Inhixa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

еноксапарин натрий

Предлага се от:

Techdow Pharma Netherlands B.V. 

АТС код:

B01AB05

INN (Международно Name):

enoxaparin sodium

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Венозен тромбоемболизъм

Терапевтични показания:

Inhixa е показан за възрастни за:профилактика на венозна тромбоэмболии, особено при пациенти, подложени на ортопедични или обща хирургия. Профилактика на венозна тромбоэмболии при пациенти, прикованных до леглото поради остри заболявания, включително остра сърдечна недостатъчност, остра дихателна недостатъчност, тежки инфекции, както и влошаване на ревматични заболявания, водещи до спиране от движение на пациента (отнася се за силни 40 мг/0. 4 мл). Лечение на дълбока венозна тромбоза (дълбока венозна тромбоза), усложнен или неосложненным развитието на ТЭЛА. Лечение на нестабилна ангина и non-Q миокарден инфаркт вълна, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Лечение на остър инфарктом на миокарда с възхода на ST сегмент (ИМПЅТ), включително и на пациенти, които се лекуват консервативно или кой ще бъде по-късно да мине перкутанна транслюминальная коронарна ангиопластика (отношение на силните страни на 60 мг/0. 6 мл, 80 мг/0. 8 мл и 100 мг/1 мл). Профилактика на съсирването на кръвта в системата ин кръво

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-09-15

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Inhixa 2000 IU (20 mg)/0,2 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
10 000 IU/ml (100 mg/ml) инжекционен разтвор
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа eноксапарин натрий
(еnoxaparin sodium)
2 000 IU анти-Xa активност (еквивалентни на
20 mg) в 0,2 ml вода за инжекции.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Еноксапарин натрий е биологично
вещество, получено чрез алкална
деполимеризация на
хепарин бензилов естер, получен от
свинска чревна лигавица.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър, безцветен до бледожълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Inhixa е показан при възрастни за:

Профилактика на венозна
тромбоемболична болест при
хирургични пациенти с умерен и
висок риск, по-специално такива, които
са подложени на ортопедична операция
или обща
хирургия, включително онкологична
операция.

Профилактика на венозна
тромбоемболична болест при
консервативно лекувани пациенти
с остро заболяване (например остра
сърдечна недостатъчност, дихателна
недостатъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Inhixa 2000 IU (20 mg)/0,2 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
10 000 IU/ml (100 mg/ml) инжекционен разтвор
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа eноксапарин натрий
(еnoxaparin sodium)
2 000 IU анти-Xa активност (еквивалентни на
20 mg) в 0,2 ml вода за инжекции.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Еноксапарин натрий е биологично
вещество, получено чрез алкална
деполимеризация на
хепарин бензилов естер, получен от
свинска чревна лигавица.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър, безцветен до бледожълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Inhixa е показан при възрастни за:

Профилактика на венозна
тромбоемболична болест при
хирургични пациенти с умерен и
висок риск, по-специално такива, които
са подложени на ортопедична операция
или обща
хирургия, включително онкологична
операция.

Профилактика на венозна
тромбоемболична болест при
консервативно лекувани пациенти
с остро заболяване (например остра
сърдечна недостатъчност, дихателна
недостатъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-03-2023
Листовка Листовка чешки 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-03-2023
Листовка Листовка датски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-03-2023
Листовка Листовка немски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-03-2023
Листовка Листовка естонски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-03-2023
Листовка Листовка гръцки 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-03-2023
Листовка Листовка английски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-09-2022
Листовка Листовка френски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-03-2023
Листовка Листовка италиански 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-09-2022
Листовка Листовка латвийски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-09-2022
Листовка Листовка литовски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-03-2023
Листовка Листовка унгарски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-03-2023
Листовка Листовка малтийски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-09-2022
Листовка Листовка нидерландски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-09-2022
Листовка Листовка полски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-03-2023
Листовка Листовка португалски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-09-2022
Листовка Листовка румънски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-03-2023
Листовка Листовка словашки 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-03-2023
Листовка Листовка словенски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-09-2022
Листовка Листовка фински 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-03-2023
Листовка Листовка шведски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-03-2023
Листовка Листовка норвежки 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-03-2023
Листовка Листовка исландски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-03-2023
Листовка Листовка хърватски 06-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-09-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите