Imatinib Teva B.V.

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

иматиниба мезилат

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

L01XE01

INN (Международно Name):

imatinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Dermatofibrosarcoma; Gastrointestinal Stromal Tumors; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive

Терапевтични показания:

Imatinib-Тева Б. is indicated for the treatment of: , Paediatric patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (Ph+) chronic myeloid leukaemia (CML) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment. Педиатрични пациенти с pH+ ХМЛ в хронична фаза при неефективност на интерферон-алфа-терапия, или в ускорена фаза или бластного криза. За възрастни пациенти с pH+ ХМЛ в бластный криза. За възрастни и педиатрични пациенти за първи път поставена диагноза положителна остра лимфоцитна левкемия Филадельфийская хромозома (pH+ ол) в комбинация с химиотерапия. За възрастни пациенти с пристъпно или продължителна pH+ ол като монотерапии. За възрастни пациенти с миелодиспластический/миелопролиферативными заболявания (IBC/МПЗ), свързани с бляшк-показаният приемащото устройство фактор на растежа (PDGFR) генные преустройство. За възрастни пациенти със синдром на разширено гиперэозинофильный (ХЕС) и/или хронични эозинофильной левкемия (човек) с FIP1L1-PDGFRa пренареждане. Ефект иматиниба на резултата от трансплантация на костен мозък не се определя. Imatinib-Тева Б. is indicated for: , The treatment of adult patients with Kit (CD 117) positive unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumours (GIST). В помощните терапия възрастни пациенти, които са изложени на значителен риск от рецидив след резекция на kit (CD117)-положителни Резюме. Пациентите, които имат нисък или много нисък риск от рецидив, не трябва да получават помощните терапия. Лечение на възрастни пациенти с метастатичен выбухающей dermatofibrosarcoma (DFSP) и възрастни пациенти с пристъпно и/или метастатичен DFSP, които не са допустими за операция. При възрастни и педиатрични пациенти ефикасността на иматиниба се основава на общите гематологических и цитогенетических отговор и преживяемост без прогресия при ХМЛ, хематологични и цитогенетический отговор на цените на pH+ all, миелодиспластичен синдром/МПЗ, на гематологические показатели за обратна връзка в ХЕС/човек и на обективен отговор при възрастни пациенти с неоперабельными и/или метастатическими Гист и DFSP и на безрецидивную преживяемост при помощните същността на. Опит с иматинибом при пациенти с миелодиспластичен синдром/МПЗ, свързани с PDGFR генетични комбинации-много ограничен. Няма контролирани проучвания показват клинична полза или преживяемост при тези заболявания,.

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2017-11-15

Листовка

                88
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
89
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ИМАТИНИБ TEVA B.V. 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
иматиниб (imatinib)
_ _
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Иматиниб Teva B.V. и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Иматиниб Teva B.V.
3.
Как да приемате Иматиниб Teva B.V.
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Иматиниб Teva B.V.
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Иматиниб Teva B.V. 100 mg филмирани таблетки
Иматиниб Teva B.V. 400 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Иматиниб Teva B.V. 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
иматиниб (imatinib) (под формата на
мезилат).
Иматиниб Teva B.V. 400 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
иматиниб (imatinib) (под формата на
мезилат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Иматиниб Teva B.V.100 mg филмирани таблетки
Тъмножълти до кафеникаво-оранжеви
кръгли филмирани таблетки с делителна
черта от едната
страна. Таблетката е с вдлъбнато
релефно означение “IT” и “l” от всяка
страна на делителната
черта. Диаметърът на филмираната
таблетка е приблизително 9 mm.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
Иматиниб Teva B.V. 400 mg филмирани таблетки
Тъмножълти до кафеникаво-оранжеви
кръгли филмирани таблетки с делителна
черта от едната
страна. Таблетката е с вдлъбнато
релефно означение “IT” и “4” от всяка
страна на делит
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-10-2018
Листовка Листовка чешки 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-10-2018
Листовка Листовка датски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-10-2018
Листовка Листовка немски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-10-2018
Листовка Листовка естонски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-10-2018
Листовка Листовка гръцки 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-10-2018
Листовка Листовка английски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-10-2018
Листовка Листовка френски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-10-2018
Листовка Листовка италиански 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-10-2018
Листовка Листовка латвийски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-10-2018
Листовка Листовка литовски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-10-2018
Листовка Листовка унгарски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-10-2018
Листовка Листовка малтийски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-10-2018
Листовка Листовка нидерландски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-10-2018
Листовка Листовка полски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-10-2018
Листовка Листовка португалски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-10-2018
Листовка Листовка румънски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-10-2018
Листовка Листовка словашки 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-10-2018
Листовка Листовка словенски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-10-2018
Листовка Листовка фински 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-10-2018
Листовка Листовка шведски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-10-2018
Листовка Листовка норвежки 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-10-2018
Листовка Листовка исландски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-10-2018
Листовка Листовка хърватски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-10-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите