Lartruvo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Olaratumab

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

L01XC27

INN (Международно Name):

olaratumab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

саркома

Терапевтични показания:

Lartruvo е показан в комбинация с доксорубицин за лечение на възрастни пациенти с напреднал приемателя, които не подлежат на лечение с операция или лъчетерапия и които не са били предварително третирани с доксорубицин (вж. раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-11-09

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lartruvo 10 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml от концентрата за инфузионен
разтвор съдържа 10 mg оларатумаб (olaratumab).
Всеки флакон от 19 ml съдържа 190 mg
оларатумаб.
Всеки флакон от 50 ml съдържа 500 mg
оларатумаб.
Оларатумаб е човешко IgG1 моноклонално
антитяло, получено в миши (NS0) клетки
чрез
рекомбинантна ДНК технология.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон от 19 ml съдържа
приблизително 22 mg (1 mmol) натрий.
Всеки флакон от 50 ml съдържа
приблизително 57 mg (2,5 mmol) натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Концентратът е бистър до слабо
опалесцентен и безцветен до бле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lartruvo 10 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml от концентрата за инфузионен
разтвор съдържа 10 mg оларатумаб (olaratumab).
Всеки флакон от 19 ml съдържа 190 mg
оларатумаб.
Всеки флакон от 50 ml съдържа 500 mg
оларатумаб.
Оларатумаб е човешко IgG1 моноклонално
антитяло, получено в миши (NS0) клетки
чрез
рекомбинантна ДНК технология.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон от 19 ml съдържа
приблизително 22 mg (1 mmol) натрий.
Всеки флакон от 50 ml съдържа
приблизително 57 mg (2,5 mmol) натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Концентратът е бистър до слабо
опалесцентен и безцветен до бле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-09-2019
Листовка Листовка чешки 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-09-2019
Листовка Листовка датски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-09-2019
Листовка Листовка немски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-09-2019
Листовка Листовка естонски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-09-2019
Листовка Листовка гръцки 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-09-2019
Листовка Листовка английски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-09-2019
Листовка Листовка френски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-09-2019
Листовка Листовка италиански 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-09-2019
Листовка Листовка латвийски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-09-2019
Листовка Листовка литовски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-09-2019
Листовка Листовка унгарски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-09-2019
Листовка Листовка малтийски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-09-2019
Листовка Листовка нидерландски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-09-2019
Листовка Листовка полски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-09-2019
Листовка Листовка португалски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-09-2019
Листовка Листовка румънски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-09-2019
Листовка Листовка словашки 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-09-2019
Листовка Листовка словенски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-09-2019
Листовка Листовка фински 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-09-2019
Листовка Листовка шведски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-09-2019
Листовка Листовка норвежки 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-09-2019
Листовка Листовка исландски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-09-2019
Листовка Листовка хърватски 02-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-09-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите