Jalra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вилдаглиптин

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

A10BH02

INN (Международно Name):

vildagliptin

Терапевтична група:

Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors, Drugs used in diabetes

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Vildagliptin is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus: , as monotherapy in patients in whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance. , in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control (see sections 4. 4, 4. 5 и 5. 1 за наличните данни за различни комбинации).

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-11-19

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
JALRA 50 MG ТАБЛЕТКИ
вилдаглиптин (
vildagliptin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Jalra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Jalra
3.
Как да приемате Jalra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Jalra
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JALRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество на Jalra
вилдаглиптин принадлежи към групата
лекарства наречени

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Jalra 50 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 50 mg
вилдаглиптин (vildagliptin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 47,82 mg лактоза
(безводна).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка.
Бяла до бледо жълта, кръгла (диаметър 8
mm), таблетка с плоски страни и скосени
ръбове. С
вдлъбнато релефно означение “NVR” от
едната страна и “FB” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Вилдаглиптин е показан като
допълнение към диетата и упражненията
за подобрение на
гликемичния контрол при възрастни със
захарен диабет тип 2:
•
като монотерапия при пациенти, за
които метформин е неподходящ поради
противопоказания или непоносимост.
•
в комбинация с други лекарствени
продукти за лечение на диабет,
включително инсулин,
когато те не осигуряват адекватен
гликемичен контрол (вж. точка 4.4, 4.5 и 5.1
за налични
данни относно различните комбинации).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_ _
_Възрастни _
Когато се прилага като монотерапия, в
комбинация с м
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-07-2022
Листовка Листовка чешки 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-07-2022
Листовка Листовка датски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-07-2022
Листовка Листовка немски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-07-2022
Листовка Листовка естонски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-07-2022
Листовка Листовка гръцки 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-07-2022
Листовка Листовка английски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-09-2021
Листовка Листовка френски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-07-2022
Листовка Листовка италиански 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-09-2021
Листовка Листовка латвийски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-09-2021
Листовка Листовка литовски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-07-2022
Листовка Листовка унгарски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-07-2022
Листовка Листовка малтийски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-09-2021
Листовка Листовка нидерландски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-09-2021
Листовка Листовка полски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-07-2022
Листовка Листовка португалски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-09-2021
Листовка Листовка румънски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-07-2022
Листовка Листовка словашки 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-07-2022
Листовка Листовка словенски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-09-2021
Листовка Листовка фински 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-07-2022
Листовка Листовка шведски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-07-2022
Листовка Листовка норвежки 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-07-2022
Листовка Листовка исландски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-07-2022
Листовка Листовка хърватски 12-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-09-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите