Imatinib Teva B.V.

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
09-10-2018
Активна съставка:
иматиниба мезилат
Предлага се от:
Teva B.V.
АТС код:
L01XE01
INN (Международно Name):
imatinib
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Dermatofibrosarcoma; Gastrointestinal Stromal Tumors; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive
Терапевтични показания:
Imatinib-Тева Б. is indicated for the treatment of: , Paediatric patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (Ph+) chronic myeloid leukaemia (CML) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment. Педиатрични пациенти с pH+ ХМЛ в хронична фаза при неефективност на интерферон-алфа-терапия, или в ускорена фаза или бластного криза. За възрастни пациенти с pH+ ХМЛ в бластный криза. За възрастни и педиатрични пациенти за първи път поставена диагноза положителна остра лимфоцитна левкемия Филадельфийская хромозома (pH+ ол) в комбинация с химиотерапия. За възрастни пациенти с пристъпно или продължителна pH+ ол като монотерапии. За възрастни пациенти с миелодиспластический/миелопролиферативными заболявания (IBC/МПЗ), свързани с бляшк-показаният приемащото устройство фактор на растежа (PDGFR) генные преустройство. За възрастни пациенти със синдром на разширено гиперэозинофильный (ХЕС) и/или хронични эозинофильной левкемия (човек) с FIP1L1-PDGFRa п
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004748
Дата Оторизация:
2017-11-15
EMEA код:
EMEA/H/C/004748

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
испански 09-10-2018
Листовка Листовка
чешки 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 09-10-2018
Листовка Листовка
датски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
датски 09-10-2018
Листовка Листовка
немски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
немски 09-10-2018
Листовка Листовка
естонски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 09-10-2018
Листовка Листовка
гръцки 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 09-10-2018
Листовка Листовка
английски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
английски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 09-10-2018
Листовка Листовка
френски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
френски 09-10-2018
Листовка Листовка
италиански 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 09-10-2018
Листовка Листовка
латвийски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 09-10-2018
Листовка Листовка
литовски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 09-10-2018
Листовка Листовка
унгарски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 09-10-2018
Листовка Листовка
малтийски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 09-10-2018
Листовка Листовка
нидерландски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 09-10-2018
Листовка Листовка
полски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
полски 09-10-2018
Листовка Листовка
португалски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 09-10-2018
Листовка Листовка
румънски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 09-10-2018
Листовка Листовка
словашки 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 09-10-2018
Листовка Листовка
словенски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 09-10-2018
Листовка Листовка
фински 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
фински 09-10-2018
Листовка Листовка
шведски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 09-10-2018
Листовка Листовка
норвежки 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 09-10-2018
Листовка Листовка
исландски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 09-10-2018
Листовка Листовка
хърватски 09-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 09-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 09-10-2018

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за пациента

Иматиниб Teva B.V. 100 mg филмирани таблетки

иматиниб (imatinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Иматиниб Teva B.V. и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva B.V.

Как да приемате Иматиниб Teva B.V.

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Иматиниб Teva B.V.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Иматиниб Teva

B.V. и за какво се използва

Иматиниб Teva B.V. е лекарство, което съдържа активно вещество наречено иматиниб. Това

лекарство действа като потиска растежа на променените клетки при изброените по-долу

заболявания, включващи няколко вида рак.

Иматиниб Teva

B.V. се използва за лечение на:

Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ

). Левкемията е рак на белите кръвни клетки.

Тези бели кръвни клетки обикновено подпомагат организма да се бори с инфекциите.

Хроничната миелоидна левкемия е форма на левкемия, при която някои абнормно

променени бели клетки (наречени миелоидни клетки) започват да се размножават

безконтролно.

При възрастни пациенти Иматиниб Teva B.V. се използва за лечение в най-напредналата фаза

на заболяването, наречена „бластна криза”. При деца и юноши Иматиниб Teva B.V. може да се

използва за лечение във всички фази на заболяването (хронична фаза, фаза на акселерация и

бластна криза).

Иматиниб Teva

B.V. се използва също за лечение на възрастни и деца при:

Положителна за Филаделфийска хромозома остра лимфобластна левкемия

(Ph+ОЛЛ).

Левкемията е рак на белите кръвни клетки. Тези бели клетки обикновено

помагат на организма да се бори с инфекцията. Остра лимфобластна левкемия е вид

левкемия, при която някои увредени бели кръвни клетки (наречени лимфобласти)

започват да растат неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. потиска растежа на тези

клетки.

Иматиниб Теva

B.V.

се използва също и за лечение на възрастни при:

Миелодиспластичен синдром/миелопролиферативни заболявания (МДС/МПЗ).

Това

са група заболявания на кръвта, при които някои кръвни клетки започват да се

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. инхибира растежа на тези клетки

при някои подтипове на тези заболявания.

Хипереозинофилен синдром (ХЕС) и/или хронична еозинофилна левкемия (ХЕЛ).

Това са заболявания на кръвта, при които някои клетки (наречени еозинофили) започват

да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. инхибира растежа на тези

клетки при някои подтипове на тези заболявания.

Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ).

ГИСТ представлява рак на стомаха и

червата. Той произлиза от неконтролируемия клетъчен растеж на поддържащите тъкани

на тези органи.

Дерматофибросаркома протруберанс (ДФСП).

ДФСП е рак на тъканите под кожата,

при който някои клетки започват неконтролируем растеж. Иматиниб Teva B.V. инхибира

растежа на тези клетки.

В останалата част на тази листовка ние ще използваме съкращенията, когато говорим за тези

заболявания.

Ако имате някакви въпроси как действа Иматиниб Teva B.V. или защо Ви е изписано това

лекарство, обърнете се към Вашия лекар.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva B.V.

Иматиниб Teva B.V. ще Ви бъде предписан от лекар, който има опит с лекарствата за лечение

на рак на кръвта или солидни тумори.

Изпълнявайте всички указания на Вашия лекар внимателно, дори и ако те са различни от

общата информация, която се съдържа в тази листовка.

Не приемайте Иматиниб Teva B.V.

ако сте алергични към иматиниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Ако това е валидно за Вас,

кажете на Вашия лекар, без да приемате Иматиниб Teva B.V.

Ако мислите, че може би сте алергични, но не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva B.V.:

ако имате или сте имали чернодробен, бъбречен или сърдечен проблем.

ако приемате лекарството левотироксин, защото Ви е отстранена щитовидната жлеза.

ако сте имали или може сега да имате инфекция с хепатит В. Това е така, защото

Иматиниб Teva B.V. може да причини преминаването на инфекцията с хепатит В отново

в активна форма, което може да бъде фатално в някои случаи. Пациентите ще бъдат

внимателно прегледани от лекар за признаци на тази инфекция, преди да започне

лечението.

Ако някое е валидно за Вас,

кажете на Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva

B.V.

По време на лечението с Иматиниб Teva B.V., веднага се обадете на Вашия лекар

, ако

напълнявате много бързо. Иматиниб Teva B.V. може да е причина за задържане на вода (тежка

ретенция на течности).

Докато приемате Иматиниб Teva B.V. Вашият лекар редовно ще проверява дали лекарството

действа. Ще Ви се правят редовно кръвни изследвания и ще бъде измервано телесното тегло.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Деца и юноши

Иматиниб Teva B.V. е лечение за деца и юноши с ХМЛ. Няма опит при деца с ХМЛ под 2

годишна възраст. Съществува ограничен опит при деца с Ph-положителна ОЛЛ и много

ограничен опит при деца с МДС/МПЗ, ДФСП, ГИСТ и ХЕС/ХЕЛ.

Някои деца и юноши, които приемат Иматиниб Teva B.V. може да се развиват по-бавно от

нормалния растеж. Лекарят ще контролира растежа при редовните посещения.

Други лекарства и Иматиниб Teva B.V.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта

(като парацетамол) и растителни лекарства (като жълт кантарион). Някои лекарства може да

взаимодействат с ефекта на Иматиниб Teva B.V., когато се приемат едновременно. Те може да

усилят или да намалят ефекта, дори да доведат до повишаване на нежеланите реакции или да

направят Иматиниб Teva B.V. по-слабо ефективен. Иматиниб Teva B.V. може да направи

същото с някои други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, които предотвратяват образуването на

кръвни съсиреци.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате

бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Иматиниб Teva B.V. не се препоръчва по време на бременност, освен ако не е

категорично необходимо, тъй като може да е опасен за Вашето бебе. Вашият лекар ще

обсъди с Вас възможните рискове от прием на Иматиниб Teva B.V. по време на

бременност.

Жени, които е възможно да забременеят се съветват да използват ефективни методи за

контрацепция по време на лечението.

Не трябва да кърмите, докато сте на лечение с Иматиниб Teva B.V. .

Пациенти, които се притесняват относно тяхната способност да имат деца, докато

приемат Иматиниб Teva B.V. трябва да се консултират с техния лекар.

Шофиране и работа с машини

Вие може да се почувствате сънливи или замаяни, или да получите замъглено виждане, докато

приемате това лекарство. Ако получите подобни оплаквания, не шофирайте и не използвайте

никакви инструменти или машини, докато не се почувствате отново добре.

3.

Как да приемате Иматиниб Teva B.V.

Вашият лекар Ви е предписал Иматиниб Teva B.V., тъй като страдате от сериозно заболяване.

Иматиниб Teva B.V. може да Ви помогне да се преборите с това състояние.

Все пак винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Важно е да го правите толкова дълго време, колкото Ви е препоръчал

Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не спирайте приема на Иматиниб Teva B.V., освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал да го

направите. Ако не сте в състояние да приемате лекарството, както Ви е предписано или

чувствате, че вече не се нуждаете от него, веднага се обадете на Вашия лекар.

Колко Иматиниб Teva B.V. да приемате

Употреба при възрастни

Вашият лекар ще ви каже точно колко таблетки Иматиниб Teva B.V. да приемате.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако се лекувате за ХМЛ:

Обичайната начална доза е 600 mg,

които се приемат като 6 таблетки

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за ГИСТ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 4 таблетки

веднъж

дневно.

Вашият лекар може да Ви предпише по-висока или по-ниска доза в зависимост как отговаряте

на лечението. Ако Вашата дневна доза е 800 mg (8 таблетки), Вие трябва да приемате

4 таблетки сутрин и 4 таблетки вечер.

Ако се лекувате за Ph-положителна ОЛЛ:

Началната доза е 600 mg, които се приемат като 6 таблетки

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за МДС/МПЗ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 4 таблетки

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за ХЕС/ХЕЛ:

Началната доза е 100 mg, които се приемат като 1 таблетка

веднъж

дневно. Вашият лекар

може да реши да увеличи дозата на 400 mg, които се приемат като 4 таблетки

веднъж

дневно, в зависимост от това как се повлиявате от лечението.

Ако се лекувате за ДФСП:

Дозата от 800 mg (8 таблетки), трябва да се приема като 4 таблетки сутрин и 4 таблетки

вечер.

Употреба при деца и юноши

Лекарят ще Ви каже колко таблетки Иматиниб Teva B.V. да давате на детето си. Количеството

Иматиниб Teva B.V. ще зависи от състоянието на детето Ви, телесното му тегло и височина.

Общата дневна доза при деца и юноши не трябва да надвишава 800 mg при ХМЛ и 600 mg при

Ph-положителна ОЛЛ. Лечението може да се дава на детето като еднократна дневна доза или

алтернативно дневната доза може да се раздели на два приема (половината сутрин и

половината вечер).

Кога и как да приемате Иматиниб Teva B.V.

Приемайте Иматиниб Teva B.V.

с храна.

Това ще Ви предпази от стомашни проблеми,

докато приемате Иматиниб Teva B.V.

Поглъщайте таблетките цели с голямо количество вода.

Ако не сте в състояниеда погълнете таблетките, може да ги разтворите в чаша обикновена вода

или ябълков сок.

За всяка таблетка от 100 mg използвайте 50 ml.

Разбъркайте с лъжица, докато таблетката се разтвори напълно

След като таблетката се разтвори, веднага изпийте цялото съдържание на чашата.

Остатъците от разтворените таблетки може да останат по чашата.

Таблетката може да бъде разделена на равни дози.

Колко време да приемате Иматиниб Teva B.V.

Приемайте Иматиниб Teva B.V. всеки ден, толкова дълго, колкото Ви е препоръчал лекаря.

Ако сте приели повече от необходимата доза Иматиниб Teva B.V.

Ако случайно сте погълнали твърде много таблетки,

веднага

се обадете на Вашия лекар. Вие

може да се нуждаете от лекарска помощ. Вземете със себе си опаковката на лекарството.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако сте пропуснали да приемете Иматиниб Teva

B.V.

Ако сте пропуснали доза, вземете я веднага след като си спомните. Все пак, ако

наближава времето за следващата Ви доза, пропуснете забравената.

След това продължете както обикновено.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да бъдат сериозни. Ако получите някоя от следните,

веднага се обадете на Вашия лекар:

Много чести

(може да засегнат повече от 1 на 10 души)

или чести

(може да засегнат до 1

на

10 души)

:

Бързо напълняване. Иматиниб Teva B.V. може да е причина тялото Ви да задържа вода

(тежко задържане на течности).

Признаци на инфекция като висока температура, силно втрисане, възпалено гърло или

язви в устата. Иматиниб Teva B.V. може да понижи броя на белите кръвни клетки, така че

по-лесно да получавате инфекции.

Неочаквано кървене и поява на кръвонасядания (без да сте се наранили).

Нечести

(може да засегнат до 1 на 100 души)

или редки

(може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Болка в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм (признаци на сърдечен проблем).

Кашлица, затруднено дишане или болезнено дишане (признаци на белодробен проблем).

Усещане за световъртеж, замаяност или припадък (признаци на ниско кръвно налягане).

Гадене със загуба на апетит, тъмно оцветена урина, жълта кожа или очи (признаци на

чернодробен проблем).

Обрив, зачервена кожа с образуване на мехури по устните, очите, кожата или устата,

излющване на кожата, повишена температура, надигнати червени или пурпурни петна по

кожата, сърбеж, чувство за парене, гноен обрив (признаци на кожен проблем).

Силна коремна болка, кръв в повръщаното, изпражненията или урината, черни

изпражнения (признаци на стомашно-чревно нарушение).

Силно намалено количество на урината, жажда (признаци на бъбречни проблеми).

Гадене с диария и повръщане, коремна болка или висока температура (признаци за

чревни проблеми).

Силно главоболие, слабост или парализа на крайници или лицето, затруднен говор,

внезапна загуба на съзнание (признаци за проблеми с нервната система, като кървене или

вътречерепен/мозъчен оток).

Бледа кожа, чувство на умора и задух и тъмна урина (признаци за ниски нива на

червените кръвни клетки).

Болка в очите или влошаване на зрението, кръвоизливи в очите

Болка в бедрата или затруднено вървене.

Изтръпнали или студени палци и пръсти на краката (признаци на синдром на Raynaud).

Внезапно подуване и зачервяване на кожата (признаци на кожна инфекция, наречена

целулит).

Влошаване на слуха.

Мускулна слабост и спазми с неправилен сърдечен ритъм (признаци на промени в

количеството на калия в кръвта).

Поява на синини.

Болка в стомаха и гадене.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Мускулни спазми с висока температура, червеникаво-кафява урина, болка или слабост в

мускулите (признаци за мускулни проблеми).

Тазова болка, понякога с гадене и повръщане, с неочаквано вагинално кървене, усещане

за замаяност или припадък поради ниско кръвно налягане (признаци на проблеми с

яйчниците или матката).

Гадене, задух, неравномерна сърдечна дейност, мътна урина, умора и/или дискомфорт в

ставите, протичащ с отклонения в лабораторните резултати (напр. високи нива на калий,

пикочна киселина и калций и ниски нива на фосфор в кръвта).

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Комбинация от широко разпространен тежък обрив, гадене, висока температура, повишен

брой на определени бели кръвни клетки или пожълтяване на кожата или очите (признаци

на жълтеница) със задух, гръдна болка/дискомфорт, силно намаляване на количеството

на отделената урина, жажда и т.н. (признаци на алергична реакция, свързана с лечението).

Хронична бъбречна недостатъчност.

Рецидив (повторно активиране) на инфекция с хепатит В, когато сте имали хепатит B в

миналото (инфекция на черния дроб).

Ако получите някоя от горните нежелани лекарствени реакции,

веднага уведомете Вашия

лекар.

Други нежелани реакции може да включват:

Много чести

(може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Главоболие или умора.

Гадене, повръщане, диария или нарушено храносмилане.

Обрив.

Мускулни спазми или болка в ставите, мускулите или костите по време на лечението с

Иматиниб Teva B.V. или след като сте спрели приема на Иматиниб Teva B.V.

Подуване около глезените или оток около очите.

Напълняване.

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

Чести

(може да засегнат до 1 на 10 души):

Анорексия, отслабване или промени във вкуса.

Чувство за замаяност или слабост.

Трудно заспиване (безсъние).

Изтичане на секрет от окото със сърбеж, зачервяване и подуване (конюнктивит),

воднисти очи или замъглено виждане.

Кървене от носа.

Болка или подуване на корема, поява на газове, киселини или запек.

Сърбеж.

Необичаен косопад или изтъняване на косата.

Изтръпване на ръцете или стъпалата.

Язви в устата.

Болки в ставите с подуване.

Сухота в устата, суха кожа или сухи очи.

Намалена или повишена кожна чувствителност.

Горещи вълни, втрисане или нощни изпотявания.

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Зачервяване и/или подуване на дланите на ръцете и ходилата, което може да е

придружено от чувство за мравучкане и пареща болка.

Забавен растеж при децата и юношите.

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някоя нежелана реакция, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Иматиниб Teva B.V.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте опаковка, която е с нарушена цялост или има признаци на отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Иматиниб Teva B.V.

Активното вещество е иматиниб (като мезилат).

Всяка филмирана таблетка Иматиниб Teva B.V. съдържа 100 mg иматиниб (като

мезилат).

Другите съставки са: безводен калциев хидроген фосфат, кросповидон и магнезиев

стеарат.

Покритието на таблетката е от частично хидролизиран поливинилов алкохол, макрогол,

жълт железен оксид (Е172), талк, титанов диоксид (Е171) и червен железен оксид (Е172).

Как изглежда Иматиниб Teva B.V.

и какво съдържа опаковката

Иматиниб Teva B.V. 100 mg филмирани таблетки са тъмножълти до кафеникаво-оранжеви,

кръгли, филмирани таблетки с делителна черта от едната страна. Таблетката е с вдлъбнато

релефно означение “IT” и “l” от всяка страна на делителната черта. Таблетките са с диаметър

приблизително 9 mm.

Иматиниб Teva B.V. 100 mg филмирани таблетки са в опаковки от 60 или 120 филмирани

таблетки в блистери.

Иматиниб Teva B.V. 100 mg филмирани таблетки са в опаковки от 20x1, 60x1, 120x1 или 180x1

филмирани таблетки в перфорирани еднодозови блистери.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

Производител

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Обединено кралство

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Чешка република

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

50016 Zaragoza

Испания

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Германия

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

Полша

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Нидерландия

PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb,

Хърватия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 0070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за пациента

Иматиниб Teva

B.V. 400 mg филмирани таблетки

иматиниб (иmatinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Иматиниб Teva B.V. и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva B.V.

Как да приемате Иматиниб Teva B.V.

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Иматиниб Teva B.V.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Иматиниб Teva

B.V.

и за какво се използва

Иматиниб Teva B.V. е лекарство, което съдържа активно вещество наречено иматиниб. Това

лекарство действа като потиска растежа на променените клетки при изброените по-долу

заболявания, включващи няколко вида рак.

Иматиниб Teva

B.V. се използва за лечение на:

Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ

). Левкемията е рак на белите кръвни клетки.

Тези бели кръвни клетки обикновено подпомагат организма да се бори с инфекциите.

Хроничната миелоидна левкемия е форма на левкемия, при която някои абнормно

променени бели клетки (наречени миелоидни клетки) започват да се размножават

безконтролно.

При възрастни пациенти Иматиниб Teva B.V. се използва за лечение в най-напредналата фаза

на заболяването, наречена „бластна криза”. При деца и юноши Иматиниб Teva B.V. може да се

използва за лечение във всички фази на заболяването (хронична фаза, фаза на акселерация и

бластна криза).

Иматиниб Teva

B.V. се използва също за лечение на възрастни и деца при:

Положителна за Филаделфийска хромозома остра лимфобластна левкемия

(Ph+ОЛЛ).

Левкемията е рак на белите кръвни клетки. Тези бели клетки обикновено

помагат на организма да се бори с инфекцията. Остра лимфобластна левкемия е вид

левкемия, при която някои увредени бели кръвни клетки (наречени лимфобласти)

започват да растат неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. потиска растежа на тези

клетки.

Иматиниб Теva

B.V.

се използва също и за лечение на възрастни при:

Миелодиспластичен синдром/миелопролиферативни заболявания (МДС/МПЗ).

Това

са група заболявания на кръвта, при които някои кръвни клетки започват да се

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. инхибира растежа на тези клетки

при някои подтипове на тези заболявания.

Хипереозинофилен синдром (ХЕС) и/или хронична еозинофилна левкемия (ХЕЛ).

Това са заболявания на кръвта, при които някои клетки (наречени еозинофили) започват

да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. инхибира растежа на тези

клетки при някои подтипове на тези заболявания.

Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ).

ГИСТ представлява рак на стомаха и

червата. Той произлиза от неконтролируемия клетъчен растеж на поддържащите тъкани

на тези органи.

Дерматофибросаркома протруберанс (ДФСП).

ДФСП е рак на тъканите под кожата,

при който някои клетки започват неконтролируем растеж. Иматиниб Teva B.V. инхибира

растежа на тези клетки.

В останалата част на тази листовка ние ще използваме съкращенията, когато говорим за тези

заболявания.

Ако имате някакви въпроси как действа Иматиниб Teva B.V. или защо Ви е изписано това

лекарство, обърнете се към Вашия лекар.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva B.V.

Иматиниб Teva B.V. ще Ви бъде предписан от лекар, който има опит с лекарствата за лечение

на рак на кръвта или солидни тумори.

Изпълнявайте всички указания на Вашия лекар внимателно, дори и ако те са различни от

общата информация, която се съдържа в тази листовка.

Не приемайте Иматиниб Teva B.V.

ако сте алергични към иматиниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Ако това е валидно за Вас,

кажете на Вашия лекар, без да приемате Иматиниб Teva B.V.

Ако мислите, че може би сте алергични, но не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva B.V.:

ако имате или сте имали чернодробен, бъбречен или сърдечен проблем.

ако приемате лекарството левотироксин, защото Ви е отстранена щитовидната жлеза.

ако сте имали или може сега да имате инфекция с хепатит В. Това е така, защото

Иматиниб Teva B.V. може да причини преминаването на инфекцията с хепатит В отново

в активна форма, което може да бъде фатално в някои случаи. Пациентите ще бъдат

внимателно прегледани от лекар за признаци на тази инфекция, преди да започне

лечението.

Ако някое е валидно за Вас,

кажете на Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva

B.V.

По време на лечението с Иматиниб Teva B.V., веднага се обадете на Вашия лекар

, ако

напълнявате много бързо. Иматиниб Teva B.V. може да е причина за задържане на вода (тежка

ретенция на течности).

Докато приемате Иматиниб Teva B.V. Вашият лекар редовно ще проверява дали лекарството

действа. Ще Ви се правят редовно кръвни изследвания и ще бъде измервано телесното тегло.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Деца и юноши

Иматиниб Teva B.V. е лечение за деца и юноши с ХМЛ. Няма опит при деца с ХМЛ под 2

годишна възраст. Съществува ограничен опит при деца с Ph-положителна ОЛЛ и много

ограничен опит при деца с МДС/МПЗ, ДФСП, ГИСТ и ХЕС/ХЕЛ.

Някои деца и юноши, които приемат Иматиниб Teva B.V. може да се развиват по-бавно от

нормалния растеж. Лекарят ще контролира растежа при редовните посещения.

Други лекарства и Иматиниб Teva

B.V.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта

(като парацетамол) и растителни лекарства (като жълт кантарион). Някои лекарства може да

взаимодействат с ефекта на Иматиниб Teva B.V., когато се приемат едновременно. Те може да

усилят или да намалят ефекта, дори да доведат до повишаване на нежеланите реакции или да

направят Иматиниб Teva B.V. по-слабо ефективен. Иматиниб Teva B.V. може да направи

същото с някои други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, които предотвратяват образуването на

кръвни съсиреци.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате

бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Иматиниб Teva B.V. не се препоръчва по време на бременност, освен ако не е

категорично необходимо, тъй като може да е опасен за Вашето бебе. Вашият лекар ще

обсъди с Вас възможните рискове от прием на Иматиниб Teva B.V. по време на

бременност.

Жени, които е възможно да забременеят се съветват да използват ефективни методи за

контрацепция по време на лечението.

Не трябва да кърмите, докато сте на лечение с Иматиниб Teva B.V.

Пациенти, които се притесняват относно тяхната способност да имат деца, докато

приемат Иматиниб Teva B.V. трябва да се консултират с техния лекар.

Шофиране и работа с машини

Вие може да се почувствате сънливи или замаяни, или да получите замъглено виждане, докато

приемате това лекарство. Ако получите подобни оплаквания, не шофирайте и не използвайте

никакви инструменти или машини, докато не се почувствате отново добре.

3.

Как да приемате Иматиниб Teva B.V.

Вашият лекар Ви е предписал Иматиниб Teva B.V., тъй като страдате от сериозно заболяване.

Иматиниб Teva B.V. може да Ви помогне да се преборите с това състояние.

Все пак, винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Важно е да го правите толкова дълго време, колкото Ви е препоръчал

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не спирайте приема на Иматиниб Teva B.V., освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал да го

направите. Ако не сте в състояние да приемате лекарството както Ви е предписано или

чувствате, че вече не се нуждаете от него, веднага се обадете на Вашия лекар.

Колко Иматиниб Teva B.V.

да приемате

Употреба при възрастни

Вашият лекар ще ви каже точно колко таблетки Иматиниб Teva B.V. да приемате.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако се лекувате за ХМЛ:

Обичайната начална доза е 600 mg,

които се приемат като една таблетка от 400 mg и

2 таблетки от 100 mg

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за ГИСТ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 1 таблетка

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за ХМЛ или ГИСТ Вашият лекар може да Ви предпише по-висока или по-

ниска доза в зависимост как отговаряте на лечението. Ако Вашата дневна доза е 800 mg

(2 таблетки), Вие трябва да приемате 1 таблетка сутрин и 1 таблетка вечер.

Ако се лекувате за Ph-положителна ОЛЛ:

Началната доза е 600 mg, които се приемат като една таблетка от 400 mg и 2 таблетки от

100 mg

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за МДС/МПЗ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 1 таблетка

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за ХЕС/ХЕЛ:

Началната доза е 100 mg, които се приемат като 1 таблетка от 100 mg

веднъж

дневно.

Вашият лекар може да реши да увеличи дозата на 400 mg, които се приемат като 1

таблетка от 400 mg

веднъж

дневно, в зависимост от това как се повлиявате от лечението.

Ако се лекувате за ДФСП:

Дозата от 800 mg (2 таблетки), трябва да се приема като 1 таблетка сутрин и 1 таблетка

вечер.

Употреба при деца и юноши

Лекарят ще Ви каже колко таблетки Иматиниб Teva B.V. да давате на детето си. Количеството

Иматиниб Teva B.V. ще зависи от състоянието на детето Ви, телесното му тегло и височина.

Общата дневна доза при деца и юноши не трябва да надвишава 800 mg при ХМЛ и 600 mg при

Ph-положителна ОЛЛ. Лечението може да се дава на детето като еднократна дневна доза или

алтернативно дневната доза може да се раздели на два приема (половината сутрин и

половината вечер).

Кога и как да приемате Иматиниб Teva

B.V.

Приемайте Иматиниб Teva B.V. с храна.

Това ще Ви предпази от стомашни проблеми,

докато приемате Иматиниб Teva. B.V.

Поглъщайте таблетките цели с голямо количество вода.

Ако не сте в състояниеда погълнете таблетките, може да ги разтворите в чаша обикновена вода

или ябълков сок.

За всяка таблетка от 400 mg използвайте 200 ml.

Разбъркайте с лъжица, докато таблетката се разтвори напълно

След като таблетката се разтвори, веднага изпийте цялото съдържание на чашата.

Остатъците от разтворените таблетки може да останат по чашата.

Таблетката може да бъде разделена на равни дози.

Колко време да приемате Иматиниб Teva

B.V.

Приемайте Иматиниб Teva B.V. всеки ден, толкова дълго, колкото Ви е препоръчал лекаря.

Ако сте приели повече от необходимата доза Иматиниб Teva B.V.

Ако случайно сте погълнали твърде много таблетки,

веднага

се обадете на Вашия лекар. Вие

може да се нуждаете от лекарска помощ. Вземете със себе си опаковката на лекарството.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако сте пропуснали да приемете Иматиниб Teva

B.V.

Ако сте пропуснали доза, вземете я веднага след като си спомните. Все пак, ако

наближава времето за следващата Ви доза, пропуснете забравената.

След това продължете както обикновено.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да бъдат сериозни. Ако получите някоя от следните,

веднага се обадете на Вашия лекар:

Много чести

(може да засегнат повече от 1 на 10 души)

или чести

(може да засегнат до 1

на

10 души):

Бързо напълняване. Иматиниб Teva B.V. може да е причина тялото Ви да задържа вода

(тежко задържане на течности).

Признаци на инфекция като висока температура, силно втрисане, възпалено гърло или

язви в устата. Иматиниб Teva B.V. може да понижи броя на белите кръвни клетки, така че

по-лесно да получавате инфекции.

Неочаквано кървене и поява на кръвонасядания (без да сте се наранили).

Нечести

(може да засегнат до 1 на 100 души)

или редки

(може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Болка в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм (признаци на сърдечен проблем).

Кашлица, затруднено дишане или болезнено дишане (признаци на белодробен проблем).

Усещане за световъртеж, замаяност или припадък (признаци на ниско кръвно налягане).

Гадене със загуба на апетит, тъмно оцветена урина, жълта кожа или очи (признаци на

чернодробен проблем).

Обрив, зачервена кожа с образуване на мехури по устните, очите, кожата или устата,

излющване на кожата, повишена температура, надигнати червени или пурпурни петна по

кожата, сърбеж, чувство за парене, гноен обрив (признаци на кожен проблем).

Силна коремна болка, кръв в повръщаното, изпражненията или урината, черни

изпражнения (признаци на стомашно-чревно нарушение).

Силно намалено количество на урината, жажда (признаци на бъбречни проблеми).

Гадене с диария и повръщане, коремна болка или висока температура (признаци за

чревни проблеми).

Силно главоболие, слабост или парализа на крайници или лицето, затруднен говор,

внезапна загуба на съзнание (признаци за проблеми с нервната система, като кървене или

вътречерепен/мозъчен оток).

Бледа кожа, чувство на умора и задух и тъмна урина (признаци за ниски нива на

червените кръвни клетки).

Болка в очите или влошаване на зрението, кръвоизливи в очите.

Болка в бедрата или затруднено вървене.

Изтръпнали или студени палци и пръсти на краката (признаци на синдром на Raynaud).

Внезапно подуване и зачервяване на кожата (признаци на кожна инфекция, наречена

целулит).

Влошаване на слуха.

Мускулна слабост и спазми с неправилен сърдечен ритъм (признаци на промени в

количеството на калия в кръвта).

Поява на синини.

Болка в стомаха и гадене.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Мускулни спазми с висока температура, червеникаво-кафява урина, болка или слабост в

мускулите (признаци за мускулни проблеми).

Тазова болка, понякога с гадене и повръщане, с неочаквано вагинално кървене, усещане

за замаяност или припадък поради ниско кръвно налягане (признаци на проблеми с

яйчниците или матката).

Гадене, задух, неравномерна сърдечна дейност, мътна урина, умора и/или дискомфорт в

ставите, протичащ с отклонения в лабораторните резултати (напр. високи нива на калий,

пикочна киселина и калций и ниски нива на фосфор в кръвта).

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Комбинация от широко разпространен тежък обрив, гадене, висока температура, повишен

брой на определени бели кръвни клетки или пожълтяване на кожата или очите (признаци

на жълтеница) със задух, гръдна болка/дискомфорт, силно намаляване на количеството

на отделената урина, жажда и т.н. (признаци на алергична реакция, свързана с лечението).

Хронична бъбречна недостатъчност.

Рецидив (повторно активиране) на инфекция с хепатит В, когато сте имали хепатит B в

миналото (инфекция на черния дроб).

Ако получите някоя от горните нежелани лекарствени реакции,

веднага уведомете Вашия

лекар.

Други нежелани реакции може да включват:

Много чести

(може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Главоболие или умора.

Гадене, повръщане, диария или нарушено храносмилане.

Обрив.

Мускулни спазми или болка в ставите, мускулите или костите по време на лечението с

Иматиниб Teva B.V. или след като сте спрели приема на Иматиниб Teva B.V.

Подуване около глезените или оток около очите.

Напълняване.

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

Чести

(може да засегнат до 1 на 10 души):

Анорексия, отслабване или промени във вкуса.

Чувство за замаяност или слабост.

Трудно заспиване (безсъние).

Изтичане на секрет от окото със сърбеж, зачервяване и подуване (конюнктивит),

воднисти очи или замъглено виждане.

Кървене от носа.

Болка или подуване на корема, поява на газове, киселини или запек.

Сърбеж.

Необичаен косопад или изтъняване на косата.

Изтръпване на ръцете или стъпалата.

Язви в устата.

Болки в ставите с подуване.

Сухота в устата, суха кожа или сухи очи.

Намалена или повишена кожна чувствителност.

Горещи вълни, втрисане или нощни изпотявания.

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Зачервяване и/или подуване на дланите на ръцете и ходилата, което може да е

придружено от чувство за мравучкане и пареща болка.

Забавен растеж при децата и юношите.

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някоя нежелана реакция, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Иматиниб Teva B.V.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте опаковка, която е с нарушена цялост или има признаци на отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Иматиниб Teva B.V.

Активното вещество е иматиниб (като мезилат).

Всяка филмирана таблетка Иматиниб Teva B.V. съдържа 400 mg иматиниб (като

мезилат).

Другите съставки са: безводен калциев хидроген фосфат, кросповидон и магнезиев

стеарат.

Покритието на таблетката е от частично хидролизиран поливинилов алкохол, макрогол,

железен оксид, жълт (Е172), талк, титанов диоксид (Е171) и червен железен оксид (Е172).

Как изглежда Иматиниб Teva B.V. и какво съдържа опаковката

Иматиниб Teva B.V. 400 mg филмирани таблетки са тъмножълти до кафеникаво-оранжеви,

кръгли, филмирани таблетки с делителна черта от едната страна. Таблетката е с вдлъбнато

релефно означение “IT” и “4” от всяка страна на делителната черта. Таблетките са

приблизително 20 mm дълги и 10 mm широки.

Иматиниб Teva B.V. 400 mg филмирани таблетки са в опаковки от 30 или 90 филмирани

таблетки в блистери.

Иматиниб Teva B.V. 400 mg филмирани таблетки са в опаковки от 30x1 или 90x1 филмирани

таблетки в перфорирани еднодозови блистери.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

Производител

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Обединено кралство

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Чешка република

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

50016 Zaragoza

Испания

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Германия

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

Полша

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Нидерландия

PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb,

Хърватия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 0203

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 0070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за пациента

Иматиниб Teva B.V

100 mg твърди капсули

иматиниб (иmatinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Иматиниб Teva B.V. и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva B.V.

Как да приемате Иматиниб Teva B.V.

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Иматиниб Teva B.V.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Иматиниб Teva

B.V. и за какво се използва

Иматиниб Teva B.V. е лекарство, което съдържа активно вещество наречено иматиниб. Това

лекарство действа като потиска растежа на променените клетки при изброените по-долу

заболявания, включващи няколко вида рак.

Иматиниб Teva

B.V. се използва за лечение на:

Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ

). Левкемията е рак на белите кръвни клетки.

Тези бели кръвни клетки обикновено подпомагат организма да се бори с инфекциите.

Хроничната миелоидна левкемия е форма на левкемия, при която някои абнормно

променени бели клетки (наречени миелоидни клетки) започват да се размножават

безконтролно.

При възрастни пациенти Иматиниб Teva B.V. се използва за лечение в най-напредналата фаза

на заболяването, наречена „бластна криза”. При деца и юноши Иматиниб Teva B.V. може да се

използва за лечение във всички фази на заболяването (хронична фаза, фаза на акселерация и

бластна криза).

Иматиниб Teva

B.V. се използва също за лечение на възрастни и деца при:

Положителна за Филаделфийска хромозома остра лимфобластна левкемия

(Ph+ОЛЛ).

Левкемията е рак на белите кръвни клетки. Тези бели клетки обикновено

помагат на организма да се бори с инфекцията. Остра лимфобластна левкемия е вид

левкемия, при която някои увредени бели кръвни клетки (наречени лимфобласти)

започват да растат неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. потиска растежа на тези

клетки.

Иматиниб Теva

B.V.

се използва също и за лечение на възрастни при:

Миелодиспластичен синдром/миелопролиферативни заболявания (МДС/МПЗ).

Това

са група заболявания на кръвта, при които някои кръвни клетки започват да се

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. инхибира растежа на тези клетки

при някои подтипове на тези заболявания.

Хипереозинофилен синдром (ХЕС) и/или хронична еозинофилна левкемия (ХЕЛ).

Това са заболявания на кръвта, при които някои клетки (наречени еозинофили) започват

да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. инхибира растежа на тези

клетки при някои подтипове на тези заболявания.

Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ).

ГИСТ представлява рак на стомаха и

червата. Той произлиза от неконтролируемия клетъчен растеж на поддържащите тъкани

на тези органи.

Дерматофибросаркома протруберанс (ДФСП).

ДФСП е рак на тъканите под кожата,

при който някои клетки започват неконтролируем растеж. Иматиниб Teva B.V. инхибира

растежа на тези клетки.

В останалата част на тази листовка ние ще използваме съкращенията, когато говорим за тези

заболявания.

Ако имате някакви въпроси как действа Иматиниб Teva B.V. или защо Ви е изписано това

лекарство, обърнете се към Вашия лекар.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva B.V.

Иматиниб Teva B.V. ще Ви бъде предписан от лекар, който има опит с лекарствата за лечение

на рак на кръвта или солидни тумори.

Изпълнявайте всички указания на Вашия лекар внимателно, дори и ако те са различни от

общата информация, която се съдържа в тази листовка.

Не приемайте Иматиниб Teva B.V.

ако сте алергични към иматиниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Ако това е валидно за Вас,

кажете на Вашия лекар, без да приемате Иматиниб Teva B.V.

Ако мислите, че може би сте алергични, но не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva B.V.:

ако имате или сте имали чернодробен, бъбречен или сърдечен проблем.

ако приемате лекарството левотироксин, защото Ви е отстранена щитовидната жлеза.

ако сте имали или може сега да имате инфекция с хепатит В. Това е така, защото

Иматиниб Teva B.V. може да причини преминаването на инфекцията с хепатит В отново

в активна форма, което може да бъде фатално в някои случаи. Пациентите ще бъдат

внимателно прегледани от лекар за признаци на тази инфекция, преди да започне

лечението.

Ако някое е валидно за Вас,

кажете на Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva

B.V.

По време на лечението с Иматиниб Teva B.V., веднага се обадете на Вашия лекар, ако

напълнявате много бързо. Иматиниб Teva B.V. може да е причина за задържане на вода (тежка

ретенция на течности).

Докато приемате Иматиниб Teva B.V. Вашият лекар редовно ще проверява дали лекарството

действа. Ще Ви се правят редовно кръвни изследвания и ще бъде измервано телесното тегло.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Деца и юноши

Иматиниб Teva B.V. е лечение за деца и юноши с ХМЛ. Няма опит при деца с ХМЛ под 2

годишна възраст. Съществува ограничен опит при деца с Ph-положителна ОЛЛ и много

ограничен опит при деца с МДС/МПЗ, ДФСП, ГИСТ и ХЕС/ХЕЛ.

Някои деца и юноши, които приемат Иматиниб Teva B.V. може да се развиват по-бавно от

нормалния растеж. Лекарят ще контролира растежа при редовните посещения.

Други лекарства и Иматиниб Teva B.V.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта

(като парацетамол) и растителни лекарства (като жълт кантарион). Някои лекарства може да

взаимодействат с ефекта на Иматиниб Teva B.V., когато се приемат едновременно. Те може да

усилят или да намалят ефекта, дори да доведат до повишаване на нежеланите реакции или да

направят Иматиниб Teva B.V. по-слабо ефективен. Иматиниб Teva B.V. може да направи

същото с някои други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, които предотвратяват образуването на

кръвни съсиреци.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате

бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Иматиниб Teva B.V. не се препоръчва по време на бременност, освен ако не е

категорично необходимо, тъй като може да е опасен за Вашето бебе. Вашият лекар ще

обсъди с Вас възможните рискове от прием на Иматиниб Teva B.V.по време на

бременност.

Жени, които е възможно да забременеят се съветват да използват ефективни методи за

контрацепция по време на лечението.

Не трябва да кърмите, докато сте на лечение с Иматиниб Teva B.V. .

Пациенти, които се притесняват относно тяхната способност да имат деца, докато

приемат Иматиниб Teva B.V. трябва да се консултират с техния лекар.

Шофиране и работа с машини

Вие може да се почувствате сънливи или замаяни, или да получите замъглено виждане, докато

приемате това лекарство. Ако получите подобни оплаквания, не шофирайте и не използвайте

никакви инструменти или машини, докато не се почувствате отново добре.

3.

Как да приемате Иматиниб Teva B.V.

Вашият лекар Ви е предписал Иматиниб Teva B.V., тъй като страдате от сериозно заболяване.

Иматиниб Teva B.V. може да Ви помогне да се преборите с това състояние.

Все пак, винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Важно е да го правите толкова дълго време, колкото Ви е препоръчал

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не спирайте приема на Иматиниб Teva B.V., освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал да го

направите. Ако не сте в състояние да приемате лекарството както Ви е предписано или

чувствате, че вече не се нуждаете от него, веднага се обадете на Вашия лекар.

Колко Иматиниб Teva B.V.

да приемате

Употреба при възрастни

Вашият лекар ще ви каже точно колко капсули Иматиниб Teva B.V. да приемате.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако се лекувате за ХМЛ:

Обичайната начална доза е 600 mg,

които се приемат като 6 капсули

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за ГИСТ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 4 капсули

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за ХМЛ или ГИСТ Вашият лекар може да Ви предпише по-висока или по-

ниска доза в зависимост как отговаряте на лечението. Ако Вашата дневна доза е 800 mg

(8 капсули), Вие трябва да приемате 4 капсули сутрин и 4 капсули вечер.

Ако се лекувате за Ph-положителна ОЛЛ:

Началната доза е 600 mg, които се приемат като 6 капсули

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за МДС/МПЗ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 4 капсули

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за ХЕС/ХЕЛ:

Началната доза е 100 mg, които се приемат като 1 капсула

веднъж

дневно. Вашият лекар

може да реши да увеличи дозата на 400 mg, които се приемат като 4 капсули

веднъж

дневно, в зависимост от това как се повлиявате от лечението.

Ако се лекувате за ДФСП:

Дозата от 800 mg (8 капсули), трябва да се приема като 4 капсули сутрин и 4 капсули

вечер.

Употреба при деца и юноши

Лекарят ще Ви каже колко капсули Иматиниб Teva B.V. да давате на детето си. Количеството

Иматиниб Teva B.V. ще зависи от състоянието на детето Ви, телесното му тегло и височина.

Общата дневна доза при деца и юноши не трябва да надвишава 800 mg при ХМЛ и 600 mg при

Ph-положителна ОЛЛ. Лечението може да се дава на детето като еднократна дневна доза или

алтернативно дневната доза може да се раздели на два приема (половината сутрин и

половината вечер).

Кога и как да приемате Иматиниб Teva

B.V.

Приемайте Иматиниб Teva B.V.

с храна.

Това ще Ви предпази от стомашни проблеми,

докато приемате Иматиниб Teva B.V.

Поглъщайте капсулите

цели с голямо количество вода.

Не отваряйте и не

разтрошавайте капсулите, освен ако имате затруднения при преглъщане (напр. при деца).

Ако не сте в състояниеда погълнете капсулите, може да ги отворите и да изсипете праха в

чаша обикновена вода или ябълков сок.

Ако сте жена, която е бременна или може би сте бременна и се опитвате да отворите

капсулата, трябва да работите със съдържанието много внимателно, за да избегнете

контакт с очите и кожата, или инхалиране. След отваряне на капсулата трябва веднага да

измиете ръцете си.

Колко време да приемате Иматиниб Teva B.V.

Приемайте Иматиниб Teva B.V. всеки ден, толкова дълго, колкото Ви е препоръчал лекаря.

Ако сте приели повече от необходимата доза Иматиниб Teva B.V.

Ако случайно сте погълнали твърде много капсули,

веднага

се обадете на Вашия лекар. Вие

може да се нуждаете от лекарска помощ. Вземете със себе си опаковката на лекарството.

Ако сте пропуснали да приемете Иматиниб Teva B.V.

Ако сте пропуснали доза, вземете я веднага след като си спомните. Все пак, ако

наближава времето за следващата Ви доза, пропуснете забравената.

След това продължете както обикновено.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да бъдат сериозни. Ако получите някоя от следните,

веднага се обадете на Вашия лекар:

Много чести

(може да засегнат повече от 1 на 10 души)

или чести

(може да засегнат до 1

на

10 души):

Бързо напълняване. Иматиниб Teva B.V. може да е причина тялото Ви да задържа вода

(тежка задържане на течности).

Признаци на инфекция като висока температура, силно втрисане, възпалено гърло или

язви в устата. Иматиниб Teva B.V. може да понижи броя на белите кръвни клетки, така че

по-лесно да получавате инфекции.

Неочаквано кървене и поява на кръвонасядания (без да сте се наранили).

Нечести

(може да засегнат до 1 на 100 души)

или редки

(може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Болка в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм (признаци на сърдечен проблем).

Кашлица, затруднено дишане или болезнено дишане (признаци на белодробен проблем).

Усещане за световъртеж, замаяност или припадък (признаци на ниско кръвно налягане).

Гадене със загуба на апетит, тъмно оцветена урина, жълта кожа или очи (признаци на

чернодробен проблем).

Обрив, зачервена кожа с образуване на мехури по устните, очите, кожата или устата,

излющване на кожата, повишена температура, надигнати червени или пурпурни петна по

кожата, сърбеж, чувство за парене, гноен обрив (признаци на кожен проблем).

Силна коремна болка, кръв в повръщаното, изпражненията или урината, черни

изпражнения (признаци на стомашно-чревно нарушение).

Силно намалено количество на урината, жажда (признаци на бъбречни проблеми).

Гадене с диария и повръщане, коремна болка или висока температура (признаци за

чревни проблеми).

Силно главоболие, слабост или парализа на крайници или лицето, затруднен говор,

внезапна загуба на съзнание (признаци за проблеми с нервната система, като кървене или

вътречерепен/мозъчен оток).

Бледа кожа, чувство на умора и задух и тъмна урина (признаци за ниски нива на

червените кръвни клетки).

Болка в очите или влошаване на зрението, кръвоизливи в очите.

Болка в бедрата или затруднено вървене.

Изтръпнали или студени палци и пръсти на краката (признаци на синдром на Raynaud).

Внезапно подуване и зачервяване на кожата (признаци на кожна инфекция, наречена

целулит).

Влошаване на слуха.

Мускулна слабост и спазми с неправилен сърдечен ритъм (признаци на промени в

количеството на калия в кръвта).

Поява на синини.

Болка в стомаха и гадене.

Мускулни спазми с висока температура, червеникаво-кафява урина, болка или слабост в

мускулите (признаци за мускулни проблеми).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Тазова болка, понякога с гадене и повръщане, с неочаквано вагинално кървене, усещане

за замаяност или припадък поради ниско кръвно налягане (признаци на проблеми с

яйчниците или матката).

Гадене, задух, неравномерна сърдечна дейност, мътна урина, умора и/или дискомфорт в

ставите, протичащ с отклонения в лабораторните резултати (напр. високи нива на калий,

пикочна киселина и калций и ниски нива на фосфор в кръвта).

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Комбинация от широко разпространен тежък обрив, гадене, висока температура, повишен

брой на определени бели кръвни клетки или пожълтяване на кожата или очите (признаци

на жълтеница) със задух, гръдна болка/дискомфорт, силно намаляване на количеството

на отделената урина, жажда и т.н. (признаци на алергична реакция, свързана с лечението).

Хронична бъбречна недостатъчност.

Рецидив (повторно активиране) на инфекция с хепатит В, когато сте имали хепатит B в

миналото (инфекция на черния дроб).

Ако получите някоя от горните нежелани лекарствени реакции,

веднага уведомете Вашия

лекар.

Други нежелани реакции може да включват:

Много чести

(може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Главоболие или умора.

Гадене, повръщане, диария или нарушено храносмилане.

Обрив.

Мускулни спазми или болка в ставите, мускулите или костите по време на лечението с

Иматиниб Teva B.V. или след като сте спрели приема на Иматиниб Teva B.V.

Подуване около глезените или оток около очите.

Напълняване.

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

Чести

(може да засегнат до 1 на 10 души):

Анорексия, отслабване или промени във вкуса.

Чувство за замаяност или слабост.

Трудно заспиване (безсъние).

Изтичане на секрет от окото със сърбеж, зачервяване и подуване (конюнктивит),

воднисти очи или замъглено виждане.

Кървене от носа.

Болка или подуване на корема, поява на газове, киселини или запек.

Сърбеж.

Необичаен косопад или изтъняване на косата.

Изтръпване на ръцете или стъпалата.

Язви в устата.

Болки в ставите с подуване.

Сухота в устата, суха кожа или сухи очи.

Намалена или повишена кожна чувствителност.

Горещи вълни, втрисане или нощни изпотявания.

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Зачервяване и/или подуване на дланите на ръцете и ходилата, което може да е

придружено от чувство за мравучкане и пареща болка.

Забавен растеж при децата и юношите.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някоя нежелана реакция, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Иматиниб Teva B.V.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30ºС.

Не използвайте опаковка, която е с нарушена цялост или има признаци на отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Иматиниб Teva B.V.

Активното вещество е иматиниб (като мезилат).

Всяка твърда капсула Иматиниб Teva B.V. съдържа 100 mg иматиниб (като мезилат).

Другите съставки са: манитол, кросповидон, магнезиев стеарат и колоиден, безводен

силициев диоксид. Капсулата е съставена от желатин, титанов диоксид (Е171), жълт

железен оксид (Е172) и червен железен оксид (Е172). Печатното мастило съдържа

шеллак, черен железен оксид (Е172) и пропиленгликол.

Как изглежда Иматиниб Teva B.V

и какво съдържа опаковката

Иматиниб Teva B.V. 100 mg твърди капсули са непрозрачни оранжеви капсули с черен надпис

7629 върху тялото на капсулата и черен надпис TEVA на капачето. Съдържанието на капсулата

е бял до светло жълт гранулиран прах. Капсулите са приблизително 19 mm дълги и 7 mm

широки.

Иматиниб Teva B.V. 100 mg твърди капсули са в опаковки от 60 или 120 твърди капсули в

блистери.

Иматиниб Teva B.V. 100 mg твърди капсули са в опаковки от 20x1, 60x1, 120x1 или 180x1

твърди капсули в перфорирани еднодозови блистери.

Не всички видове опаковки можe да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Производител

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Обединено кралство

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Чешка република

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

50016 Zaragoza

Испания

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Германия

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

Полша

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Нидерландия

PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb,

Хърватия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 0070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Дата на последно преразглеждане на листовката

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за пациента

Иматиниб Teva B.V. 400 mg твърди капсули

иматиниб (imatinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Иматиниб Teva B.V. и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva B.V.

Как да приемате Иматиниб Teva B.V.

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Иматиниб Teva B.V.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Иматиниб Teva

B.V. и за какво се използва

Иматиниб Teva B.V. е лекарство, което съдържа активно вещество наречено иматиниб. Това

лекарство действа като потиска растежа на променените клетки при изброените по-долу

заболявания, включващи няколко вида рак.

Иматиниб Teva

B.V. се използва за лечение на:

Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ

). Левкемията е рак на белите кръвни клетки.

Тези бели кръвни клетки обикновено подпомагат организма да се бори с инфекциите.

Хроничната миелоидна левкемия е форма на левкемия, при която някои абнормно

променени бели клетки (наречени миелоидни клетки) започват да се размножават

безконтролно.

При възрастни пациенти Иматиниб Teva B.V. се използва за лечение в най-напредналата фаза

на заболяването, наречена „бластна криза”. При деца и юноши Иматиниб Teva B.V. може да се

използва за лечение във всички фази на заболяването (хронична фаза, фаза на акселерация и

бластна криза).

Иматиниб Teva

B.V. се използва също за лечение на възрастни и деца при:

Положителна за Филаделфийска хромозома остра лимфобластна левкемия

(Ph+ОЛЛ).

Левкемията е рак на белите кръвни клетки. Тези бели клетки обикновено

помагат на организма да се бори с инфекцията. Остра лимфобластна левкемия е вид

левкемия, при която някои увредени бели кръвни клетки (наречени лимфобласти)

започват да растат неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. потиска растежа на тези

клетки.

Иматиниб Теva

B.V.

се използва също и за лечение на възрастни при:

Миелодиспластичен синдром/миелопролиферативни заболявания (МДС/МПЗ).

Това

са група заболявания на кръвта, при които някои кръвни клетки започват да се

размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. инхибира растежа на тези клетки

при някои подтипове на тези заболявания.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Хипереозинофилен синдром (ХЕС) и/или хронична еозинофилна левкемия (ХЕЛ).

Това са заболявания на кръвта, при които някои клетки (наречени еозинофили) започват

да се размножават неконтролируемо. Иматиниб Teva B.V. инхибира растежа на тези

клетки при някои подтипове на тези заболявания.

Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ).

ГИСТ представлява рак на стомаха и

червата. Той произлиза от неконтролируемия клетъчен растеж на поддържащите тъкани

на тези органи.

Дерматофибросаркома протруберанс (ДФСП).

ДФСП е рак на тъканите под кожата,

при който някои клетки започват неконтролируем растеж. Иматиниб Teva B.V. инхибира

растежа на тези клетки.

В останалата част на тази листовка ние ще използваме съкращенията, когато говорим за тези

заболявания.

Ако имате някакви въпроси как действа Иматиниб Teva B.V. или защо Ви е изписано това

лекарство, обърнете се към Вашия лекар.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Иматиниб Teva

B.V.

Иматиниб Teva B.V. ще Ви бъде предписан от лекар, който има опит с лекарствата за лечение

на рак на кръвта или солидни тумори.

Изпълнявайте всички указания на Вашия лекар внимателно, дори и ако те са различни от

общата информация, която се съдържа в тази листовка.

Не приемайте Иматиниб Teva

B.V.

ако сте алергични към иматиниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Ако това е валидно за Вас,

кажете на Вашия лекар, без да приемате Иматиниб Teva B.V.

Ако мислите, че може би сте алергични, но не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva B.V.:

ако имате или сте имали чернодробен, бъбречен или сърдечен проблем.

ако приемате лекарството левотироксин, защото Ви е отстранена щитовидната жлеза.

ако сте имали или може сега да имате инфекция с хепатит В. Това е така, защото

Иматиниб Teva B.V. може да причини преминаването на инфекцията с хепатит В отново

в активна форма, което може да бъде фатално в някои случаи. Пациентите ще бъдат

внимателно прегледани от лекар за признаци на тази инфекция, преди да започне

лечението.

Ако някое е валидно за Вас,

кажете на Вашия лекар, преди да приемете Иматиниб Teva

B.V.

По време на лечението с Иматиниб Teva B.V., веднага се обадете на Вашия лекар

, ако

напълнявате много бързо. Иматиниб Teva B.V. може да е причина за задържане на вода (тежка

ретенция на течности).

Докато приемате Иматиниб Teva B.V. Вашият лекар редовно ще проверява дали лекарството

действа. Ще Ви се правят редовно кръвни изследвания и ще бъде измервано телесното тегло.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Деца и юноши

Иматиниб Teva B.V. е лечение за деца и юноши с ХМЛ. Няма опит при деца с ХМЛ под 2

годишна възраст. Съществува ограничен опит при деца с Ph-положителна ОЛЛ и много

ограничен опит при деца с МДС/МПЗ, ДФСП, ГИСТ и ХЕС/ХЕЛ.

Някои деца и юноши, които приемат Иматиниб Teva B.V. може да се развиват по-бавно от

нормалния растеж. Лекарят ще контролира растежа при редовните посещения.

Други лекарства и Иматиниб Teva

B.V.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта

(като парацетамол) и растителни лекарства (като жълт кантарион). Някои лекарства може да

взаимодействат с ефекта на Иматиниб Teva B.V. когато се приемат едновременно. Те може да

усилят или да намалят ефекта, дори да доведат до повишаване на нежеланите реакции или да

направят Иматиниб Teva B.V.по-слабо ефективен. Иматиниб Teva B.V.може да направи същото

с някои други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, които предотвратяват образуването на

кръвни съсиреци.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате

бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Иматиниб Teva B.V. не се препоръчва по време на бременност, освен ако не е

категорично необходимо, тъй като може да е опасен за Вашето бебе. Вашият лекар ще

обсъди с Вас възможните рискове от приема на Иматиниб Teva B.V.по време на

бременност.

Жени, които е възможно да забременеят се съветват да използват ефективни методи за

контрацепция по време на лечението.

Не трябва да кърмите, докато сте на лечение с Иматиниб Teva B.V.

Пациенти, които се притесняват относно тяхната способност да имат деца, докато

приемат Иматиниб Teva B.V. трябва да се консултират с техния лекар.

Шофиране и работа с машини

Вие може да се почувствате сънливи или замаяни, или да получите замъглено виждане, докато

приемате това лекарство. Ако получите подобни оплаквания, не шофирайте и не използвайте

никакви инструменти или машини, докато не се почувствате отново добре.

3.

Как да приемате Иматиниб Teva B.V.

Вашият лекар Ви е предписал Иматиниб Teva B.V., тъй като страдате от сериозно заболяване.

Иматиниб Teva B.V. може да Ви помогне да се преборите с това състояние.

Все пак, винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Важно е да го правите толкова дълго време, колкото Ви е препоръчал

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не спирайте приема на Иматиниб Teva B.V., освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал да го

направите. Ако не сте в състояние да приемате лекарството както Ви е предписано или

чувствате, че вече не се нуждаете от него, веднага се обадете на Вашия лекар.

Колко Иматиниб Teva B.V.

да приемате

Употреба при възрастни

Вашият лекар ще ви каже точно колко капсули Иматиниб Teva B.V. да приемате.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако се лекувате за ХМЛ:

Обичайната начална доза е 600 mg,

които се приемат като една капсула от 400 mg и

2 капсули от 100 mg

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за ГИСТ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 1 капсула

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за ХМЛ или ГИСТ Вашият лекар може да Ви предпише по-висока или по-

ниска доза в зависимост как отговаряте на лечението. Ако Вашата дневна доза е 800 mg

(2 капсули), Вие трябва да приемате 1 капсула сутрин и 1 капсула вечер.

Ако се лекувате за Ph-положителна ОЛЛ:

Началната доза е 600 mg, които се приемат като една капсула от 400 mg и 2 капсули от

100 mg

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за МДС/МПЗ:

Началната доза е 400 mg, които се приемат като 1 капсула

веднъж

дневно.

Ако се лекувате за ХЕС/ХЕЛ:

Началната доза е 100 mg, които се приемат като 1 капсула от 100 mg

веднъж

дневно.

Вашият лекар може да реши да увеличи дозата на 400 mg, които се приемат като 1

капсула от 400 mg

веднъж

дневно, в зависимост от това как се повлиявате от лечението.

Ако се лекувате за ДФСП:

Дозата от 800 mg (2 капсули), трябва да се приема като 1 капсула сутрин и 1 капсула

вечер.

Употреба при деца и юноши

Лекарят ще Ви каже колко капсули Иматиниб Teva B.V. да давате на детето си. Количеството

Иматиниб Teva B.V. ще зависи от състоянието на детето Ви, телесното му тегло и височина.

Общата дневна доза при деца и юноши не трябва да надвишава 800 mg при ХМЛ и 600 mg при

Ph-положителна ОЛЛ. Лечението може да се дава на детето като еднократна дневна доза или

алтернативно дневната доза може да се раздели на два приема (половината сутрин и

половината вечер).

Кога и как да приемате Иматиниб Teva

B.V.

Приемайте Иматиниб Teva B.V.

с храна.

Това ще Ви предпази от стомашни проблеми,

докато приемате Иматиниб Teva B.V.

Поглъщайте капсулите

цели с голямо количество вода.

Не отваряйте и не

разтрошавайте капсулите, освен ако имате затруднения при преглъщане (напр. при деца).

Ако не сте в състояниеда погълнете капсулите, може да ги отворите и да изсипете праха в

чаша обикновена вода или ябълков сок.

Ако сте жена, която е бременна или може би сте бременна и се опитвате да отворите

капсулата, трябва да работите със съдържанието много внимателно, за да избегнете

контакт с очите и кожата, или инхалиране. След отваряне на капсулата трябва веднага да

измиете ръцете си.

Колко време да приемате Иматиниб Teva B.V.

Приемайте Иматиниб Teva B.V. всеки ден, толкова дълго, колкото Ви е препоръчал лекаря.

Ако сте приели повече от необходимата доза Иматиниб Teva B.V.

Ако случайно сте погълнали твърде много капсули,

веднага

се обадете на Вашия лекар. Вие

може да се нуждаете от лекарска помощ. Вземете със себе си опаковката на лекарството.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако сте пропуснали да приемете Иматиниб Teva B.V.

Ако сте пропуснали доза, вземете я веднага след като си спомните. Все пак, ако

наближава времето за следващата Ви доза, пропуснете забравената.

След това продължете както обикновено.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да бъдат сериозни. Ако получите някоя от следните,

веднага се обадете на Вашия лекар:

Много чести

(може да засегнат повече от 1 на 10 души)

или чести

(може да засегнат до 1

на

10 души):

Бързо напълняване. Иматиниб Teva B.V. може да е причина тялото Ви да задържа вода

(тежка задържане на течности).

Признаци на инфекция, като висока температура, силно втрисане, възпалено гърло или

язви в устата. Иматиниб Teva B.V. може да понижи броя на белите кръвни клетки, така че

по-лесно да получавате инфекции.

Неочаквано кървене и поява на кръвонасядания (без да сте се наранили).

Нечести

(може да засегнат до 1 на 100 души)

или редки

(може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Болка в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм (признаци на сърдечен проблем).

Кашлица, затруднено дишане или болезнено дишане (признаци на белодробен проблем).

Усещане за световъртеж, замаяност или припадък (признаци на ниско кръвно налягане).

Гадене със загуба на апетит, тъмно оцветена урина, жълта кожа или очи (признаци на

чернодробен проблем).

Обрив, зачервена кожа с образуване на мехури по устните, очите, кожата или устата,

излющване на кожата, повишена температура, надигнати червени или пурпурни петна по

кожата, сърбеж, чувство за парене, гноен обрив (признаци на кожен проблем).

Силна коремна болка, кръв в повръщаното, изпражненията или урината, черни

изпражнения (признаци на стомашно-чревно нарушение).

Силно намалено количество на урината, жажда (признаци на бъбречни проблеми).

Гадене с диария и повръщане, коремна болка или висока температура (признаци за

чревни проблеми).

Силно главоболие, слабост или парализа на крайници или лицето, затруднен говор,

внезапна загуба на съзнание (признаци за проблеми с нервната система, като кървене или

вътречерепен/мозъчен оток).

Бледа кожа, чувство на умора и задух и тъмна урина (признаци за ниски нива на

червените кръвни клетки).

Болка в очите или влошаване на зрението, кръвоизливи в очите.

Болка в бедрата или затруднено вървене.

Изтръпнали или студени палци и пръсти на краката (признаци на синдром на Raynaud).

Внезапно подуване и зачервяване на кожата (признаци на кожна инфекция, наречена

целулит).

Влошаване на слуха.

Мускулна слабост и спазми с неправилен сърдечен ритъм (признаци на промени в

количеството на калия в кръвта).

Поява на синини.

Болка в стомаха и гадене.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Мускулни спазми с висока температура, червеникаво-кафява урина, болка или слабост в

мускулите (признаци за мускулни проблеми).

Тазова болка, понякога с гадене и повръщане, с неочаквано вагинално кървене, усещане

за замаяност или припадък поради ниско кръвно налягане (признаци на проблеми с

яйчниците или матката).

Гадене, задух, неравномерна сърдечна дейност, мътна урина, умора и/или дискомфорт в

ставите, протичащ с отклонения в лабораторните резултати (напр. високи нива на калий,

пикочна киселина и калций и ниски нива на фосфор в кръвта).

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Комбинация от широко разпространен тежък обрив, гадене, висока температура, повишен

брой на определени бели кръвни клетки или пожълтяване на кожата или очите (признаци

на жълтеница) със задух, гръдна болка/дискомфорт, силно намаляване на количеството

на отделената урина, жажда и т.н. (признаци на алергична реакция, свързана с лечението).

Хронична бъбречна недостатъчност.

Рецидив (повторно активиране) на инфекция с хепатит В, когато сте имали хепатит B в

миналото (инфекция на черния дроб).

Ако получите някоя от горните нежелани лекарствени реакции,

веднага уведомете Вашия

лекар.

Други нежелани реакции може да включват:

Много чести

(може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Главоболие или умора.

Гадене, повръщане, диария или нарушено храносмилане.

Обрив.

Мускулни спазми или болка в ставите, мускулите или костите по време на лечението с

Иматиниб Teva B.V. или след като сте спрели приема на Иматиниб Teva B.V.

Подуване около глезените или оток около очите.

Напълняване.

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

Чести

(може да засегнат до 1 на 10 души):

Анорексия, отслабване или промени във вкуса.

Чувство за замаяност или слабост.

Трудно заспиване (безсъние).

Изтичане на секрет от окото със сърбеж, зачервяване и подуване (конюнктивит),

воднисти очи или замъглено виждане.

Кървене от носа.

Болка или подуване на корема, поява на газове, киселини или запек.

Сърбеж.

Необичаен косопад или изтъняване на косата.

Изтръпване на ръцете или стъпалата.

Язви в устата.

Болки в ставите с подуване.

Сухота в устата, суха кожа или сухи очи.

Намалена или повишена кожна чувствителност.

Горещи вълни, втрисане или нощни изпотявания.

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

Зачервяване и/или подуване на дланите на ръцете и ходилата, което може да е

придружено от чувство за мравучкане и пареща болка.

Забавен растеж при децата и юношите.

Ако някоя от тези реакции е тежка,

обадете се на Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някоя нежелана реакция, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Иматиниб Teva

B.V.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30ºС.

Не използвайте опаковка, която е с нарушена цялост или има признаци на отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Иматиниб Teva

B.V.

Активното вещество е иматиниб (като мезилат).

Всяка твърда капсула Иматиниб Teva B.V. съдържа 400 mg иматиниб (като мезилат).

Другите съставки са: манитол, кросповидон, магнезиев стеарат и колоиден, безводен

силициев диоксид. Капсулата е съставена от желатин, титанов диоксид (Е171), жълт

железен оксид (Е172) и червен железен оксид (Е172). Печатното мастило съдържа

шеллак, черен железен оксид (Е172) и пропиленгликол.

Как изглежда Иматиниб Teva B.V. и какво съдържа опаковката

Иматиниб Teva B.V. 400 mg твърди капсули са непрозрачни оранжеви капсули с черен надпис

7630 върху тялото на капсулата и черен надпис TEVA на капачето. Съдържанието на капсулата

е бял до светло жълт гранулиран прах. Капсулите са приблизително 23 mm дълги и 9 mm

широки.

Иматиниб Teva B.V. 400 mg твърди капсули са в опаковки от 30 или 90 твърди капсули в

блистери.

Иматиниб Teva B.V. 400 mg твърди капсули са в опаковки от 30x1 или 90x1 твърди капсули в

перфорирани еднодозови блистери.

Не всички видове опаковки можe да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

2031 GA Haarlem

Нидерландия

Производител

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Обединено кралство

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Чешка република

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

50016 Zaragoza

Испания

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Германия

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

Полша

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Нидерландия

PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb,

Хърватия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 0070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Дата на последно преразглеждане на листовката

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Иматиниб Teva B.V. 100 mg филмирани таблетки

Иматиниб Teva B.V. 400 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Иматиниб Teva B.V. 100 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg иматиниб (imatinib) (под формата на мезилат).

Иматиниб Teva B.V. 400 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg иматиниб (imatinib) (под формата на мезилат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Иматиниб Teva B.V.100 mg филмирани таблетки

Тъмножълти до кафеникаво-оранжеви кръгли филмирани таблетки с делителна черта от едната

страна. Таблетката е с вдлъбнато релефно означение “IT” и “l” от всяка страна на делителната

черта. Диаметърът на филмираната таблетка е приблизително 9 mm.

Таблетката може да бъде разделена на равни дози.

Иматиниб Teva B.V. 400 mg филмирани таблетки

Тъмножълти до кафеникаво-оранжеви кръгли филмирани таблетки с делителна черта от едната

страна. Таблетката е с вдлъбнато релефно означение “IT” и “4” от всяка страна на делителната

черта. Дължината на филмираната таблетка е приблизително 20 mm, а ширината

приблизително 10 mm.

Таблетката може да бъде разделена на равни дози.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Иматиниб Teva B.V. е показан за лечение на

Педиатрични пациенти с новодиагностицирана, положителна за Филаделфийска

хромозома (bcr-abl) (Ph+) хронична миелоидна левкемия (ХМЛ), при които костно-

мозъчната трансплантация не се разглежда като първа линия лечение.

Педиатрични пациенти с Ph+ ХМЛ в хронична фаза след неуспех от лечението с

интерферон-алфа или във фаза на акцелерация или бластна криза.

Възрастни пациенти с Ph+ ХМЛ в бластна криза.

Възрастни и педиатрични пациенти с новодиагностицирана положителна по

Филаделфийска хромозома остра лимфобластна левкемия (Ph+ ОЛЛ) заедно с

химиотeрапия.

Възрастни с рецидив или рефрактерна Ph+ ОЛЛ като монотерапия.

Възрастни пациенти с миелодиспластичнен синдром/миелопролиферативни заболявания

(МДС/МПЗ), свързани с генни изменения на рецептора на тромбоцитния растежен

фактор (PDGFR).

Възрастни пациенти с напреднал хипереозинофилен синдром (ХЕС) и/или хронична

еозинофилна левкемия (ХЕЛ) с генни изменения на FIP1L1-PDGFRα.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ефектът на иматиниб върху резултата от костномозъчната трансплантация не е установен.

Иматиниб Teva B.V. е показан за

лечение на възрастни пациенти с Kit (CD 117) позитивни неоперабилни и/или

метастатични злокачествени гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ).

адювантното лечение на възрастни пациенти, които са изложени на значителен риск от

рецидив след резекция на Kit (CD117)-позитивен ГИСТ. Пациенти, които имат нисък или

много нисък риск от рецидив не трябва да получават адювантна терапия.

лечението на възрастни пациенти с неподлежаща на резекция дерматофибросаркома

протруберанс (ДФСП) и възрастни пациенти с рекурентни и/или метастатични ДФСП,

които не са подходящи за хирургично лечение.

При възрастни и педиатрични пациенти ефективността на иматиниб се основава на степента на

общ хематологичен и цитогенетичен отговор и преживяемост без прогресия на ХМЛ, на

степента на повлияване на хематологичния и цитогенетичен отговор при Ph+ОЛЛ, МДС/МПЗ,

на степента на повлияване на хематологичния отговор при ХЕС/ХЕЛ и обективната степен на

повлияване при възрастни с неподлежащи на резекция и/или метастатични ГИСТ и ДФСП и на

преживяемостта без рецидив при адювантна терапия на ГИСТ. Опитът с иматиниб при

пациенти с МДС/МПЗ свързани с генни изменения на PDGFR е много ограничен (вж. точка

5.1). Освен при новодиагностициранa ХМЛ в хронична фаза, липсват контролирани клинични

проучвания, показващи клинична полза или повишена преживяемост при тези заболявания.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Терапията трябва да се започне от лекар с опит в лечението на пациенти с хематологични

злокачествени заболявания и малигнени саркоми, според изискванията.

За дози от 400 mg и повече (вж. препоръките за дозиране по-долу) е налична филмирана

таблетка от 400 mg.

За дози, различни от 400 mg и 800 mg (вж. препоръките за дозиране по-долу), е налична

филмирана таблетка от 100 mg.

Предписаната доза трябва да се приема перорално с храна и голяма чаша вода, за да се сведе до

минимум рискът от дразнене на гастроинтестиналния тракт. Дози от 400 mg или 600 mg трябва

да се прилагат веднъж дневно, докато дневната доза от 800 mg трябва да се прилага като

400 mg два пъти дневно, сутрин и вечер.

За пациенти, които не могат да преглъщат филмираните таблетки, таблетката може да се

разтвори в чаша негазирана вода, или ябълков сок. Необходимият брой таблетки трябва да се

постави в подходящ обем напитка (приблизително 50 ml за таблетка от 100 mg и 200 ml за

таблетка от 400 mg) и да се разбърка с лъжица. Суспензията трябва да се приеме

непосредствено след пълното разпадане на таблетката/таблетките.

Дозировка при възрастни пациенти с ХМЛ

Препоръчителната доза Иматиниб Teva B.V. е 600 mg дневно за възрастни пациенти в бластна

криза. Бластната криза се дефинира при бласти ≥ 30% в кръвта или костния мозък или

екстрамедуларно ангажиране, различно от хепатоспленомегалия.

Продължителност на лечението: В клинични проучвания лечението с иматиниб е продължавано

до прогресия на заболяването. Не е изследван ефектът от спиране на лечението след постигане

на пълен цитогенетичен отговор.

Повишаване на дозите от 400 mg на 600 mg или 800 mg при пациенти със заболяване в

хронична фаза, или от 600 mg до максимум 800 mg (прилагани като 400 mg два пъти дневно)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

при пациенти във фаза на акцелерация или бластна криза може да се обсъжда при липса на

тежки нежелани лекарствени реакции и тежка несвързана с левкемията неутропения или

тромбоцитопения при следните обстоятелства: прогресия на заболяването (по всяко време);

неуспех да се постигне задоволителен хематологичен отговор след поне 3 месеца лечение;

неуспех да се постигне цитогенетичен отговор след 12 месеца лечение; или загуба на постигнат

преди това хематологичен и/или цитогенетичен отговор. Пациентите трябва да се проследяват

внимателно след повишаване на дозата, поради възможност за повишена честота на нежеланите

реакции при по-високи дози.

Дозировка при педиатрични пациенти с ХМЛ

Дозирането при деца е в зависимост от телесната повърхност (mg/m

). Дозата от 340 mg/m

дневно се препоръчва за деца с хронична фаза на ХМЛ и напреднала ХМЛ (да не се надвишава

тоталната доза от 800 mg). Лечението може да се прилага като еднократна дневна доза или

дневната доза може да се раздели на две приложения – сутрин и вечер. Препоръките за

дозиране в момента се основават на малък брой педиатрични пациенти (вж. точки 5.1 и 5.2).

Няма опит с лечението на деца под 2-годишна възраст.

Повишаване на дозата от 340 mg/m

дневно до 570 mg/m

дневно (не трябва да надвишава

общата доза от 800 mg) може да бъде обсъждано при деца при липса на тежки нежелани

лекарствени реакции и тежка несвързана с левкемията неутропения или тромбоцитопения при

следните обстоятелства: прогресия на заболяването (по всяко време); неуспех за постигане на

задоволителен хематологичен отговор след поне 3 месеца на лечение; неуспех за постигане на

цитогенетичен отговор след 12 месеца на лечение; или загуба на постигнат преди това

хематологичен и/или цитогенетичен отговор. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани

внимателно след повишаване на дозата като се има предвид потенциала за повишена честота на

нежелани реакции при по-високи дози.

Дозировка при Ph+ОЛЛ при възрастни пациенти

Препоръчителната доза Иматиниб Teva B.V. е 600 mg/ден при възрастни пациенти с Ph+ОЛЛ.

Хематолозите, експерти в лечението на това заболяване, трябва да проследяват терапията във

всичките й фази.

Схема на лечение: Въз основа на наличните данни, е показано, че иматиниб е ефикасен и

безопасен когато е прилаган в дози от 600 mg/ден в комбинация с химиотерапия във фазата на

индукция, фазите на консолидация и поддържане на химиотерапията (вж. точка 5.1) при

възрастни с новодиагностицирана Ph+ ОЛЛ. Продължителността на лечението с иматиниб

може да бъде различна в зависимост от избраната програма за лечение, но като цяло по-

продължителният прием на иматиниб e дал по-добри резултати.

При възрастни пациенти с рецидив или рефрактерна Ph+ОЛЛ, монотерапията с иматиниб от

600 mg/ден e безопасна, ефективна и може да бъде прилагана до настъпване на прогресия на

заболяването.

Дозировка при Ph+ОЛЛ при педиатрични пациенти

Дозата при деца се изчислява на базата на телесната повърхност (mg/m

). Препоръчва се доза от

340 mg/m

дневно при деца с Ph+ ОЛЛ (не трябва да се превишава общата доза от 600 mg).

Дозировка при МДС/МПЗ

Препоръчителната доза Иматиниб Teva B.V. е 400 mg/ден при възрастни пациенти с

МДС/МПЗ.

Продължителност на лечението: в единственото клинично проучване проведено досега,

лечението с иматиниб е продължило до прогресия на заболяването (вж. точка 5.1). Към

момента на анализа, средната продължителност на лечението е била 47 месеца (24 дни –

60 месеца).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Дозировка при ХЕС/ХЕЛ

Препоръчителната доза Иматиниб Teva B.V. е 100 mg/ден при възрастни пациенти с ХЕС/ХЕЛ.

Повишаване на дозата от 100 mg на 400 mg може да се има предвид при липса на нежелани

лекарствени реакции, ако оценката свидетелства за незадоволителен терапевтичен отговор.

Лечението трябва да се продължи докато пациентът се повлиява от него.

Дозировка за ГИСТ

Препоръчителната доза на Иматиниб Teva B.V. за възрастни пациенти с неоперабилен и/или

метастатичен злокачествен ГИСТ

е 400 mg/ден.

Съществуват ограничени данни за ефекта от повишаване на дозата от 400 mg до 600 mg или

800 mg при пациенти с прогресия при по-ниска доза (вж. точка 5.1).

Продължителност на лечението: В клинични изпитвания при пациенти с ГИСТ, лечението с

иматиниб продължава до прогресия на заболяването. По време на анализа, продължителността

на лечението е средно от 7 месеца (7 дни до 13 месеца). Ефектът от спиране на лечението след

постигане на терапевтичен отговор не е изследвана.

Препоръчителната доза на Иматиниб Teva B.V. за адювантно лечение на възрастни пациенти с

резекция на ГИСТ

е 400 mg/ден. Оптимална продължителност на лечението все още не е

установена. Продължителността на лечението в клиничното изпитване в подкрепа на това

показание е 36 месеца (вж. точка 5.1).

Дозировка при ДФСП

При възрастни пациенти с ДФСП препоръчителната доза Иматиниб Teva B.V. e 800 mg/ден.

Адаптиране на дозата в зависимост от нежеланите реакции

Нехематологични нежелани реакции

Ако при употреба на иматиниб се развие сериозна нехематологична нежелана реакция,

лечението трябва да се спре, докато реакцията отзвучи. След това лечението може да се

възобнови в зависимост от началната тежест на реакцията.

При повишение на билирубина > 3 пъти над горната референтна граница на нормата за

лечебното заведение (IULN) или на чернодробните трансаминази > 5 пъти спрямо IULN,

иматиниб трябва да се спре, докато нивата на билирубина се върнат до < 1,5 пъти спрямо IULN,

а нивата на трансаминазите до < 2,5 пъти спрямо IULN. Лечението с иматиниб след това може

да се продължи с намалена дневна доза. При възрастни дозата трябва да се намали от 400 mg на

300 mg или от 600 mg на 400 mg или от 800 mg на 600 mg, а при деца от 340 на 260 mg/m

/ден.

Хематологични нежелани реакции

Понижаване на дозата или прекъсване на лечението, поради тежка неутропения и

тромбоцитопения се препоръчват, както е посочено в таблицата по-долу.

Промени в дозата при неутропения и тромбоцитопения:

ХЕС/ХЕЛ (начална доза

100 mg)

ANC <1,0 x 10

и/или

тромбоцити <50 x 10

Прекратете приема на

иматиниб докато ANC ≥1,5

x 10

/l и тромбоцитите ≥75

x 10

Възобновете лечението с

иматиниб, започвайки от

предишната доза (т.е. тази

преди сериозна нежелана

лекарствена реакция).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

МДС/МПЗ и ГИСТ

(начална доза 400 mg)

ХЕС/ХЕЛ

(в доза от 400 mg)

ANC <1,0 x 10

/l и/или

тромбоцити <50 x 10

Прекратете приема на

иматиниб докато ANC ≥1,5

x 10

/l и тромбоцитите ≥75

x 10

Възобновете лечението с

иматиниб с предишната

доза (т.е. преди тежката

нежелана реакция).

В случай на повторно

понижение на ANC <1,0 x

/l и/или тромбоцити <50

x 10

/l, повторете стъпка 1

и възобновете лечението с

иматиниб с намалена доза

от 300 mg.

Педиатрични пациенти с

ХМЛ в хронична фаза (в доза

340 mg/m

ANC < 1,0 x 10

и/или

тромбоцити < 50 x 10

Прекратете приема на

иматиниб, докато ANC

≥ 1,5 x 10

/l и

тромбоцитите ≥ 75 x 10

Възобновете лечението с

иматиниб, започвайки от

предишната доза (т.е. тази

преди сериозна нежелана

лекарствена реакция).

При рецидив на

ANC < 1,0 x 10

/l и/или

тромбоцити < 50 x 10

повторете стъпка 1 и

възстановете лечението с

иматиниб с намалена доза

от 260 mg/m

ХМЛ в бластна криза и

Ph+ОЛЛ

(начална доза 600 mg)

ANC < 0,5 x 10

и/или тромбоцити < 10 x 10

Проверете дали

цитопенията се дължи на

левкемия (аспират от

костен мозък или биопсия)

Ако цитопенията не е

свързана с левкемия,

понижете дозата на

иматиниб до 400 mg.

Ако цитопенията

персистира в продължение

на 2 седмици, понижете

допълнително дозата до

300 mg.

Ако цитопенията

персистира в продължение

на 4 седмици и все още не

е свързана с левкемията,

спрете иматиниб до

≥ 1 x 10

/l и

тромбоцити ≥ 20 x 10

след което продължете

лечението с 300 mg.

Педиатрични пациенти в

акцелерирана фаза на ХМЛ и

бластна криза

ANC < 0.5 x 10

и/или

тромбоцити < 10 x 10

Проверете дали

цитопенията се дължи на

левкемия (аспират от

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

(начална доза от 340 mg/m

костен мозък или биопсия)

Ако цитопенията не е

свързана с левкемия,

понижете дозата на

иматиниб до 260 mg/m

Ако цитопенията

персистира в продължение

на 2 седмици, понижете

допълнително дозата до

200 mg/m

Ако цитопенията

персистира в продължение

на 4 седмици и все още не

е свързана с левкемията,

спрете иматиниб до

≥ 1 x 10

/l и

тромбоцити ≥ 20 x 10

след което продължете

лечението с 200 mg/m

ДФСП

(в доза от 800 mg)

ANC <1,0 x 10

и/или

тромбоцити < 50 x 10

Прекратете приема на

иматиниб докато ANC ≥1,5

x 10

/l и тромбоцитите ≥ 75

x 10

Възобновете лечението с

иматиниб с 600 mg.

В случай на повторно

понижение на ANC <1,0 x

/l и/или тромбоцити <50

x 10

/l, повторете стъпка 1

и възобновете лечението с

иматиниб с намалена доза

от 400 mg.

ANC = абсолютен неутрофилен брой

поява след поне един месец лечение

Специални популации

Педиатрично приложение:

Липсва опит при деца с ХМЛ под 2-годишна възраст и с Ph+ОЛЛ

под 1 годишна възраст (вж. точка 5.1). Опитът при деца с МДС/МПЗ, ДФСП, ГИСТ и ХЕС/ХЕЛ

е много ограничен.

Безопасността и ефикасността на иматиниб при деца с МДС/МПЗ, ДФСП, ГИСТ и ХЕС/ХЕЛ на

възраст под 18 години не са установени при клинични изпитвания. Наличните понастоящем

публикувани данни са описани в точка 5.1, но препоръки за дозировката не могат да бъдат

дадени.

Чернодробна недостатъчност:

Иматиниб се метаболизира основно през черния дроб. На

пациентите с леко, умерено или тежко увредена чернодробна функция трябва да се дава

минималната препоръчителна доза 400 mg дневно. Дозата може да се понижи, ако не се понася

(вж. точки 4.4, 4.8 и 5.2).

Класификация на чернодробната дисфункция:

Чернодробна дисфункция

Функционални чернодробни изследвания

Лека

Общ билирубин: = 1,5 ULN

AST: >ULN (може да е нормален или < ULN

ако общия билирубин е > ULN)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Умерена

Общ билирубин: > 1,5-3,0 ULN

AST: всяка стойност

Тежка

Общ билирубин: > 3-10 ULN

AST: всяка стойност

ULN = горна референтна граница на нормата

AST = аспартат аминотрансфераза

Бъбречна недостатъчност:

При пациенти с бъбречна дисфункция или при пациенти на

диализа трябва да се прилага минималната препоръчителна доза 400 mg дневно като начална

доза. Все пак при тези пациенти се препоръчва повишено внимание. Дозата може да бъде

понижена, ако не се понася. Ако се понася добре, дозата може да бъде повишена при липса на

ефикасност (вж. точки 4.4 и 5.2).

Старческа възраст:

Фармакокинетиката на иматиниб не е изследвана специално при хора в

старческа възраст. Не се наблюдават никакви възрастови различия във фармакокинетиката при

възрастни пациенти в условията на клинични проучвания, при които над 20% от пациентите са

на възраст над 65 години. Не са необходими никакви специални препоръки за дозата при хора в

старческа възраст.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Когато иматиниб се прилага съвместно с други лекарствени продукти, съществува възможност

за лекарствени взаимодействия. Необходимо е повишено внимание при прием на иматиниб с

протеазни инхибитори, противогъбични азоли, някои макролиди, CYP3A4 субстрати с тесен

терапевтичен прозорец (напр. циклоспорин, пимозид, такролимус, сиролимус, ерготамин,

диерготамин, фентанил, алфентанил, терфенадин, бортезомиб, доцетаксел, хинидин) или

варфарин и други кумаринови производни (вж. точка 4.5).

Съпътстващата употреба на иматиниб и лекарствени продукти, които са индуктори на CYP3A4

(напр. дексаметазон, фенитоин, карбамазепин, рифампицин, фенобарбитал или растението

Hypericum perforatum

, известно още като жълт кантарион) може значително да понижат

експозицията на иматиниб, като така е възможно да се повиши риска от терапевтичен неуспех.

Затова трябва да се избягва съпътстващата употреба на мощни индуктори на CYP3A4 и

иматиниб (вж. точка 4.5).

Хипотиреоидизъм

Клинични случаи на хипотиреоидизъм са докладвани при тироидектомирани пациенти със

заместителна терапия с левотироксин по време на лечение с иматиниб (вж. точка 4.5). Нивата

на тироид-стимулиращия хормон (ТСХ) трябва да се контролират редовно при такива

пациенти.

Хепатотоксичност

Иматиниб се метаболизира основно в черния дроб и само 13% се екскретират през бъбреците.

При пациенти с нарушение на чернодробната функция (леко, средно, тежко), внимателно

трябва да се проследяват броя на клетките в периферната кръв и чернодробните ензими (вж.

точки 4.2, 4.8 и 5.2). Трябва да се отбележи, че пациенти с ГИСТ може да имат чернодробни

метастази, които е възможно да доведат до чернодробно увреждане.

Наблюдавани са случаи на чернодробно увреждане, включително чернодробна недостатъчност

и чернодробна некроза при употреба на иматиниб. Когато иматиниб се комбинира с високо-

дозови химиотерапевтични схеми е отчетено увеличение на сериозните чернодробни нежелани

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

реакции. Чернодробната функция трябва да се проследява внимателно в случаи на комбиниране

на иматиниб с химиотерапевтични схеми, за които също е известно, че са свързани с нарушение

на чернодробната функция (вж. точки 4.5 и 4.8).

Задържане на течности

Случаи на силно задържане на течности (плеврални изливи, оток, белодробен оток, асцит,

повърхностен оток) се съобщават при приблизително 2,5% от пациентите с ново

диагностицирана ХМЛ, които приемат иматиниб. Затова силно се препоръчва телесното тегло

на пациентите да се проследява редовно. Неочаквано бързото повишаване на телесното тегло

трябва да се изяснява внимателно и ако е необходимо да се предприемат съответни

поддържащи грижи и терапевтични мерки. В клинични проучвания има повишена честота на

тези събития при хора в старческа възраст и тези с предхождаща анамнеза за сърдечно

заболяване. Затова при пациенти с нарушена сърдечна функция трябва да се подхожда с

повишено внимание.

Пациенти със сърдечно заболяване

Пациенти със сърдечно заболяване, рискови фактори за сърдечна недостатъчност или анамнеза

за бъбречна недостатъчност трябва да се наблюдават внимателно, а всеки пациент с признаци

или симптоми характерни за сърдечна или бъбречна недостатъчност трябва да бъде изследван и

лекуван.

При пациенти с хипереозинофилен синдром (ХЕС) с окултна инфилтрация на ХЕС клетки в

миокарда, изолирани случаи на кардиогенен шок/левокамерна дисфункция са били свързвани с

ХЕС клетъчна дегранулация при започване на лечение с иматиниб. Докладваното състояние е

било обратимо при системно приложение на кортикостероиди, циркулаторни поддържащи

мерки и временно спиране на иматиниб. Тъй като сърдечно-съдови нежелани реакции се

докладват не често при иматиниб, преди започване на лечението трябва да се направи

внимателна оценка на съотношението полза/риск на терапията с иматиниб при ХЕС/ХЕЛ

популацията.

Миелодиспластичен синдром/миелопролиферативни заболявания с PDGFR реаранжиране на

гени може да са свързани с високи нива на еозинофилите. Поради тази причина е необходимо

да се направят оценка от кардиолог, електрокардиограма и определяне на серумния тропонин

при пациенти с ХЕС/ХЕЛ, и при пациенти с МДС/МПЗ свързани с високи нива на

еозинофилите когато се прилага иматиниб. Ако някое от горепосочените е извън нормата, при

започване на терапията трябва да се има предвид консултация с кардиолог и профилактична

употреба на системни кортикостероиди (1-2 mg/kg) в продължение на една или две седмици

съпътстващо с иматиниб.

Гастроинтестинален кръвоизлив

В проучване при пациенти с неподлежащи на резекция и/или метастатични ГИСТ се съобщават

както гастроинтестинални, така и вътретуморни кръвоизливи (вж. точка 4.8). Въз основа на

наличните данни не се установяват предразполагащи фактори (напр. размер на тумора,

разположение на тумора и коагулационни нарушения), които да определят пациентите с ГИСТ

с риск за някой от двата вида кръвоизливи. Тъй като повишената васкуларизация и склонност

към кървене са част от естествения клиничен ход на ГИСТ, при всички пациенти трябва да се

прилагат стандартната практика и процедури за проследяване и поведение при кръвоизливи.

Освен това, по време на постмаркетинговия опит при пациенти с ХМЛ, ОЛЛ и други

заболявания се съобщава за стомашна антрална съдова ектазия (GAVE), рядка причина за

гастроинтестинален кръвоизлив (вж. точка 4.8). Когато е необходимо, може да се обмисли

преустановяване на лечението с Иматиниб Teva B.V.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Тумор-лизис синдром

Поради възможността за възникване на тумор-лизис синдром (ТЛС) се препоръчва коригиране

на клинично значимата дехидратация и високите нива на пикочна киселина преди започване на

лечението с иматиниб (вж. точка 4.8).

Реактивация на хепатит В

Наблюдавана е реактивация на хепатит В при пациенти, които са хронични носители на този

вирус, след като приемат BCR-ABL тирозинкиназни инхибитори. В някои случаи настъпва

остра чернодробна недостатъчност или фулминантен хепатит, водещ до чернодробна

трансплантация или фатален изход.

Преди да започнат лечение с Иматиниб Teva B.V., пациентите трябва да бъдат изследвани за

HBV инфекция. Преди да започнат лечение, пациентите с позитивна серология за хепатит В

(включително тези с активно заболяване) и пациентите, които са положителни за HBV

инфекция по време на лечение, трябва да бъдат консултирани със специалисти в лечението на

хепатит В. Носителите на HBV, които имат нужда от лечение с Иматиниб Teva B.V., трябва да

бъдат внимателно проследявани за признаци и симптоми на активна HBV инфекция по време

на лечението и няколко месеца след края на лечението (вж. точка 4.8).

Лабораторни изследвания

По време на лечението с иматиниб редовно трябва да се извършва определяне на броя на

всички кръвни клетки. Лечението с иматиниб на пациенти с ХМЛ е свързано с неутропения или

тромбоцитопения. Честотата на тези цитопении обаче вероятно е свързана със стадия на

заболяването, в който се прилага лечението и са по-чести при пациенти с ХМЛ във фаза на

акцелерация или бластна криза в сравнение с пациентите в хронична фаза на ХМЛ. Лечението с

иматиниб може да се прекъсва или да се понижава дозата според препоръките в точка 4.2.

При пациенти, които получават иматиниб редовно трябва да се проследява функцията на

черния дроб (трансаминази, билирубин, алкална фосфатаза).

При пациенти с нарушена бъбречна функция, плазмената експозиция на иматиниб е по-висока

отколкото при пациенти с нормална бъбречна функция, вероятно поради повишени плазмени

нива на алфа-киселинния гликопротеин (AGP), иматиниб-свързващ протеин, при тези

пациенти. При пациенти с бъбречна недостатъчност трябва да се прилага минималната начална

доза. Пациенти с тежка бъбречна недостатъчност трябва да бъдат лекувани с повишено

внимание. Дозата може да бъде понижена, ако не се понася (вж. точка 4.2 и 5.2).

Продължителното лечение с иматиниб може да бъде свързано с клинично значимо намаляване

на бъбречната функция. Поради тази причина бъбречната функция трябва да бъде оценена

преди започване на лечението с иматиниб и да бъде внимателно проследявана по време на

лечението, като се обърне специално внимание на пациентите, изложени на рискови фактори за

развитие на бъбречна дисфункция. Ако се наблюдава бъбречна дисфункция, трябва да бъде

предписано подходящо лечение в съответствие със стандартите за лечение.

Педиатрична популация

Има съобщения за случаи на изоставане в растежа при деца и подрастващи, които приемат

иматиниб. Дългосрочните ефекти от продължително лечение с иматиниб върху растежа при

деца не са известни. Поради тази причина при деца на лечение с иматиниб се препоръчва

внимателно проследяване на растежа (вж. точка 4.8).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Активни вещества, които може да

повишат

плазмените концентрации на иматиниб:

Веществата, които инхибират активността на цитохром P450 изоензима CYP3A4 (напр.

протеазни инхибитори като индинавир, лопинавир/ритонавир, ритонавир, саквинавир,

телапревир, нелфинавир, боцепревир; противогъбични азоли като кетоконазол, итраконазол,

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

позаконазол, вориконазол; някои макролиди като еритромицин, кларитромицин и

телитромицин) може да забавят метаболизма и да повишат концентрациите на иматиниб. При

здрави лица има значимо повишение на експозицията на иматиниб (средната C

и AUC на

иматиниб нарастват съответно с 26% и 40%), ако той се прилага заедно с единична доза

кетоконазол (CYP3A4 инхибитор). Трябва да се подхожда предпазливо, ако иматиниб се

прилага съвместно с инхибитори от групата на CYP3A4 ензимите.

Активни вещества, които може да

понижат

плазмените концентрации на иматиниб:

Веществата, които са индуктoри на активността на CYP3A4 (напр. дексаметазон, фенитоин,

карбамазепин, рифампицин, фенобарбитал, фосфенитоин, примидон или растението

Hypericum

perforatum

, известно още като жълт кантарион) може значително да понижат експозицията на

иматиниб, като така е възможно да повишат риска за неуспех от терапията. Предварителното

прилагане на многократни дози рифампицин 600 mg, последвано от единична доза от 400 mg

иматиниб води до понижаване на C

и AUC

(0-∞)

с поне 54% и 74% от съответните стойности

без лечение с рифампицин. Подобни резултати са били наблюдавани при пациенти с малигнени

глиоми, които са на лечение с иматиниб по време на прием на ензим-индуциращи

антиепилептични лекарствени продукти (EIAEDs) като карбамазепин, окскарбазепин и

фенитоин. Плазмената AUC за иматиниб се е понижила със 73% в сравнение с пaциентите,

които не приемат EIAEDs. Трябва да се избягва съпътстващата употреба на рифампицин или

други мощни индуктори на CYP3A4 и иматиниб.

Активни вещества, чиито плазмени концентрации може да се променят от иматиниб

Иматиниб повишава средните C

и AUC на симвастатин (субстрат на CYP3A4) съответно 2 и

3,5 пъти, което показва инхибиране на CYP3A4 от иматиниб. Затова се препоръчва внимателно

поведение, ако иматиниб се прилага със субстрати на CYP3A4 с тесен терапевтичен индекс

(напр. циклоспорин, пимозид, такролимус, сиролимус, ерготамин, диерготамин, фентанил,

алфентанил, терфенадин, бортезомиб, доцетаксел и хинидин). Иматиниб може да повиши

плазмените концентрации на други метаболизирани от CYP3A4 лекарства (напр. триазолови

бензодиазепини, блокери на калциевите канали от дихидропиридинов тип, определени

инхибитори на HMG-CoA редуктазата, напр. статини и т.н.).

Поради известния повишен риск от кървене, свързан с употребата на иматиниб (напр.

хеморагия), пациентите, които се нуждаят от антикоагулантна терапия, трябва да получават

нискомолекулен или стандартен хепарин вместо кумаринови производни, като варфарин.

In vitro

иматиниб инхибира активността на цитохром P450 изоензима CYP2D6 в концентрации,

подобни на тези, които повлияват активността на CYP3A4. Иматиниб 400 mg два пъти дневно

има инхибиращ ефект върху CYP2D6-медиирания метаболизъм на метопролол, с

приблизително повишение на C

и AUC на метопролол с 23% (90%ДИ [1,16-1,30]). Няма

данни за необходимост от адаптиране на дозата, когато иматиниб се приема едновременно с

CYP2D6 субстрати, но все пак е необходимо повишено внимание при CYP2D6 субстрати с

малка терапевтична ширина като метопролол. При пациенти на лечение с метопролол трябва да

се има предвид клинично наблюдение.

In vitro

иматиниб инхибира O-глюкуронидирането на парацетамол със стойност на Ki от

58,5 micromol/l.

In vivo

не е наблюдавано подобно инхибиране при съвместно приложение на

иматиниб 400 mg и парацетамол 1 000 mg. Приложение на по-високи дози иматиниб и

парацетамол не е проучвано.

Следователно трябва да се подхождас повишено внимание, ако високи дози иматиниб се

прилагат съпътстващо с парацетамол.

При тироидектомирани пациенти, които получават левотироксин, плазмената експозиция на

левотироксин може да бъде понижена при едновременно приложение с иматиниб (вж. точка

4.4). Поради тази причина се препоръчва повишено внимание. Все пак, понастоящем не е

известен механизмът на наблюдаваното взаимодействие.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

При пациентите с Ph+ОЛЛ има клиничен опит с едновременното приложение на иматиниб и

химиотерапия (вж. точка 5.1), но лекарствените взаимодействия между иматиниб и

химиотерапевтичните схеми не са добре характеризирани. Нежеланите лекарствени събития на

иматиниб, напр. хепатотоксичност, миелосупресия или други може да се увеличат и има

съобщения, че съпътстващата употреба с L-аспарагиназа може да се свърже с повишена

хепатотоксичност (вж. точка 4.8). Следователно употребата на иматиниб в комбинация изисква

специални предпазни мерки.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жени с детероден потенциал трябва да бъдат посъветвани да използват ефективна

контрацепция по време на лечението.

Бременност

Има ограничени данни за употребата на иматиниб при бременни жени. Има постмаркетингови

съобщения за спонтанни аборти и вродени аномалии при новородени от жени, които са

приемали иматиниб по време на бременността. Въпреки че проучванията при животни показват

репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3), потенциалният риск за плода не е известен.

Иматиниб не трябва да се прилага по време на бременност, освен в случай на категорична

необходимост. Ако той се използва по време на бременност, пациентката трябва да бъде

информирана за възможния риск за плода.

Кърмене

Налице е ограничена информация относно разпределението на иматиниб в кърмата.

Проучвания при две кърмачки показват, че както иматиниб, така и неговите активни

метаболити може да преминават в кърмата. Установено е, че съотношението кърма:плазма

проучено при една пациентка, е било 0,5 за иматиниб и 0,9 за метаболитите му, което

предполага по-високо разпределение на метаболитите в кърмата. Като се има предвид общата

концентрация на иматиниб и метаболитите му и максималния дневен прием на кърма от

кърмачета, би могло да се очаква, че общата експозиция ще е ниска (~10% от терапевтичната

доза). Независимо от това, тъй като ефектите от експозицията на кърмачето на ниски дози

иматиниб не са известни, жени, които приемат иматиниб не трябва да кърмят.

Фертилитет

В неклинични проучвания фертилитетът при мъжки и женски плъхове не е бил засегнат (вж.

точка 5.3). Не са провеждани проучвания при пациенти, приемащи иматиниб във връзка с

повлияването на фертилитета и гаметогенезата. Пациенти на лечение с иматиниб, които се

притесняват относно фертилитета си, трябва да се консултират с техния лекуващ лекар.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

На пациентите трябва да се обясни, че биха могли да почувстват нежелани реакции като

замаяност, замъглено виждане или сънливост по време на лечението с иматиниб. Затова трябва

да се препоръча повишено внимание при шофиране или работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Пациенти в напреднали стадии на злокачествени заболявания може да имат многобройни

припокриващи се медицински състояния, което затруднява оценката на причинно-следствената

връзка за нежеланите реакции, поради разнообразието на симптоми свързани с основното

заболяване, неговата прогресия и съвместното приложение на множество лекарствени

продукти.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

В хода на клинични проучвания при ХМЛ, прекратяване на приема на лекарството, поради

нежелани реакции се наблюдава при 2,4% от новодиагностицираните пациенти, при 4% от

пациентите в късен хроничен стадий след неуспех от лечението с интерферон, при 4% от

пациентите във фаза на акцелерация след неуспех от лечението с интерферон и при 5% от

пациентите с бластна криза след неуспех от лечението с интерферон. При ГИСТ, приложението

на изследваното лекарство е спряно, поради нежелани реакции при 4% от пациентите.

Нежеланите реакции при всички показания са сходни с две изключения. По-често се наблюдава

миелосупресия при пациенти с ХМЛ отколкото при тези с ГИСТ, което вероятно се дължи на

основното заболяване. В проучване при пациенти с неподлежащи на резекция и/или

метастатични ГИСТ, 7 (5%) пациенти получават CTC степен 3/4 гастроинтестинално кървене

(3 пациенти), вътретуморно кървене (3 пациенти) или и двете (1 пациент). Местата на

гастроинтестиналния тумор може би са източника на гастроинтестиналното кървене (виж точка

4.4). Гастроинтестиналното и туморното кървене може да бъдат сериозни и понякога фатални.

Най-често съобщаваните (≥ 10%), свързани с лекарството нежелани реакции и в двата случая са

леко гадене, повръщане, диария, коремна болка, умора, миалгия, мускулни крампи и обрив.

Повърхностните отоци са обичайна находка във всички проучвания и са предимно

периорбитални или на долните крайници. Тези отоци обаче рядко са тежки и се налага

лечението им с диуретици, други поддържащи мерки или чрез понижаване на дозата на

иматиниб.

Когато иматиниб се комбинира с високи дози химиотерапия, при пациенти с Ph+ОЛЛ са

наблюдавани преходна чернодробна токсичност под формата на повишаване на трансаминазите

и хипербилирубинемия. Вземайки предвид ограничената база данни за безопасност, до момента

нежеланите събития, съобщавани при деца са в съответствие с познатия профил на безопасност

при възрастни пациенти с Ph+ ОЛЛ. Базата данни за безопасност при деца с Ph+ ОЛЛ е силно

ограничена, обаче нови събития, засягащи безопасността не са установени.

Разнообразни нежелани реакции като плеврален излив, асцит, белодробен оток и бързо

повишаване на теглото със или без повърхностни отоци може общо да се опишат като

задържане на течности. Тези реакции обикновено може да се лекуват чрез временно спиране на

иматиниб и с диуретици, и с други подходящи поддържащи лечебни мерки. Въпреки това,

някои от тези реакции може да са опасни или животозастрашаващи и няколко пациенти с

бластна криза са починали с утежнена клинична анамнеза за плеврални изливи, застойна

сърдечна недостатъчност и бъбречна недостатъчност. Липсват специални находки по

отношение на безопасността в клинични проучвания при деца.

Нежелани реакции

Нежеланите реакции описани при повече от един изолиран случай са посочени по-долу по

системо-органни класове и по честота. Категориите честоти се определят съгласно следната

конвенция: много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки

(≥1/10 000 до <1/1 000), много редки (<1/10 000), с неизвестна честота (оценка на честотата не

може да бъде направена от наличните данни).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват

по ред на честотата като се започва с най-честите.

Нежеланите реакции и честотата им са съобщени в Таблица 1.

Таблица 1 Таблично обобщение на нежеланите реакции

Инфекции и инфестации

Нечести

Херпес зостер, херпес симплекс, назофарингит, пневмония

, синузит,

целулит, инфекция на горните дихателни пътища, грип, инфекции на

пикочните пътища, гастроентерит, сепсис

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Редки

Гъбични инфекции

С неизвестна честота

Реактивация на хепатит В

Неоплазми, доброкачествени, злокачествени и неопределени (включително кисти и

полипи)

Редки

Синдром на туморен лизис

С неизвестна честота

Туморна хеморагия/ туморна некроза*

Нарушения на имунната система

С неизвестна честота

Анафилактичен шок*

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много чести

Неутропения, тромбоцитопения, анемия

Чести

Панцитопения, фебрилна неутропения

Нечести

Тромбоцитопения, лимфопения, депресия на костния мозък,

еозинофилия, лимфаденопатия

Редки

Хемолитична анемия

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Анорексия

Нечести

Хипокалиемия, повишен апетит, хипофосфатемия, понижен апетит,

дехидратация, подагра, хиперурикемия, хиперкалциемия,

хипергликемия, хипонатриемия

Редки

Хиперкалиемия, хипомагнезиемия

Психични нарушения

Чести

Безсъние

Нечести

Депресия, понижено либидо, тревожност

Редки

Състояние на обърканост

Нарушения на нервната система

Много чести

Главоболие

Чести

Замаяност, парестезия, нарушения на вкуса, хипоестезия

Нечести

Мигрена, сомнолентност, синкоп, периферна невропатия, нарушения

на паметта, ишиас, синдром на неспокойните крака, тремор, мозъчен

кръвоизлив

Редки

Повишено вътречерепно налягане, конвулсии, неврит на зрителния

нерв

С неизвестна честота

Церебрален оток*

Нарушения на очите

Чести

Оток на клепачите, повишено сълзоотделяне, конюнктивални

хеморагии, конюнктивит, сухи очи, замъглено виждане

Нечести

Очно дразнене, болка в окото, орбитален оток, склерална хеморагия,

ретинална хеморагия, блефарит, оток на макулата

Редки

Катаракта, глаукома, едем на папилата

С неизвестна честота

Витреална хеморагия*

Нарушения на ухото и лабиринта

Нечести

Вертиго, тинитус, загуба на слуха

Сърдечни нарушения

Нечести

Палпитации, тахикардия, конгестивна сърдечна недостатъчност

белодробен оток

Редки

Аритмия, предсърдно мъждене, сърдечен арест, миокарден инфаркт,

ангина пекторис, перикарден излив

С неизвестна честота

Перикардит*, сърдечна тампонада*

Съдови нарушения

Чести

Зачервяване, хеморагия

Нечести

Хипертония, хематом, субдурален хематом, студени крайници,

хипотония, феномен на Raynaud

С неизвестна честота

Тромбоза/емболизъм*

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести

Диспнея, епистаксис, кашлица

Нечести

Плеврален излив

, фаринголарингеална болка, фарингит

Редки

Плевритна болка, белодробна фиброза, белодробна хипертония,

белодробен кръвоизлив

С неизвестна честота

Остра дихателна недостатъчност

*, интерстициална белодробна

болест*

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Гадене, диария, повръщане, диспепсия, коремна болка

Чести

Флатуленция, подуване на корема, стомашно-езофагеален рефлукс,

констипация, сухота в устата, гастрит

Нечести

Стоматит, улцерации в устата, стомашно-чревна хеморагия

еруктация, мелена, езофагит, асцит, стомашна язва, хематемеза,

хейлит, дисфагия, панкреатит

Редки

Колит, илеус, възпалителни заболявания на червата

С неизвестна честота

Илеус/интестинална обструкция*, гастроинтестинална перфорация*,

дивертикулит*, стомашна антрална съдова ектазия (GAVE)*

Хепатобилиарни нарушения

Чести

Повишени чернодробни ензими

Нечести

Хипербилирубинемия, хепатит, жълтеница

Редки

Чернодробна недостатъчност

, чернодробна некроза

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много чести

Периорбитален оток, дерматит/екзема/обрив

Чести

Пруритус, оток на лицето, суха кожа, еритема, алопеция, нощни

изпотявания, реакции на фоточувствителност

Нечести

Пустулозен обрив, контузия, повишено изпотяване, уртикария,

екхимози, повишена склонност към кръвонасядане, хипотрихоза,

кожна хипопигментация, ексфолиативен дерматит, онихокласис,

фоликулит, петехии, псориазис, пурпура, кожна хиперпигментация,

булозни ерупции

Редки

Остра фебрилна неутрофилна дерматоза (синдром на Sweet),

промяна в цвета на ноктите, ангионевротичен оток, везикуларен

обрив, еритема мултиформе, левкоцитокластичен васкулит, синдром

на Stevens-Johnson, остра, генерализирана екзантематозна пустулоза

(AGEP)

С неизвестна честота

Синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия*, лихеноидна

кератоза*, лихен планус*, токсична епидермална некролиза*,

лекарствен обрив с еозинофилия и системни симптоми (DRESS)*

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Много чести

Мускулни спазми и крампи, мускулно-скелетна болка, включително

миалгия

артралгия, болка в костите

Чести

Оток на ставите

Нечести

Ставно и мускулно скованост

Редки

Мускулна слабост, артрит, рабдомиолиза/миопатия

С неизвестна честота

Аваскуларна некроза/некроза на бедрената кост*, изоставане в

растежа при деца*

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Нечести

Бъбречна болка, хематурия, остра бъбречна недостатъчност,

полакиурия

С неизвестна честота

Хронична бъбречна недостатъчност

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Нечести

Гинекомастия, еректилна дисфункция, менорагия, нередовна

менструация, сексуална дисфункция, болка в зърната, нарастване на

гърдите, оток на скротума

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Редки

Хеморагично жълто тяло (

corpus luteum

)/хеморагична овариална

киста

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много чести

Задържане на течности и оток, отпадналост

Чести

Слабост, пирексия, аназарка, втрисане, ригор

Нечести

Болка в гърдите, безпокойство

Изследвания

Много чести

Повишение на телесното тегло

Чести

Понижение на телесното тегло

Нечести

Повишение на креатинина в кръвта, повишение на креатин

фосфокиназата в кръвта, повишение на лактат дехидрогеназата в

кръвта, повишение на алкалната фосфатаза в кръвта

Редки

Повишение на амилазата в кръвта

Тези видове реакции са били съобщени предимно по време на постмаркетинговия опит с

иматиниб. Включват се както спонтанни съобщения, така и сериозни нежелани събития

от текущи проучвания, от програми с разширен достъп, клинични фармакологични

проучвания и експлораторни проучвания при неодобрени показания. Тъй като тези

реакции са съобщени при популация с неопределен размер, не винаги е възможно да се

оцени тяхната честота или причинно-следствената връзка с експозицията на иматиниб.

За пневмония се съобщава най-често при пациенти с трансформирана ХМЛ и при

пациенти с GIST.

Главоболието е най-често при пациенти с GIST.

Въз основа на пациенто-години, сърдечните събития включително застойната сърдечна

недостатъчност са наблюдавани по-често при пациенти с трансформирана ХМЛ,

отколкото при пациенти с хронична ХМЛ.

Зачервяването е най-често при пациенти с GIST, а кървенето (хематом, хеморагия) е най-

често при пациенти с GIST и с трансформирана ХМЛ (ХМЛ-AP и ХМЛ-BC).

Плеврални изливи са съобщавани по-често при пациенти с GIST и при пациенти с

трансформирана ХМЛ (ХМЛ-AP и ХМЛ-BC), отколкото при пациенти с хронична ХМЛ.

Коремна болка и стомашно-чревен кръвоизлив са наблюдавани най-често при пациенти с

GIST.

Съобщени са няколко фатални случая на чернодробна недостатъчност и чернодробна

некроза.

Мускулно-скелетна болка по време на лечението с иматиниб или след преустановяването

му е наблюдавана по време на постмаркетинговия период.

Мускулно-скелетна болка и свързани с нея нежелани събития са наблюдавани по-често

при пациенти с ХМЛ, отколкото при пациенти с GIST.

Фатални случаи са съобщавани при пациенти с напреднало заболяване, сериозни

инфекции, тежка неутропения и други сериозни съпътстващи заболявания.

Отклонения в лабораторните изследвания

Хематология

Цитопениите при ХМЛ, особено неутропения и тромбоцитопения са постоянна находка във

всички проучвания, с предполагаемо по-висока честота при по-високи дози ≥ 750 mg

(проучване фаза I). Появата на цитопениите обаче е също така в ясна зависимост от стадия на

заболяването. Честота на неутропениите степен 3 или 4 (AБН < 1,0 x 10

/l) и

тромбоцитопениите (тромбоцитен брой < 50 x 10

/l) е между 4 и 6 пъти по-висока при бластна

криза и фаза на акцелерация (59-64% и 44-63%, съответно за неутропенията и

тромбоцитопенията) в сравнение с новодиагностицираните пациенти в хронична фаза на ХМЛ

(16,7% неутропении и 8,9% тромбоцитопении). При новодиагностицирана хронична фаза на

ХМЛ, неутропения степен 4 (АБН < 0,5 x 10

/l) и тромбоцитопения (тромбоцитен брой

< 10 x 10

/l) се наблюдават съответно при 3,6% и < 1% от пациентите. Средната

продължителност на епизодите на неутропения и тромбоцитопения обикновено варира от 2 до

3 седмици и от 3 до 4 седмици съответно. Поведението при тези реакции обикновено включва

или редуциране на дозата, или прекратяване на лечението с иматиниб, но в редки случаи може

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

да се стигне до окончателно спиране на лечението. При пациенти с ХМЛ в детска възраст най-

често наблюдаваните прояви на токсичност са цитопении степен 3 или 4, включващи

неутропения, тромбоцитопения и анемия. Като цяло те настъпват през първите няколко месеца

от лечението.

В проучване при пациенти с неподлежащи на резекция и/или метастатични ГИСТ, степен 3 и 4,

анемия се съобщава съответно при 5,4% и 0,7% от пациентите и може би е свързана с

гастроинтестиналното или вътре-туморното кървене при някой от тези пациенти. Неутропения

степен 3 и 4 е наблюдавана съответно при 7,5% и 2,7% от пациентите, а степен 3

тромбоцитопения при 0,7% от пациентите. Нито един от пациентите не е развил степен 4

тромбоцитопения. Понижението на общия левкоцитен и неутрофилен брой се проявява главно

през първите шест седмици на лечението със стойности, задържащи се относително стабилни

след това.

Биохимия

Значителното повишение на трансаминазите (<5%) или билирубина (<1%) се наблюдава при

пациенти с ХМЛ и обикновено се овладява с намаляване на дозата или с прекъсване на

лечението (средната продължителност на тези епизоди е приблизително една седмица).

Лечението се прекратява окончателно, поради отклонение в чернодробните показатели при по-

малко от 1% от пациентите с ХМЛ. При пациенти с ГИСТ (проучване B2222) са наблюдавани

повишаване на честотата на степен 3 или 4 повишение на ALT (аланин аминотрансфераза) при

6,8%, а на степен 3 или 4 повишение на AST (аспартат аминотрансфераза) при 4,8%.

Повишаване на билирубина е установено при по-малко от 3%.

Има случаи на цитолитичен и холестатичен хепатит и чернодробна недостатъчност, като при

някои от тях изходът е бил фатален, включително и един пациент с прием на висока доза

парацетамол.

Описание на избрани нежелани реакции

Реактивация на хепатит В

Съобщена е реактивация на хепатит В във връзка с BCR-ABL тирозинкиназните инхибитори

(ТКИ). В някои случаи настъпва остра чернодробна недостатъчност или фулминантен хепатит,

водещ до чернодробна трансплантация или фатален изход (вж. точка 4.4).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Опитът с дози по-високи от препоръчителната терапевтична доза е ограничен. Изолирани

случаи на предозиране с иматиниб са докладвани спонтанно и в литературата. В случай на

предозиране пациентът трябва да бъде наблюдаван и да му се прилага съответното

симптоматично лечение. Обикновено съобщените крайни резултати при тези случаи са

“повлиял се” или “възстановен”. Събитията, които са били съобщавани при различните дозови

интервали са както следва:

Възрастна популация

1 200 mg до 1 600 mg (продължителността варира между 1 до 10 дни): гадене, повръщане,

диария, обрив, еритем, едем, подуване, умора, мускулни спазми, тромбоцитопения,

панцитопения, коремна болка, главоболие, понижен апетит.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

1 800 mg до 3 200 mg (като 3 200 mg на ден са прилагани в продължение на 6 дни): слабост,

миалгия, повишаване на креатин фосфокиназата, повишаване на билирубина, стомашно-чревна

болка.

6 400 mg (единична доза): в литературата има съобщен един случай на пациент, който е бил с

гадене, повръщане, коремна болка, пирексия, подуване на лицето, намаляване на броя на

неутрофилите, повишаване на трансаминазите.

8 g до 10 g (единична доза): съобщава се за повръщане и стомашно-чревна болка.

Педиатрична популация

Едно 3-годишно момче при излагане на единична доза от 400 mg е било с повръщане, диария и

анорексия, а друго 3-годишно момче при излагане на единична доза от 980 mg е било с намален

брой бели кръвни клетки и диария.

В случай на предозиране пациентът трябва да се наблюдава и да се проведе необходимото

поддържащо лечение.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Протеинкиназни инхибитори, ATC код: L01XЕ01

Механизъм на действие

Иматиниб е малка молекула, протеин-тирозин киназен инхибитор, който мощно потиска

активността на Bcr-Abl тирозин киназата (ТК), както и на няколко ТК рецептора: Kit, рецептора

за стволовоклетъчния фактор (SCF), кодиран от c-Kit прото-онкогена, дискоидин домейн

рецепторите (DDR1 и DDR2), рецептора за колони-стимулиращия фактор (CSF-1R) и алфа и

бета рецепторите за произхождащите от тромбоцитите растежни фактори (PDGFR-алфа и

PDGFR-бета). Иматиниб може също така да инхибира клетъчни събития, медиирани от

активирането на тези рецепторни кинази.

Фармакодинамични ефекти

Иматиниб е протеин-тирозин киназен инхибитор, който мощно инхибира Bcr-Abl тирозин

киназатa на

in vitro

, клетъчно и

in vivo

ниво. Веществото избирателно инхибира

пролиферацията и предизвиква апоптоза в Bcr-Abl положителни клетъчни линии както и на

свежи левкемични клетки от пациенти с положителна за Филаделфийска хромозома ХМЛ и от

пациенти с остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ).

In vivo

веществото показва противотуморно действие като самостоятелно средство при

животински модели с използване на Bcr-Abl позитивни туморни клетки.

Иматиниб е също така инхибитор за рецепторните тирозин кинази за тромбоцитния растежен

фактор (PDGF), PDGF-R и инхибира медиираните от PDGF клетъчни реакции. В патогенезата

на МДС/МПЗ, ХЕС/ХЕЛ и ДФСП са включени структурното активиране на PDGF рецептора

или Abl протеин тирозин киназите в резултат на дифузия до различни свързващи протеини или

съществена продукция на PDGF. Иматиниб инхибира клетъчната пролиферация и

сигнализиране водени от нарушената регулация на PDGFR и Аbl киназна активност.

Клинични проучвания при хронична миелоидна левкемия

Ефективността на иматиниб се основава на цялостния хематологичен и цитогенетичен отговор

и преживяемостта без прогресия. Освен при новодиагностицирана ХМЛ в хронична фаза, няма

контролирани проучвания, които да показват клинична полза под формата на подобрение в

свързаните с болестта симптоми или удължена преживяемост.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Проведено е голямо международно, открито, неконтролирано проучване фаза II при пациенти с

положителна за Филаделфийска хромозома (Ph+) ХМЛ във фаза на бластна криза на болестта.

Освен това, децата са лекувани в две проучвания фаза I) и едно проучване фаза II.

При всички клинични проучвания 38-40% от пациентите са били ≥ 60 години и 10-12% от тях

са били ≥ 70 години.

Миелоидна бластна криза:

Включени са 260 пациенти с миелоидна бластна криза. 95 (37%)

пациенти са получавали предхождаща химиотерапия за лечение на фаза на акселерация или

бластна криза (“предварително лекувани пациенти”) докато останалите 165 (63%) не са

получавали (“нелекувани пациенти”) лечение. Първите 37 пациенти започват лечението с

400 mg като впоследствие протоколът е променен, така че да се позволи по-високи дози, и при

останалите 223 пациенти лечението е започнато с 600 mg.

Основният показател за ефикасност е честотата на хематологичен отговор, докладван или като

пълен хематологичен отговор, без данни за левкемия (т.е. очистване на костния мозък и кръвта

от бласти, но без пълно възстановяване нa периферната кръв, както при пълния отговор) или

преминаване отново в хроничната фаза на ХМЛ. При това проучване 31% от пациентите

постигат хематологичен отговор (36% от нелекуваните преди това пациенти и 22% от

предварително лекуваните пациенти) (Таблица 2). Честотата на отговор също е по-висока при

пациентите, лекувани с 600 mg (33%), в сравнение с тези, които са лекувани с 400 mg (16%,

p=0,0220). Понастоящем приблизително изчислената оценка за средната преживяемост на

предварително нелекуваните и лекуваните пациенти е съответно 7,7 и 4,7 месеца.

Лимфобластна криза:

Включени са малък брой пациенти във фаза I проучвания (n=10).

Честотата на хематологичен отговор е 70% с продължителност 2-3 месеца.

Таблица 2

Отговор в проучване при възрастни пациенти с ХМЛ

Проучване 0102

38-месечни данни

Миелобластна криза

(n=260)

% пациенти (CI

Хематологичен отговор¹

31% (25,2–36,8)

Пълен хематологичен

отговор (ПХО)

Без данни за левкемия

(БДЛ)

Връщане към хронична

фаза (ВХФ)

Голям цитогенетичен отговор²

15% (11,2–20,4)

(2%) [0,6–4,4]

Пълен

(Потвърден³) [95% CI]

Частичен

¹Критерии за хематологичен отговор (всички отговори трябва се потвърдят след

≥ 4 седмици):

ПХО: Проучване 0102 [(АNC) абсолютен брой неутрофили ≥1,5 x 10

/l, тромбоцити

≥100 x 10

/l, без бласти в кръвта, бласти в костния мозък (КМ) <5% и без екстрамедуларно

заболяване]

БДЛ: Същите критерии както за ПХО, но АNC ≥1,0 x 10

/l и тромбоцити ≥20 x 10

ВХФ: <15% бласти в КМ и периферната кръв (ПК), <30% бласти + промиелоцити в КМ и

ПК, <20% базофили в ПК, без друго екстрамедуларно засягане освен слезка и черен дроб.

КМ = костен мозък, ПК = периферна кръв

²Критерии за цитогенетичен отговор:

Голям отговор съчетава пълен (0% Ph+ метафази) и частичен (1-35%) отговор

³Пълен цитогенетичен отговор, потвърден от второ цитогенетично изследване на костен

мозък, извършено най-малко един месец след първоначалното изследване на костния мозък.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Педиатрични пациенти:

Общо 26 пациенти на възраст <18 години или в хронична фаза на

ХМЛ (n=11) или в бластна криза на ХМЛ или с остри Ph+ левкемии (n=15) са включени във

фаза I изпитване с ескалация на дозата. Това е популация от пациенти, които са претърпели

интензивна предхождаща терапия, като 46% от тях са били подложени преди това на

костномозъчна трансплантация (КМТ), а 73% са били на полихимиотерапия. Пациентите са

лекувани с дози на иматиниб от 260 mg/m²/ден (n=5), 340 mg/m²/ден (n=9), 440 mg/m²/ден (n=7)

и 570 mg/m²/ден (n=5). От 9 пациенти с хронична фаза на ХМЛ с налична цитогенетика, 4 (44%)

и 3 (33%) постигат съответно пълен и частичен цитогенетичен отговор с честота на големия

цитогенетичен отговор ГЦО от 77%.

Общо 51 пациенти в детска възраст с новодиагностицирана и нелекувана ХМЛ в хронична

фаза, са включени в открито, мултицентрово, с едно терапевтично рамо изпитване във фаза II.

Пациентите са лекувани с иматиниб 340 mg/m

/ден без прекъсване без поява на доза-

лимитирана токсичност. Лечението с иматиниб предизвиква бърз отговор при

новодиагностицирани педиатрични пациенти с ХМЛ, с ПХО от 78% след 8 седмици лечение.

Високата честота на ПХО е съпроводена с развитие на пълен цитогенетичен отговор ПЦО от

65%, който е сравним с резултатите, наблюдавани при възрастни. В допълнение, частичен

цитогенетичен отговор ЧЦО е наблюдаван при 16% с честота на големия цитогенетичен

отговор ГЦО от 81%. По-голяма част от пациентите, които постигат ПЦО, развиват ПЦО

между 3 и 10 месец със средно време до отговора от 5,6 месеца, основано на изчисление по

Kaplan-Meier.

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията с иматиниб във всички подгрупи на педиатричната популация при

положителна за Филаделфийска хромозома (bcr-abl транслокация) хронична миелоидна

левкемия (ХМЛ) (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

Клинични проучвания при Ph+ОЛЛ

Новодиагностицирани случаи на Ph+ОЛЛ:

В контролирано проучване (ADE10) на иматиниб

спрямо химиотерапевтична индукция при 55 новодиагностицрани пациенти на възраст на

55 години и повече, монотерапията с иматиниб, предизвиква значително по-висока честота на

пълен хематологичен отговор, в сравнение с химиотерапията (96,3% спр. 50%; p=0,0001).

Прилагането на спасителна терапия с иматиниб при пациенти, които не отговарят или които

отговарят лошо на химиотерапията, води до постигане на пълен хематологичен отговор при 9

от 11 пациенти (81,8%). Този клиничен отговор е свързан с по-високата редукция на bcr-abl

транскриптите при лекуваните с иматиниб пациенти, отколкото при химиотерапевтичното

рамо след 2 седмици лечение (р=0,02). Всички пациенти получават иматиниб и

консолидационна химиотерапия (вж. Таблица 3) след индукцията и стойностите на bcr-abl

транскриптите са идентични в двете рамена на 8-ма седмица. Както се очаква, въз основа на

дизайна на проучването, не се наблюдава разлика в продължителността на ремисията,

преживяемостта без заболяване и общата преживяемост, въпреки че пациентите с пълен

молекулярен отговор и показващи минималната резидуална болест имат по-добър изход по

отношение както на продължителността на ремисията (р=0,01), така и на преживяемостта без

заболяване (р=0,02).

Резултатите, наблюдавани в популация от 211 новодиагностицирани пациенти с Ph+ОЛЛ в

четири неконтролирани клинични проучвания (AAU02, ADE04, AJP01 и AUS01), отговарят на

описаните по-горе резултати. Иматиниб в комбинация с химиотерапевтична индукция (вж.

Таблица 3) води до честота на пълен хематологичен отговор от 93% (147 от 158 оценявани

пациенти) и честота на голям цитогенетичен отговор от 90% (19 от 21 оценявани пациенти).

Честотата на пълен молекулярен отговор е 48% (49 от 102 оценявани пациенти).

Преживяемостта без заболяване - (ПБЗ) (DFS) и общата преживяемост - (ОП) (OS) трайно

надвишават 1 година и са по-добри, в сравнение с хистологичния контрол (DFS p<0,001; OS

p<0,0001) в две проучвания (AJP01 и AUS01).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Таблица 3

Химиотерапевтична схема използвана в комбинация с иматиниб

Проучване ADE10

Префаза

DEX 10 mg/m

перорално, дни 1-5;

CP 200 mg/m

i.v., дни 3, 4, 5;

MTX 12 mg интратекално, ден 1

Индукция на

ремисията

DEX 10 mg/m

перорално, дни 6-7, 13-16;

VCR 1 mg i.v., дни 7, 14;

IDA 8 mg/m

i.v. (0.5 h), дни 7, 8, 14, 15;

CP 500 mg/m

i.v.(1 час) ден 1;

Ara- C 60 mg/m

i.v., дни 22-25, 29-32

Консолидационна

терапия I, III, V

MTX 500 mg/m

i.v. (24 часа), дни 1, 15;

6-MP 25 mg/m

перорално, дни 1-20

Консолидационна

терапия II, IV

Ara-C 75 mg/m

i.v. (1 час), дни 1-5;

VM26 60 mg/m

i.v. (1 час), дни 1-5

Проучване AAU02

Индукционна

терапия (

de novo

Ph+ ОЛЛ)

Даунорубицин 30 mg/m

i.v., дни 1-3, 15-16; VCR 2 mg обща доза i.v.,

дни 1, 8, 15, 22; CP 750 mg/m

i.v., дни 1, 8;

Преднизон 60 mg/m

перорално, дни 1-7, 15-21; IDA

9 mg/m

перорално, дни 1-28; MTX 15 mg интратекално, дни 1, 8, 15,

22; Ara-C 40 mg интратекално, дни 1, 8, 15, 22;

Метилпреднизолон 40 mg интратекално, дни 1, 8, 15, 22

Консолидация (

de

novo

Ph+ ОЛЛ)

Ara-C 1,000 mg/m

/12 h i.v.(3 часа), дни 1-4;

Митоксантрон 10 mg/m

i.v. дни 3-5;

MTX 15 mg интратекално, ден 1;

Метилпреднизолон 40 mg интратекално, ден 1

Проучване ADE04

Префаза

DEX 10 mg/m

перорално, дни 1-5;

CP 200 mg/m

i.v., дни 3-5;

MTX 15 mg интратекално, ден 1

Индукционна

терапия I

DEX 10 mg/m

перорално, дни 1-5;

VCR 2 mg i.v., дни 6, 13, 20;

Даунорубицин 45 mg/m

i.v., дни 6-7, 13-14

Индукционна

терапия II

CP 1 g/m

i.v. (1 час), дни 26, 46;

Ara-C 75 mg/m

i.v. (1 час), дни 28-31, 35-38, 42-45;

6-MP 60 mg/m

перорално, дни 26-46

Консолидационна

терапия

DEX 10 mg/m

перорално, дни 1-5;

Виндезин

3 mg/m

i.v., ден 1;

MTX 1,5 g/m

i.v. (24 часа), ден 1;

Етопозид 250 mg/m

i.v. (1 час) дни 4-5;

Ara-C 2x 2 g/m

i.v. (3 часа, q 12 часа), ден 5

Проучване AJP01

Индукционна

терапия

CP 1.2 g/m

i.v. (3 часа), ден 1;

Даунорубицин 60 mg/m

i.v. (1 час), дни 1-3;

Винкристин 1,3 mg/m

i.v., дни 1, 8, 15, 21;

Преднизолон 60 mg/m

/ден перорално

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Консолидационна

терапия

Алтерниращ химиотерапевтичен курс: високодозова химиотерапия с

MTX 1 g/m

i.v. (24 часа), ден 1, и Ara-C 2 g/m

i.v. (q 12 часа), дни 2-

3, за 4 цикъла

Поддържане

VCR 1,3 g/m

i.v., day 1;

Преднизолон 60 mg/m

перорално, дни 1-5

Проучване AUS01

Индукционно-

консолидационна

терапия

Хипер-CVAD режим: CP 300 mg/m

i.v. (3 часа, q 12 часа), дни 1-3;

Винкристин 2 mg i.v., дни 4, 11;

Доксорубицин 50 mg/m

i.v. (24 часа), ден 4;

DEX 40 mg/ден в дни 1-4 и 11-14, алтернирана с MTX 1 g/m

i.v.

(24 часа), ден 1, Ara-C 1 g/m

i.v. (2 часа, q 12 часа), дни 2-3 (общо

8 курса)

Поддържане

VCR 2 mg i.v. месечно за 13 месеца;

Преднизолон 200 mg перорално, 5 дни в месеца за 13 месеца

Всички схеми на лечение включват прилагане на стероиди за профилактика на ЦНС.

Ara-C: цитозин арабинозид; CP: циклофосфамид; DEX: дексаметазон; MTX: метотрексат; 6-

MP: 6-меркаптопурин; VM26: Тенипозид; VCR: винкристин; IDA: идарубицин; i.v.:

интравенозно

Педиатрични пациенти

: В проучване I2301 общо 93 педиатрични пациенти, юноши и млади

възрастни (на възраст от 1 до 22 години) с Ph+ ОЛЛ са включени в открито, многоцентрово,

нерандомизирано фаза III изпитване с последователни кохорти и са лекувани с иматиниб

(340 mg/m

/ден) в комбинация с интензивна химиотерапия, след индукционна терапия.

Иматиниб е прилаган интермитентно в кохорти 1-5, с увеличаваща се продължителност и по-

ранно започване на иматиниб от кохорта на кохорта; кохорта 1 го е получавала с най-ниска

интензивност, а кохорта 5 с най-висока интензивност (с най-дълга продължителност в дни с

непрекъснато ежедневно приложение на иматиниб през първия химиотерапевтичен курс).

Продължителната ежедневна експозиция на иматиниб в ранните етапи от лечението в

комбинация с химиотерапия при пациентите в кохорта 5 (n=50) подобрява 4-годишната

преживяемост без събития (ПБС) спрямо контроли от минали проучвания (n=120), получаващи

стандартна химиотерапия без иматиниб (съответно 69,6% спрямо 31,6%). Изчислената 4-

годишна обща преживяемост на пациентите в кохорта 5 е 83,6% спрямо 44,8% при контролите

от минали проучвания. При 20 от 50 (40%) пациенти в кохорта 5 е направена трансплантация на

хемопоетични стволови клетки.

Таблица 4 Химиотерапевтична схема използвана в комбинация с иматиниб в проучване

I2301

Консолидационен блок 1

(3 седмици)

VP-16 (100 mg/m

/ден, IV): дни 1-5

Ифосфамид (1,8 g/m

/ден, IV): дни 1-5

MESNA (360 mg/m

/доза на 3 ч, x 8 дози/ден, IV): дни 1-5

G-CSF (5 μg/kg, SC): дни 6-15 или докато ANC > 1500 след надир

IT метотрексат (в зависимост от възрастта): САМО ден 1

Тройна IT терапия (в зависимост от възрастта): дни 8, 15

Консолидационен блок 2

(3 седмици)

Метотрексат (5 g/m

в продължение на 24 часа, IV): ден 1

Левковорин (75 mg/m

на 36-ти час, IV; 15 mg/m

IV или PO на 6 ч

x 6 дози)iii: дни 2 и 3

Тройна IT терапия (в зависимост от възрастта): ден 1

ARA-C (3 g/m

/доза на 12 ч x 4, IV): дни 2 и 3

G-CSF (5 μg/kg, SC): дни 4-13 или докато ANC >1 500 след надир

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Реиндукционен блок 1

(3 седмици)

VCR (1,5 mg/m

/ден, IV): дни 1, 8 и 15

DAUN (45 mg/m

/ден болус, IV): дни 1 и 2

CPM (250 mg/m

/доза на 12 ч x 4 дози, IV): дни 3 и 4

PEG-ASP (2500 IUnits/m

, IM): ден 4

G-CSF (5 μg/kg, SC): дни 5-14 или докато ANC >1 500 след надир

Тройна IT терапия (в зависимост от възрастта): дни 1 и 15

DEX (6 mg/m

/ден, PO): дни 1-7 и 15-21

Интензифициращ блок 1

(9 седмици)

Метотрексат (5 g/m

в продължение на 24 часа, IV): дни 1 и 15

Левковорин (75 mg/m

на 36-ти час, IV; 15 mg/m

IV или PO на 6 ч

x 6 дози)iii: дни 2, 3, 16 и 17

Тройна IT терапия (в зависимост от възрастта): дни 1 и 22

VP-16 (100 mg/m

/ден, IV): дни 22-26

CPM (300 mg/m

/ден, IV): дни 22-26

MESNA (150 mg/m

/ден, IV): дни 22-26

G-CSF (5 μg/kg, SC): дни 27-36 или докато ANC >1 500 след надир

ARA-C (3 g/m

, на 12 ч, IV): дни 43, 44

L-ASP (6 000 IUnits/m

, IM): ден 44

Реиндукционен блок 2

(3 седмици)

VCR (1,5 mg/m

/ден, IV): дни 1, 8 и 15

DAUN (45 mg/m

/ден болус, IV): ден 1 и 2

CPM (250 mg/m

/доза на 12 ч x 4 дози, iv): дни 3 и 4

PEG-ASP (2 500 IUnits/m

, IM): ден 4

G-CSF (5 μg/kg, SC): дни 5-14 или докато ANC >1 500 след надир

Тройна IT терапия (в зависимост от възрастта): дни 1 и 15

DEX (6 mg/m

/ден, PO): дни 1-7 и 15-21

Интезифициращ блок 2

(9 седмици)

Метотрексат (5 g/m

в продължение на 24 часа, IV): дни 1 и 15

Левковорин (75 mg/m

на 36-ти час, IV; 15 mg/m

IV или PO на 6 ч

x 6 дози)iii: дни 2, 3, 16 и 17

Тройна IT терапия (в зависимост от възрастта): дни 1 и 22

VP-16 (100 mg/m

/ден, IV): дни 22-26

CPM (300 mg/m

/ден, IV): дни 22-26

MESNA (150 mg/m

/ден, IV): дни 22-26

G-CSF (5 μg/kg, SC): дни 27-36 или докато ANC >1 500 след надир

ARA-C (3 g/m

, на 12 ч, IV): дни 43, 44

L-ASP (6 000 IUnits/m

, IM): ден 44

Поддържане

(8-седмични цикли)

Цикли 1–4

MTX (5 g/m

в продължение на 24 часа, IV): ден 1

Левковорин (75 mg/m

на 36-ти час, IV; 15 mg/m

IV или PO на 6 ч

x 6 дози)iii: дни 2 и 3

Тройна IT терапия (в зависимост от възрастта): дни 1, 29

VCR (1,5 mg/m

, IV): дни 1, 29

DEX (6 mg/m

/ден PO): дни 1-5; 29-33

6-MP (75 mg/m

/ден, PO): дни 8-28

Метотрексатe (20 mg/m

/седмица, PO): дни 8, 15, 22

VP-16 (100 mg/m

, IV): дни 29-33

CPM (300 mg/m

, IV): дни 29-33

MESNA IV дни 29-33

G-CSF (5 μg/kg, SC): дни 34-43

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Поддържане

(8-седмични цикли)

Цикъл 5

Краниална ирадиация (Само блок 5)

12 Gy на 8 фракции при всички пациенти, които са CNS1 и CNS2

при поставяне на диагнозата

18 Gy на 10 фракции при пациенти, които са CNS3 при поставяне

на диагнозата

VCR (1,5 mg/m

/ден, IV): дни 1, 29

DEX (6 mg/m

/ден, PO): дни 1-5; 29-33

6-MP (75 mg/m

/ден, PO): дни 11-56 (Спиране на 6-MP, започнат

на ден 1 от Цикъл 5 по време на 6-10 дни краниална ирадиация.

Започване на 6-MP на 1-ия ден след приключване на краниалната

ирадиация.)

Метотрексат (20 mg/m

/седмица, PO): дни 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50

Поддържане

(8-седмични цикли)

Цикли 6-12

VCR (1,5 mg/m

/ден, IV): дни 1, 29

DEX (6 mg/m

/ден, PO): дни 1-5; 29-33

6-MP (75 mg/m

/ден, PO): дни 1-56

Метотрексат (20 mg/m

/седмица, PO): дни 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43,

G-CSF = гранулоцит-колониостимулиращ фактор, VP-16 = етопозид, MTX = метотрексат, IV =

интравенозно, SC = подкожно, IT = интратекално, PO = перорално, IM = интрамускулно,

ARA-C = цитарабин, CPM = циклофосфамид, VCR = винкристин, DEX = дексаметазон, DAUN

= даунорубицин, 6-MP = 6-меркаптопурин, E.Coli L-ASP = L-аспаргиназа, PEG-ASP = PEG

аспаргиназа, MESNA= 2-меркаптоетан сулфонат натрий, iii= или докато нивото на MTX е

<0,1 µM, на 6 ч = на всеки 6 часа, Gy= Грей

Проучване AIT07 е многоцентрово, открито, рандомизирано, фаза II/III проучване, което

включва 128 пациенти (1 до <18 години), лекувани с иматиниб в комбинация с химиотерапия.

Получените от проучването данни за безопасността, съответстват на профила на безопасност на

иматиниб при пациенти с Ph+ ОЛЛ.

Рецидив/рефрактерна Ph+ОЛЛ:

Монотерапията с иматиниб при пациенти с

рецидив/рефрактерна Ph+ОЛЛ води, при 53 от 411 оценявани за отговор пациенти, до честота

на хематологичен отговор от 30% (9% пълен) и честота на голям цитогенетичен отговор от

23%. (Трябва да се отбележи, че от 411 пациенти, 353 са лекувани в програма за разширен

достъп без събрани данни за първичен отговор). Средното време до прогресия в общата група

от 411 пациенти с рецидив/рефрактерна Ph+ОЛЛ варира от 2,6 до 3,1 месеца, а средната обща

преживяемост при 401 оценявани пациенти варира от 4,9 до 9 месеца. Данните са подобни при

провеждане на повторен анализ за включване само на пациентите на възраст на 55 и повече

години.

Клинични проучвания при МДС/МПЗ

Опитът с иматиниб при това показание е много ограничен и се базира на степента на

повлияване на хематологичния и цитогенетичен отговор. Няма контролирани проучвания,

демонстриращи клинична полза или повишена преживяемост. Едно отворено, мултицентрово

клинично проучване фаза II (проучване B2225) е било проведено за изпитване на иматиниб при

различни популации пациенти страдащи от живото-застрашаващи заболявания, свързани с Abl,

Kit или PDGFR протеин тирозин кинази. Проучването е включвало 7 пациенти с МДС/МПЗ

които са били лекувани с иматиниб 400 mg дневно. При трима пациенти е наблюдаван пълен

хематологичен отговор (CHR) и при един пациент – частичен хематологичен отговор (PHR).

Към момента на началния анализ, трима от четиримата пациенти с PDGFR генни изменения са

развили хематологичен отговор (2 CHR и 1 PHR). Възрастта на пациентите варира от 20 до

72 години.

Заведен е обсервационен регистър (проучване L2401), за да се съберат дългосрочните данни за

безопасност и ефикасност при пациенти с миелопролиферативни заболявания с PDGFR- β

генни пренареждания, приемали иматиниб. 23-мата пациенти, включени в регистъра са

приемали иматиниб като медианата на дневната доза е 264 mg (интервал: 100 до 400 mg), а

медианата на продължителността на приема е 7,2 години (интервал 0,1 до 12,7 години). Поради

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

обсервационния характер на регистъра, данни, оценяващи хематологичния, цитогенетичния и

молекулярния отговор са налични съответно при 22, 9 и 17 от 23-мата включени пациенти. Ако

допуснем консервативно, че пациентите, при които липсват данни, са нереспондери, ПХО се

наблюдава съответно при 20/23 (87%) пациенти, ПЦО при 9/23 (39,1%) пациенти, а МО при

11/23 (47,8%) пациенти. Когато степента на повлияване се изчислява при пациенти с поне една

валидна оценка, степента на повлияване по отношение на ПХО, ПЦО и МО е съответно 20/22

(90,9%), 9/9 (100%) и 11/17 (64,7%).

Освен това, други 24 пациенти с МДС/МПЗ са били докладвани в 13 публикации. 21 пациенти

са били лекувани с иматиниб 400 mg дневно, докато другите 3 пациенти са получавали по-

ниски дози. При 11 пациенти са открити PDGFR генни изменения, 9 от тях са достигнали CHR

и 1 PHR. Възрастта на тези пациенти варира от 2 до 79 години. В скорошна публикация

осъвременени данни за 6 от тези 11 пациенти разкриват, че всички тези пациенти са в

цитогенетична ремисия (варираща между 32-38 месеца). Същата публикация докладва данни от

дългосрочно проследяване на 12 МДС/МПЗ пациенти с PDGFR генни изменения (5 пациенти от

проучване B2225). Тези пациенти са приемали иматиниб средно за 47 месеца (от 24 дни –

60 месеца). При 6 от тези пациенти проследяването към момента надвишава 4 години.

Единадесет пациенти са достигнали бърз CHR; при десет се наблюдава пълно отзвучаване на

цитогенетичните аномалии и намаляване или изчезване на измерените с RT-PCR фузионни

последователности. Хематологичния и цитогенетичен отговор са били поддържани средно за

49 месеца (варират 19-60) и 47 месеца (варират 16-59), съответно. Общата преживяемост е

65 месеца от диагностицирането (варира 25-234). Прилагането на иматиниб без генетична

транслокация като цяло не води до подобрение.

Няма контролирани изпитвания при педиатрични пациенти с МДС/МПЗ. В 4 публикации се

съобщава за 5 пациенти с МДС/МПЗ свързани с PDGFR генни пренареждания. Възрастта на

тези пациенти варира от 3 месеца до 4 години, а иматиниб е прилаган в доза от 50 mg дневно

или в дози в интервала от 92,5 до 340 mg/m

дневно. При всички пациенти е постигнат пълен

хематологичен, цитогенетичен и/или клиничен отговор.

Клинични проучвания при ХЕС/ХЕЛ

Отворено, мултицентрово, клинично проучване фаза II (проучване B2225) е било проведено за

изпитване на иматиниб при различни популации пациенти, страдащи от животозастрашаващи

заболявания свързани с Abl, Kit или PDGFR протеин тирозин кинази. При това проучване, 14

пациенти с ХЕС/ХЕЛ са били лекувани с от 100 mg до 1 000 mg иматиниб дневно. Други 162

пациенти с ХЕС/ХЕЛ, докладвани в 35 публикувани клинични случая и серии от случаи са

приемали иматиниб в дози от 75 mg до 800 mg дневно. Цитогенетичните аномалии са оценени

при 117 от общата популация от 176 пациенти. При 61 от тези 117 пациенти е идентифицирана

FIP1L1-PDGFRα фузионна киназа. Освен това, четири HES пациенти са диагностицирани като

FIP1L1-PDGFRα-позитивни в 3 други публикувани доклада. Всички 65 FIP1L1-PDGFRα

фузионна киназа-позитивни пациенти са постигнали CHR подържан в продължение на месеци

(варира от 1+ до 44+ месеца измерени към датата на докладване). Както се докладва в скорошна

публикация, 21 от тези 65 пациенти също са постигнали пълна молекулярна ремисия при

средно проследяване от 28 месеца (варира 13-67 месеца). Възрастта на тези пациенти варира от

25 до 72 години. В допълнение, подобрение в симптоматиката и другите органни нарушения са

били докладвани от изследователите на тези клинични случаи. Подобрения се докладват в

сърдечносъдовата, нервната, кожа/подкожни тъкани, дихателна/торакална/медиастинална,

скелетно-мускулна/съединителнотъкънна/съдова и стомашно-чревна органни системи.

Няма контролирани клинични изпитвания при педиатрични пациенти с ХЕС/ХЕЛ. В 3

публикации се съобщава за 3 пациенти с ХЕС и ХЕЛ, свързани с PDGFR генни пренареждания.

Възрастта на тези пациенти варира от 2 до 16 години, а иматиниб е прилаган в доза от

300 mg/m

дневно или в дози в интервала от 200 до 400 mg дневно. При всички пациенти е

постигнат пълен хематологичен, цитогенетичен и/или молекулярен отговор.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Клинични проучвания при неподлежащи на резекция и/или метастатични ГИСТ

Проведено е едно фаза ІІ, открито, рандомизирано, неконтролирано мултинационално

проучване при пациенти с неподлежащи на резекция или метастатични злокачествени

гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ). В това проучване са включени 147 пациенти,

които са рандомизирани да получават перорално 400 mg или 600 mg веднъж дневно за период

до 36 месеца. Възрастта на тези пациенти е от 18 до 83 години и са с патохистологична

диагноза за положителен за Kit злокачествен ГИСТ, който не подлежи на хирургично

отстраняване и/или е метастатичен. Извършено е рутинно имунохистохимично изследване с

антитяло за Kit (A-4502, заешки поликлонален антисерум, 1:100;

DAKO Corporation,

Carpinteria, CA

) в съответствие с анализа по авидин-биотин-пероксидазен метод след антигенно

възстановяване.

Първичните данни за ефикасността се основават на обективната степен на отговор.

Необходимо е туморите да са измерими в поне едно от местата на засягане, а характеристиката

на отговора се основава на критериите на

Southwestern Oncology Group (SWOG).

Резултатите са

представени в Таблица 5.

Таблица 5 Най–добър отговор от страна на тумора при проучване STIB2222 (ГИСТ)

Всички дози (n=147)

400 mg (n=73)

600 mg (n=74)

Най-добър отговор

n (%)

Пълен отговор

1 (0,7)

Частичен отговор

98 (66,7)

Стабилно заболяване

23 (15,6)

Прогресиращо заболяване

18 (12,2)

Не може да бъде оценен

5 (3,4)

Неизвестен

2 (1,4)

Няма разлики в степените на отговор между двете дозови групи. Значителен брой от

пациентите, които са със стабилно заболяване по време на междинния анализ постигат

частичен отговор при по-продължително лечение (средно проследяване 31 месеца). Средното

време до постигане на отговор е 13 седмици (95% CI 12-23). Средното време до неуспех на

лечението при отговорилите е 122 седмици (95% CI 106-147), докато в общата популация на

проучването е 84 седмици (95% CI 71-109). Средната обща преживяемост не е достигната.

Оценката по Kaplan-Mеier за преживяемостта след 36 месечно проследяване е 68%.

При две клинични проучвания (проучване B2222 и междугруповото проучване S0033) дневната

доза на иматиниб е повишена на 800 mg при пациенти с прогресия на заболяването при ниски

дневни дози от 400 mg или 600 mg. Дневната доза е повишена на 800 mg при общо 108

пациенти; 6 пациенти постигат частичен отговор и 21 стабилизиране на заболяването си след

повишаване на дозата при обща клинична полза от 26%. Наличните данни за безопасност

показват, че повишаването на дозата на 800 mg дневно при пациенти с прогресия при ниските

дози от 400 mg или 600 mg дневно не се отразява на профила на безопасност на иматиниб.

Клинични проучвания при адювантна терапия на ГИСТ

Приложението на иматиниб като адювантна терапия е проучено в многоцентрово, двойно-

сляпо, проспективно, плацебо контролирано фаза III проучване (Z9001), включващо 773

пациенти. Възрастта на пациентите варира от 18 до 91 години. В проучването са включени

пациенти с хистологично диагностициран първичен ГИСТ, имунохистохимично експресиращ

Kit протеин и с големина на тумора ≥3 cm в най-големия диаметър, претърпели тотална

макроскопска резекция на ГИСТ в рамките на 14-70 дни преди регистрацията. След резекция на

първичния ГИСТ пациентите са рандомизирани в две рамена: да получават иматиниб

400 mg/ден или плацебо в продължение на една година.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Първична крайна цел на проучването е преживяемостта без рецидив, определена като време от

деня на рандомизацията до деня, в който настъпва рецидив на заболяването или смърт поради

някаква друга причина.

Иматиниб удължава преживяемостта без рецидив, 75% от пациентите са без рецидив за период

от 38 месеца в групата на иматиниб спрямо 20 месеца в групата на плацебо (95% CI [30 –

неподлежащи на оценка]; съответно [14 – неподлежащи на оценка]); (коефициент на риск =

0,398 [0,259-0,610], p<0,0001). На първата година общата преживяемост без рецидив е значимо

по-висока при иматиниб (97,7%) спрямо плацебо (82,3%) (р<0,0001). Рискът от рецидив на

заболяването е редуциран с приблизително 89% в сравнение с плацебо (коефициент на риска =

0,113 [0,049-0,264]).

Рискът от рецидив на заболяването при пациенти след оперативно лечение на първичен ГИСТ

се оценява ретроспективно на база следните прогностични фактори: големина на тумора,

митотичен индекс, локализация на тумора. Данни за митотичeн индекс са налични при 556 от

713 intention-to-treat (ITT) пациенти. Резултатите от субгруповите анализи съгласно

Националните здравни институти на САЩ (United States National Institutes of Health (NIH)) и

класификацията на риска на Института по патология на въоръжените сили (Armed Forces

Institute of Pathology (AFIP)) са показани в Таблица 6. В групите с нисък и много нисък риск не

се наблюдават клинични ползи. Ползи не се наблюдават и по отношение на общата

преживяемост.

Таблица 6 Обобщение на анализите на преживяемостта без рецидив при проучването

Z9001, съгласно класификациите на риска на NIH и AFIP

Критерии

за риск

Степен

на риск

%

пациен-

ти

Брой събития/

Брой пациенти

Общ коефициент

на риск (95%

CI)*

Преживяемост без рецидив

(%)

12 месеца

24 месеца

иматиниб

спрямо плацебо

иматиниб

спрямо

плацебо

иматиниб

спрямо

плацебо

Ниска

29,5

0/86 спрямо 2/90

Неподлежащ на

оценка

100 спрямо

98,7

100 спрямо

95,5

Средна

25,7

4/75 спрямо 6/78

0,59 (0,17; 2,10)

100 спрямо

94,8

97,8 спрямо

89,5

Висока

44,8

21/140 спрямо

51/127

0,29 (0,18; 0,49)

94,8 спрямо

64,0

80,7 спрямо

46,6

AFIP

Много

ниска

20,7

0/52 спрямо 2/63

Неподлежащ на

оценка

100 спрямо

98,1

100 спрямо

93,0

Ниска

25,0

2/70 спрямо 0/69

Неподлежащ на

оценка

100 спрямо

97,8 спрямо

Умерена

24,6

2/70 спрямо

11/67

0,16 (0,03; 0,70)

97,9 спрямо

90,8

97,9 спрямо

73,3

Висока

29,7

16/84

спрямо39/81

0,27 (0,15; 0,48)

98,7 спрямо

56,1

79,9 спрямо

41,5

* Пълен период на проследяване; NE - Неподлежащ на оценка

Второ моногоцентрово, отворено фаза III проучване (SSG XVIII/AIO) сравнява 12-месечното

лечение с иматиниб 400 mg/ден спрямо 36-месечно лечение при пациенти след хирургична

резекция на ГИСТ с една от следните характеристики: туморен диаметър >5 cm и >5/50 броя

митози на полета с голямо увеличение (high power fields [HPF]); или туморен диаметър >10 см

и какъвто и да е брой митози, или какъвто и да е размер на тумора с брой митози >10/50 на

HPF, или руптура на тумора в перитонеалната кухина. Общо 397 пациенти са включени и

рандомизирани в проучването (199 пациенти в 12-месечното рамо и 198 пациенти в 36-

месечното рамо), медианата на възрастта е 61 години (интервал 22 до 84 години). Медианата на

времето на проследяване е 54 месеца (от датата на рандомизация до крайната дата), общо 83

месеца между първия рандомизиран пациент и крайната дата.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Първична крайна цел на проучването е преживяемостта без рецидив (ПБР), дефинирана от

времето на рандомизация до датата на поява на рецидив на заболяването или смърт поради

някаква причина.

Тридесет и шест (36) месечното лечение с иматиниб значимо удължава преживяемостта без

рецидив спрямо 12 месечното лечение с иматиниб (с общ коефициент на риска (HR) = 0,46

[0,32, 0,65], p<0,0001) (Таблица 7, Фигура 1).

В допълнение, тридесет и шест (36) месечното лечение с иматиниб значимо удължава общата

преживяемост (ОП) спрямо 12-месечното лечение с иматиниб (HR = 0,45 [0,22, 0,89], p=0,0187)

(Таблица 7, Фигура 2).

По-продължителното лечение (>36 месеца) може да забави появата на по-нататъшен рецидив;

въпреки че влиянието на този факт върху общата преживяемост остава неясно.

Общият брой смъртни случаи е бил 25 в 12-месечното и 12 в 36-месечното терапевтично рамо.

Лечението с иматиниб в продължение на 36 месеца превъзхожда 12-месечното лечение при

анализ на ITT популацията, т.е. включващ цялата популация от проучването. В планиран

подгрупов анализ въз основа на вида на мутацията, коефициентът на риск (HR) за

преживяемост без рецидив (ПБР) по време на 36-месечното лечение при пациенти с мутация в

екзон 11 е бил 0,35 [95% CI: 0,22, 0,56]. Не могат да бъдат направени изводи по отношение на

другите по-рядко срещани групи мутации поради малкия брой наблюдавани събития.

Таблица 7

12-месечно и 36-месечно лечение с иматиниб (Изпитване SSGXVIII/AIO)

12-месечно терапевтично

рамо

36-месечно терапевтично

рамо

ПБР

% (CI)

% (CI)

12 месеца

93,7 (89,2-96,4)

95,9 (91,9-97,9)

24 месеца

75,4 (68,6-81,0)

90,7 (85,6-94,0)

36 месеца

60,1 (52,5-66,9)

86,6 (80,8-90,8)

48 месеца

52,3 (44,0-59,8)

78,3 (70,8-84,1)

60 месеца

47,9 (39,0-56,3)

65,6 (56,1-73,4)

Преживяемост

36 месеца

94,0 (89,5-96,7)

96,3 (92,4-98,2)

48 месеца

87,9 (81,1-92,3)

95,6 (91,2-97,8)

60 месеца

81,7 (73,0-87,8)

92,0 (85,3-95,7)

Фигура 1

Оценка по Kaplan-Meier на преживяемостта без рецидив (ITT популация)

P < 0,0001

Коефициент на риск 0,46

(95% CI, 0,32-0,65)

Съб

Цен

——

1) Иматиниб 12 Месеца:

-----

(2) Иматиниб 36 Месеца:

│││

Цензурирани наблюдения

Преживяемост в месеци

Вероятност за преживяемост без рецидив

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Изложени на риск: Събития

199:0

182:8

177:12

163:25

137:46

105:65

88:72

61:77

49:81

36:83

27:84

14:84

10:84

2:84

0:84

198:0

189:5

184:8

181:11

173:18

152:22

133:25

102:29

82:35

54:46

39:47

21:49

8:50

0:50

Фигура 2

Оценка по Kaplan-Meier на общата преживяемост (ITT популация)

Изложени на риск: Събития

199:0

190:2

188:2

183:6

176:8

156:10

140:11

105:14

87:18

64:22

46:23

27:25

20:25

2:25

0:25

198:0

196:0

192:0

187:4

184:5

164:7

152:7

119:8

100:8

76:10

56:11

31:11

13:12

0:12

Няма контролирани клинични изпитвания при педиатрични пациенти с c-Kit позитивен ГИСТ.

В 7 публикации се съобщава за 17 пациенти с ГИСТ (със или без Kit и PDGFR мутации).

Възрастта на тези пациенти варира от 8 до 18 години, иматиниб е прилаган както като

адювантна терапия, така и при метастатични тумори в дози в интервала от 300 до 800 mg

дневно. При повечето от педиатричните пациенти, лекувани за ГИСТ липсват данни, които да

потвърждават c-kit или PDGFR мутации, което може да доведе до противоречиви клинични

резултати.

Клинични проучвания при ДФСП

Проведено е едно открито, многоцентрово клинични проучване фаза II (проучване B2225),

включващо 12 пациенти с ДФСП, лекувани с иматиниб 800 mg дневно. Възрастта на

пациентите с ДФСП варира от 23 до 75 години; ДФСП е метастатична, локално рекурентна

след първоначална резекционна хирургия и не се счита за поддаваща се на по-нататъшна

резекционна хирургия по време на включване в проучването. Първичното доказателство за

ефикасност се основава на степента на обективен отговор. От 12 включени пациенти, 9

отговарят, един пълно и 8 частично. Три от частично отговорилите впоследствие са се

освободили от заболяването чрез хирургия. Средната продължителност на лечението в

проучването B2225 е 6,2 месеца, с максимална продължителност от 24,3 месеца. В 5

публикувани доклада за случаи са съобщени 6 допълнителни пациенти с ДФСП, лекувани с

иматиниб, като тяхната възраст варира от 18 месеца до 49 години. Възрастните пациенти,

съобщени в публикуваната литература, са лекувани с 400 mg (4 случая) или 800 mg (1 случай)

иматиниб дневно. 5 пациенти отговарят, 3 пълно и 2 частично. Средната продължителност на

лечението в публикуваната литература варира между 4 седмици и повече от 20 месеца.

Транслокацията t(17:22)[(q22:q13)], или нейния генен продукт се наблюдава при почти всички

отговорили на лечението с иматиниб.

Няма контролирани клинични изпитвания при педиатрични пациенти с ДФСП. В 3 публикации

се съобщава за 5 пациенти с ДФСП и PDGFR генни пренареждания. Възрастта на тези

пациенти варира от новородени до 14 години и иматиниб е прилаган в доза от 50 mg дневно

Преживяемост в месеци

P = 0,019

Коефициент на риск 0,45

(95% CI, 0,22-0,89)

Съб

Цен

——

1) Иматиниб 12 Месеца:

-----

(2) Иматиниб 36 Месеца:

│││

Цензурирани наблюдения

Вероятност за обща преживяемост

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

или в дози в интервала от 400 до 520 mg/m

дневно. При всички пациенти е постигнат частичен

и/или пълен отговор.

5.2

Фармакокинетични свойства

Фармакокинетика на иматиниб

Фармакокинетичните свойства на иматиниб са оценени при дози вариращи от 25 до 1 000 mg.

Плaзмените фармакокинетични профили са анализирани на 1-ви ден и след това или на 7-ми

или на 28-ми ден, когато са достигнати стационарни концентрации.

Абсорбция

Средната абсолютна бионаличност за иматиниб е 98%. След перорално приложение има голяма

вариабилност между пациентите в плазмените нива на AUC на иматиниб. При приема с храна с

високо съдържание на мазнини, степента на абсорбция на иматиниб намалява минимално (11%

понижение на C

и удължаване на t

с 1,5 h), с леко понижение на AUC (7,4%) в сравнение с

прием на гладно. Не е изследван ефектът на предхождаща стомашно-чревна операция върху

абсорбцията на лекарството.

Разпределение

По данни от

in vitro

експерименти в клинично значими концентрации на иматиниб, свързването

му с плазмените белтъци е около 95% предимно с албумин и с алфа-киселия гликопротеин и в

малка степен с липопротеини.

Биотрансформация

Основният метаболит в кръвообращението при хора е N-деметилирано пиперазиново

производно, което показва

in vitro

активност близка до тази на изходното вещество. Установено

е, че плазмената AUC на този метаболит е само 16% от AUC за иматиниб. Свързването на N-

деметилирания метаболит с плазмените белтъци е близка до тази на изходното вещество.

Заедно N-деметилираният метаболит и иматиниб представляват около 65% от

радиоактивността в кръвообръщението (AUC

(0-48h)

). Останалата част от радиоактивността се

дължи на многобройни второстепенни метаболити.

In vitro

резултатите са показали, че CYP3A4 e основният човешки P450 изоензим, катализиращ

биотрансформация на иматиниб. От набора възможни лекарства за съвместно приложение

(ацетаминофен, ацикловир, алопуринил, амфотерицин, цитарабин, еритромицин, флуконазол,

хидроксиурея, норфлоксацин, пеницилин В), единствено еритромицин (IC

M) и

флуконазол (IC

М) са показали инхибиращo действие върху метаболизма на иматиниб,

което може да има клинично значение.

Доказано е, че иматиниб в

in vitro

условия е конкурентен инхибитор на маркиращи субстрати за

CYP2C9, CYP2D6 и CYP3A4/5. Стойностите на K

в човешките чернодробни микрозоми са

били съответно 27, 7,5 и 7,9

mol/l. Максималните плазмени концентрации на иматиниб при

пациентите са 2-4

mol/l. Следователно е възможно инхибиране на медиирания от CYP2D6

и/или CYP3A4/5 метаболизъм на съвместно приеманото лекарство. Иматиниб не повлиява

биотрансформацията на 5-флуорурацил, но инхибира метаболизма на паклитаксел в резултат на

конкурентното инхибиране на CYP2C8 (K

= 34,7

M). Тази стойност на K

е далеч по-висока от

очакваните плазмени нива на иматиниб при пациенти, така че не се очаква никакво

взаимодействие при съвместното му приложение с 5-флуороурацил или паклитаксел.

Елиминиране

Въз основава на данните за отделяне на съединението(а) след перорален прием на доза белязан

C иматиниб, приблизително 81% от дозата в рамките на 7 дни се отделя във фецеса (68% от

дозата) и урината (13% от дозата). Неметаболизираният иматиниб съставлява около 25% от

дозата (5% в урината, 20% във фецеса), останалата част се метаболизира.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Плазмена фармакокинетика

Проследяването след перорално приложение при здрави доброволци показва, че t

приблизително 18 h и това предполага, че приемането му веднъж дневно е подходящо.

Повишението в средния AUC с увеличаване на дозата е линейно и пропорционално в интервала

25-1 000 mg след перорално приложение. Няма никаква промяна в кинетиката на иматиниб при

многократно приложение, като кумулирането му е 1,5-2,5 по-стабилно при прием веднъж

дневно.

Фармакокинетика при пациенти с ГИСТ

При пациенти с ГИСТ стационарната плазмена концентрация е 1,5 пъти по-висока в сравнение

с наблюдаваната при пациенти с ХМЛ за същата дозировка (400 mg дневно). Данните от

предварителния популационен фармакокинетичен анализ при пациенти с ГИСТ показват, че

три променливи (албумин, левкоцити и билирубин) имат статистически значима връзка с

фармакокинетиката на иматиниб. Намалените стойности на албумина предизвикват понижение

на клирънса (CL/f), а по-високите нива на левкоцитите водят до понижение на CL/f. Въпреки

това тези данни не са достатъчно изявени, за да доведат до промяна на дозата. В тази група от

пациенти наличието на чернодробни метастази е възможно да доведе до чернодробна

недостатъчност и понижаване на метаболизма.

Популационна фармакокинетика

Данните от популациония фармакокинетичен анализ при пациенти с ХМЛ показват, че

възрастта оказва малък ефект върху обема на разпределение (12% повишение при

пациенти > 65 години). Тази промяна не се приема за статистически значима. Ефектът на

телесното тегло върху клирънса на иматиниб е такъв, че за пациенти с телесно тегло 50 kg

средния клирънс се очаква да бъде 8,5 l/час, докато при пациенти с телесно тегло 100 kg се

очаква да се повиши до 11,8 l/час. Тези промени не се смятат за достатъчно основание, за да се

коригира дозата в зависимост от телесното тегло. Полът няма влияние върху кинетиката на

иматиниб.

Фармакокинетика при педиатричната популация

Както при възрастни пациенти, така и при деца иматиниб се абсорбира бързо след перорален

прием в проучвания фаза I и фаза II. Дозите при деца от 260 и 340 mg/m

/ден са довели до

същата експозиция като съответно дозите от 400 mg и 600 mg при възрастни пациенти.

Сравняване на AUC

(0-24)

на 8-ия и 1-ия ден при дози от 340 mg/m

/ден е показало 1,7 пъти по-

високо натрупване на лекарството след повторно еднократно дневно приложение.

Въз основа на сборен популационен фармакокинетичен анализ при педиатрични пациенти с

хематологични заболявания (ХМЛ, Ph+ОЛЛ или други хематологични заболявания лекувани с

иматиниб), клирънсът на иматиниб се увеличава с увеличаване на телесната повърхност. След

коригиране за ефекта на телесната повърхност останалите демографски показатели като

възраст, телесно тегло и индекс на телесна маса нямат клинично значим ефект върху

експозицията на иматиниб. Анализът потвърждава, че експозицията на иматиниб при

педиатрични пациенти, получаващи 260 mg/m

веднъж дневно (без да се превишават 400 mg

веднъж дневно) или 340 mg/m

веднъж днево (без да се превишават 600 mg веднъж дневно) е

подобна на тази при възрастни пациенти, които получават иматиниб 400 mg или 600 mg веднъж

дневно.

Нарушена органна функция

Иматиниб и неговите метаболити не се отделят в значителна степен през бъбреците.

Пациентите с леко до умерено нарушение на бъбречната функция показват по-висока плазмена

експозиция, отколкото пациентите с нормална бъбречна функция. Повишението е

приблизително 1,5 до 2 пъти, съответстващо на 1,5-кратно увеличение на плазмения AGP, към

който иматиниб се свързва в голяма степен. Клирънсът на свободния иматиниб е вероятно

подобен при пациенти с бъбречно нарушение и тези с нормална бъбречна функция, тъй като

бъбречната екскреция представлява само малък път на елиминиране на иматиниб (вж. точки 4.2

и 4.4).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Въпреки че резултатите от фармакокинетичния анализ показват съществуването на значимо

индивидуално вариране, средната експозиция на иматиниб не се повишава при пациенти с

различни по степен нарушения на чернодробната функция в сравнение с нормална чернодробна

функция (вж. точки 4.2, 4.4 и 4.8).

5.3

Предклинични данни за безопасност

Предклиничният профил на безопасност на иматиниб е бил оценен при кучетата, плъхове,

маймуни и зайци.

Проучванията за токсичност при многократно прилагане показват леки до умерени

хематологични промени при плъхове, кучета и маймуни, съпроводени с промени в костния

мозък при кучета и плъхове.

Черният дроб е прицелния орган при плъхове и кучета. При двата вида се наблюдават леки до

умерени повишения на нивата на трансаминазите и леко понижение на холестерола,

триглицеридите, общия белтък и албумина. В черен дроб на плъхове не се откриват никакви

хистопатологични промени. Тежка чернодробна токсичност е наблюдавана след двуседмично

третиране на кучета, с повишаване на чернодробните ензими, некроза на хепатоцитите, некроза

и хиперплазия на жлъчните пътища.

При маймуни третирани в продължение на 2 седмици, се наблюдава бъбречна токсичност,

изразяваща се с фокална минерализация и дилатация на бъбречните каналчета и тубулна

нефроза. При някои от тези животни е установено повишаване на серумните урея и креатинин.

В 13-седмично проучване на плъхове се наблюдава хиперплазия на преходния епител в

бъбречната папила и на пикочния мехур при доза от 6 mg/kg без промени в серумните и

уринните параметри. При хронично прилагане на иматиниб се наблюдава повишена честота на

опортюнистичните инфекции.

В едно 39-седмично проучване при маймуни e установено ниво без наблюдавани нежелани

реакции (no observed adverse effect level, NOAEL ) при най-ниската доза от 15 mg/kg, което е

приблизително една трета от максималната доза при хора от 800 mg според повърхността на

тялото. Лечението води до влошаване на нормално потиснатите маларийни инфекции при тези

животни.

Иматиниб не е показал данни за генотоксичност при изследването му

in vitro

върху бактериална

клетъчна култура (тест на Ames),

in vitro

върху клетъчна култура от бозайници (лимфом при

мишки) и

in vivo

при микронуклеарен тест при плъхове. Положителни генотоксични ефекти за

кластотоксичност (хромозомни аберации) при иматиниб се наблюдават

in vitro

върху клетъчна

култура от бозайници (яйчник от Китайски хамстер) в присъствието на метаболитна активация.

Още два междинни продукта от производствения процес, които се намират и в крайния

лекарствен продукт дават положителен тест на Ames за мутации. Единият от тези междинни

продукти се позитивира също при пробата от миши лимфом.

В едно проучване за изследване на фертилитета при мъжки плъхове, третирани с иматиниб в

продължение на 70 дни преди чифтосването се наблюдава намаляване на теглото на тестисите и

епидидимите и процента на подвижните сперматозоидите при доза от 60 mg/kg, която е

приблизително равна на максималната клинична доза от 800 mg/kg отнесена към повърхността

на тялото.Това не се наблюдава при доза

20 mg/kg. Редукция на сперматогенезата в лека до

умерена степен се наблюдава и при кучета при перорална доза от

30 mg/kg. При женски

плъхове, които са третирани с лекарството 14 дни преди чифтосването до 6-тия гестационен

ден, не се наблюдава ефект върху куполативната способност или върху броя на бременните

женски. При доза от 60 mg/kg женските плъхове имат значителна постимплатационна фетална

загуба и намаление на броя на живите плодове. Това не се наблюдава при дози

20 mg/kg.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/620385/2017

EMEA/H/C/004748

Резюме на EPAR за обществено ползване

Иматиниб Teva B.V.

imatinib

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Иматиниб Teva B.V. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Иматиниб Teva В.V.

За практическа информация относно употребата на Иматиниб Teva В.V. пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Иматиниб Teva В.V. и за какво се използва?

Иматиниб Teva B.V. Е противораково лекарство, което се използва за лечение на:

деца с хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) — рак на белите кръвни клетки, при който

гранулоцитите (вид бели кръвни клетки) започват да нарастват неконтролируемо. Иматиниб

Teva В.V. се използва при пациенти, които са „положителни за Филаделфийска хромозома“

(Ph+). Това означава, че някои от гените им са се преподредили и образуват особена

хромозома, наречена Филаделфийска хромозома. Иматиниб Teva В.V. се използва при деца с

наскоро диагностицирана Ph+ ХМЛ и при които не е приемлива трансплантация на костен

мозък. Използва се също при деца в „хронична фаза“ на заболяването, ако то не се повлиява

от интерферон-алфа (друго лекарство за лечение на някои видове рак), както и при по-

напреднали фази на заболяването („фаза на акселерация“ или „бластна криза“);

възрастни с Ph+ ХМЛ в бластна криза;

възрастни и деца с Ph+ остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ) — вид рак, при който

лимфоцитите (друг вид бели кръвни клетки) се размножават прекалено бързо. Иматиниб Teva

В.V. се използва в комбинация с други противоракови лекарства при пациенти с наскоро

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Иматиниб Teva B.V.

EMA/620385/2017

Page 2/3

диагностицирана Ph+ ОЛЛ. Използва се също самостоятелно за лечение на възрастни с Ph+

ОЛЛ, която е рецидивирала след предишно лечение или не се повлиява от други лекарства;

възрастни с миелодиспластични или миелопролиферативни заболявания (МД/МПЗ) — група

заболявания, при които организмът произвежда големи количества абнормни кръвни клетки.

Иматиниб Teva В.V. се използва за лечение на възрастни с МД/МПЗ, които имат

преподреждане в гена за рецептора на тромбоцитния растежен фактор (PDGFR);

възрастни с напреднал хипереозинофилен синдром (ХЕС) или хронична еозинофилна

левкемия (ХЕЛ) — заболявания, при които еозинофилите (друг вид бели кръвни клетки)

започват да нарастват неконтролируемо. Иматиниб Teva В.V. се използва за лечение на

възрастни с ХЕС или ХЕЛ, които имат специфично преподреждане на два гена, наречени

FIP1L1 и PDGFRα;

възрастни с гастроинтестинален стромален тумор (ГИСТ) – вид рак (сарком) на стомаха и

червата, когато е налице неконтролируем растеж на клетки в поддържащите тъкани на тези

органи. Иматиниб Teva В.V. се използва за лечение на възрастни с ГИСТ, който не може да

бъде отстранен хирургично или се е разпространил в други части на организма, и възрастни с

риск от рецидив на ГИСТ след хирургично премахване;

възрастни с дерматофибросарком протуберанс (ДФСП) — вид рак (сарком), при който

клетките на подкожните тъкани се делят неконтролируемо. Иматиниб Teva В.V. се използва за

лечение на възрастни с ДФСП, който не може да бъде хирургично отстранен, и възрастни, при

които не е приемлива хирургична намеса, когато ракът е рецидивирал след лечение или се е

разпространил в други части на организма.

Иматиниб Teva В.V. съдържа активното вещество иматиниб (imatinib) и е „генерично лекарство“.

Това означава, че Иматиниб Teva В.V. е подобно на „референтното лекарство“ Glivec, което вече е

одобрено в Европейския съюз (ЕС). За повече информация относно генеричните лекарства вижте

документа тип „въпроси и отговори“ тук

Как се използва Иматиниб Teva В.V.?

Иматиниб Teva В.V. Се предлага под формата на капсули (100 и 400 mg) и таблетки (100 и

400 mg). Иматиниб Teva В.V. се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде

започнато от лекар с опит в лечението на пациенти с ракови заболявания на кръвта или солидни

тумори.

Иматиниб Teva В.V. се приема през устата по време на хранене и с голяма чаша вода, за да се

намали рискът от раздразнение на стомаха и червата. Дозата зависи от възрастта и състоянието

на пациента, както и от повлияването от лечението, но не трябва да надвишава 800 mg дневно.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Иматиниб Teva В.V.?

Активното вещество в Иматиниб Teva В.V., иматиниб, е протеин-тирозин киназен инхибитор. Това

означава, че блокира определен вид ензими, наричани тирозин кинази. Тези ензими се намират в

някои рецептори в раковите клетки, включително в рецепторите, които участват в стимулирането

на неконтролируемото делене на клетките. Като блокира тези ензими, Иматиниб Teva В.V. помага

за контролиране на клетъчното делене.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Иматиниб Teva B.V.

EMA/620385/2017

Page 3/3

Как е проучен Иматиниб Teva В.V.?

Вече са проведени проучвания с референтното лекарство Glivec относно ползите и рисковете на

активното вещество за одобрените показания и поради това не се налага да се повтарят за

Иматиниб Teva В.V.

Както при всяко лекарство, фирмата е предоставила проучвания относно качеството на Иматиниб

Teva B.V. Фирмата е провела също проучвания, които показват, че то е „биоеквивалент“ на

референтното лекарство. Две лекарства се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни

и същи нива на активното вещество в организма и поради това се очаква да имат един и същи

ефект.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Иматиниб Teva В.V.?

Тъй като Иматиниб Teva В.V. е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство,

приема се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Иматиниб Teva В.V. е разрешен за употреба?

Европейската агенция по лекарствата заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е

доказано, че Иматиниб Teva В.V. е със сравнимо качество и представлява биоеквивалент на

Glivec. Следователно Агенцията счита, че както при Glivec, ползите превишават установените

рискове. Агенцията препоръча Иматиниб Teva B.V. да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Иматиниб Teva В.V.?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Иматиниб Teva В.V.,

които да се спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Иматиниб Teva В.V.

Пълният текст на EPAR за Иматиниб Teva В.V. може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Иматиниб Teva В.V. прочетете листовката (също част от EPAR)

или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация