Imbruvica

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ibrutinib

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

L01EL01

INN (Международно Name):

ibrutinib

Терапевтична група:

Antineoplastic agents, Protein kinase inhibitors

Терапевтична област:

Lymphoma, Mantle-Cell; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell

Терапевтични показания:

IMBRUVICA as a single agent is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL). IMBRUVICA as a single agent or in combination with rituximab or obinutuzumab or venetoclax is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated chronic lymphocytic leukaemia (CLL) (see section 5. IMBRUVICA as a single agent or in combination with bendamustine and rituximab (BR) is indicated for the treatment of adult patients with CLL who have received at least one prior therapy. IMBRUVICA as a single agent is indicated for the treatment of adult patients with Waldenström’s macroglobulinaemia (WM) who have received at least one prior therapy, or in first line treatment for patients unsuitable for chemo immunotherapy. IMBRUVICA in combination with rituximab is indicated for the treatment of adult patients with WM.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-10-21

Листовка

                113
Б. ЛИСТОВКА
114
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
IMBRUVICA 140 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ибрутиниб (ibrutinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява IMBRUVICA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете IMBRUVICA
3.
Как да приемате IMBRUVICA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате IMBRUVICA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IMBRUVICA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IMBRUVICA
IMBRUVICA е противораково лекарство, к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IMBRUVICA 140 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 140 mg
ибрутиниб (ibrutinib).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Бяла, непрозрачна твърда капсула с
дължина 22 mm, маркирана с надпис "ibr 140 mg"
с черно
мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
IMBRUVICA като монотерапия е показан за
лечение на възрастни пациенти с
рецидивиращ или
рефрактерен мантелноклетъчен лимфом
(mantle cell lymphoma, MCL).
IMBRUVICA като монотерапия или в
комбинация с ритуксимаб, обинутузумаб
или
венетоклакс е показан за лечение на
възрастни пациенти с нелекувана
досега хронична
лимфоцитна левкемия (chronic lymphocytic leukaemia,
CLL) (вж. точка 5.1).
IMBRUVICA като монотерапия или в
комбинациа с бендамустин и ритуксимаб
(BR) е показан
за лечение на възрастни пациенти с CLL,
които са получили поне една
предшестваща терапия.
IMBRUVICA като монотерапия е показан за
лечение на възрастни пациенти с
макроглобулинемия на Waldenström (Waldenström’s
macroglobulinaemia, WM), които са
получили поне една предшестваща
терапия или като първ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-11-2022
Листовка Листовка чешки 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-11-2022
Листовка Листовка датски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-11-2022
Листовка Листовка немски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-11-2022
Листовка Листовка естонски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-11-2022
Листовка Листовка гръцки 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-11-2022
Листовка Листовка английски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-09-2022
Листовка Листовка френски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-11-2022
Листовка Листовка италиански 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-09-2022
Листовка Листовка латвийски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-09-2022
Листовка Листовка литовски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-11-2022
Листовка Листовка унгарски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-11-2022
Листовка Листовка малтийски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-09-2022
Листовка Листовка нидерландски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-09-2022
Листовка Листовка полски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-11-2022
Листовка Листовка португалски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-09-2022
Листовка Листовка румънски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-11-2022
Листовка Листовка словашки 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-11-2022
Листовка Листовка словенски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-09-2022
Листовка Листовка фински 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-11-2022
Листовка Листовка шведски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-11-2022
Листовка Листовка норвежки 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-11-2022
Листовка Листовка исландски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-11-2022
Листовка Листовка хърватски 18-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-09-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите