Fortekor Plus

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

benazepril хидрохлорид, pimobendan

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QC09BX90

INN (Международно Name):

benazepril, pimobendan

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

АСЕ инхибитори, комбинации

Терапевтични показания:

За лечение на застойна сърдечна недостатъчност поради недостатъчност на атриовентрикуларна клапа или разширена кардиомиопатия при кучета.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-09-08

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S
26 Rue de la Chapelle
F-68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
FORTEKOR PLUS
1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета
пимобендан/беназеприл хидрохлорид
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
pimobendan
benazepril
hydrochloride
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки
1,25 mg
2,5 mg
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки
5 mg
10 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
iron oxide
brown E172
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки
0,5 mg
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки
2 mg
Таблетките са двуслойни, овални, бели
и светло кафяви, и могат да бъдат
разделени на две
половини по разделителната линия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на застойна сърдечна
недостатъчност при кучета, причинена
от недостатъчност на
атриовентрикуларната клапа или от
разширена кардиомиопатия. FORTEKOR PLUS е
18
комбинация от фиксирани дози и тряб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
FORTEKOR PLUS
1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
pimobendan
benazepril
hydrochloride
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки
1,25 mg
2,5 mg
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки
5 mg
10 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
iron oxide
brown (E172)
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки
0,5 mg
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки
2 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки.
Бели и светлокафяви овални двуслойни
таблетки с делителна черта от двете
страни.
Таблетките могат да бъдат разделени
на две равни половини.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За лечение на застойна сърдечна
недостатъчност при кучета, причинена
от недостатъчност на
атриовентрикуларната клапа или от
разширена кардиомиопатия. FORTEKOR PLUS е
комбинация от фиксирани дози и трябва
да се използва само при пациенти,
чиито клинични
признаци са успешно контролирани чрез
едновременно прилагане на същите дози
на отделните
компоненти (пимо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-03-2021
Листовка Листовка чешки 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-03-2021
Листовка Листовка датски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-03-2021
Листовка Листовка немски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-03-2021
Листовка Листовка естонски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-03-2021
Листовка Листовка гръцки 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-03-2021
Листовка Листовка английски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-10-2015
Листовка Листовка френски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-03-2021
Листовка Листовка италиански 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-10-2015
Листовка Листовка латвийски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-10-2015
Листовка Листовка литовски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-03-2021
Листовка Листовка унгарски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-03-2021
Листовка Листовка малтийски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-10-2015
Листовка Листовка полски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-03-2021
Листовка Листовка португалски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-10-2015
Листовка Листовка румънски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-03-2021
Листовка Листовка словашки 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-03-2021
Листовка Листовка словенски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-10-2015
Листовка Листовка фински 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-03-2021
Листовка Листовка шведски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-03-2021
Листовка Листовка норвежки 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-03-2021
Листовка Листовка исландски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-03-2021
Листовка Листовка хърватски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-10-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите