Imbruvica

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
24-01-2022
Активна съставка:
Ibrutinib
Предлага се от:
Janssen-Cilag International NV
АТС код:
L01EL01
INN (Международно Name):
ibrutinib
Терапевтична група:
Antineoplastic agents, Protein kinase inhibitors
Терапевтична област:
Lymphoma, Mantle-Cell; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell
Терапевтични показания:
Imbruvica като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с пристъпно или продължителна лимфомой от клетки мантия (МЛ). Imbruvica as a single agent or in combination with rituximab or obinutuzumab is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated chronic lymphocytic leukaemia (CLL). Imbruvica като единствен представител или в комбинация с Бендамустин и технология на органичния синтез (BR) е показан за лечение на възрастни пациенти с ХЛЛ, които са получили най-малко един курс на терапия. Imbruvica като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с macroglobulinaemia Waldenström това (VMS), които са получили най-малко един курс на терапия, или на първа линия на лечение при пациенти неподходящи за химио-имунотерапия. Imbruvica в комбинация с ритуксимабом е показан за лечение на възрастни пациенти с WM. Imbruvica като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с пристъпно или продължителна лимфомой от клетки мантия (МЛ). Imbruvica като еди
Каталог на резюме:
Revision: 24
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003791
Дата Оторизация:
2014-10-21
EMEA код:
EMEA/H/C/003791

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 24-01-2022
Листовка Листовка
чешки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 24-01-2022
Листовка Листовка
датски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 24-01-2022
Листовка Листовка
немски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 24-01-2022
Листовка Листовка
естонски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 24-01-2022
Листовка Листовка
гръцки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 24-01-2022
Листовка Листовка
английски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 14-09-2020
Листовка Листовка
френски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 24-01-2022
Листовка Листовка
италиански 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 14-09-2020
Листовка Листовка
латвийски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 14-09-2020
Листовка Листовка
литовски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 24-01-2022
Листовка Листовка
унгарски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 24-01-2022
Листовка Листовка
малтийски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 14-09-2020
Листовка Листовка
нидерландски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 14-09-2020
Листовка Листовка
полски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 24-01-2022
Листовка Листовка
португалски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 14-09-2020
Листовка Листовка
румънски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 24-01-2022
Листовка Листовка
словашки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 24-01-2022
Листовка Листовка
словенски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 14-09-2020
Листовка Листовка
фински 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 24-01-2022
Листовка Листовка
шведски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 24-01-2022
Листовка Листовка
норвежки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 24-01-2022
Листовка Листовка
исландски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 24-01-2022
Листовка Листовка
хърватски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 14-09-2020

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

IMBRUVICA 140 mg твърди капсули

ибрутиниб (ibrutinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява IMBRUVICA и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете IMBRUVICA

Как да приемате IMBRUVICA

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате IMBRUVICA

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява IMBRUVICA и за какво се използва

Какво представлява IMBRUVICA

IMBRUVICA е противораково лекарство, което съдържа активното вещество ибрутиниб. То

принадлежи към клас лекарства, наречени инхибитори на протеинкиназата.

За какво се използва IMBRUVICA

Използва се за лечение на следните видове рак на кръвта при възрастни:

Мантелноклетъчен лимфом (МКЛ), вид рак, засягащ лимфните възли, когато

заболяването се е възобновило или не се повлиява от лечението.

Хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), вид рак, засягащ белите кръвни клетки, наречени

лимфоцити, който засяга и лимфните възли. IMBRUVICA се използва при пациенти,

които не са лекувани досега за ХЛЛ или когато заболяването се е възобновило или не се

повлиява от лечението.

Макроглобулинемия на Waldenström (MW), вид рак, засягащ белите кръвни клетки,

наречени лимфоцити. Използва се при пациенти, които не са лекувани досега за MW или

когато заболяването се е възобновило или не се повлиява от лечението, или при

пациенти, при които химиотерапията, прилагана заедно с антитяло, не е подходяща

терапия.

Как действа IMBRUVICA

IMBRUVICA действа при МКЛ, ХЛЛ и МW като блокира тирозинкиназата на Брутон, протеин

в организма, който помага на тези ракови клетки да растат и оцеляват. Като блокира този

протеин, IMBRUVICA помага да се убият раковите клетки и да се намали броят им. Той също

така забавя влошаването на раковото заболяване.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете IMBRUVICA

Не приемайте IMBRUVICA

ако сте алергични към ибрутиниб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6)

ако приемате билково лекарство, наречено жълт кантарион, използвано за лечение на

депресия. Ако не сте сигурни за това, консултирайте се с Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра, преди да приемете това лекарство.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете IMBRUVICA:

ако някога сте имали необичайни синини или кървене или приемате някакви лекарства

или добавки, които увеличават риска от кървене (вижте точка „Други лекарства и

IMBRUVICA”)

ако имате неравномерен сърдечен ритъм или сте имали в миналото неравномерен

сърдечен ритъм, или тежка сърдечна недостатъчност, или получите някое от следните:

задух, слабост, замаяност, прималяване, припадък или почти припадък, болка в гърдите

или подуване на краката

ако имате чернодробни проблеми, включително ако някога сте имали или сега имате

инфекция с хепатит В (инфекция на черния дроб)

ако имате високо кръвно налягане

ако наскоро сте имали някаква операция, особено ако това може да повлияе на начина, по

който усвоявате храна или лекарства през стомаха или червата

ако планирате да имате някаква операция – Вашият лекар може да Ви помоли да спрете

приема на IMBRUVICA за кратко време (3 до 7 дни) преди и след операцията.

ако имате бъбречни проблеми.

Ако някое от изброените по-горе се отнася до Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди или докато приемате това лекарство (вижте

точка "Възможни нежелани реакции").

При прием на IMBRUVICA, незабавно кажете на Вашия лекар, ако забележите или някой

забележи при Вас: загуба на паметта, затруднено мислене, затруднено ходене или загуба на

зрението – това може да се дължи на много рядка, но сериозна инфекция на мозъка, която може

да причини смърт (прогресираща мултифокална левкоенцефалопатия или ПМЛ).

Незабавно съобщете на Вашия лекар, ако забележите или някой друг забележи при Вас:

внезапна скованост или слабост на крайниците (особено от едната страна на тялото), внезапна

обърканост, затруднение в говора или разбирането на реч, загуба на зрение, затруднено ходене,

загуба на равновесие или липса на координация, внезапно силно главоболие без известна

причина. Това може да са признаци и симптоми на инсулт.

Кажете веднага на Вашия лекар, ако, след като спрете IMBRUVICA, получите болка в лявата

горна част на корема, болка вляво под ребрата или на върха на лявото си рамо (това може да

бъдат симптоми на разкъсване на далака).

Кажете веднага на Вашия лекар, ако по време на лечение с IMBRUVICA забележите, че имате

задух, затруднено дишане в легнало положение, отичане на стъпалата, глезените или краката и

слабост/умора (това може да бъдат признаци на сърдечна недостатъчност).

По време на лечение с IMBRUVICA може да развиете вирусни, бактериални или гъбични

инфекции. Свържете се с Вашия лекар, ако имате повишена температура, втрисане, слабост,

обърканост, болки в тялото, симптоми на настинка или грип, умора или задух, пожълтяване на

кожата или очите (жълтеница). Това може да са признаци на инфекция.

Хемофагоцитна лимфохистиоцитоза

Рядко се съобщава за прекомерно активиране на белите кръвни клетки, свързано с възпаление

(хемофагоцитна лимфохистиоцитоза), което може да доведе до смърт, ако не се диагностицира

и лекува рано. Ако получите множество симптоми като повишена температура, подуване на

жлезите, синини или кожен обрив, свържете се незабавно с Вашия лекар.

Изследвания и прегледи преди и по време на лечението

Синдром на туморен разпад (СТР): наблюдавани са необичайни нива на химични вещества в

кръвта, причинени от бързо разрушаване на раковите клетки по време на лечение на рак, а

понякога дори и без лечение. Това може да доведе до промени в бъбречната функция, нарушена

сърдечна дейност или припадъци. Вашият лекар или друг медицински специалист може да

направи кръвни изследвания, за да провери за СТР.

Лимфоцитоза: Лабораторни изследвания може да показват увеличение на белите кръвни клетки

(наречени "лимфоцити") във Вашата кръв през първите няколко седмици от лечението. Това се

очаква и може да продължи няколко месеца. Това не означава непременно, че ракът на кръвта

Ви се влошава. Вашият лекар ще проверява кръвната картина преди или по време на лечението

и в редки случаи може да се наложи да Ви предпише друго лекарство. Говорете с Вашия лекар

какво означават резултатите от изследванията.

Събития, свързани с черния дроб: Вашият лекар ще направи някои кръвни изследвания, за да

провери дали черният Ви дроб работи правилно, че нямате инфекция на черния дроб, известна

като вирусен хепатит, или дали хепатит В отново е станал активен, което може да доведе до

смърт.

Деца и юноши

IMBRUVICA не трябва да се използва при деца и юноши. Това е така, защото не е проучен при

тези възрастови групи.

Други лекарства и IMBRUVICA

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства. Това включва и лекарства, отпускани без рецепта,

билкови лекарства и хранителни добавки. Това е така, защото IMBRUVICA може да повлияе

начина на действие на други лекарства. Някои други лекарства също могат да повлияят начина

на действие на IMBRUVICA.

IMBRUVICA може да повиши склонността към кървене. Това означава, че Вие трябва да

кажете на Вашия лекар, ако приемате други лекарства, които увеличават риска от кървене. Това

включва:

ацетилсалицилова киселина и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като

ибупрофен или напроксен

лекарства, разреждащи кръвта като варфарин, хепарин или други лекарства за лечение на

кръвни съсиреци

добавки, които могат да повишат риска от кървене като рибено масло, витамин E или

ленено семе.

Ако някое от изброените по-горе се отнася до Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете IMBRUVICA.

Също така кажете на Вашия лекар, ако приемате някое от изброените лекарства

Ефектите на IMBRUVICA или други лекарства могат да бъдат повлияни, ако приемате

IMBRUVICA заедно с някое от следните лекарства:

лекарства, наречени антибиотици, за лечение на бактериални инфекции –

кларитромицин, телитромицин, ципрофлоксацин, еритромицин или рифампицин

лекарства за лечение на гъбични инфекции – позаконазол, кетоконазол, итраконазол,

флуконазол или вориконазол

лекарства за лечение на ХИВ инфекция – ритонавир, кобицистат, индинавир,

нелфинавир, саквинавир, ампренавир, атазанавир или фозампренавир

лекарства за предотвратяване на гадене и повръщане, свързани с химиотерапия –

апрепитант

лекарства за лечение на депресия – нефазодон

лекарства, наречени киназни инхибитори, за лечение на други видове рак – кризотиниб

или иматиниб

лекарства, наречени блокери на калциевите канали, за лечение на високо кръвно налягане

или болка в гърдите – дилтиазем или верапамил

лекарства, наречени статини за лечение на висок холестерол – розувастатин

лекарства за сърцето/антиаритмични средства – амиодарон или дронедарон

лекарства за предотвратяване на гърчове или за лечение на епилепсия, или лекарства за

лечение на болезнено състояние на лицето, наречено тригеминална невралгия –

карбамазепин или фенитоин.

Ако някое от изброените по-горе се отнася до Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете IMBRUVICA.

Ако приемате дигоксин, лекарство използвано при сърдечни проблеми, или метотрексат,

лекарство, използвано за лечение на други видове рак и за намаляване активността на имунната

система (напр. за ревматоиден артрит или псориазис), той трябва да се приема най-малко 6 часа

преди или след IMBRUVICA.

IMBRUVICA с храна

Не приемайте IMBRUVICA с грейпфрут или севилски портокали (горчиви портокали)

това включва ядене на плод, пиене на сок или прием на добавка, която може да го съдържа.

Това е така, защото това може да увеличи количеството на IMBRUVICA в кръвта.

Бременност и кърмене

Не забременявайте, докато приемате това лекарство. IMBRUVICA не трябва да се използва по

време на бременност.

Няма информация за безопасността на IMBRUVICA при бременни жени.

Жените в детеродна възраст трябва да използват високо ефективен метод за контрол на

раждаемостта по време на и до три месеца след приемане на IMBRUVICA, за да предотвратят

забременяване, докато се лекуват с IMBRUVICA.

Кажете на Вашия лекар незабавно, ако забременеете.

Недейте да кърмите, докато приемате това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Вие може да се чувствате уморени или замаяни след прием на IMBRUVICA, което може да

окаже влияние върху способността Ви да шофирате или да работите с инструменти или

машини.

IMBRUVICA съдържа натрий

IMBRUVICA съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически не съдържа

натрий.

3.

Как да приемате IMBRUVICA

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Колко да приемате

Мантелноклетъчен лимфом (МКЛ)

Препоръчителната доза IMBRUVICA е четири капсули (560 mg) веднъж дневно.

Хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ)/Макроглобулинемия на Waldenström (MW)

Препоръчителната доза IMBRUVICA е три капсули (420 mg) веднъж дневно.

Вашият лекар може да коригира дозата.

Прием на лекарството

Приемайте капсулите перорално (през устата) с чаша вода.

Приемайте капсулите приблизително по едно и също време всеки ден.

Поглъщайте капсулите цели. Не ги отваряйте, чупете или дъвчете.

Ако сте приели повече от необходимата доза IMBRUVICA

Ако сте приели повече от необходимата доза IMBRUVICA, говорете с лекар или отидете в

болница веднага. Вземете капсулите и тази листовка с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете IMBRUVICA

Ако сте пропуснали една доза, тя може да се приеме възможно най-скоро в същия ден с

връщане към нормалната схема на следващия ден.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра за това,

кога да приемете следващата доза.

Ако сте спрели приема на IMBRUVICA

Не спирайте да приемате това лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви каже.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

При това лекарство могат да се появят следните нежелани реакции:

Спрете да приемате IMBRUVICA и кажете на лекар веднага, ако забележите някоя от

следните нежелани реакции:

сърбящ, надигнат обрив, затруднено дишане, подуване на лицето, устните, езика или гърлото –

може да имате алергична реакция към лекарството.

Кажете на лекар веднага, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

повишена температура, втрисане, болки в тялото, отпадналост, симптоми на настинка или

грип, задух – това може да са признаци на инфекция (вирусна, бактериална или гъбична).

Може да включва инфекции на носа, синусите или гърлото (инфекция на горните

дихателни пътища), или на белия дроб, или кожата

синини или повишена тенденция към образуване на синини

афти в устата

замаяност

главоболие

запек

гадене или повръщане

диария, може да се наложи Вашият лекар да Ви даде водно-солеви разтвор или друго

лекарство

кожен обрив

болезнени ръце или крака

болки в гърба или болки в ставите

мускулни спазми, болки или спазми

нисък брой на клетките, които помагат на кръвосъсирването (тромбоцити), много нисък

брой на белите кръвни клетки – при кръвни изследвания

увеличаване на броя или съотношението на белите кръвни клетки, показано в кръвните

изследвания

високо ниво на пикочна киселина в кръвта (показано в кръвните изследвания), което

може да предизвика подагра

подуване на ръцете, глезените или краката

високо кръвно налягане

повишено ниво на „креатинин“ в кръвта.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

тежка инфекция на организма (сепсис)

инфекции на пикочните пътища

кървене от носа, малки червени или лилави петна, в резултат от кървене под кожата

кървене от стомаха, червата, кръв в изпражненията или урината, по-тежки менструални

цикли или кървене от травма, което не можете да спрете

сърдечна недостатъчност

бърз сърдечен ритъм, пропуснати сърдечни удари, слаб или неравномерен пулс,

замаяност, недостиг на въздух, дискомфорт в гърдите (симптоми на проблеми със

сърдечния ритъм)

нисък брой бели кръвни клетки с треска (фебрилна неутропения)

немеланомен кожен рак, най-често сквамозноклетъчен и базалноклетъчен кожен рак

замъглено зрение

зачервяване на кожата

възпаление на белите дробове, което може да доведе до трайно увреждане

чупливи нокти

слабост, скованост, изтръпване или болка в ръцете или краката, или в други части на

тялото (периферна невропатия).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

чернодробна недостатъчност, включително случаи с летален изход

тежки гъбични инфекции

обърканост, главоболие с неясен говор или прималяване – това могат да бъдат признаци

на сериозно вътрешно кървене в мозъка

необичайни нива на химични вещества в кръвта, причинени от бързо разрушаване на

раковите клетки по време на лечение на рак, а понякога дори и без лечение (синдром на

туморен разпад)

алергична реакция, понякога тежка, която може да включва оток на лицето, устните,

устата, езика или гърлото, затруднено преглъщане или дишане, сърбящ обрив

(уртикария)

възпаление на подкожната мастна тъкан

временен епизод на понижена функция на мозъка или нервите, причинена от прекъсване

на кръвоснабдяването, инсулт

кръвоизлив в окото (в някои случаи, свързан със загуба на зрение)

болезнено разязвяване на кожата (пиодерма гангренозум) или червени, надигнати

болезнени плаки по кожата, повишена температура и увеличаване на броя на белите

кръвни клетки (това може да бъдат признаци на остра фебрилна неутрофилна дерматоза

или синдром на Суит).

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

значително увеличаване на броя на белите кръвни клетки, което може да причини

слепване на клетките

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

тежък обрив с мехури и лющене на кожата, особено около устата, носа, очите и половите

органи (синдром на Стивънс-Джонсън).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате IMBRUVICA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на бутилката след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа IMBRUVICA

Активното вещество е ибрутиниб. Всяка твърда капсула съдържа 140 mg ибрутиниб.

Другите съставки са:

капсулно съдържимо: кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат, микрокристална

целулоза и натриев лаурилсулфат (E487)

състав на капсулата: желатин и титанов диоксид (E171)

печатно мастило: шеллак, черен железен оксид (Е172) и пропиленгликол (E1520).

Как изглежда IMBRUVICA и какво съдържа опаковката

IMBRUVICA са бели, непрозрачни твърди капсули, маркирани с "ibr 140 mg" с черно мастило

от едната страна.

Капсулите се предлагат в пластмасова бутилка със защитена от деца полипропиленова

запушалка. Всяка бутилка съдържа или 90 или 120 капсули. Всяка опаковка съдържа една

бутилка.

Притежател на разрешението за употреба

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Белгия

Производител

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Белгия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD.

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.:+48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel.: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800 688 777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +44 1 494 567 444

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

IMBRUVICA 140 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка твърда капсула съдържа 140 mg ибрутиниб (ibrutinib).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула (капсула)

Бяла, непрозрачна твърда капсула с дължина 22 mm, маркирана с надпис "ibr 140 mg" с черно

мастило.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

IMBRUVICA като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с рецидивиращ или

рефрактерен мантелноклетъчен лимфом (mantle cell lymphoma, MCL).

IMBRUVICA като монотерапия или в комбинация с ритуксимаб или обинутузумаб е показан за

лечение на възрастни пациенти с нелекувана досега хронична лимфоцитна левкемия (chronic

lymphocytic leukaemia, CLL) (вж. точка 5.1).

IMBRUVICA като монотерапия или в комбинациа с бендамустин и ритуксимаб (BR) е показан

за лечение на възрастни пациенти с CLL, които са получили поне една предшестваща терапия.

IMBRUVICA като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с

макроглобулинемия на Waldenström (Waldenström’s macroglobulinaemia, WM), които са

получили поне една предшестваща терапия или като първа линия при пациенти, които са

неподходящи за химио-имунотерапия. IMBRUVICA в комбинация с ритуксимаб е показан за

лечение на възрастни пациенти с WM.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с този лекарствен продукт трябва да се започне и да се проследява от лекар с опит в

прилагането на противоракови лекарствени продукти.

Дозировка

МCL

Препоръчителната доза за лечението на MCL е 560 mg (четири капсули) веднъж дневно.

CLL и WM

Препоръчителната доза за лечение на CLL и WM, или като монотерапия, или в комбинация е

420 mg (три капсули) веднъж дневно (за повече информация относно схемата на прилагане на

комбинацията вж. точка 5.1).

Лечението трябва да продължи до прогресия на заболяването или до непоносимост на пациента

към терапията.

Когато IMBRUVICA се прилага в комбинация с анти-CD20 терапия, препоръчва се

IMBRUVICA да се прилага преди анти-CD20 терапията, ако се прилагат в един и същи ден.

Адаптиране на дозата

Умерените и мощните CYP3A4 инхибитори увеличават експозицията на ибрутиниб (вж.

точки 4.4 и 4.5).

Когато се използва едновременно с умерени CYP3A4 инхибитори, дозата на ибрутиниб трябва

да се намали до 280 mg веднъж дневно (две каспули).

Когато се използва едновременно с мощни CYP3A4 инхибитори, дозата на ибрутиниб трябва да

се намали до 140 mg веднъж дневно (една каспула) или лечението да се преустанови за не

повече от 7 дни.

Терапията с IMBRUVICA трябва да се преустанови при всяка новопоявила се или влошаваща

се нехематологична токсичност степен ≥ 3, неутропения степен 3 или по-голяма с инфекция

или повишена температура, или хематологична токсичност степен 4. След като симптомите на

токсичност се възстановят до степен 1 или до изходно ниво (възстановяване), терапията с

IMBRUVICA може да се възобнови с началната доза. Ако токсичността рецидивира, дозата

веднъж дневно трябва да се намали с една капсула (140 mg). Ако е необходимо, може да се

обмисли следващо намаляване на дозата със 140 mg. Ако тези токсични реакции персистират

или рецидивират след две намалявания на дозата, трябва да се преустанови приемът на

лекарствения продукт.

Препоръчваните корекции на дозата са описани по-долу:

Поява на

токсичност

Коригиране на дозата след

възстановяване при MCL

Коригиране на дозата след

възстановяване при CLL/WM

Първа

Възобновяване с 560 mg дневно

Възобновяване с 420 mg дневно

Втора

Възобновяване с 420 mg дневно

Възобновяване с 280 mg дневно

Трета

Възобновяване с 280 mg дневно

Възобновяване със 140 mg дневно

Четвърта

Преустановяване приема на

IMBRUVICA

Преустановяване приема на

IMBRUVICA

Пропусната доза

Ако дозата не е взета в определеното време, може да бъде взета възможно най-скоро в същия

ден с връщане към нормалната схема на следващия ден. Пациентът не трябва да взема

допълнителни капсули, за да компенсира пропуснатата доза.

Специални популации

Старческа възраст

Не е необходимо специално адаптиране на дозата при пациенти в старческа възраст

(≥ 65 години).

Бъбречно увреждане

Не са провеждани конкретни клинични проучвания при пациенти с бъбречно увреждане.

Пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане са били лекувани в клиничните проучвания

с IMBRUVICA. Не се налага адаптиране на дозата при пациенти с леко или умерено бъбречно

увреждане (креатининов клирънс по-голям от 30 ml/min). Трябва да се поддържа хидратиране и

да се проследяват периодично нивата на серумния креатинин. IMBRUVICA трябва да се

прилага при пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min), само

ако ползата превишава риска и пациентите се следят отблизо за признаци на токсичност. Няма

данни при пациенти с тежко бъбречно увреждане или при пациенти на диализа (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Ибрутиниб се метаболизира в черния дроб. В проучване при пациенти с чернодробно

увреждане, данните показват увеличение на експозицията на ибрутиниб (вж. точка 5.2). При

пациенти с леко чернодробно увреждане (Child Pugh клас A), препоръчителната доза е 280 mg

дневно (две капсули). При пациенти с умерено чернодробно увреждане (Child Pugh клас B)

препоръчителната доза е 140 mg дневно (една капсула). Пациентите да се наблюдават за

признаци на токсичност на IMBRUVICA и да се следват насоките за адаптиране на дозата,

както е необходимо. Не се препоръчва приложение на IMBRUVICA при пациенти с тежко

чернодробно увреждане (Child Pugh клас C).

Тежко сърдечно заболяване

Пациенти с тежко сърдечносъдово заболяване са изключени от клиничните проучвания с

IMBRUVICA.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на IMBRUVICA при деца и юноши на възраст от 0 до 18 години

не са установени. Няма налични данни.

Начин на приложение

IMBRUVICA трябва да се прилага перорално веднъж дневно с чаша вода приблизително по

едно и също време всеки ден. Капсулите трябва да се поглъщат цели с вода и не трябва да се

отварят, чупят или дъвчат. IMBRUVICA не трябва да се приема със сок от грейпфрут или

севилски портокали (вж. точка 4.5).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Използването на препарати, съдържащи жълт кантарион е противопоказано при пациенти,

лекувани с IMBRUVICA.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Събития свързани с кървене

Има съобщения за случаи на кървене при пациенти, лекувани с IMBRUVICA, както със така и

без тромбоцитопения. Те включват незначителни случаи на кървене, като контузии, епистаксис

и петехии; и случаи на големи кръвоизливи, някои от които летални, включително стомашно-

чревно кървене, вътречерепен кръвоизлив и хематурия.

Варфарин или други антагонисти на витамин К не трябва да се прилагат едновременно с

IMBRUVICA.

Употребата на антикоагуланти или лекарствени продукти, които инхибират тромбоцитната

функция (антиагрегантни средства) едновременно с IMBRUVICA, повишава риска от големи

кръвоизливи. По-висок риск от големи кръвоизливи е наблюдаван при антикоагуланти,

отколкото при антиагрегантни средства. Преценете рисковете и ползите от антикоагулантната

или антиромбоцитната терапия, когато се прилагат едновременно с IMBRUVICA.

Наблюдавайте за признаци и симптоми на кървене.

Трябва да се избягват добавки като рибено масло и препарати на витамин Е.

Приемът на IMBRUVICA трябва бъде преустановен най-малко 3 до 7 дни преди и след

операция, в зависимост от вида на операцията и риска от кървене.

Механизмът на събитията, свързани с кървене, не е напълно изяснен. Пациентите с вродена

хеморагична диатеза не са проучвани.

Левкостаза

Съобщавани са случаи на левкостаза при пациенти, лекувани с IMBRUVICA. При голям брой

циркулиращи лимфоцити (> 400 000/µl) може да има повишен риск. Да се обмисли временно

преустановяване на приема на IMBRUVICA. Пациентите трябва да бъдат внимателно

наблюдавани. Да се приложат поддържащи мерки, включително хидратация и/или

циторедукция, както е показано.

Руптура на слезката

Съобщават се случаи на руптура на слезката след преустановяване на лечение с IMBRUVICA.

Когато лечението с IMBRUVICA се прекъсва или прекратява, трябва внимателно да се

проследява статуса на заболяването и големината на слезката (напр. клиничен преглед,

ехография). Пациентите, които получат болка в лявата горна част на корема или във върха на

рамото, трябва да се оценяват, като се има предвид диагноза руптура на слезката.

Инфекции

Инфекции (включително сепсис, неутропеничен сепсис, бактериални, вирусни или гъбични

инфекции) са наблюдавани при пациенти, лекувани с IMBRUVICA. Някои от тези инфекции са

свързани с хоспитализация и смърт. Повечето пациенти с инфекции с летален изход са имали

неутропения. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за треска, отклонения в чернодробните

функционални показатели, неутропения и инфекции, и трябва да се назначи подходяща

антиинфекциозна терапия, както е показано. При пациентите с повишен риск от

опортюнистични инфекции трябва да се мисли за профилактика в съответствие със стандарта за

лечение.

Съобщават се случаи на инвазивни микотични инфекции, включително случаи на аспергилоза,

криптококоза и инфекции, причинени от Pneumocystis jiroveci, след употреба на ибрутиниб.

Съобщените случаи на инвазивни микотични инфекции са свързани с летален изход.

Съобщавани са случаи на прогресираща мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ),

включително с летален изход, след употреба на ибрутиниб в контекста на предшестваща или

съпътстваща имуносупресивна терапия. При пациенти с нови или влошаващи се неврологични,

когнитивни или поведенчески признаци или симптоми, лекарите трябва да имат предвид ПМЛ

при диференциалната диагноза. Ако се подозира ПМЛ, трябва да бъдат предприети подходящи

диагностични оценки и лечението да се преустанови, докато се изключи ПМЛ. При наличие на

съмнение, трябва да се обмисли насочване към невролог и подходящи диагностични методи за

установяване на ПМЛ, включително ядрено-магнитен резонанс, за предпочитане с контраст,

изследване на цереброспиналната течност за JC-вирусна ДНК и повторна неврологична оценка.

Чернодробни събития

При пациенти, лекувани с IMBRUVICA, са настъпили случаи на хепатотоксичност,

реактивиране на хепатит В и случаи на хепатит Е, които може да бъдат хронични. Чернодробна

недостатъчност, включително с летален изход, е настъпила при пациенти, лекувани с

IMBRUVICA. Преди започване на лечение с IMBRUVICA трябва да бъдат оценени

чернодробната функция и статуса на вирусния хепатит. По време на лечението пациентите

трябва периодично да се наблюдават за промени в показателите на чернодробната функция.

Вирусният товар и серологичните изследвания за инфекциозен хепатит трябва да се извършват

в съответствие с местните медицински ръководства и както е клинично показано. При

пациентите с диагностицирани чернодробни събития, лечението трябва да се обсъди със

специалист по чернодробни заболявания.

Цитопении

При пациенти, лекувани с IMBRUVICA са съобщавани възникнали вследствие на лечението

цитопении степен 3 или 4 (неутропения, тромбоцитопения и анемия), изискващи незабавна

лекарска намеса. Пълната кръвна картина да се наблюдава ежемесечно.

Интерстициална белодробна болест (ИББ)

Съобщениса случаи на ИББ при пациенти, лекувани с IMBRUVICA. Проследявайте пациентите

за белодробни симптоми, показателни за ИББ. Ако се появят симптоми, преустановете

приложението на IMBRUVICA и назначете подходящо лечение на ИББ. Ако симптомите

персистират, преценете рисковете и ползите от лечението с IMBRUVICA и следвайте

препоръките за модифициране на дозата.

Сърдечна аритмия и сърдечна недостатъчност

Предсърдно мъждене, предсърдно трептене и случаи на камерна тахиаритмия и сърдечна

недостатъчност са съобщавани при пациенти, лекувани с IMBRUVICA. Случаи на предсърдно

мъждене и предсърдно трептене са съобщавани особено при пациенти със сърдечни рискови

фактори, хипертония, остри инфекции и анамнеза за предсърдно мъждене. На изходно ниво и

периодично след това всички пациенти трябва да се наблюдават клинично за прояви от страна

на сърдечносъдовата система, включително сърдечна аритмия и сърдечна недостатъчност.

Пациенти, които развиват симптоми на аритмия или нова поява на задух, замайване или

припадък трябва да се оценяват клинично, и ако е показано да се направи електрокардиограма

(ЕКГ).

При пациенти, които развиват признаци и/или симптоми на камерна тахиаритмия, лечението с

IMBRUVICA трябва временно да се преустанови, и да се извърши задълбочена клинична

оценка на ползата/риска преди евентуалното подновяване на терапията.

При пациенти с предшестващо предсърдно мъждене, налагащо антикоагулантна терапия,

трябва да се обмислят алтернативни на IMBRUVICA варианти за лечение. При пациенти, които

развиват предсърдно мъждене при терапия с IMBRUVICA, трябва да се предприеме цялостна

оценка на риска от развитие на тромбоемболично заболяване. При пациенти с висок риск и при

които няма подходящи алтернативи на IMBRUVICA, трябва да се обмисли стриктно

контролирано лечение с антикоагуланти.

Пациентите трябва да се проследяват за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност по

време на лечение с IMBRUVICA. В някои от тези случаи сърдечната недостатъчност е

отзвучала или се е подобрила след прекратяване на IMBRUVICA или след намаляване на

дозата.

Мозъчносъдови инциденти

Случаи на мозъчносъдов инцидент, преходна исхемична атака и исхемичен инсулт,

включително смъртни случаи, се съобщават при пациенти, лекувани с IMBRUVICA, със и без

съпътстващо предсърдно мъждене и/или хипертония. В случаите, при които е съобщена

латентност на появата, времето от започване на лечението с IMBRUVICA до появата на

исхемични съдови заболявания на централната нервна система в повечето случаи е няколко

месеца (повече от 1 месец при 78% и повече от 6 месеца при 44% от случаите), като се

подчертава необходимостта от редовно наблюдение на пациентите (вж. точка 4.4 „Сърдечна

аритмия“ и „Хипертония“ и точка 4.8).

Синдром на туморен разпад

При лечение с IMBRUVICA се съобщава за синдром на туморен разпад. Пациентите с риск от

синдром на туморен разпад са тези с високо туморно натоварване преди започване на

лечението. Пациентите трябва да се проследяват внимателно и да се вземат подходящи

предпазни мерки.

Немеланомен кожен рак

Немеланомните видове кожен рак се съобщават по-често при пациентите, лекувани с

IMBRUVICA, отколкото при пациентите, лекувани с компаратори, в сборните сравнителни

рандомизирани проучвания фаза 3. Пациентите трябва да се наблюдават за поява на

немеланомен кожен рак.

Хипертония

При пациенти, лекувани с IMBRUVICA, възниква хипертония (вж. точка 4.8). Редовно

проследявайте артериалното налягане на пациентите, лекувани с IMBRUVICA, и започнете или

коригирайте антихипертензивната терапия в хода на лечението с IMBRUVICA, както е

подходящо.

Хемофагоцитна лимфохистиоцитоза (ХЛХ)

Съобщават се случаи на ХЛХ (включително летални случаи) при пациенти, лекувани с

IMBRUVICA. ХЛХ е животозастрашаващ синдром с патологична имунна активация,

характеризиращ се с клинични признаци и симптоми на тежко системно възпаление. ХЛХ се

характеризира с повишена температура, хепатоспленомегалия, хипертриглицеридемия, висок

серумен феритин и цитопении. Пациентите трябва да са информирани за симптомите на ХЛХ.

Пациентите с ранни прояви на патологична имунна активация трябва незабавно да бъдат

оценени, като се има предвид диагноза ХЛХ.

Лекарствени взаимодействия

Едновременното приложение на мощни или умерени CYP3A4 инхибитори с IMBRUVICA може

да доведе до повишена експозиция на ибрутиниб и следователно до по-висок риск от

токсичност. Тъкмо обратното, едновременното приложение на индуктори на CYP3A4 може да

доведе до намаляване на експозицията на IMBRUVICA и следователно има риск от липса на

ефикасност. Следователно едновременната употреба на IMBRUVICA с мощни инхибитори на

CYP3A4 и мощни или умерени индуктори на CYP3A4 трябва да се избягва, когато е възможно,

и едновременно приложение трябва да се има предвид само когато потенциалните ползи ясно

превишават потенциалните рискове. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани внимателно за

признаци на токсичност на IMBRUVICA, ако трябва да се използва CYP3A4 инхибитор (вж.

точки 4.2 и 4.5). Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани за признаци на липса на

ефикасност на IMBRUVICA, ако трябва да се използва индуктор на CYP3A4.

Жени с детероден потенциал

Жени с детероден потенциал трябва да използват високо ефективен метод на контрацепция по

време на приема на IMBRUVICA (вж. точкa 4.6).

Помощни вещества с известно действие

Всяка капсула съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg), т.е. практически не съдържа

натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ибрутиниб се метаболизира основно чрез цитохром P450 3А4 (CYP3A4).

Средства, които могат да повишат плазмените концентрации на ибрутиниб

Едновременната употреба на IMBRUVICA и лекарствени продукти, които мощно или умерено

инхибират CYP3A4, може да увеличи експозицията на ибрутиниб и мощни инхибитори на

CYP3A4 трябва да се избягват.

Мощни инхибитори на CYP3A4

Едновременното приложение на кетоконазол, много мощен инхибитор на CYP3A4, приет на

гладно при 18 здрави доброволци, повишава експозицията (C

и AUC) на ибрутиниб

съответно 29 и 24 пъти. Симулации с използване на условия на гладно дават основание да се

предполага, че мощният CYP3A4 инхибитор кларитромицин, може да увеличи AUC на

ибрутиниб с коефициент 14. При пациенти с B-клетъчни злокачествени заболявания, приемащи

IMBRUVICA с храна, едновременното приложение на мощния инхибитор на CYP3A4

вориконазол увеличава C

6,7 пъти и AUC 5,7 пъти. Употребата на мощни инхибитори на

CYP3A4 (напр. кетоконазол, индинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир, кларитромицин,

телитромицин, итраконазол, нефазодон, кобицистат, вориконазол и позаконазол) трябва да се

избягва. Ако ползата надвишава риска и трябва да се използва мощен инхибитор на CYP3A,

дозата на IMBRUVICA трябва да се намали до 140 mg (една капсула), докато се прилага

инхибиторът, или IMBRUVICA да се преустанови временно (за 7 дни или по-малко).

Пациентът трябва да се наблюдава внимателно за токсичност и да се следват указанията за

промяна на дозата, ако е необходимо (вж. точки 4.2 и 4.4).

Умерени инхибитори на CYP3A4

При пациенти с B-клетъчни злокачествени заболявания, приемащи IMBRUVICA с храна,

едновременното приложение на инхибитора на CYP3A4 еритромицин увеличава C

3,4 пъти и

AUC 3,0 пъти. Ако е показано приложението на умерен инхибитор на CYP3A4 (напр.

флуконазол, еритромицин, ампренавир, апрепитант, атазанавир, ципрофлоксацин, кризотиниб,

дилтиазем, фозампренавир, иматиниб, верапамил, амиодарон и дронедарон), дозата на

IMBRUVICA трябва да се намали до 280 mg (две капсули) по време на използването на

инхибитора. Пациентът да се наблюдава внимателно за токсичност и да се следват насоките за

адаптиране на дозата, ако е необходимо (вж. точки 4.2 и 4.4).

Леки инхибитори на CYP3A4

Симулации с използване на условия на гладно дават основание да се предполага, че леките

инхибитори на CYP3A4 азитромицин и флувоксамин могат да увеличат AUC на ибрутиниб с

< 2 пъти. Не се налага корекция на дозата в комбинация с леки инхибитори. Пациентът да се

наблюдава внимателно за токсичност и да се следват насоките за адаптиране на дозата, ако е

необходимо.

Едновременното приложение на сок от грейпфрут, съдържащ инхибитори на CYP3A4 при осем

здрави индивиди, води до повишена експозиция (C

и AUC) на ибрутиниб съответно с около

4 и 2 пъти. Грейпфрутите и севилските портокали трябва да се избягват по време на лечението с

IMBRUVICA, тъй като те съдържат умерени инхибитори на CYP3A4 (вж. точки 4.2).

Средства, които могат да понижат плазмените концентрации на ибрутиниб

Приемът на IMBRUVICA с индуктори на CYP3A4, може да намали плазмените концентрации

на ибрутиниб.

Едновременното приложение на рифампицин, мощен индуктор на CYP3A4, при 18 здрави

доброволци на гладно, намалява експозицията на ибрутиниб (C

и AUC) със съответно 92 и

90%. Да се избягва едновременната употреба на мощни или умерени CYP3A4 индуктори (напр.

карбамазепин, рифампицин, фенитоин). Препарати, съдържащи жълт кантарион са

противопоказани по време на лечението с IMBRUVICA, тъй като ефикасността може да бъде

намалена. Да се обмислят алтернативни средства, които по-слабо индукцират CYP3A4. Ако

ползата надвишава риска и е необходимо използването на мощен или умерен CYP3A4

индуктор, наблюдавайте внимателно пациента за липса на ефикасност (вж. точки 4.3 и 4.4).

Леките индуктори могат да бъдат използвани едновременно с IMBRUVICA, обаче, пациентите

трябва да бъдат наблюдавани за потенциална липса на ефикасност.

Ибрутиниб има разтворимост, зависима от pH, с по-ниска разтворимост при по-високо pH.

Наблюдавана е по-ниска C

на гладно при здрави доброволци, на които е приложена 560 mg

единична доза ибрутиниб след прием на 40 mg омепразол веднъж дневно в продължение на

5 дни (вж. точка 5.2). Няма доказателства, че по-ниската C

би имала клинично значение и

лекарствените продукти, които повишават стомашното pH (напр. инхибитори на протонната

помпа) се използват без ограничения в основните клинични проучвания.

Средства, чиито плазмени концентрации може да се повлияят от ибрутиниб

Ибрутиниб е инхибитор на Р-гликопротеина (P-gp) и на протеина на резистентност на рака на

гърдата (breast cancer resistance protein, BCRP), in vitro. Тъй като липсват клинични данни за

това взаимодействие не може да се изключи, че ибрутиниб би могъл да инхибира чревния P-gp

и BCRP след терапевтична доза. За да се намали потенциалът за взаимодействие в стомашно-

чревния тракт, субстрати на P-gp или BCRP, с тесен терапевтичен диапазон за перорално

приложение, като дигоксин или метотрексат, трябва да се вземат най-малко 6 часа преди или

след прием на IMBRUVICA. Ибрутиниб може също да инхибира BCRP в черния дроб и да

повиши експозицията на лекарствени продукти, които са подложени на BCRP-медииран

чернодробен ефлукс, като розувастатин.

В проучване за лекарствени взаимодействия при пациенти с В-клетъчни злокачествени

заболявания, единична доза 560 mg ибрутиниб не оказва клинично значим ефект върху

експозицията на субстрата на CYP3A4 мидазолам. В същото проучване, 2-седмично лечение с

560 mg ибрутиниб дневно, няма клинично значим ефект върху фармакокинетиката на

пероралните контрацептиви (етинилестрадиол и левоноргестрел), субстрата на CYP3A4

мидазолам, нито върху субстрата на CYP2B6 бупропион.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/Контрацепция при жени

Въз основа на находките при животни, IMBRUVICA може да причини увреждане на плода,

когато се прилага при бременни жени. Жените трябва да избягват да забременяват, докато

приемат IMBRUVICA и до 3 месеца след прекратяване на лечението. Следователно жени с

детероден потенциал трябва да използват високо ефективен метод за контрацепция по време на

приема на IMBRUVICA и в продължение на три месеца след прекратяване на лечението.

Бременност

IMBRUVICA не трябва да се прилага по време на бременност. Липсват данни от употребата на

IMBRUVICA при бременни жени. Проучванията при животни показват репродуктивна

токсичност (вж. точка 5.3).

Кърмене

Не е известно дали ибрутиниб или неговите метаболити се екскретират в кърмата. Не може да

се изключи риск за кърмачетата. Кърменето трябва да се преустанови по време на лечение с

IMBRUVICA.

Фертилитет

Не са наблюдавани ефекти върху фертилитета или репродуктивните способности на мъжки или

женски плъхове до максималната тествана доза - 100 mg/kg/ден (човешка еквивалентна доза -

Human Equivalent Dose [HED] 16 mg/kg/ден) (вж. точка 5.3). Липсват данни относно ефекта на

ибрутиниб върху фертилитета при хора.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

IMBRUVICA повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини.

При някои пациенти, приемали IMBRUVICA, са съобщавани умора, замайване и астения и това

трябва да се има предвид при оценяването на способността на пациента за шофиране или

работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-често срещаните нежелани реакции (≥ 20%) са диария, неутропения, мускулно-скелетна

болка, обрив, кръвоизлив (напр. кръвонасядания), тромбоцитопения, гадене, пирексия,

артралгия и инфекция на горните дихателни пътища. Най-често срещаните нежелани реакции

степен 3/4 (≥ 5%) са неутропения, лимфоцитоза, тромбоцитопения, пневмония и хипертония.

Табличен списък на нежеланите реакции

Профилът на безопасност се базира на сборните данни от 1 552 пациенти, лекувани с

IMBRUVICA в три клинични проучвания фаза 2 и седем рандомизирани проучвания фаза 3 и

от постмаркетинговия опит. Пациентите, лекувани за MCL в клинични проучвания, са

получавали IMBRUVICA 560 mg веднъж дневно, а пациентите, лекувани за CLL или WM в

клинични проучвания, са получавали IMBRUVICA 420 mg веднъж дневно. Всички пациенти,

участвали в клинични проучвания, са получавали IMBRUVICA до прогресия на заболяването

или до непоносимост към терапията. Медианата на продължителността на лечението с

IMBRUVICA в сборния набор от данни е 17,4 месеца. Медианата на продължителността на

лечението на CLL/SLL е 18,2 месеца (до 52 месеца); MCL е 11,7 месеца (до 28 месеца); WM е

21,6 месеца (до 37 месеца).

Нежеланите реакции при пациенти, лекувани с ибрутиниб за В-клетъчни неоплазми и

нежеланите реакции от постмаркетинговия опит, са изброени по-долу по системо-органен клас

и са групирани по честота. Честотите са дефинирани както следва: много чести (≥ 1/10), чести

(≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥1/10 000 до <1/1 000), с неизвестна

честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). При всяко групиране в

зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по

отношение на тяхната сериозност.

Таблица 1:

Нежелани реакции, съобщени в клиничните проучвания или по време на

постмаркетинговото наблюдение при пациенти с В-клетъчен тип злокачествени

заболявания

Системо-органен клас

Честота

(Всички

степени)

Нежелани реакции

Всички

степени

(%)

Степен ≥3

(%)

Инфекции и инфестации

Много чести

Пневмония*

Инфекция на горните дихателни

пътища

Инфекция на кожата*

Чести

Сепсис*

Инфекция на пикочните пътища

Синузит*

Нечести

Криптококови инфекции*

<1

Инфекции с Pneumocystis*

<1

Инфекции с Aspergillus*

<1

<1

Реактивиране на хепатит В

<1

<1

Неоплазми –

доброкачествени и

злокачествени (вкл.

кисти и полипи)

Чести

Немеланомен кожен рак*

Базалноклетъчен карцином

Сквамозноклетъчен карцином

<1

<1

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Много чести

Неутропения

Тромбоцитопения

Лимфоцитоза

Чести

Фебрилна неутропения

Левкоцитоза

Редки

Левкостазен синдром

<1

<1

Нарушения на имунната

система

Чести

Интерстициална белодробна

болест*

<1

Нарушения на

метаболизма и храненето

Много чести

Хиперурикемия

Нечести

Синдром на туморен разпад

Нарушения на нервната

система

Много чести

Замайване

Главоболие

<1

Чести

Периферна невропатия*

<1

Нечести

Мозъчносъдов инцидент

Преходна исхемична атака

<1

≤1

<1

<1

Редки

Исхемичен инсулт

<1

<1

Нарушения на очите

Чести

Замъглено зрение

Нечести

Кръвоизлив в очите

<1

Сърдечни нарушения

Чести

Сърдечна недостатъчност

*, #

Предсърдно мъждене

Камерна тахиаритмия*

<1

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/423223/2020

EMEA/H/C/003791

Imbruvica (ibrutinib)

Общ преглед на Imbruvica и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Imbruvica и за какво се използва?

Imbruvica е лекарство за лечение на възрастни пациенти със следните видове рак на кръвта:

мантелноклетъчен лимфом при пациенти, когато заболяването не се е повлияло от предходно

лечение или се е възобновило;

хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) при лекувани и нелекувани пациенти;

макроглобулинемия на Waldenström (наричана още лимфоплазмацитичен лимфом).

Imbruvica може да се приема самостоятелно, но също така може да се приема с бендамустин и

ритуксимаб или с обинутузумаб или ритуксимаб при пациенти с ХЛЛ. При пациенти с

макроглобулинемия на Waldenström може да се приема с ритуксимаб.

Тези заболявания се считат за „редки“ и Imbruvica е определен като „лекарство сирак“

(лекарство, използвано при редки заболявания) за хронична лимфоцитна левкемия

на 26 април

2012 г., за мантелноклетъчен лимфом на 12 март 2013 г. и за макроглобулинемия на Waldenström

на 29 април 2014 г.

Imbruvica съдържа активното вещество ибрутиниб (ibrutinib).

Как се използва Imbruvica?

Imbruvica се предлага под формата на капсули (140 mg) и таблетки (140, 280, 420 и 560 mg). За

пациенти с мантелноклетъчен лимфом дозата е 560 mg веднъж дневно, а за пациенти с хронична

лимфоцитна левкемия или макроглобулинемия на Waldenström обичайната доза Imbruvica е

420 mg веднъж дневно.

Лечението с Imbruvica може да продължи, докато заболяването се подобрява или остава

стабилно, а нежеланите реакции са поносими.

Ако пациентът приема други лекарства, които могат да взаимодействат с Imbruvica, или ако

получи тежки нежелани реакции, дозата може да бъде намалена или лечението да бъде

прекъснато. За повече информация относно употребата на Imbruvica вижте листовката или се

свържете с вашия лекар или фармацевт.

Imbruvica (ibrutinib)

EMA/423223/2020

Страница 2/4

Imbruvica се отпуска по лекарско предписание, а лечението трябва да бъде започнато и да се

проследява от лекар с опит в употребата на противоракови лекарства.

Как действа Imbruvica?

Активното вещество в Imbruvica, ибрутиниб, действа срещу раковите В-лимфоцити, вид бели

кръвни клетки. Това става чрез блокиране на ензима, наречен тирозинкиназа на Bruton (Btk),

който стимулира оцеляването на В-лимфоцитите и тяхното мигриране към органите, в които тези

клетки обикновено се делят. Като блокира Btk, ибрутиниб намалява оцеляването и миграцията на

В-лимфоцитите и по този начин забавя прогресията на рака.

Какви ползи от Imbruvica са установени в проучванията?

Хронична лимфоцитна левкемия

В едно проучване при 391 пациенти със заболяване, което не се е повлияло от предходно

лечение или се е възобновило, 66 % от пациентите, получаващи Imbruvica, все още са живи след

една година без прогресия на заболяването, сравнено с около 6 % от пациентите, получаващи

офатумумаб, друго противораково лекарство.

В проучване при 269 пациенти, които не са били лекувани преди това, около 90 % от пациентите,

получаващи Imbruvica, все още са живи без прогресия на заболяването след 1,5 години на

лечение, сравнено с около 52 % от пациентите, получаващи противораково лекарство, наречено

хлорамбуцил.

В проучване при 578 пациенти, при които заболяването не се е повлияло или се е възобновило

след предходно лечение, при 19 % от пациентите (56 от 289), приемали Imbruvica в комбинация с

противораковите лекарства бендамустин и ритуксимаб, е настъпила смърт или признаци на

прогресия на рака, в сравнение с 63 % (183 от 289) при пациентите, приемали бендамустин и

ритуксимаб без Imbruvica.

В проучване при 229 нелекувани преди това пациенти 79 % от пациентите, лекувани с Imbruvica

и обинутузумаб, са живи след 31 месеца, като заболяването не е прогресирало в сравнение с

36 % от пациентите, които са приемали хлорамбуцил и обинутузумаб.

В друго проучване при 529 нелекувани преди това пациенти, след 3 години при около 12 % от

лекуваните с Imbruvica и ритуксимаб пациенти се наблюдава влошаване на заболяването или

смърт, сравнено с 25 % от пациентите, лекувани с химиотерапия плюс ритуксимаб.

Мантелноклетъчен лимфом

В проучване при 111 пациенти с мантелноклетъчен лимфом, който не се е повлиял от предходно

лечение или се е възобновил, при 21 % от пациентите, приемащи Imbruvica, се наблюдава пълен

отговор (т.е. изчезване на всички признаци на рака), а при 47 % — частично повлияване (т.е.

състоянието на пациентите се е подобрило, но някои признаци на заболяването са се запазили).

Средната продължителност на повлияването от лечението е 17,5 месеца.

Във второ проучване при 280 пациенти от същата категория Imbruvica е сравнен с темсиролимус,

друго противораково лекарство. Времето до настъпване на смърт или влошаване на състоянието

на пациентите е средно 15 месеца при Imbruvica спрямо 6 месеца при темсиролимус.

Imbruvica (ibrutinib)

EMA/423223/2020

Страница 3/4

Макроглобулинемия на Waldenström

В едно основно проучване при 63 пациенти, на които е приложено друго лечение за

макроглобулинемия на Waldenström, заболяването се повлиява от лечението с Imbruvica при

87 % от пациентите. Повлияването се измерва като намаление на нивата на протеина IgM в

кръвта, който се открива в големи количества при пациенти с болестта на Waldenström.

В проучване, обхващащо 150 пациенти с макроглобулинемия на Waldenström, смърт или

признаци, че ракът прогресира, настъпват след 26 месеца при 19 % от пациентите, които са

приемали Imbruvica в комбинация с ритуксимаб, в сравнение с 56 % от пациентите, които са

приемали само ритуксимаб.

Какви са рисковете, свързани с Imbruvica?

Най-честите нежелани реакции при Imbruvica (които може да засегнат повече от 1 на 5 души) са

диария, неутропения (ниски нива на неутрофилите, вид бели кръвни клетки), болка в мускулите

и костите, хеморагия (кървене), обрив, повишена температура, болка в ставите, позиви за

повръщане, инфекции на носа и гърлото и тромбоцитопения (понижен брой на тромбоцитите).

Най-сериозните нежелани реакции (които може да засегнат повече от 1 на 20 души) са

неутропения, пневмония (белодробна инфекция), тромбоцитопения, лимфоцитоза (високи нива на

бели кръвни клетки, познати като лимфоцити) и високо кръвно налягане. За пълния списък на

нежеланите реакции, съобщени при Imbruvica, вижте листовката.

Пациентите, лекувани с Imbruvica, не трябва да приемат жълт кантарион (билково лекарство,

използвано за лечение на депресия и тревожност). За пълния списък на ограниченията вижте

листовката.

Защо Imbruvica е разрешен за употреба в ЕС?

Показано е, че Imbruvica е ефективен за забавяне на прогресията на хронична лимфоцитна

левкемия както при нелекувани пациенти, така и при пациенти, които са били подложени на

предходно лечение. Освен това Imbruvica е ефективен и при пациенти с мантелноклетъчен

лимфом, който не се е повлиял от предходно лечение или се е възобновил — група пациенти с

лоша прогноза и малко други възможности за лечение. Също така е показано, че Imbruvica е

ефективен при пациенти с макроглобулинемия на Waldenström. Нежеланите реакции от

лекарството се считат за приемливи.

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Imbruvica са по-големи

от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Imbruvica?

Фирмата, която предлага Imbruvica, ще трябва да предостави допълнителни данни за ползите от

Imbruvica за лечение на хронична лимфоцитна левкемия след проследяване на лекуваните преди

това пациенти.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Imbruvica, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Imbruvica (ibrutinib)

EMA/423223/2020

Страница 4/4

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Imbruvica непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Imbruvica, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Imbruvica:

Imbruvica получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 21 октомври 2014 г.

Допълнителна информация за Imbruvica можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/imbruvica

Дата на последно актуализиране на текста 08-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация