Leucogen

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пречистен антиген на обвивка p45 FeLV

Предлага се от:

Virbac S.A.

АТС код:

QI06AA01

INN (Международно Name):

Feline leukaemia vaccine (inactivated)

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Инактивированные вирусни ваксини, вирусът котешка левкемия, имуномодулатори за котки,на

Терапевтични показания:

Активна имунизация на котки от осем седмична възраст срещу котешка левкемия, за предотвратяване на персистираща вирусемии и клинични признаци на заболявания, свързани с.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-06-17

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА:
LEUCOGEN инжекционна суспензия за котки
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата
Virbac,
1
ère
avenue – 2065 m – L.I.D.,
06516 Carros Cedex
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
LEUCOGEN инжекционна суспензия за котки
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА (ИТЕ)
За доза от 1 ml:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Минимално количество пречистен
протеин p45 FeLV - антиген от обвивката: 102
µg
АДЖУВАНТИ:
3% алуминиев хидроксид под формата на
гел, изразен в mg Al
3+
:
1 mg
Пречистен екстракт от
_Quillaja saponaria:_
10 µg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Стабилизиращ изотоничен разтвор до 1 ml
Опалесцираща течност.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на котки от осем
седмична възраст срещу котешка
левкемия с цел
предотвратяване на перзистираща
виремия и клиничните признаци
вследствие на заболяването.
Начало на имунитета:
Доказано е, че началото на имунитета е
от 3-та седмица след първоначалния
ваксинационен курс.
Продължителност на имунитета:
След първоначалния ваксинационен
курс п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _ ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
LEUCOGEN инжекционна суспензия за котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
За доза от 1 ml:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Минимално количество пречистен
протеин p45 FeLV – антиген от обвивката 102
µg
АДЖУВАНТИ:
3% алуминиев хидроксид под формата на
гел, изразен в mg Al
3+
1 mg
Пречистен екстракт от
_Quillaja saponaria_
10 µg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Стабилизиращ изотоничен разтвор до
1 ml.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Опалесцираща течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на котки от осем
седмична възраст срещу котешка
левкемия с цел
предотвратяване на персистираща
виремия и клиничните признаци
вследствие на заболяването.
Начало на имунитета:
Доказано е, че началото на имунитета е
от 3-та седмица след първоначалния
ваксинационен курс.
Продължителност на имунитета:
След първоначалния ваксинационен
курс продължителността на имунитета е
една година.
Доказано е, че след първа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-10-2021
Листовка Листовка чешки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-10-2021
Листовка Листовка датски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-10-2021
Листовка Листовка немски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-10-2021
Листовка Листовка естонски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-10-2021
Листовка Листовка гръцки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-10-2021
Листовка Листовка английски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-10-2018
Листовка Листовка френски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-10-2021
Листовка Листовка италиански 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-10-2018
Листовка Листовка латвийски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-10-2018
Листовка Листовка литовски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-10-2021
Листовка Листовка унгарски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-10-2021
Листовка Листовка малтийски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-10-2018
Листовка Листовка нидерландски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-10-2018
Листовка Листовка полски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-10-2021
Листовка Листовка португалски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-10-2018
Листовка Листовка румънски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-10-2021
Листовка Листовка словашки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-10-2021
Листовка Листовка словенски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-10-2018
Листовка Листовка фински 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-10-2021
Листовка Листовка шведски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-10-2021
Листовка Листовка норвежки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-10-2021
Листовка Листовка исландски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-10-2021
Листовка Листовка хърватски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-10-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите