Leucogen

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
07-10-2021
Активна съставка:
пречистен антиген на обвивка p45 FeLV
Предлага се от:
Virbac S.A.
АТС код:
QI06AA01
INN (Международно Name):
Feline leukaemia vaccine (inactivated)
Терапевтична група:
Котки
Терапевтична област:
Инактивированные вирусни ваксини, вирусът котешка левкемия, имуномодулатори за котки,на
Терапевтични показания:
Активна имунизация на котки от осем седмична възраст срещу котешка левкемия, за предотвратяване на персистираща вирусемии и клинични признаци на заболявания, свързани с.
Каталог на резюме:
Revision: 8
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000144
Дата Оторизация:
2009-06-17
EMEA код:
EMEA/V/C/000144

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 07-10-2021
Листовка Листовка
чешки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 07-10-2021
Листовка Листовка
датски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 07-10-2021
Листовка Листовка
немски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 07-10-2021
Листовка Листовка
естонски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 07-10-2021
Листовка Листовка
гръцки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 07-10-2021
Листовка Листовка
английски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 19-10-2018
Листовка Листовка
френски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 07-10-2021
Листовка Листовка
италиански 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 19-10-2018
Листовка Листовка
латвийски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 19-10-2018
Листовка Листовка
литовски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 07-10-2021
Листовка Листовка
унгарски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 07-10-2021
Листовка Листовка
малтийски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 19-10-2018
Листовка Листовка
нидерландски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 19-10-2018
Листовка Листовка
полски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 07-10-2021
Листовка Листовка
португалски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 19-10-2018
Листовка Листовка
румънски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 07-10-2021
Листовка Листовка
словашки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 07-10-2021
Листовка Листовка
словенски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 19-10-2018
Листовка Листовка
фински 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 07-10-2021
Листовка Листовка
шведски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 07-10-2021
Листовка Листовка
норвежки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 07-10-2021
Листовка Листовка
исландски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 07-10-2021
Листовка Листовка
хърватски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 19-10-2018

Прочетете целия документ

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

LEUCOGEN инжекционна суспензия за котки

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата

Virbac,

ère

avenue – 2065 m – L.I.D.,

06516 Carros Cedex

France

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

LEUCOGEN инжекционна суспензия за котки

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА (ИТЕ)

За доза от 1 ml:

Активна субстанция:

Минимално количество пречистен протеин p45 FeLV - антиген от обвивката: 102 µg

Аджуванти:

3% алуминиев хидроксид под формата на гел, изразен в mg Al

1 mg

Пречистен екстракт от

Quillaja saponaria:

10 µg

Ексципиенти:

Стабилизиращ изотоничен разтвор до 1 ml

Опалесцираща течност.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на котки от осем седмична възраст срещу котешка левкемия с цел

предотвратяване на перзистираща виремия и клиничните признаци вследствие на заболяването.

Начало на имунитета:

Доказано е, че началото на имунитета е от 3-та седмица след първоначалния ваксинационен курс.

Продължителност на имунитета:

След първоначалния ваксинационен курс продължителността на имунитета е една година.

Доказано е, че след първата бустерна ваксинация, направена една година след първоначалния

ваксинационен курс, продължителността на имунитета е 3 години.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Средна по степен, временна локална реакция (< 2 cm

) често се наблюдава след първата

ваксинация. Тази локална реакция може да се прояви с едем, подуване, образуване на малко

възелче и отшумява спонтанно най-много за 3 до 4 седмици. След втората и следващите

ваксинации тази реакция се проявява в значително по-малка степен.

Преходни реакции като хипертермия (продължаваща 1 до 4 дни), апатия, храносмилателни

разстройства често могат да се наблюдават след ваксинацията, болка при палпация, кихане или

конюнктивит могат да се проявят в редки случаи. Те изчезват без прилагане на лечение.

За анафилактични реакции е докладвано в много редки случаи.В случай на анафилактичен шок се

препоръчва подходящо симптоматично лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

Подкожно приложение.

Приложете подкожно една доза (1ml) от продукта, спазвайки следната схема на ваксинация.

Първоначален ваксинационен курс:

- първа ваксинация на котенца от осем седмична възраст

- втора ваксинация - 3 или 4 седмици по-късно.

Майчините антитела могат да окажат отрицателно влияние върху имунния отговор, вследствие на

ваксинацията. В тези случаи, когато се предполага наличие на майчини антитела, се препоръчва

трета ваксинация от 15-седмична възраст.

Реваксинации:

Следващите ваксинации след първата бустерна ваксинация, приложена една година след

първоначалния ваксинационен курс, могат да се направят на интервали от три години.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Разклатете внимателно флакона преди употреба.

10.

КАРЕНТЕН СРОК /КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °C – 8 °C).

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен

върху етикета след EXP.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: използвайте незабавно.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Препоръчва се обезпаразитяване най-малко 10 дни преди ваксинацията.

Само котки, които не са носители на вируса, причинител на котешката левкемия (FeLV), трябва

да бъдат ваксинирани. Ето защо се препоръчва изследване с бърз тест за наличие на FeLV преди

ваксинацията.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност.

Не се препоръчва прилагането му по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Има данни по отношение на ефикасността и безопасността, които доказват, че тази ваксина може

да бъде смесвана и прилагана с FELIGEN CRP или FELIGEN RCP.

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина, освен посочените по-горе. Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или

след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според

индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани други неблагоприятни реакции при предозиране на продукта, различни от

описаните в т. “Неблагоприятни реакции”, освен локалните такива, които могат да се проявят

за по-дълго време (най-много 5 - 6 седмици).

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт с изключение на FELIGEN RCP или

FELIGEN CRP.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ

ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Bашия

ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на

околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Първична опаковка:

Стъклен флакон тип I, съдържащ една доза (1 ml), затворен с капачка от бутилов еластомер с

диаметър 13 mm, обвита в алуминиева капсула.

Пластмасова или картонена кутия с 10 флакона.

Пластмасова или картонена кутия с 50 флакона.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien

VIRBAC Belgium NV

Esperantolaan 4

3001 Leuven

Tel: +32-(0)16 387 260

Lietuva

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Prancūzija

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

Република България

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Франция

Teл: +33-(0)4 92 08 73 00

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC Belgium NV

Esperantolaan 4

3001 Leuven

Belgique / Belgien

Tel: +32-(0)16 387 260

Česká republika

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francie

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

Magyarország

VIRBAC HUNGARY KFT

Szent Istvàn krt.11.II/21.

HU-1055 Budapest

Teл: +36703387177

Danmark

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

Danmark

Tel: +45 75521244

Malta

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Franza

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Deutschland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

DE-23843 Bad Oldesloe

Tel: +49-(4531) 805 111

Nederland

VIRBAC Nederland BV

Hermesweg 15

NL-3771 ND-Barneveld

Tel : +31-(0)342 427 127

Eesti

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Prantsusmaa

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

Norge

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1

DK-6000 Kolding

Danmark

Tel: + 45 75521244

Ελλάδα

VIRBAC HELLAS Α.Ε.

χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

EL-14452, Μεταμόρφωση

Τηλ: +30 2106219520

Österreich

VIRBAC Österreich GmbH

Hildebrandgasse 27

1180 Wien

Österreich

Tel: +43-(0)1 21 834 260

España

VIRBAC España SA

Angel Guimerá 179-181

ES-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Tel. : + 34-(0)93 470 79 40

Polska

VIRBAC Sp. z o.o.

ul. Puławska 314

PL 02 - 819 Warszawa

Tel.: + 48 22 855 40 46

France

VIRBAC France

13e rue LID

FR-06517 Carros

Tél : +33-(0)805 05 55 55

Portugal

VIRBAC de Portugal Laboratórios LDA

R.do Centro Empresarial

Ed13-Piso 1- Esc.3

Quinta da Beloura

PT-2710-693 Sintra

Tel: + 351 219 245 020

Hrvatska

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Francuska

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

România

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Franţa

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Ireland

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

France

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Slovenija

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

FRANCIJA

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Ísland

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Frakkland

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Slovenská republika

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Francúzsko

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Italia

VIRBAC SRL

Via Ettore Bugatti, 15

IT-20142 Milano

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Suomi/Finland

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Puh/Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Κύπρος

VIRBAC HELLAS Α.Ε.

χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

EL-14452, Μεταμόρφωση

Τηλ.: +30 2106219520

Sverige

VIRBAC Danmark A/S Filial Sverige

c/o Incognito AB

Box 1027

SE-171 21 Solna

Tel: +45 75521244

Latvija

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Francija

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

United Kingdom (Northern Ireland)

VIRBAC

1ère avenue 2065m LID

FR-06516 Carros

France

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

LEUCOGEN инжекционна суспензия за котки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

За доза от 1 ml:

Активна субстанция:

Минимално количество пречистен протеин p45 FeLV – антиген от обвивката 102 µg

Аджуванти:

3% алуминиев хидроксид под формата на гел, изразен в mg Al

1 mg

Пречистен екстракт от

Quillaja saponaria

10 µg

Ексципиенти:

Стабилизиращ изотоничен разтвор до

1 ml.

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия.

Опалесцираща течност.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Котки

4.2

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За активна имунизация на котки от осем седмична възраст срещу котешка левкемия с цел

предотвратяване на персистираща виремия и клиничните признаци вследствие на заболяването.

Начало на имунитета:

Доказано е, че началото на имунитета е от 3-та седмица след първоначалния ваксинационен курс.

Продължителност на имунитета:

След първоначалния ваксинационен курс продължителността на имунитета е една година.

Доказано е, че след първата бустерна ваксинация, направена една година след първоначалния

ваксинационен курс, продължителността на имунитета е 3 години.

4.3

Противопоказания

Няма.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да се ваксинират само здрави животни.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта.

- Препоръчва се обезпаразитяване най-малко 10 дни преди ваксинацията.

- Само котки, които не са носители на вируса, причинител на котешката левкемия (FeLV), трябва

да бъдат ваксинирани. Ето защо се препоръчва изследване с бърз тест за наличие на FeLV преди

ваксинацията.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Средна по степен, временна локална реакция (< 2 cm

) може често да се наблюдава след първата

ваксинация. Тази локална реакция може да се прояви с едем, подуване или образуване на малко

възелче и отшумява спонтанно най-много за 3 до 4 седмици. След втората и следващите

ваксинации тази реакция се проявява в значително по-малка степен.

Преходни реакции като хипертермия (продължаваща 1 до 4 дни), апатия, храносмилателни

разстройства могат да се наблюдават често след ваксинацията, болка при палпиране, кихане

или конюнктивит могат да се проявят в редки случаи. Те изчезват без да се прилага лечение.

За анафилактични реакции е докладвано в много редки случаи. В случай на анафилактичен шок се

препоръчва подходящо симптоматично лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Бременност:

Не се прилага по време на бременност

Лактация:

Не се препоръчва прилагането му по време на лактация.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Има данни по отношение на ефикасността и безопасността, които доказват, че тази ваксина може

да бъде смесвана и прилагана с FELIGEN CRP или FELIGEN RCP. Няма налична информация за

безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други

ветеринарномедицински продукти, освен посочените по-горе. Поради тази причина, прилагането

на тази ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

4.9

Доза и начин на приложение

Подкожно приложение.

Разклатете внимателно флакона и приложете подкожно една доза (1 ml) от продукта, следвайки

следната схема на ваксинация.

Първоначален ваксинационен курс:

- първа ваксинация при котенца от осем седмична възраст

- втора ваксинация - 3 или 4 седмици по-късно.

Майчините антитела могат да окажат отрицателно влияние върху имунния отговор, вследствие на

ваксинацията. В тези случаи, когато се предполага наличие на майчини антитела, се препоръчва

трета ваксинация от 15-седмична възраст.

Реваксинации: следващите ваксинации след първата бустерна ваксинация, приложена една година

след първоначалния ваксинационен курс, могат да бъдат направени на интервали от три години.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Не са наблюдавани други неблагоприятни реакции при предозиране на продукта (2 дози),

различни от описаните в точка 4.6, освен локалните такива, които могат да се проявят за по-

дълго време (най-много 5 - 6 седмици).

4.11 Карентен срок

Не е приложимо.

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: имунологични продукти за семейство Котки, инактивирани вирусни

ваксини за котки.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI06AA01.

Ваксина срещу котешка левкемия.

Ваксината съдържа пречистен протеин p45 FeLV - антиген от обвивката, получен чрез генетична

рекомбинация на щам

E. coli

. Аджувантите в антигенната суспензия са алуминиев хидроксид под

формата на гел и пречистен екстракт от

Quillaja saponaria

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Sodium chloride

Disodium phosphate anhydrous

Potassium dihydrogen phosphate

Aluminium hydroxide

Quillaja saponaria

6.2 Основни несъвместимости

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт с изключение на FELIGEN RCP или

FELIGEN CRP.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицинския продукт: 2 години

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно.

6.4.

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °C – 8 °C).

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Стъклен флакон тип I, съдържащ една доза (1 ml) ваксина, затворен с капачка от бутилов

еластомер с диаметър 13 mm , обвита в алуминиева капсула.

Пластмасова или картонена кутия с 10 флакона.

Пластмасова или картонена кутия с 50 флакона.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Virbac

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros Cedex

FRANCE

8.

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/09/096/001 - 002

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 17/06/2009.

Дата на последното подновяване на лиценз за употреба: 12/06/2014.

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата ( http://www.ema.europa.eu/).

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/121375/2009

EMEA/V/C/000144

Leucogen (ваксина срещу котешка лeвкемия,

инактивирана)

Преглед на Leucogen и причините за лицензирането му в ЕС

Какво представлява Leucogen и за какво се използва?

Leucogen е ваксина за ветеринарна употреба, която се използва при котки на възраст от осем седмици

за защита срещу котешка левкемия. Котешката левкемия е инфекциозно заболяване по котки, което

засяга имунната система и се причинява от вируса на котешка левкемия (FeLV). Признаците на

заболяването могат да включват загуба на апетит, загуба на тегло, лошо състояние на козината,

повишена температура, бледи венци и диария; котките, заразени постоянно с вируса, могат да го

предадат на други котки. Ваксината се използва за предотвратяване на признаците на заболяването и

за предотвратяване на устойчива виремия (наличието на FeLV в кръвта).

Ветеринарномедицинският продукт съдържа протеин от външния слой на FeLV.

Как се използва Leucogen?

Leucogen се предлага под формата на инжекционна суспензия и се отпуска по лекарско предписание.

Ваксината се прилага на котки чрез подкожна инжекция. Първоначалният курс на ваксиниране

започва на възраст от 8 седмици и включва две инжекции, приложени през интервал от 3 или

4 седмици. В случаите, когато е възможно котенцата да имат антитела, предадени от майката, може да

се приложи трета инжекция на възраст от 15 седмици. Бустер ваксинация с еднократно инжектиране

е необходима една година след първоначалния ваксинационен курс. Защитата започва 3 седмици

след първоначалния курс на ваксиниране и продължава една година. След първата бустер ваксинация

продължителността на защитата е 3 години.

Как действа Leucogen?

Leucogen е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените защитни

сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. Leucogen съдържа малки количества

протеин от външния слой на вируса, наречен „р45 протеин от обвивката“. Използваният във ваксината

протеин FeLV не се извлича от вирусите, а се прави в бактерия с помощта на „рекомбинантна

технология“. Когато ваксината се прилага на котка, имунната ѝ система разпознава протеина като

„чужд“ и произвежда антитела срещу него. Впоследствие имунната система е в състояние по-бързо да

Leucogen (ваксина срещу котешка лeвкемия, инактивирана)

EMA/121375/2009

Страница 2/3

произвежда антитела при излагане на FeLV, което помага за защита срещу заболяването, причинено

от вируса.

Leucogen съдържа също алуминиев хидроксид под формата на гел и екстракт от Quillaja saponaria

като аджуванти (съставки, които усилват имунния отговор).

Какви ползи от Leucogen са установени в проучванията?

В едно практическо проучване при котенца на възраст от 8 до 9 седмици е приложен първоначален

курс на ваксиниране с Leucogen от две инжекции, поставени през интервал от 3 седмици, и годишна

бустер инжекция 1 година по-късно. След първата инжекция 69 % от котенцата имат антитела към

FeLV, като процентът се увеличава до 100 % след втората инжекция. Около 64 % от котенцата все още

имат антитела срещу FeLV преди годишната реваксинация, а 100 % от котките имат антитела срещу

FeLV след реваксинацията.

Във второ проучване при котенца на възраст от 8 до 9 седмици е приложен първоначален курс на

ваксиниране с комбинирана ваксина, състояща се от една доза Feligen RCP (срещу вируса на котешки

ринотрахеит, котешки калицивирус и вируса на котешка панлевкопения) и една доза Leucogen. След

втората инжекция 100 % от котенцата имат антитела към FeLV.

В лабораторно проучване, при което котки са изложени на вируса на котешката левкемия, е

потвърдено, че след първата годишна бустер ваксинация котките са защитени за период от три години

срещу левкемия.

Какви са рисковете, свързани с Leucogen?

Най-честите неблагоприятни реакции при Leucogen (които е възможно да засегнат не повече от 1 на

10 котки) са умерена и краткотрайна локална реакция (<2 cm) след първата инжекция, която

отшумява без лечение в рамките на 3 до 4 седмици, повишена телесна температура (с

продължителност 1 до 4 дни), апатия (унес) и храносмилателни смущения.

Leucogen не трябва да се използва при бременни котки.

За пълния списък на ограниченията и всички неблагоприятни реакции, съобщени при Leucogen,

вижте листовката.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикетът на продукта.

Защо Leucogen е лицензиран в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Leucogen са по-големи от рисковете, и

препоръча Leucogen да бъде лицензиран за употреба в ЕС.

Leucogen (ваксина срещу котешка лeвкемия, инактивирана)

EMA/121375/2009

Страница 3/3

Допълнителна информация за Leucogen:

На 17 юни 2009 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Leucogen, валиден в

Европейския съюз.

Допълнителна информация за Leucogen можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация