Enurev Breezhaler

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Бромид Glycopyrronium

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd

АТС код:

R03BB06

INN (Международно Name):

glycopyrronium bromide

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Enurev Breezhaler е посочено като поддръжка бронходилататор лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-09-28

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ENUREV BREEZHALER 44 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА
ИНХАЛАЦИИ, ТВЪРДИ КАПСУЛИ
гликопирониум (glycopyrronium)
(като гликопирониев бромид)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Enurev Breezhaler и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Enurev Breezhaler
3.
Как да използвате Enurev Breezhaler
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Enurev Breezhaler
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ENUREV BREE
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Enurev Breezhaler 44 микрограма прах за
инхалация, твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 63 микрограма
гликопирониев бромид (glycopyrronium bromide),
съответстващи на 50 микрограма
гликопирониум.
Всяка доставена доза (дозата, която се
отделя от накрайника на инхалатора)
съдържа
55 микрограма гликопирониев бромид,
съответстващи на 44 микрограма
гликопирониум.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка капсула съдържа 23,6 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
_ _
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, твърда капсула
(прах за инхалация)
Прозрачни оранжеви капсули, съдържащи
бял прах, с кода на продукта “GPL50”,
отпечетан в
черно над, и логото на компанията (
), отпечатано в черно под черна черта.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Enurev Breezhaler е показан за поддържащо
бронходилататорно лечение, с цел
облекчаване на
симптомите при възрастни пациенти с
хронична обструктивна белодробна
болест (ХОББ).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза е инхалир
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-11-2021
Листовка Листовка чешки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-11-2021
Листовка Листовка датски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-11-2021
Листовка Листовка немски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-11-2021
Листовка Листовка естонски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-11-2021
Листовка Листовка гръцки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-11-2021
Листовка Листовка английски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-07-2018
Листовка Листовка френски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-11-2021
Листовка Листовка италиански 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-07-2018
Листовка Листовка латвийски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-07-2018
Листовка Листовка литовски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-11-2021
Листовка Листовка унгарски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-11-2021
Листовка Листовка малтийски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-07-2018
Листовка Листовка полски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-11-2021
Листовка Листовка португалски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-07-2018
Листовка Листовка румънски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-11-2021
Листовка Листовка словашки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-11-2021
Листовка Листовка словенски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-07-2018
Листовка Листовка фински 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-11-2021
Листовка Листовка шведски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-11-2021
Листовка Листовка норвежки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-11-2021
Листовка Листовка исландски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-11-2021
Листовка Листовка хърватски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите