Jalra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вилдаглиптин

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

A10BH02

INN (Международно Name):

vildagliptin

Терапевтична група:

Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors, Drugs used in diabetes

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Vildagliptin is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:as monotherapy in patients in whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control (see sections 4. 4, 4. 5 и 5. 1 за наличните данни за различни комбинации).

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-11-19

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
JALRA 50 MG ТАБЛЕТКИ
вилдаглиптин
(vildagliptin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Jalra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Jalra
3.
Как да приемате Jalra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Jalra
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JALRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество на Jalra,
вилдаглиптин, принадлежи към групата
лекарства, наречени

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Jalra 50 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 50 mg
вилдаглиптин (vildagliptin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 47,82 mg лактоза
(безводна).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бяла до бледо жълта, кръгла (диаметър 8
mm), таблетка с плоски страни и скосени
ръбове. С
вдлъбнато релефно означение “NVR” от
едната страна и “FB” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Вилдаглиптин е показан като
допълнение към диетата и упражненията
за подобрение на
гликемичния контрол при възрастни със
захарен диабет тип 2:
•
като монотерапия при пациенти, за
които метформин е неподходящ поради
противопоказания или непоносимост.
•
в комбинация с други лекарствени
продукти за лечение на диабет,
включително инсулин,
когато те не осигуряват адекватен
гликемичен контрол (вж. точки 4.4, 4.5 и 5.1
за
налични данни относно различните
комбинации).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_ _
_Възрастни _
Когато се прилага като монотерапия, в
комбинация с ме
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-08-2023
Листовка Листовка чешки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-08-2023
Листовка Листовка датски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-08-2023
Листовка Листовка немски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-08-2023
Листовка Листовка естонски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-08-2023
Листовка Листовка гръцки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-08-2023
Листовка Листовка английски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-09-2021
Листовка Листовка френски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-08-2023
Листовка Листовка италиански 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-09-2021
Листовка Листовка латвийски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-09-2021
Листовка Листовка литовски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-08-2023
Листовка Листовка унгарски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-08-2023
Листовка Листовка малтийски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-09-2021
Листовка Листовка нидерландски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-09-2021
Листовка Листовка полски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-08-2023
Листовка Листовка португалски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-09-2021
Листовка Листовка румънски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-08-2023
Листовка Листовка словашки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-08-2023
Листовка Листовка словенски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-09-2021
Листовка Листовка фински 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-08-2023
Листовка Листовка шведски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-08-2023
Листовка Листовка норвежки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-08-2023
Листовка Листовка исландски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-08-2023
Листовка Листовка хърватски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-09-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите