaného v PVC vacích byla

prokázána po dobu 24 hodin při 30 °C a při 2-8 °C. Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob

ředění vyloučí riziko mikrobiální kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit

okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti

uživatele.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

5ml injekční lahvička ze skla typu I s brombutylovou pryžovou zátkou s potahem a hliníkovým

odtrhávacím uzávěrem.

Jedna krabice obsahuje 10 nebo 25 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Tabulka 1 uvádí doporučenou přípravu a podávání přípravku Levetiracetam Hospira koncentrát pro

infuzní roztok pro dosažení celkové denní dávky 500 mg, 1000 mg, 2000 mg nebo 3000 mg ve dvou

rozdělených dávkách.

Tabulka 1. Příprava a podávání přípravku Levetiracetam Hospira koncentrát pro infuzní roztok

Dávka

Objem k odsání

Objem

ředicího

roztoku

Doba trvání

infuze

Četnost

podání

Celková

denní dávka

250 mg

2,5 ml (polovina 5ml

injekční lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

500 mg/den

500 mg

5 ml (jedna 5ml

injekční lahvička)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

1000 mg/den

1000 mg

10 ml (dvě 5ml

injekční lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

2000 mg/den

1500 mg

15 ml (tři 5ml

injekční lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

3000 mg/den

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití; veškerý nevyužitý roztok musí být

zlikvidován.

Bylo zjištěno, že koncentrát levetiracetamu je fyzikálně kompatibilní a chemicky stabilní při naředění

následujícími roztoky:

chlorid sodný 9 mg/ml (0,9%) injekční roztok,

Ringer laktát injekční roztok,

glukóza 50 mg/ml (5%) injekční roztok.

Léčivý přípravek obsahující pevné částice nebo zabarvení se nesmí použít.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/889/001

EU/1/13/889/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8. ledna 2014

Datum posledního prodloužení registrace: 20. listopadu 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

{MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A

ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgie

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR)

Požadavky pro předkládání PSUR o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu

referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli

následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti

farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve

veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička s 10 nebo 25 injekčními lahvičkami

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

levetiracetamum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje levetiracetamum 500 mg/5 ml.

Jeden ml obsahuje levetiracetamum 100 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje trihydrát octanu sodného, kyselinu octovou, chlorid sodný a vodu pro injekci. Více

informací naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

koncentrát pro infuzní roztok

500 mg/5 ml

10 injekčních lahviček

25 injekčních lahviček

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravenózní podání.

Před použitím nařeďte.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

Použijte ihned po naředění.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/889/001

EU/1/13/889/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Injekční lahvička o objemu 5 ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml sterilní koncentrát

levetiracetamum

i.v.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP:

Použijte ihned po naředění.

4.

ČÍSLO ŠARŽE

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

500 mg/5 ml

6.

JINÉ

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek Vy nebo Vaše

dítě užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Levetiracetam Hospira a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levetiracetam Hospira používat

Jak se přípravek Levetiracetam Hospira podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Levetiracetam Hospira uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Levetiracetam Hospira a k čemu se používá

Levetiracetam je antiepileptikum (lék používaný k léčbě záchvatů u pacientů s epilepsií).

Přípravek Levetiracetam Hospira se používá:

samostatně u dospělých a dospívajících od 16 let věku s nově diagnostikovanou epilepsií k léčbě

určitých forem epilepsie. Epilepsie je nemoc, kdy pacient má opakované záchvaty (křeče).

Levetiracetam se používá k léčbě formy epilepsie, kdy záchvaty zpočátku ovlivní pouze jednu

stranu mozku, ale mohou se poté rozšířit na větší plochu obou stran mozku (parciální

(ohraničené) epileptické záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní). Levetiracetam Vám

předepsal lékař ke snížení počtu záchvatů.

jako přídatná léčba společně s jinými antiepileptiky k léčbě:

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících a dětí

od 4 let věku,

myoklonických záchvatů (krátké záškuby svalu nebo skupiny svalů) u dospělých a

dospívajících od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií,

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (velké záchvaty, včetně ztráty

vědomí) u dospělých a dospívajících od 12 let věku s idiopatickou generalizovanou

epilepsií.

Přípravek Levetiracetam Hospira koncentrát pro infuzní roztok je alternativou pro pacienty, u nichž

není dočasně možné podávání antiepileptického přípravku obsahujícího levetiracetam ústy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levetiracetam Hospira používat

Nepoužívejte přípravek Levetiracetam Hospira

jestliže jste alergický(á) na levetiracetam, deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Než Vám bude přípravek Levetiracetam Hospira podán, poraďte se se svým lékařem

Jestliže máte ledvinové potíže, dbejte pokynů svého lékaře. Může rozhodnout, zda je nutné Vaši

dávku upravit.

Pokud zaznamenáte jakékoli zpomalení růstu nebo neočekávaný vývoj pohlavního dospívání

svého dítěte, kontaktujte, prosím, svého lékaře.

U malého počtu lidí léčených antiepileptiky, jako je přípravek Levetiracetam Hospira, se

objevily myšlenky na sebepoškozování nebo sebevraždu. Pokud máte jakékoli příznaky deprese

a/nebo sebevražedné představy, kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Pokud se u vás nebo u někoho z vaší rodiny již vyskytl nepravidelný srdeční rytmus (viditelný

na elektrokardiogramu) nebo pokud máte onemocnění a/nebo podstupujete léčbu, kvůli které

jste náchylnější k nepravidelnosti srdečního rytmu nebo nerovnováze solí.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud některé z následujících nežádoucích účinků začnou být

závažné nebo přetrvávají déle než několik dní:

abnormální myšlenky, pocit podrážděnosti nebo agresivnější reakce než obvykle, nebo pokud

si Vy nebo Vaše rodina a přátelé všimnete důležitých změn nálad nebo chování.

Zhoršení epilepsie

Vzácně se mohou záchvaty zhoršit nebo k nim může docházet častěji, zejména během prvního

měsíce po zahájení léčby nebo po zvýšení dávky. Pokud se během používání přípravku

Levetiracetam Hospira projeví kterýkoli z těchto nových příznaků, co nejdříve navštivte svého

lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek Levetiracetam Hospira není určen k léčbě dětí a dospívajících do 16 let v monoterapii

(samostatně).

Další léčivé přípravky a přípravek Levetiracetam Hospira

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Levetiracetam Hospira s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Levetiracetam Hospira můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Pro maximální bezpečnost

léčby nepožívejte během užívání přípravku Levetiracetam Hospira alkohol.

Neužívejte makrogol (lék užívaný jako projímadlo) 1 hodinu před a 1 hodinu po užití levetiracetamu,

protože to může snížit jeho účinek.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Levetiracetam Hospira lze

užívat během těhotenství pouze v případě, že jej ošetřující lékař po pečlivém posouzení považuje za

nezbytný.

Neukončujte léčbu bez porady se svým lékařem.

Riziko vrozených vad pro Vaše nenarozené dítě nemůže být úplně vyloučeno.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Levetiracetam Hospira může negativně ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

jakékoli stroje a zařízení, protože může způsobovat ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby

nebo po zvýšení dávky. Neměl(a) byste řídit nebo obsluhovat stroje, dokud nebude zjištěno, že Vaše

schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

Přípravek Levetiracetam Hospira obsahuje sodík

Jedna maximální jednotlivá dávka koncentrátu přípravku Levetiracetam Hospira obsahuje 57 mg

sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) (19 mg sodíku na injekční lahvičku). To odpovídá 2,85 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého. Tuto skutečnost musíte

vzít v úvahu, pokud jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Levetiracetam Hospira používá

Lékař nebo zdravotní sestra Vám podá přípravek Levetiracetam Hospira formou intravenózní infuze

(podání většího objemu roztoku do žíly během delší doby).

Přípravek Levetiracetam Hospira se musí podávat dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer, přibližně

ve stejnou dobu každý den.

Intravenózní (nitrožilní) forma přípravku je alternativou k perorálnímu podání (podání ústy). Můžete

přejít z potahovaných tablet nebo perorálního roztoku na intravenózní formu přípravku nebo opačným

směrem bez nutnosti upravovat dávku. Vaše celková denní dávka a frekvence podávání se nezmění.

Přídatná léčba a monoterapie (od 16 let)

Dospělí (≥ 18 let) a dospívající (12 až 17 let) s tělesnou hmotností 50 kg nebo více:

Obvyklá dávka: od 1000 mg do 3000 mg každý den.

Jestliže začínáte poprvé používat přípravek Levetiracetam Hospira, lékař Vám na 2 týdny předepíše

nižší dávku a až poté Vám bude podávána nejnižší obvyklá dávka.

Dávka u dětí (4 až 11 let) a dospívajících (12 až 17 let) s tělesnou hmotností nižší než 50 kg:

Obvyklá dávka: od 20 mg na kg tělesné hmotnosti do 60 mg na kg tělesné hmotnosti každý den.

Způsob a cesta podání:

Přípravek Levetiracetam Hospira se podává intravenózně (do žíly).

Doporučená dávka se naředí minimálně ve 100 ml odpovídajícího rozpouštědla a podává se infuzí po

dobu 15 minut.

Podrobnější pokyny pro lékaře a zdravotní sestry ke správnému podávání přípravku Levetiracetam

Hospira jsou uvedeny v bodě 6.

Délka léčby:

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s intravenózním podáváním levetiracetamu po dobu delší

než 4 dny.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Levetiracetam Hospira:

Má-li se léčba přípravkem Levetiracetam Hospira ukončit, je nutné, stejně jako u jiných antiepileptik,

přípravek vysazovat postupně, aby se zamezilo zvýšení četnosti záchvatů. Pokud se Váš lékař

rozhodne k ukončení léčby přípravkem Levetiracetam Hospira, doporučí Vám, jak přípravek

Levetiracetam Hospira postupně vysadit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Okamžitě informujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost, pokud se u Vás objeví:

slabost, pocit motání hlavy nebo závratí nebo se Vám obtížně dýchá, protože to mohou být

známky závažné alergické (anafylaktické) reakce,

otok tváře, rtů, jazyka a hrdla (Quinckeho edém),

příznaky podobající se chřipce a vyrážka na tváři následovaná rozšířenou vyrážkou s vysokou

teplotou, zvýšené hladiny jaterních enzymů zjištěné při jaterních testech a zvýšení počtu

určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) a zvětšené lymfatické uzliny (léková reakce

s eozinofilií a systémovými příznaky [DRESS]),

příznaky, jako jsou nízký objem moči, únava, pocit na zvracení, zvracení, zmatenost a otoky

dolních končetin, kotníků nebo chodidel, protože to může být známka náhlého zhoršení

funkce ledvin,

kožní vyrážka, při které mohou vzniknout puchýře připomínající svým vzhledem malé terče

(mají tmavou skvrnu uprostřed, kterou obklopuje světlejší oblast, která je na svém vnějším

obvodu opět ohraničena kruhem kůže tmavší barvy) (multiformní erytém),

po celém těle rozšířená kožní vyrážka s puchýři a s olupováním kůže, zejména kolem úst,

nosu, očí a genitálií (Stevensův-Johnsonův syndrom)

závažnější forma kožní vyrážky způsobující olupování kůže na více než 30 % povrchu těla

(toxická epidermální nekrolýza),

známky závažných duševních změn, nebo když někdo z Vašeho okolí zaznamená známky

zmatenosti, spavosti (ospalosti), ztráty paměti (amnézie), poruchy paměti (zapomnětlivosti),

abnormálního chování nebo dalších neurologických příznaků zahrnujících mimovolní nebo

nekontrolované pohyby. Mohou to být příznaky encefalopatie (onemocnění mozku).

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou zánět nosohltanu, spavost, bolest hlavy, únava a závratě. Na

začátku léčby nebo při zvýšení dávky se mohou nežádoucí účinky jako ospalost, únava nebo závratě

vyskytovat častěji. Tyto účinky by se však měly s postupem času snížit.

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 uživatele z 10

nazofaryngitida,

spavost, bolest hlavy.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 uživatelů

anorexie (ztráta chuti k jídlu),

deprese, nepřátelské nebo agresivní chování, úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost,

křeče, poruchy rovnováhy, závratě (pocit nestability), letargie (nedostatek energie a nadšení),

třes (mimovolní třesení se),

vertigo (druh závratě, s pocitem točení hlavy),

kašel,

bolest břicha, průjem, dyspepsie (poruchy trávení), zvracení, pocit na zvracení,

vyrážka,

astenie (tělesná slabost) / únava.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 uživatelů

pokles počtu krevních destiček, pokles počtu bílých krvinek,

pokles tělesné hmotnosti, nárůst tělesné hmotnosti,

pokus o sebevraždu a sebevražedné představy, duševní porucha, abnormální chování,

halucinace, zlost, zmatenost, panický záchvat, emoční nestabilita / výkyvy nálady, agitovanost

(neklid spojený s neúčelnými pohyby);

amnézie (ztráta paměti), poruchy paměti (zapomnětlivost), abnormální koordinace/ataxie

(porucha koordinace pohybů), parestézie (brnění), poruchy pozornosti (ztráta koncentrace),

diplopie (dvojité vidění), rozmazané vidění,

abnormální výsledky jaterních testů,

vypadávání vlasů, ekzém, svědění,

svalová slabost, myalgie (bolest svalů),

poranění.

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 uživatelů

infekce,

snížený počet všech typů krvinek,

závažné reakce přecitlivělosti (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky,

anafylaktické reakce [závažné alergické reakce], Quinckeho edém [otok tváře, rtů, jazyka a

hrdla])

snížená koncentrace sodíku v krvi

sebevražda, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení,

neschopnost soustředit se),

delirium,

encefalopatie (podrobný popis příznaků viz odstavec „Informujte neprodleně svého lékaře),

záchvaty se mohou zhoršit nebo k nim může docházet častěji,

nekontrolovatelné svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny, potíže s kontrolou pohybů,

hyperkineze (hyperaktivita),

změna srdečního rytmu (na elektrokardiogramu),

pankreatitida,

jaterní selhání, hepatitida (zánět jater),

náhlé snížení funkce ledvin,

kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a vypadat jako malé terčíky (tmavý střed skvrny

obklopený světlejším okolím, s tmavým okrajem) (multiformní erytém), rozšířená vyrážka

s puchýři a olupováním kůže, hlavně kolem úst, nosu, očí a genitálií (Stevensův-Johnsonův

syndrom) a závažnější forma způsobující olupování kůže na více než 30 % povrchu těla (toxická

epidermální nekrolýza),

rabdomyolýza (rozpad svalové tkáně) a související zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi.

Výskyt je významně vyšší u japonských pacientů v porovnání s nejaponskými pacienty,

kulhání nebo potíže při chůzi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Levetiracetam Hospira uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a kartónové

krabici za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Levetiracetam Hospira obsahuje

Léčivou látkou je levetiracetamum. Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje

levetiracetamum 100 mg.

Dalšími složkami jsou trihydrát octanu sodného, kyselina octová, chlorid sodný a voda pro injekci

(viz bod 2 Levetiracetam Hospira obsahuje sodík).

Jak přípravek Levetiracetam Hospira vypadá a co obsahuje toto balení

Levetiracetam Hospira koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát) je čirý, bezbarvý, sterilní

roztok.

Levetiracetam Hospira koncentrát pro infuzní roztok je balen v papírové krabičce obsahující 10 nebo

25 injekčních lahviček s obsahem 5ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

Výrobce

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0) 2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0) 2 554 62 11

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Malta

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2

Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)800 63 34 636

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ.: +357 22817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:MM/ RRRR.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro správné používání přípravku Levetiracetam Hospira jsou uvedeny v bodě 3.

Jedna injekční lahvička koncentrátu přípravku Levetiracetam Hospira obsahuje 500 mg levetiracetamu

(5 ml koncentrátu s koncentrací 100 mg/ml). Tabulka 1 uvádí doporučenou přípravu a podávání

koncentrátu Levetiracetam Hospira k dosažení celkové denní dávky 500 mg, 1000 mg, 2000 mg nebo

3000 mg ve dvou rozdělených dávkách.

Tabulka 1. Příprava a podávání koncentrátu Levetiracetam Hospira

Dávka

Objem k odsání

Objem

ředicího

roztoku

Doba trvání

infuze

Četnost podání

Celková

denní dávka

250 mg

2,5 ml (polovina 5ml

injekční lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

500 mg/den

500 mg

5 ml (jedna 5ml

injekční lahvička)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

1000 mg/den

1000 mg

10 ml (dvě 5ml

injekční lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

2000 mg/den

1500 mg

15 ml (tři 5ml injekční

lahvičky)

100 ml

15 minut

Dvakrát denně

3000 mg/den

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití; veškerý nevyužitý roztok musí být

zlikvidován.

Doba použitelnosti otevřeného přípravku:

Chemická a fyzikální stabilita při používání naředěného přípravku uchovávaného v PVC vacích byla

prokázána po dobu 24 hodin při 30 °C a při 2-8 °C. Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob

ředění vyloučí riziko mikrobiální kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit

okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti

uživatele.

Bylo zjištěno, že koncentrát přípravku Levetiracetam Hospira je fyzikálně kompatibilní a chemicky

stabilní při naředění následujícími roztoky:

chlorid sodný 9 mg/ml (0,9%) injekční roztok,

Ringer laktát injekční roztok,

glukóza 50 mg/ml (5%) injekční roztok.

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/341166/2021

EMEA/H/C/002783

Леветирацетам Hospira (levetiracetam)

Общ преглед на Леветирацетам Hospira и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Леветирацетам Hospira и за какво се използва?

Леветирацетам Hospira е противоепилептично лекарство. Може да се използва самостоятелно при

пациенти на 16 и повече години с новодиагностицирана епилепсия за лечение на парциални

пристъпи (припадъци) със или без вторична генерализация. Това е вид епилепсия, при която

прекомерна електрическа активност в едната част на мозъка причинява симптоми като внезапни,

конвулсивни движения на едната част на тялото, нарушен слух, обоняние или зрение, загуба на

чувствителност или внезапен страх. Вторична генерализация настъпва, когато свръхактивността

се разпространява в целия мозък.

Леветирацетам Hospira може да се използва и като допълващо лечение към други

противоепилептични лекарства за лечение на:

парциални пристъпи със или без генерализация при пациенти на възраст на четири и повече

години;

миоклонични пристъпи (кратки подобни на шок спазми на един мускул или група мускули)

при пациенти на 12 и повече години с ювенилна миоклонична епилепсия;

първично генерализирани тонично-клонични пристъпи (сериозни припадъци, включително

загуба на съзнание) при пациенти на 12 и повече години с идиопатична генерализирана

епилепсия (смята се, че този вид епилепсия е наследствена).

Леветирацетам Hospira се използва като алтернатива за пациенти, при които пероралното

лечение е временно невъзможно.

Леветирацетам Hospira съдържа активното вещество леветирацетам (levetiracetam) и е „генерично

лекарство“. Това означава, че Леветирацетам Hospira съдържа същото активно вещество и

действа по същия начин като „референтното лекарство“, което вече е разрешено за употреба в ЕС

и се нарича Keppra. За повече информация относно генеричните лекарства вижте документа тип

„въпроси и отговори“ тук

Леветирацетам Hospira (levetiracetam)

EMA/341166/2021

Страница 2/3

Как се използва Леветирацетам Hospira?

Леветирацетам Hospira се прилага чрез инфузия (вливане във вена) и се отпуска по лекарско

предписание.

Обичайната начална доза при пациенти на 12 и повече години с телесно тегло над 50 kg е 500 mg

два пъти дневно. Дневната доза може да бъде увеличена до 1500 mg два пъти дневно. За

пациенти на възраст между 4 и 17 години с телесно тегло под 50 kg дозата зависи от теглото на

пациента.

Инфузията Леветирацетам Hospira трябва да се прилага временно.

За повече информация относно употребата на Леветирацетам Hospira вижте листовката или се

свържете с вашия лекар или фармацевт.

Как действа Леветирацетам Hospira?

Активното вещество в Леветирацетам Hospira, леветирацетам, е противоепилептично лекарство.

Епилепсията се причинява от прекомерна електрическа активност в мозъка. Точният механизъм

на действие на леветирацетам не е напълно изяснен, но той се свързва с протеин, наречен

синаптичен везикуларен протеин 2А, който участва в освобождаването на химични агенти от

нервните клетки. В резултат на това Леветирацетам Hospira стабилизира електрическата

активност в мозъка и предотвратява пристъпите.

Как е проучен Леветирацетам Hospira?

Фирмата е предоставила данни от публикуваната литература относно леветирацетам. Проучвания

за ползите и рисковете при одобрената употреба на активното вещество вече са проведени с

референтното лекарство Keppra и не е необходимо да се повтарят с Леветирацетам Hospira.

Както при всяко лекарство, фирмата е представила данни за качеството на Леветирацетам

Hospira. Не са необходими проучвания за „биоеквивалентност“, за да се изследва дали

Леветирацетам Hospira се абсорбира подобно на референтното лекарство, така че да има същото

ниво на активното вещество в кръвта. Причината за това е, че Леветирацетам Hospira се прилага

с инфузия във вена и активното вещество се доставя директно в кръвообращението.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Леветирацетам Hospira?

Тъй като Леветирацетам Hospira е генерично лекарство, се приема, че ползите и рисковете са

същите като при референтното лекарство.

Защо Леветирацетам Hospira е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е

доказано, че Леветирацетам Hospira е сравним с Keppra. Затова Агенцията счита, че както при

Keppra, ползите от употребата на Леветирацетам Hospira превишават установените рискове и този

продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Леветирацетам Hospira (levetiracetam)

EMA/341166/2021

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Леветирацетам Hospira?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Леветирацетам

Hospira, които следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в

кратката характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Леветирацетам Hospira

непрекъснато се проследяват. Подозираните нежелани реакции, съобщени при Леветирацетам

Hospira, внимателно се оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на

пациентите.

Допълнителна информация за Леветирацетам Hospira:

Леветирацетам Hospira получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 8 януари 2014 г.

Допълнителна информация за Леветирацетам Hospira можете да намерите на уебсайта на

Агенцията: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/levetiracetam-hospira

Информация относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2021.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация