Inhixa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

еноксапарин натрий

Предлага се от:

Techdow Pharma Netherlands B.V. 

АТС код:

B01AB05

INN (Международно Name):

enoxaparin sodium

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Венозен тромбоемболизъм

Терапевтични показания:

Inhixa е показан за възрастни за:профилактика на венозна тромбоэмболии, особено при пациенти, подложени на ортопедични или обща хирургия. Профилактика на венозна тромбоэмболии при пациенти, прикованных до леглото поради остри заболявания, включително остра сърдечна недостатъчност, остра дихателна недостатъчност, тежки инфекции, както и влошаване на ревматични заболявания, водещи до спиране от движение на пациента (отнася се за силни 40 мг/0. 4 мл). Лечение на дълбока венозна тромбоза (дълбока венозна тромбоза), усложнен или неосложненным развитието на ТЭЛА. Лечение на нестабилна ангина и non-Q миокарден инфаркт вълна, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Лечение на остър инфарктом на миокарда с възхода на ST сегмент (ИМПЅТ), включително и на пациенти, които се лекуват консервативно или кой ще бъде по-късно да мине перкутанна транслюминальная коронарна ангиопластика (отношение на силните страни на 60 мг/0. 6 мл, 80 мг/0. 8 мл и 100 мг/1 мл). Профилактика на съсирването на кръвта в системата ин кръвообращението по време на гемодиализа.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-09-15

Листовка

                369
B. ЛИСТОВКА
370
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INHIXA 2000 IU (20 MG)/0,2 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
INHIXA 4000 IU (40 MG)/0,4 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
INHIXA 6000 IU (60 MG)/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
INHIXA 8000 IU (80 MG)/0,8 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
INHIXA 10 000 IU (100 MG)/1 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
еноксапарин натрий (enoxaparin sodium)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Inhixa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Inhixa
3.
Как да приемате Inhixa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Inhixa
6.
Съд
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Inhixa 2000 IU (20 mg)/0,2 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
10 000 IU/ml (100 mg/ml) инжекционен разтвор
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа eноксапарин натрий
(еnoxaparin sodium)
2 000 IU анти-Xa активност (еквивалентни на
20 mg) в 0,2 ml вода за инжекции.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Еноксапарин натрий е биологично
вещество, получено чрез алкална
деполимеризация на
хепарин бензилов естер, получен от
свинска чревна лигавица.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор в предварително
напълнена спринцовка (инжекция)
Бистър, безцветен до бледожълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Inhixa е показан при възрастни за:

Профилактика на венозна
тромбоемболична болест при
хирургични пациенти с умерен и
висок риск, по-специално такива, които
са подложени на ортопедична операция
или обща
хирургия, включително онкологична
операция.

Профилактика на венозна
тромбоемболична болест при
консервативно лекувани пациенти
с остро заболяване (например остра
сърдечн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-12-2023
Листовка Листовка чешки 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-12-2023
Листовка Листовка датски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-12-2023
Листовка Листовка немски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-12-2023
Листовка Листовка естонски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-12-2023
Листовка Листовка гръцки 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-12-2023
Листовка Листовка английски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-09-2022
Листовка Листовка френски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-12-2023
Листовка Листовка италиански 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-09-2022
Листовка Листовка латвийски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-09-2022
Листовка Листовка литовски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-12-2023
Листовка Листовка унгарски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-12-2023
Листовка Листовка малтийски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-09-2022
Листовка Листовка нидерландски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-09-2022
Листовка Листовка полски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-12-2023
Листовка Листовка португалски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-09-2022
Листовка Листовка румънски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-12-2023
Листовка Листовка словашки 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-12-2023
Листовка Листовка словенски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-09-2022
Листовка Листовка фински 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-12-2023
Листовка Листовка шведски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-12-2023
Листовка Листовка норвежки 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-12-2023
Листовка Листовка исландски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-12-2023
Листовка Листовка хърватски 13-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-09-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите