Ivemend

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

16-06-2020

Активна съставка:
фосапрепитант
Предлага се от:
Merck Sharp & Dohme B.V.
АТС код:
A04AD12
INN (Международно Name):
fosaprepitant
Терапевтична група:
Антиеметични и antinauseants,
Терапевтична област:
Повръщане, Рак
Терапевтични показания:
Профилактика на гадене и повръщане при високо и умерено emetogenic рак на химиотерапия при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 6 месеца и по-големи. Ivemend 150 mg се прилага като част от комбинирана терапия.
Каталог на резюме:
Revision: 22
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000743
Дата Оторизация:
2008-01-11
EMEA код:
EMEA/H/C/000743

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

08-05-2018

Листовка Листовка - чешки

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

16-06-2020

Листовка Листовка - датски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

16-06-2020

Листовка Листовка - немски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

16-06-2020

Листовка Листовка - естонски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

08-05-2018

Листовка Листовка - гръцки

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

16-06-2020

Листовка Листовка - английски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

08-05-2018

Листовка Листовка - френски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

16-06-2020

Листовка Листовка - италиански

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

08-05-2018

Листовка Листовка - латвийски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

08-05-2018

Листовка Листовка - литовски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

08-05-2018

Листовка Листовка - унгарски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

08-05-2018

Листовка Листовка - малтийски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

08-05-2018

Листовка Листовка - нидерландски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

08-05-2018

Листовка Листовка - полски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

16-06-2020

Листовка Листовка - португалски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

08-05-2018

Листовка Листовка - румънски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

08-05-2018

Листовка Листовка - словашки

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

08-05-2018

Листовка Листовка - словенски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

08-05-2018

Листовка Листовка - фински

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

16-06-2020

Листовка Листовка - шведски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

16-06-2020

Листовка Листовка - норвежки

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

16-06-2020

Листовка Листовка - исландски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

16-06-2020

Листовка Листовка - хърватски

16-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

16-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

08-05-2018

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

IVEMEND 150 mg прах за инфузионен разтвор

фосапрепитант (fosaprepitant)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт

или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява IVEMEND и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате IVEMEND

Как да използвате IVEMEND

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате IVEMEND

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява IVEMEND и за какво се използва

IVEMEND съдържа активното вещество фосапрепитант, което се превръща в апрепитант във

Вашия организъм. То принадлежи към група лекарства, наречени рецепторни антагонисти на

неврокинин 1 (НК

). Мозъкът има специфичен дял, който контролира гаденето и повръщането.

IVEMEND действа, като блокира сигналите до този дял, като така намалява гаденето и

повръщането. IVEMEND се използва при възрастни, юноши и деца на възраст 6 месеца и по-

големи в комбинация с други лекарства за предотвратяване на гадене и повръщане,

причинени от химиотерапия (лечение на рак), която предизвиква силно или умерено гадене и

повръщане.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате IVEMEND

Не използвайте IVEMEND

ако сте алергични към фосапрепитант, апрепитант или към полисорбат 80 или някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

с лекарства съдържащи пимозид (използван за лечение на психични заболявания),

терфенадин и астемизол (използвани при сенна хрема и други алергични състояния),

цисаприд (използван за лечение на нарушения на храносмилането). Уведомете Вашия

лекар, ако приемате тези лекарства, тъй като лечението трябва да бъде променено преди

да започнете да използвате IVEMEND.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате IVEMEND.

Преди лечение с това лекарство, информирайте Вашия лекар, ако имате чернодробно

заболяване, тъй като черният дроб е от значение за разграждането на лекарствата в тялото.

Затова може да се наложи Вашият лекар да проследява състоянието на черния Ви дроб.

Деца и юноши

Не прилагайте IVEMEND при деца на възраст под 6 месеца или с телесно тегло по-малко от

6 kg, защото не е проучен при тази група пациенти.

Други лекарства и IVEMEND

IVEMEND може да повлияе на други лекарства по време на и след лечение с IVEMEND. Има

някои лекарства, които не трябва да се приемат с IVEMEND (такива като пимозид, терфенадин,

астемизол и цизаприд) или при които се налага корекция на дозата (вижте също Не използвайте

IVEMEND).

Ефектите на IVEMEND или други лекарства могат да бъдат повлияни, ако приемате IVEMEND

заедно с някое от следните лекарства, описани по-долу. Моля, информирайте Вашия лекар или

фармацевт, ако приемате някое от изброените по-долу лекарства:

лекарства за контрол на раждаемостта, които може да включват таблетки за контрол на

раждаемостта, кожни лепенки, имплантати и някои вътрематочни средства (ВМС), които

освобождават хормони, може да не действат адекватно, когато се прилагат заедно с

IVEMEND. Следва да се прилага друга или допълнителна нехормонална форма на

контролиране на раждаемостта по време на лечението с IVEMEND и до 2 месеца след

лечение с IVEMEND,

циклоспорин, такролимус, сиролимус, евролимус (имуносупресори),

алфентанил, фентанил (използвани за лечение на болка),

хинидин (използвани за лечение на нарушен сърдечен ритъм),

иринотекан, етопозид, винорелбин, ифосфамид (лекарства за лечение на тумори),

лекарства съдържащи ерготаминови производни, например ерготамин и диерготамин

(използвани за лечение на мигрена),

варфарин, аценокумарол (разрежда кръвта; може да се необходими кръвни изследвания),

рифампицин, кларитромицин, телитромицин (антибиотици, използвани за лечение на

инфекции),

фенитоин (лекарство, използвано за лечение на гърчове),

карбамазепин (използван за лечение на депресия и епилепсия),

мидазолам, триазолам, фенобарбитал (лекарства, използвани за успокояване или които

Ви помагат да спите),

жълт кантарион (билков продукт, използван за лечение на депресия),

протеазни инхибитори (използвани за лечение на ХИВ инфекции),

кетоконазол, с изключение на шампоан (използван за лечение на синдрома на Кушинг-

когато организма произвежда излишък от кортизол),

итраконазол, вориконазол, позаконазол (противогъбични средства),

нефазодон (използван за лечение на депресия),

дилтиазем (лекарство, използвано за лечение на високо кръвно налягане),

кортикостероиди (като дексаметазон),

лекарства против тревожност (като алпразолам),

толбутамид (лекарство, използвано за лечение на диабет).

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали, или е възможно да

приемате други лекарства.

Бременност и кърмене

Това лекарство не трябва да се прилага по време на бременност, освен ако е категорично

необходимо. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате

бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това

лекарство.

За информация относно контролиране на раждаемостта, вижте 'Други лекарства и IVEMEND'.

Не е известно дали IVEMEND се екскретира в кърмата при хора; поради това при лечение с

това лекарство не се препоръчва кърмене. Важно е да уведомите Вашия лекар, ако кърмите или

планирате да кърмите преди да започнете да получавате това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Трябва да се има предвид, че някои хора стават замаяни или сънливи след употреба на

IVEMEND. Ако Вие ставате замаяни или сънливи, избягвайте да шофирате или използвате

машини, след прием на това лекарство (Вижте 'Възможни нежелани реакции').

IVEMEND съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

3.

Как да използвате IVEMEND

При възрастни (на възраст 18 години и по-големи), препоръчителната доза IVEMEND е150 mg

фосапрепитант на Ден 1 (денят на химиотерапия).

При деца и юноши (на възраст от 6 месеца до 17 години), препоръчителната доза IVEMEND се

определя въз основа на възрастта и теглото на пациента. В зависимост от химиотерапевтично

лечение, има два начина на прилагане на IVEMEND:

IVEMEND се прилага само на Ден 1 (единствен ден на химиотерапия)

IVEMEND се прилага на Ден 1, 2, или 3 (еднодневна или няколкодневна химиотерапия)

На Ден 2 и 3 могат да се предпишат перорални форми на апрепитант вместо

IVEMEND.

Прахът се разтваря и разрежда преди употреба. Инфузионният разтвор Ви се прилага от

медицински специалист, като лекар или медицинска сестра, чрез интравенозна инфузия

(капкова) приблизително 30 минути преди да започне химиотерапевтичното лечение при

възрастни или 60 - 90 минути преди да започне химиотерапевтичното лечение при деца и

юноши. Вашият лекар може да Ви предложи да приемате други лекарства за предотвратяване

на гаденето и повръщането, включително кортикостероид (като дексаметазон) и "5HT

антагонист" (като ондасетрон). Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или

фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Спрете приема на IVEMEND и веднага отидете на лекар, ако забележите някоя от

изброените по-долу нежелани реакции, които могат да бъдат сериозни и да налагат

спешно лечение:

Уртикария, обрив, сърбеж, затруднено дишане или преглъщане, или сериозно

понижаване на кръвното налягане (с неизвестна честота, от наличните данни не може да

бъде направена оценка); това са признаци на сериозна алергична реакция.

Реакции на мястото на инфузията (РМИ) на или в близост до мястото на инфузия.

Повечето тежки РМИ възникват с определен тип лекарства за химиотерапия, които

могат да изгорят кожата Ви или да предизвикат кожни мехури (везиканти), с

нежелани реакции, включващи болка, подуване и зачервяване. При някои хора,

приемащи този тип лекарства за химиотерапия се получава умиране на кожната

тъкан (некроза).

Другите нежелани реакции, за които има съобщения, са изброени по-долу:

Честите нежелани реакции (може да засегнат 1 от 10 души) са:

запек, нарушено храносмилане

главоболие

уморяемост

загуба на апетит

хълцане

повишено количество на чернодробните ензими в кръвта Ви.

Нечестите нежелани реакции (може да засегнат 1 от 100 души) са:

замайване, сънливост

акне, обрив

тревожност

оригване, гадене, повръщане, киселини, стомашна болка, сухота в устата, отделяне на

газове

повишена болезненост или парене при уриниране

слабост, общо неразположение

зачервяване на лицето/кожата, топли вълни

ускорен или нередовен пулс, повишено кръвно налягане

треска с повишен риск от инфекция, намален брой червени кръвни клетки

болка на мястото на инжектиране, зачервяване на мястото на инжектиране, сърбеж на

мястото на инжектиране, възпаление на вената на мястото на инжектиране

Редки нежелани реакции (може да засегнат 1 от 1 000 души) са:

затруднено мислене, липса на енергия, променен вкус

чувствителност на кожата към слънце, прекомерно потене, мазна кожа, ранички по

кожата, сърбящ обрив, синдром на Стивънс-Джонсън/токсична епидермална некролиза

(рядка тежка кожна реакция),

еуфория (чувство на необикновено щастие), дезориентация

бактериална инфекция, гъбична инфекция,

тежък запек, стомашна язва, възпаление на тънките черва и дебелото черво, афти в

устата, подуване

често уриниране, отделяне на повече урина от нормалното, наличие на захар или кръв в

урината

дискомфорт в областта на гърдите, подуване, промяна в начина на ходене

кашлица, секрет в задната част на гърлото, раздразнено гърло, кихане, възпалено гърло

очен секрет и сърбеж

звънтене в ушите,

мускулни спазми, мускулна слабост

прекомерна жажда

забавен пулс, заболяване на сърцето и кръвоносните съдове

понижение на белите кръвни клетки, ниски нива на натрий в кръвта, загуба на тегло,

уплътняване на мястото на инжектиране

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате IVEMEND

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан след „Годен до:” върху

опаковката и след „ЕXP” - върху флакона. Първите 2 цифри показват месеца, следващите

4 цифри показват годината.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C).

Разтвореният и разреден разтвор е стабилен 24 часа при 25

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези мерки

ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа IVEMEND

Активното вещество е фосапрепитант. Всеки флакон съдържа фосапрепитант димеглумин,

еквивалентен на 150 mg фосапрепитант. След разтваряне и разреждане 1 ml от разтвора

съдържа 1 mg фосапрепитант (1 mg/ml).

Другите съставки са: динатриев едетат (E-386), полисорбат 80 (E-433), безводна лактоза,

натриев хидроксид (E-524) (за корекция на рН) и/или разредена хлороводородна киселина

(E-507) (за корекция на рН).

Как изглежда IVEMEND и какво съдържа опаковката

IVEMEND е бял до почти бял прах за инфузионен разтвор.

Прахът се намира в прозрачен стъклен флакон с гумена запушалка и алуминиева обкатка със

сива пластмасова отчупваща се капачка.

Всеки флакон съдържа 150 mg фосапрепитант. Опаковки: 1 или 10 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel:

+32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за разтваряне и разреждане на IVEMEND 150 mg

Инжектирайте 5 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %) във флакона.

Бъдете сигурни, че инжекционния разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %) тече във

флакона по стената му, за да се предотврати образуване на пяна. Леко завъртете флакона.

Не разклащайте флакона и не впръсквате инжекционния разтвор на натриев хлорид

9 mg/ml (0,9 %) във флакона.

Пригответе инфузионен сак със 145 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml

(0,9 %) (например, като отстраните 105 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид

9 mg/ml (0,9 %) от сак с 250 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %)).

Изтеглете цялото количество от флакона и го прехвърлете в инфузионния сак, съдържащ

145 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %), за да постигнете общ

обем от 150 ml и крайна концентрация от1 mg/ml. Леко обърнете сака 2-3 пъти (Вижте

'Как да използвате IVEMEND').

Определете обема за прилагане от приготвения разтвор в инфузионния сак, въз основа на

препоръчителната доза (вижте Кратка Характеристика на Продукта (КХП), точка 4.2).

Възрастни

Трябва да се приложи целият обем на приготвения разтвор в инфузионния сак (150 ml)

Педиатрични пациенти

При пациенти на възраст 12 години и по-големи, обемът за прилагане се изчислява както

следва:

Обемът за прилагане (ml) е равен на препоръчителната доза (mg)

При пациенти на 6 месеца до по-малко от 12 години, обемът за прилагане се изчислява

както следва:

Обемът за прилагане (ml) = препоръчителната доза (mg/kg) x теглото (kg)

Забележка: Не надвишавайте максималните дози (вижте Кратка

Характеристика на Продукта (КХП), точка 4.2).

Ако е необходимо, за обеми, по-малки от 150 ml, изчисленият обем може да се прехвърли

в сак с подходящ размер или спринцовка, преди прилагане на инфузията.

Разтвореният и разреден краен разтвор е стабилен 24 часа при 25

Парентералните лекарства трябва да се проверяват визуално за видими частици и промяна в

цвета преди приложение, когато разтворът и опаковката позволяват това.

Видът на готовия разтвор е не се различава от вида на разредителя.

Изхвърлете неизползвания разтвор и отпадъчните материали. Неизползваният лекарствен

продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните

изисквания.

Лекарственият продукт не трябва да се разтваря или смесва с разтвори, за които не е установена

физическа и химическа съвместимост (вижте Кратка Характеристика на Продукта (КХП)

точка 6.2).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

IVEMEND 150 mg прах за инфузионен разтвор

2.

КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа фосапрепитант димеглумин (fosaprepitant dimeglumine), еквивалентен на

150 mg фосапрепитант (fosaprepitant), който съответства на 130,5 mg апрепитант. След

разтваряне и разреждане 1 ml от разтвора съдържа 1 mg фосапрепитант (1 mg/ml) (вж.

точка 6.6).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инфузионен разтвор

Бял до почти бял аморфен прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Предотвратяване на гадене и повръщане, свързани със силно и умерено еметогенна

химиотерапия при карцином при възрастни и педиатрични пациенти на възраст 6 месеца и по-

големи.

IVEMEND 150 mg се дава като част от комбинирано лечение (вж. точка 4.2).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни

Препоръчителната доза е 150 mg, приложена в Ден 1 като инфузия, в продължение на 20-

30 минути, въведена приблизително 30 минути преди химиотерапия (вж. точка 6.6). IVEMEND

трябва да се прилага заедно с кортикостероиди и 5-HT

антагонист, както е показано в

таблиците по-долу.

Представените по-долу схеми се препоръчват за предотвратяване на гадене и повръщане,

свързани с еметогенна химиотерапия при карцином:

Таблица 1: Препоръчителни дози за предотвратяване на гадене и повръщане, свързани

със силно еметогенна химиотерапевтична схема при възрастни

Ден 1

Ден 2

Ден 3

Ден 4

IVEMEND

150 mg

интравенозно

не се прилага

не се прилага

не се прилага

Дексаметазон

12 mg перорално

8 mg перорално

8 mg

перорално два

пъти дневно

8 mg

перорално два

пъти дневно

5-НТ

антагонисти

Стандартни дози

5-НТ

антагонисти. За

подходящото

дозиране на

избрания 5-НТ

антагонист вижте

продуктовата

информация.

не се прилага

не се прилага

не се прилага

Дексаметазон трябва да се прилага 30 минути преди химиотерапевтично лечение в Ден 1 и на

сутринта в Ден 2 до 4. Дексаметазон трябва да се прилага също и вечер в Ден 3 и 4.

Взаимодействията на активното вещество зависят от дозата на дексаметазон.

Таблица 2: Препоръчителни дози за предотвратяване на гадене и повръщане, свързани с

умерено еметогенна химиотерапевтична схема при възрастни

Ден 1

IVEMEND

150 mg интравенозно

Дексаметазон

12 mg перорално

5-НТ

антагонисти

Стандартни дози

5-НТ

антагонисти.

За подходящото

дозиране на избрания

5-НТ

антагонист

вижте продуктовата

информация.

Дексаметазон трябва да се прилага 30 минути преди химиотерапевтично лечение в Ден 1.

Взаимодействията на активното вещество зависят от дозата на дексаметазон.

Педиатрична популация

Педиатрични пациенти на възраст 6 месеца и по-големи, но не по-малко от 6 kg

Препоръчителната схема на прилагане на IVEMEND с 5-HT

антагонист, със или без

кортикостероид, за предотвратяване на гадене и повръщане, свързани с приложение на

еднодневни или няколкодневни химиотерапевтични схеми на силно еметогенна химиотерапия

(СЕХ) или умерено еметогенна химиотерапия (УЕХ), е показана в Таблица 3. Еднодневните

химиотерапевтични схеми включват тези схеми, при които СЕХ или УЕХ се прилага само за

един ден. Няколкодневните химиотерапевтични схеми включват химиотерапевтични схеми,

при които СЕХ или УЕХ се прилага в продължение на 2 или повече дни.

В Таблица 4 е показана алтернативна схема на прилагане, която може да се използва с

еднодневни химиотерапевтични схеми.

Прилагане при еднодневни или няколкодневни химиотерапевтични схеми

При педиатрични пациенти, получаващи еднодневни или няколкодневни химиотерапевтични

схеми на СЕХ или УЕХ, приложете IVEMEND като интравенозна инфузия чрез централен

венозен катетър в Ден 1, 2 и 3. EMEND капсули или EMEND за перорална суспензия може да

се използват в Ден 2 и 3 вместо IVEMEND, както е показано в Таблица 3. За съответни

указания за дозата вижте кратката характеристика на продукта (КХП) на EMEND капсули или

на EMEND за перорална суспензия.

Таблица 3: Препоръчителни дози за предотвратяване на гадене и повръщане,

свързани с еднодневни или няколкодневни схеми на СЕХ или УЕХ при

педиатрични пациенти

Популация

Ден 1

Ден 2

Ден 3

IVEMEND

Педиатрични

пациенти на

възраст 12 и

повече години

115 mg

интравенозно

80 mg

интравенозно

ИЛИ

80 mg

перорално

(EMEND

капсули)

80 mg

интравенозно

ИЛИ

80 mg

перорално

(EMEND

капсули)

Педиатрични

пациенти на

възраст от

6 месеца до по-

малко от

12 години и не

по-малко от 6 kg

3 mg/kg

интравенозно

Максимална

доза 115 mg

2 mg/kg

интравенозно

ИЛИ

2 mg/kg

перорално

(EMEND

перорална

суспензия)

Максимална

доза 80 mg

2 mg/kg

интравенозно

ИЛИ

2 mg/kg

перорално

(EMEND

перорална

суспензия)

Максимална

доза 80 mg

Дексаметазон

Всички

педиатрични

пациенти

Ако се прилага едновременно кортикостероид,

например дексаметазон, приложете 50 % от

препоръчителната доза кортикостероид в ден 1

до 4

5-HT

антагонист

Всички

педиатрични

пациенти

За препоръчителната дозировка вижте КХП на

избрания 5-HT

антагонист

При педиатрични пациенти на възраст 12 години и по-големи, приложете IVEMEND

интравенозно в продължение на 30 минути, като приключите инфузията приблизително

30 минути преди химиотерапията. При педиатрични пациенти на възраст по-малко от

12 години, приложете IVEMEND интравенозно в продължение на 60 минути, като

приключите инфузията приблизително 30 минути преди химиотерапията.

Дексаметазон трябва да се прилага 30 минути преди химиотерапевтично лечение в Ден 1.

Алтернативна схема на прилагане при еднодневни химиотерапевтични схеми

При педиатрични пациенти, получаващи еднодневна СЕХ или УЕХ, IVEMEND може да се

прилага като интравенозна инфузия чрез централен венозен катетър в Ден 1.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/287844/2018

EMEA/H/C/000743

Ivemend (fosaprepitant)

Общ преглед на Ivemend и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Ivemend и за какво се използва?

Ivemend е лекарство за предотвратяване на гадене (позиви за повръщане) и повръщане,

причинено от химиотерапевтични лекарства за лечение на рак.

Той се използва при възрастни и деца на възраст над 6 месеца, които са подложени на

химиотерапия, за която е известно, че причинява умерено или тежко гадене и повръщане.

Той съдържа активното вещество фосапрепитант (fosaprepitant).

Как се използва Ivemend?

При възрастни Ivemend се прилага като бавна инфузия във вена на първия ден от

химиотерапията. При деца може да се приложи на първия ден или в няколко дни чрез тръба,

поставена в голяма вена близо до сърцето.

Ivemend трябва да се дава задължително с други лекарства, които предотвратяват гадене и

повръщане, включително кортикостероиди (напр. дексаметазон) и „5HT

антагонист” (напр.

ондансетрон). За повече информация относно употребата на Ivemend вижте листовката или се

свържете с вашия лекар или фармацевт.

Как действа Ivemend?

Активното вещество в Ivemend, фосапрепитант, е „пролекарство” на апрепитант. Това означава,

че в организма се превръща в апрепитант. Апрепитант е рецепторен антагонист на неврокинин 1

(NK1). Той възпрепятства свързването на химикал в тялото (наречен вещество P) с NK1

рецепторите. Когато веществото P се свързва с тези рецептори, това причинява гадене и

повръщане. Като блокира тези рецептори, Ivemend може да предотврати гаденето и повръщането,

които често се случват по време на химиотерапията и след нея. Апрепитант е разрешен в

Европейския съюз (ЕС) от 2003 г. под името Emend.

Ivemend (fosaprepitant)

EMA/287844/2018

Страница 2/2

Какви ползи от Ivemend са установени в проучванията?

Основно проучване при 2000 пациенти с рак показва, че Ivemend е толкова ефективен, колкото и

Emend — друго лекарство, одобрено за предотвратяване на гадене и повръщане. Около 72% от

пациентите, лекувани с едно от двете лекарства, не са имали гадене или повръщане в

продължение на пет дни след химиотерапия.

Какви са рисковете, свързани с Ivemend?

Най-честите нежелани реакции при Ivemend (наблюдавани при 1 до 10 на 100 пациенти) са

повишени чернодробни ензими, главоболие, хълцане, запек, диспепсия(киселини в стомаха),

загуба на апетит и умора (слабост или умора). За пълния списък на всички нежелани лекарствени

реакции, съобщени при Ivemend, вижте листовката.

Ivemend не трябва да се използва едновременно с пимозид (използван за лечение на психични

заболявания), терфенадин и астемизол (използвани за лечение на алергични симптоми) и

цизаприд (използвани за облекчаване на някои стомашни проблеми). За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Защо Ivemend е разрешен за употреба в ЕС?

Основно проучване показва, че Ivemend е толкова ефективен, колкото и Emend за

предотвратяване на гадене и повръщане при пациенти, подложени на химиотерапия, и

нежеланите му реакции се считат за управляеми. Европейската агенция по лекарствата реши, че

ползите от Ivemend са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба

в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Ivemend?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Ivemend, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Ivemend непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Ivemend, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Ivemend

Ivemend получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 11 януари 2008 г.

Допълнителна информация за Ivemend можете да намерите на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на текста: 05-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация