Hexyon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

filamentous haemagglutinin, Haemophilus influenzae type B polysaccharide (polyribosylribitol phosphate), hepatitis B surface antigen, pertussis toxoid, poliovirus (inactivated) type 1 (Mahoney strain) produced on Vero cells, poliovirus (inactivated) type 2 (MEF-1 strain) produced on Vero cells, poliovirus (inactivated) type 3 (Saukett strain) produced on Vero cells, tetanus protein, tetanus toxoid adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated, Diphtheria toxoid

Предлага се от:

Sanofi Pasteur Europe

АТС код:

J07CA09

INN (Международно Name):

diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Hepatitis B; Tetanus; Immunization; Meningitis, Haemophilus; Whooping Cough; Poliomyelitis; Diphtheria

Терапевтични показания:

Hexyon (DTaP / IPV-HB-Hib) е показан за началното и помощник ваксинация на кърмачета и малки деца от шестседмична възраст срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и инвазивни заболявания, причинени от Haemophilus инфлуенца тип б (Hib). Използването на тази ваксина трябва да бъде приложена в съответствие с официалните препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-04-17

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
_ _
HEXYON ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Адсорбирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус, коклюш (безклетъчна,
компонентна), хепатит В
(рДНК), полиомиелит (инактивирана) и
_Haemophilus influenzae_
тип b (конюгатна)
(Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B
(rDNA), poliomyelitis (inactivated)
and
_Haemophilus influenzae_
type b conjugate vaccine (adsorbed))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВАКСИНИРАНЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА НЕГО ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Ако Вашето дете получи някакви
нежелани лекарствени реакции,
уведомете Вашия
лекар, фармацевт или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Hexyon
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да се
приложи Hexyon
на Вашето дете
3.
Как се прилага Hexyon
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Hexyon
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна инфо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Hexyon инжекционна суспензия в
предварително напълненa спринцовкa
Hexyon инжекционна суспензия
Адсорбирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус, коклюш (безклетъчна,
компонентна), хепатит В
(рДНК), полиомиелит (инактивирана) и
_Haemophilus influenzae_
тип b (конюгатна)
(Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B
(rDNA), poliomyelitis (inactivated)
and
_Haemophilus influenzae_
type b conjugate vaccine (adsorbed))
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза
1
(0,5 ml) съдържа:
Дифтериен токсоид не по-малко от 20 IU
2,4
(30 Lf)
Тетаничен токсоид
не по-малко от 40 IU
3,4
(10 Lf)
Антигени на
_Bordetella_
_pertussis_
Коклюшен токсоид
25 микрограма
Филаментозен хемаглутинин
25 микрограма
Полиовирус (инактивиран)
5
Тип 1 (Mahoney)
29 D антигенни единици
6
Тип 2 (MEF-1)
7 D антигенни единици
6
Тип 3 (Saukett)
26 D антигенни единици
6
Повърхностен антиген на хепатит В
7
10 микрограма
Полизахарид на
_Haemophilus influenzae_
тип b
12 микрограма
(Полирибозилрибитол фосфат)
конюгиран с тетаничен протеин
22-36 микрограма
1
Адсорбирана върху алуминиев
хидроксид, хидратиран (0,6 mg Al
3+
)
2
Като долна граница на доверителния
интервал (р= 0,95) и не по-малко от 30 IU
като средна
стойност
3
Като долна гр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-06-2023
Листовка Листовка чешки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-06-2023
Листовка Листовка датски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-06-2023
Листовка Листовка немски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-06-2023
Листовка Листовка естонски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-06-2023
Листовка Листовка гръцки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-06-2023
Листовка Листовка английски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-07-2016
Листовка Листовка френски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-06-2023
Листовка Листовка италиански 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-07-2016
Листовка Листовка латвийски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-07-2016
Листовка Листовка литовски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-06-2023
Листовка Листовка унгарски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-06-2023
Листовка Листовка малтийски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-07-2016
Листовка Листовка полски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-06-2023
Листовка Листовка португалски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-07-2016
Листовка Листовка румънски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-06-2023
Листовка Листовка словашки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-06-2023
Листовка Листовка словенски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-07-2016
Листовка Листовка фински 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-06-2023
Листовка Листовка шведски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-06-2023
Листовка Листовка норвежки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-06-2023
Листовка Листовка исландски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-06-2023
Листовка Листовка хърватски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-07-2016

Преглед на историята на документите