Dutrebis

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
27-04-2017
Активна съставка:
lamivudine, ралтегравир калий
Предлага се от:
Merck Sharp Dohme Limited
АТС код:
J05AR16
INN (Международно Name):
lamivudine, raltegravir potassium
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,, , антивирусни лекарства за лечение на ХИВ инфекции, комбинации
Терапевтична област:
ХИВ инфекции
Терапевтични показания:
Dutrebis е показан в комбинация с други anti‑retroviral лекарствени продукти за лечение на инфекция на човешкия имунодефицитен вирус (HIV‑1) при възрастни, юноши и деца на възраст от 6 години и с тегло поне 30 кг без сегашно или минало доказателства за вирусна резистентност към антивирусни агенти на InSTI (интеграза направление прехвърляне инхибитор) и NRTI (класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза инхибитор) класове (виж раздели 4. 2, 4. 4 и 5.
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003823
Дата Оторизация:
2015-03-26
EMEA код:
EMEA/H/C/003823

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
испански 27-04-2017
Листовка Листовка
чешки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 27-04-2017
Листовка Листовка
датски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
датски 27-04-2017
Листовка Листовка
немски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
немски 27-04-2017
Листовка Листовка
естонски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 27-04-2017
Листовка Листовка
гръцки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 27-04-2017
Листовка Листовка
английски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
английски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 27-04-2017
Листовка Листовка
френски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
френски 27-04-2017
Листовка Листовка
италиански 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 27-04-2017
Листовка Листовка
латвийски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 27-04-2017
Листовка Листовка
литовски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 27-04-2017
Листовка Листовка
унгарски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 27-04-2017
Листовка Листовка
малтийски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 27-04-2017
Листовка Листовка
нидерландски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 27-04-2017
Листовка Листовка
полски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
полски 27-04-2017
Листовка Листовка
португалски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 27-04-2017
Листовка Листовка
румънски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 27-04-2017
Листовка Листовка
словашки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 27-04-2017
Листовка Листовка
словенски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 27-04-2017
Листовка Листовка
фински 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
фински 27-04-2017
Листовка Листовка
шведски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 27-04-2017
Листовка Листовка
норвежки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 27-04-2017
Листовка Листовка
исландски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 27-04-2017
Листовка Листовка
хърватски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 27-04-2017

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за потребителя

DUTREBIS 150 mg/300 mg филмирани таблетки

ламивудин/ралтегравир (lamivudine/raltegravir)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Ако сте родител на дете, което приема DUTREBIS, моля, прочетете тази информация

внимателно с детето си.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас или на Вашето дете. Не го преотстъпвайте на

други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са

същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява DUTREBIS и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете DUTREBIS

Как да приемате DUTREBIS

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате DUTREBIS

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява DUTREBIS и за какво се използва

Какво представлява DUTREBIS

DUTREBIS е антиретровирусно лекарство, използвано за лечение на инфекция с човешкия

имунодефицитен вирус (ХИВ). Съдържа активните вещества ламивудин и ралтегравир:

Ламивудин принадлежи към група лекарства, наречени аналози на нуклеозидни

инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ)

Ралтегравир принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на трансфера на

ДНК вериги от ХИВ интегразата

За какво се използва DUTREBIS?

DUTREBIS се използва за лечение на ХИВ инфекция (човешкия имунодефицитен вирус). ХИВ

е вирусът, който причинява синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН).

DUTREBIS се използва в комбинация с други лекарства за лечение на възрастни, юноши и деца

на възраст 6 години и по-големи, и с телесно тегло поне 30 kg, които са инфектирани с ХИВ.

Вашият лекар Ви е предписал DUTREBIS, за да Ви помогне да контролирате ХИВ инфекцията.

Как действа DUTREBIS

Когато се използва с други лекарства, DUTREBIS може:

да намали количеството на ХИВ в кръвта Ви (наречено „вирусно натоварване“)

да увеличи броя на CD4 клетките Ви (вид бели кръвни клетки, които играят важна роля в

поддържането на здрава имунна система, която помага за борба с инфекцията)

Намаляването на количеството на ХИВ в кръвта може да подобри функционирането на

имунната Ви система. Това означава, че организмът Ви може да се бори по-добре с инфекцията.

DUTREBIS също помага да спре производството на ензим, наречен „ХИВ интеграза“. Този

ензим е необходим за размножаването на вируса.

DUTREBIS не е лекарство срещу ХИВ инфекцията.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете DUTREBIS

Не приемайте DUTREBIS:

ако сте алергични към ламивудин, ралтегравир или към някоя от останалите съставки на

това лекарство, изброени в точка 6.

Ако не сте сигурни в нещо, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди

да приемете DUTREBIS.

Предупреждения и предпазни мерки

Помнете, че DUTREBIS не може да излекува ХИВ инфекцията Ви. Това означава, че може да

продължите да развивате инфекции или други заболявания, свързани с ХИВ, ако не приемате

DUTREBIS както Ви е инструктирал Вашият лекар.

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете DUTREBIS,

ако:

някога сте имали депресия или психично заболяване. При някои пациенти, приемащи

ралтегравир (едно от лекарствата в DUTREBIS), са съобщени депресия, включително

мисли и опити за самоубийство, особено при пациенти, които някога са имали депресия

или психично заболяване.

имате проблеми с бъбреците - Вашият лекар може да реши да промени дозата Ви чрез

прилагането на лекарствата в DUTREBIS поотделно.

сте имали проблеми с черния дроб, включително хепатит B или C. Вашият лекар може да

оцени тежестта на чернодробното Ви заболяване, преди да реши дали можете да приемате

това лекарство. Не спирайте приема на DUTREBIS без да се консултирате с Вашия лекар.

Ако някое от посочените по-горе се отнася за Вас (или ако не сте сигурни в нещо), говорете с

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете DUTREBIS.

Предаване на ХИВ инфекция на други хора

ХИВ инфекцията се предава по кръвен път или при полов контакт с човек, заразен с ХИВ.

Когато приемате това лекарство, Вие все още може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се

понижава от ефективната терапия. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за

да избегнете заразяването на други хора.

Наблюдавайте за поява на нежелани реакции

DUTREBIS може да причини някои нежелани реакции, за които трябва да говорите с Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра. Вижте точка 4 за повече информация за нежеланите

реакции.

Кожни проблеми

Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако развиете обрив. При някои пациенти, приемащи

ралтегравир (едно от лекарствата в DUTREBIS), са съобщени тежки и животозастрашаващи

кожни реакции и алергични реакции.

Мускулни проблеми

Свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако получите

необяснима болка, напрежение или слабост в мускулите, докато приемате това лекарство.

Инфекции

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някакви

симптоми на инфекция, като:

повишена температура и/или неразположение.

При някои пациенти с напреднала ХИВ инфекция и които са имали опортюнистична

инфекция в миналото, могат да се появят признаци и симптоми на възпаление от предишни

инфекции скоро след започване на ХИВ лечението. Счита се, че тези симптоми се дължат

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

на подобрение на имунния отговор на организма, позволяващ му да се бори с инфекции,

които може да са съществували, без видими симптоми.

В допълнение към опортюнистичните инфекции може да настъпят също и автоимунни

нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система атакува здравата тъкан на

организма), след като започнете да приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекцията.

Автоимунните заболявания могат да възникнат много месеци след началото на лечението.

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра незабавно, ако забележите

някои от симптомите на инфекция или други симптоми, като:

мускулна слабост, слабост, започваща в ръцете и краката и преминаваща нагоре към

тялото, сърцебиене, треперене или свръхактивност.

Лактатна ацидоза

Възможно е някои хора, приемащи DUTREBIS или други подобни лекарства, да получат

нежелана реакция, наречена „лактатна ацидоза“ и подуване на черния дроб. Лактатната

ацидоза се причинява от натрупване на млечна киселина в организма. Това е рядка

нежелана реакция (възможно е да засегне до 1 на 1 000 души) и ако настъпи, обикновено

това се случва след няколко месеца лечение. Тя може да бъде животозастрашаваща и да

предизвика отпадане на функцията на вътрешните органи.

Съществува по-голяма вероятност лактатната ацидоза да настъпи при хора, които имат

проблеми с черния дроб или при хора с наднормено тегло, особено при жените.

По време на лечението Вашият лекар ще Ви изследва за признаци на лактатна ацидоза.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако имате някой от следните признаци на лактатна

ацидоза или някакви други симптоми, които Ви притесняват:

дълбоко, бързо, затруднено дишане, сънливост, изтръпване или слабост на ръцете или

краката, прилошаване (гадене или повръщане), болки в стомаха.

Проблеми с костите

Някои пациенти, които приемат комбинирано лечение на ХИВ, могат да развият костно

заболяване, наречено остеонекроза (костната тъкан умира поради прекъсване на притока на

кръв към костта). Това е по-вероятно да се случи при дългосрочно лечение на ХИВ, при

по-тежко увреждане на имунната система, наднормено тегло или при употреба на алкохол

или други лекарства, наречени кортикостероиди.

Информирайте Вашия лекар, ако забележите някои от признаците на остеонекрозата:

скованост на ставите, болка в ставите (особено в тазобедрената става, коляното и рамото)

и затруднение в движенията.

Промени във формата на тялото

Говорете с Вашия лекар, ако забележите промени във формата на тялото си. Хората, които

приемат антиретровирусни лекарства могат да открият, че формата на тялото им се

променя. Това е така поради промени в разпределението на мастната тъкан:

възможно е да настъпи загуба на мазнини от краката, ръцете и лицето; допълнително

натрупване на мастна тъкан около корема, гърдите или вътрешните органи; мастни бучки

(понякога наричани бизонска гърбица) могат да се появят по задната част на врата. Все още

не е известна причината за тези промени или дали имат някакви дългосрочни ефекти.

Възможно е при някои хора, приемащи DUTREBIS или други антиретровирусни лекарства,

да се наблюдават други ефекти в кръвните им изследвания:

повишени нива на млечната киселина в кръвта, което в редки случаи може да доведе до

лактатна ацидоза; повишени нива на захар и мазнини (триглицериди и холестерол) в

кръвта; резистентност към инсулин (така че, ако сте диабетик, може да се наложи промяна

на дозата на инсулина, за да контролирате кръвната захар).

Деца и юноши

DUTREBIS не е предназначен за употреба при деца на възраст под 6 години.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Други лекарства и DUTREBIS

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това е така, защото DUTREBIS може

да взаимодейства с други лекарства.

DUTREBIS не трябва да се използва със следните лекарства. Информирайте Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да

приемете:

лекарства, съдържащи ламивудин - използвани за лечение на инфекции с ХИВ или

хепатит B

лекарства, съдържащи ралтегравир или емтрицитабин - използвани за лечение на

инфекция с ХИВ

високи дози ко-тримоксазол - използван за лечение на инфекции.

триметоприм – използван за лечение на инфекции.

интерферони, приемани със или без рибавирин - използвани за лечение на хепатит

кладрибин - използван за лечение на косматоклетъчна левкемия.

антиациди, съдържащи алуминий и/или магнезий - използвани за киселини. Говорете с

Вашия лекар за други лекарства, които можете да приемате.

рифампицин - използван за лечение на някои инфекции като туберкулоза. Рифампицин

може да намали нивата на ралтегравир (едно от лекарствата в DUTREBIS). Вашият лекар

може да реши да промени дозата Ви, прилагайки лекарствата в DUTREBIS поотделно,

ако приемате рифампицин.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

DUTREBIS не се препоръчва при бременност.

Жени с ХИВ инфекция не трябва да кърмят бебетата си, тъй като те могат да бъдат

заразени с ХИВ чрез кърмата. Говорете с Вашия лекар за най-добрия начин, по който да

храните бебето си.

Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди употребата на което и

да е лекарство, ако сте бременна или кърмите.

Шофиране и работа с машини

Не работете с машини, не шофирайте или не карайте велосипед, ако се чувствате замаяни след

приема на това лекарство.

DUTREBIS филмирани таблетки съдържат лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, говорете с него преди

да приемете този лекарствен продукт.

3.

Как да приемате DUTREBIS

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. DUTREBIS трябва да се използва в комбинация с други лекарства за ХИВ.

Колко да приемате

Възрастни, деца и юноши

Препоръчителната доза е 1 таблетка два пъти дневно.

Прием на лекарството

Поглъщайте таблетката цяла (не разтрошавайте и не дъвчете).

Това лекарство може да се приема със или без храна или напитки.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако сте приели повече от необходимата доза DUTREBIS

Не приемайте повече таблетки от предписаното Ви от Вашия лекар. Ако приемете твърде много

таблетки, свържете се с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете DUTREBIS

Ако пропуснете да приемете някоя доза, приемете я веднага след като си спомните. Ако си

спомните в рамките на 6 часа, трябва да приемете таблетката незабавно. Ако си спомните след

6 часа, прескочете пропуснатата доза и се върнете към редовната схема на прием.

Ако сте спрели приема на DUTREBIS

Важно е да приемате DUTREBIS точно както Ви е казал Вашия лекар. Не спирайте да приемате

лекарството, защото:

Много е важно да вземате всички лекарства за лечение на ХИВ, както са предписани и в

определеното време на деня. Това може да помогне на лекарствата да действат по-добре.

Освен това намалява вероятността лекарствата да не могат повече да се борят с ХИВ

(наричано още „лекарствена резистентност“).

Когато запасите Ви от DUTREBIS намалеят, вземете още от Вашия лекар или фармацевт.

Това е нужно, тъй като е много важно да не оставате без лекарства, дори и за кратко. През

краткия период, в който не приемате лекарства, количеството на вируси в кръвта Ви

може да се увеличи. Това означава, че ХИВ вирусът ще развие резистентност към

DUTREBIS и лечението ще стане по-трудно.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

DUTREBIS съдържа две лекарства: ламивудин и ралтегравир. Нежеланите реакции за двете

отделни лекарства, съдържащи се в DUTREBIS, са представени по-долу.

Сериозни нежелани реакции

Незабавно отидете на лекар, ако забележите което и да е от изброените:

Те са нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

херпесни инфекции, включително и херпес зостер

анемия, включително и такава в резултат на недостиг на желязо

признаци и симптоми на инфекция или възпаление

психични нарушения

намерение или опит за самоубийство

възпаление на стомаха

възпаление на черния дроб (хепатит); когато хепатитът се проявява чрез симптоми,

те може да включват болка в корема; гадене и повръщане; липса на апетит; жълтеница,

при която кожата или склерата на окото пожълтява

чернодробна недостатъчност (черният дроб спира да работи, което може да

причини тежко кървене, подуване и дихателни проблеми)

алергичен обрив (включително червени петна или пъпки, понякога с мехури и

подуване на кожата)

определен тип проблеми с бъбреците, включително състояния, при които

бъбреците губят способността да пречистват отпадъци и излишната вода от кръвта. Тъй

като отпадъците и течностите се натрупват, другите системи на тялото са засегнати, което

може да доведе до усложнения

прием на лекарство в количество, надвишаващо препоръчителното

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Те са редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

лактатна ацидоза - признаците включват дълбоко, бързо, затруднено дишане,

сънливост, изтръпване или слабост на ръцете или краката, прилошаване (гадене или

повръщане), болки в стомаха.

Ако забележите някоя от изброените нежелани реакции, незабавно отидете на лекар.

Други нежелани реакции

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

главоболие; чувство на замайване

прилошаване или позиви за повръщане (гадене или повръщане), диария, болки в

стомаха

чувство на умора, липса на енергия, проблеми със съня (безсъние)

треска, общо неразположение

мускулна болка и дискомфорт, болки в ставите

кашлица, възпален или течащ нос

обрив, косопад (алопеция)

понижен апетит

странни сънища; кошмар; необичайно поведение; усещане за дълбока тъга и

непълноценност

усещане за световъртеж

подуване на корема; прекомерно образуване на газове в стомаха или червата;

нарушено храносмилане; оригване

обрив (по-често, когато се използва в комбинация с дарунавир)

повишени стойности на чернодробните показатели в кръвта; отклонение в броя на

белите кръвни клетки, повишени нива на мастите в кръвта (като холестерол и

триглицериди); повишени нива на ензимите от слюнчените жлези или панкреаса

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

инфекция на космените фоликули; грип; кожна инфекция причинена от вирус,

инфекции на горните дихателни пътища (като възпаление на носната кухина или

синусите, намиращи се около носа; настинка), абсцес на лимфен възел (жлеза в

областта на шията, подмишниците или слабините)

брадавица

понижен брой бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите; болка или

подуване на жлезите (лимфни възли) в областта на шията, подмишниците и

слабините

алергична реакция

повишен апетит; диабет; високи нива на кръвната захар; прекомерна жажда; голяма

загуба на тегло; нарушение на телесните мазнини

усещане за тревожност; усещане за объркване, потиснато настроение, променливи

настроения, пристъп на паника

загуба на паметта; болка в ръката поради притискане на нерв; нарушение на

вниманието; замайване при бърза смяна на положението на тялото; променен вкус;

повишена сънливост; липса на енергия; забравяне; мигренозно главоболие;

намалено усещане при допир, изтръпване или слабост на ръцете и/или краката;

мравучкане; сънливост; главоболие, свързано с кръвното налягане; тремор; лошо

качество на съня

нарушение на зрението

различни шумове в ушите – жужене, съскане, свирене, звън или други постоянни

шумове в ушите

палпитации, забавена сърдечна дейност, бърза или с нарушен ритъм сърдечна

дейност

горещи вълни; високо кръвно налягане

груб, дрезгав или променен глас; кървене от носа; запушване на носа

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

болка в горната част на корема; ректален дискомфорт; запек; сухота в устата;

киселини в стомаха; болка при преглъщане; възпаление на панкреаса (панкреатит);

язва или възпаление на стомаха или горната част на червата; кървене от ануса;

стомашен дискомфорт; възпаление на венците; подут, болезнен зачервен език

натрупване на мазнини в черния дроб

акне; необичаен косопад или изтъняване на косата; зачервяване на кожата;

необичайно разпределение на мастната тъкан по тялото, това може да включва

загуба на мастна тъкан от краката, ръцете и лицето, както и натрупване на мастна

тъкан в областта на корема; прекомерно изпотяване; нощно изпотяване;

задебеляване на и сърбеж по кожата поради многократно разчесване; кожна лезия;

суха кожа

болка в гърба; болка в костите/мускулите; болезненост или слабост на мускулите;

болка в шията; болка в ръцете или краката; възпаление на сухожилията; понижение

на количеството на минерали в костите

камъни в бъбреците; уриниране през нощта; киста на бъбрека

еректилна дисфункция; уголемяване на гърдите при мъжете; менопаузални

симптоми

дискомфорт в гърдите; втрисане; оток на лицето; усещане за паника; образувание в

областта на врата; оток на дланите, глезените или ходилата; болка

кръвни изследвания, показващи понижен брой тромбоцити в кръвта (вид клетки,

които подпомагат кръвосъсирването); кръвни изследвания, показващи намалена

бъбречна функция; повишени мускулни ензими в кръвта; захар в урината; червени

кръвни клетки в урината; повишаване на теглото; увеличаване размера на талията;

понижение на белтъка в кръвта (албумин); увеличение на времето за съсирване на

кръвта; кръвни изследвания, показващи понижен брой червени кръвни клетки

(анемия)

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

тежка алергична реакция, водеща до подуване на лицето, езика или гърлото, което

може да предизвика затруднение в преглъщането или дишането

разкъсване на мускулна тъкан

чернодробни проблеми, като пожълтяване на кожата или склерата на очите, подут

или мазен черен дроб

изследване на кръвта, показващо повишаване на нивата на ензим, наречен амилаза

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 души)

изследване на кръвта, показващо невъзможност на костния мозък да произвежда

нови червени кръвни клетки (чиста аплазия на червените кръвни клетки)

Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши

свръхактивност

Мускулна болка, чувствителност или слабост са съобщавани по време на лечението с

ралтегравир.

Пациентите с ХИВ са в по-висок риск за развитие на рак от пациентите без това заболяване. В

клиничните проучвания броят на пациентите с ХИВ, лекувани с ралтегравир, които са развили

злокачествено заболяване, е сходен с този на пациенти, приемащи други лекарства за лечение

на ХИВ.

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някоя от

нежеланите реакции по-горе.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате DUTREBIS

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката след

„Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа DUTREBIS

Активните вещества са ламивудин и ралтегравир. Всяка филмирана таблетки съдържа

150 mg ламивудин и 300 mg ралтегравир (като калиева сол).

Другите съставки са: хипромелоза (2910), кроскармелоза натрий, лактоза монохидрат,

колоиден силициев диоксид, магнезиев стеарат и микрокристална целулоза. Освен това,

филмовото покритие съдържа следните помощни вещества: хипромелоза, лактоза

монохидрат, триацетин, жълт железен оксид, индигокармин алуминиев лак (E132) и

титанов диоксид.

Как изглежда DUTREBIS и какво съдържа опаковката

Филмираната таблетка е с овална форма, зелена, с надпис „144“ от едната страна. Предлага се

като един вид опаковка: 1 бутилка с 60 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Обединено кралство

Производител

Merck Sharp & Dohme B. V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

BE/LU

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

LT

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

BG

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

HU

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

CZ

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

MT

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

DK

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

NL

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 99 99 000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

DE

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

NO

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

EE

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

AT

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

EL

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

PL

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

ES

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

PT

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 446 5700

clic@merck.com

FR

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

RO

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

HR

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: 385 (1)66 11 333

croatia_info@merck.com

SI

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

IE

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

SK

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421258282010

dpoc_czechslovak@merck.com

IS

Vistor hf.

Sími: +3545357000

FI

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650

info@msd.fi

IT

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

SE

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

CY

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

UK

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0)20 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

LV

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +37167364224

msd_lv@merck.com

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

DUTREBIS 150 mg/300 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg ламивудин (lamivudine) и 300 mg ралтегравир

(raltegravir) (като калиева сол).

Помощно вещество с известно действие: всяка таблетка съдържа 39,70 mg лактоза (като

монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Зелена таблетка с овална форма, с надпис „144“ от едната страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

DUTREBIS е показан в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти за

лечение на инфекция с човешки имунодефицитен вирус (HIV-1) при възрастни, юноши и деца

на възраст над 6 години и с телесно тегло най-малко 30 kg, без минала или настояща

документирана вирусна резистентност към антивирусни средства от класовете инхибитори на

трансфера на интегразната верига (ИТИВ) и нуклеозидни инхибитори на обратната

транскриптаза (НИОТ) (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да бъде започнато от лекар с опит в лечението на HIV инфекция.

Дозировка

DUTREBIS трябва да се използва в комбинация с друга активна антиретровирусна терапия

(АРТ) (вж. точки 4.4 и 5.1).

Възрастни, юноши и деца (на възраст от 6 до 11 години с телесно тегло поне 30 kg)

Препоръчителната доза е една таблетка (150 mg ламивудин/300 mg ралтегравир) два пъти

дневно.

Ралтегравир се предлага също под формата на таблетка за дъвчене за деца с телесно тегло поне

11 kg и под формата на гранули за перорална суспензия за кърмачета и малки деца на възраст

от 4 седмици нагоре и с телесно тегло поне 3 kg до < 20 kg. За допълнителна информация

относно дозирането вижте Кратката характеристика на продукта (КХП) на таблетката за

дъвчене и гранулите за перорална суспензия.

Ламивудин се предлага също под формата на перорален разтвор за приложение при деца на

възраст над три месеца и с телесно тегло под 14 kg или при пациенти, които не могат да

поглъщат таблетки.

Максималната доза е една таблетка два пъти дневно.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Съвет при пропуснати дози

Ако приемът на DUTREBIS е пропуснат в рамките на 6 часа от времето, в което обичайно се

приема, пациентите трябва да бъдат посъветвани да вземат предписаната доза DUTREBIS

възможно най-скоро. Ако са минали повече от 6 часа от обичайното време за прием,

пропуснатата доза не трябва да се приема, а пациентът трябва да следва предписаната схема на

прием.

Старческа възраст

Информацията относно употребата на ламивудин и ралтегравир при пациенти в старческа

възраст е ограничена (вж. точка 5.2). Затова в тази популация, DUTREBIS трябва да се използва

с повишено внимание. Тъй като ламивудин се екскретира основно чрез бъбреците, а при по-

възрастните хора съществува по-голяма вероятност от намаляване на бъбречната функция, тя

трябва да се наблюдава. Намаляването на бъбречната функция може да наложи смяна на

DUTREBIS със схема на лечение, включваща отделните активни вещества на лекарството

(ламивудин и ралтегравир). За указанията за дозиране, моля, вижте КХП на отделните активни

вещества на DUTREBIS.

Бъбречно увреждане

DUTREBIS не трябва да се приема от пациенти с креатининов клирънс < 50 ml/min. Бъбречната

функция трябва да се наблюдава при пациенти, при които съществува по-голяма вероятност от

намаляване на бъбречната функция. Ако креатининовият клирънс се понижи до < 50 ml/min,

DUTREBIS трябва да бъде заменен със схема на лечение, включваща отделните активни

вещества на лекарството (ламивудин и ралтегравир). За указанията за дозиране, моля,

вижте

КХП на отделните активни вещества на DUTREBIS. Трябва да се избягва дозиране преди

провеждане на диализна процедура,

тъй като степента, до която DUTREBIS може да се

диализира е неизвестна (вж. точки 4.2 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се налага корекция на дозата DUTREBIS при пациенти с лека до умерена степен на

чернодробно увреждане. Безопасността и ефикасността на ламивудин и ралтегравир при

пациенти с тежки подлежащи чернодробни нарушения не са установени. Следователно

DUTREBIS трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с тежка степен на

чернодробно увреждане (вж. точки 4.4 и 5.2).

Педиатрична популация

DUTREBIS не трябва да се прилага при деца на възраст под 6 години. Прилагането при деца на

възраст под 6 години или при такива с телесно тегло под 30 kg изисква коригиране на дозата, на

отделните активни вещества на DUTREBIS, в зависимост от телесното тегло. За указанията за

дозиране, моля, вижте КХП на отделните активни вещества на DUTREBIS. Наличните

понастоящем данни са описани в точки 5.1 и 5.2.

Начин на приложение

Перорално приложение.

DUTREBIS таблетки може да се прилагат със или без храна.

Таблетките трябва да се поглъщат цели, без да се разтрошават или дъвчат.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

DUTREBIS не се препоръчва за употреба като монотерапия.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Депресия

Съобщава се депресия, включително суицидна идеация и суицидно поведение, при пациенти,

лекувани с ралтегравир, особено при тези с предшестваща анамнеза за депресия или психично

заболяване. Трябва да се подхожда с повишено внимание, когато DUTREBIS се прилага при

пациенти с предшестваща анамнеза за депресия или психично заболяване.

Бъбречно увреждане

DUTREBIS не трябва да се прилага при пациенти с креатининов клирънс < 50 ml/min.

Бъбречната функция трябва да се наблюдава при пациенти, при които съществува по-голяма

вероятност от намаляване на бъбречната функция. Ако креатининовият клирънс се понижи до

< 50 ml/min, DUTREBIS трябва да бъде заменен със схема на лечение, включваща отделните

активни вещества на лекарството (ламивудин и ралтегравир) (вж. точка 4.2). За указанията за

дозиране, моля, вижте КХП на отделните активни вещества на DUTREBIS.

Опортюнистични инфекции

Пациентите, приемащи ламивудин или друга АРТ, могат да продължат да развиват

опортюнистични инфекции и други усложнения на HIV инфекцията, и поради тази причина

пациентите трябва да останат под внимателно клинично наблюдение от лекари с опит в

лечението на пациенти със свързани с HIV заболявания.

Предаване на HIV

Пациентите трябва да бъдат уведомени, че настоящата антиретровирусна терапия не лекува

HIV и няма доказан ефект при предотвратяване на риска от предаване на HIV на други лица по

кръвен път. Въпреки че е доказано, че ефективната вирусна супресия с антиретровирусна

терапия значително намалява риска от предаване по полов път, остатъчен риск не може да се

изключи. Трябва да се вземат предпазни мерки, в съответствие с националните указания, за да

се предотврати предаване на инфекцията.

Вирусологичен неуспех и развитие на резистентност

Като цяло са наблюдавани значителни интер- и интраиндивидуални вариации при

фармакокинетиката на ралтегравир (вж. точки 4.5 и 5.2).

Ралтегравир има относително ниска генетична бариера по отношение на резистентността.

Затова, когато е възможно, DUTREBIS трябва да се прилага с друга активна AРТ, за да се

намали до минимум възможността за вирусологичен неуспех и развитие на резистентност (вж.

точка 5.1).

Панкреатит

Рядко са наблюдавани случаи на развитие на панкреатит при пациенти, лекувани с ламивудин.

Не е ясно обаче дали тези случаи се дължат на АРТ или на основното HIV заболяване.

Лечението с DUTREBIS трябва да се преустанови незабавно при поява на клинични признаци,

симптоми или лабораторни данни, предполагащи панкреатит.

Лактатна ацидоза

При пациенти, лекувани с нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ), като

ламивудин, са съобщавани случаи на лактатна ацидоза, придружена обикновено от

хепатомегалия и чернодробна стеатоза. Ранните симптоми (симптоматична хиперлактатемия)

включват доброкачествени симптоми от страна на гастроинтестиналния тракт (гадене,

повръщане и коремна болка), неспецифично неразположение, загуба на апетит, загуба на тегло,

респираторни симптоми (учестено и/или дълбоко дишане) или неврологични симптоми

(включително двигателна слабост).

Лактатната ацидоза е свързана с висока смъртност и може да бъде придружена от панкреатит,

чернодробна или бъбречна недостатъчност.

Лактатната ацидоза обикновено се наблюдава след няколко месеца лечение.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Лечението с НИОТ трябва да се прекрати при установяване на симптоматична хиперлактатемия

и метаболитна/лактатна ацидоза, прогресивна хепатомегалия или бързо покачване на нивата на

аминотрансферазите.

НИОТ трябва да се прилагат с повишено внимание при всички пациенти (особено при жени със

затлъстяване) с хепатомегалия, хепатит или други известни рискови фактори за развитие на

чернодробно заболяване и чернодробна стеатоза (вкл. някои лекарствени продукти и алкохол).

Пациенти, ко-инфектирани с хепатит С и лекувани с алфа интерферон и рибавирин, могат да

представляват група със специфичен риск.

Пациентите с повишен риск трябва да се проследяват внимателно.

Чернодробно увреждане

Не се налага корекция на дозата DUTREBIS при пациенти с лека до умерена степен на

чернодробно увреждане. Безопасността и ефикасността на ламивудин и ралтегравир при

пациенти с тежки подлежащи чернодробни нарушения не са установени. Затова DUTREBIS

трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с тежка степен на чернодробно

увреждане (вж. точки 4.2 и 5.2).

При пациенти с предшестваща чернодробна дисфункция, включително хроничен хепатит, се

наблюдава повишена честота на отклоненията в чернодробната функция по време на

комбинираната антиретровирусна терапия (КАРТ) и състоянието им трябва да се наблюдава в

съответствие със стандартната практика. Ако при такива пациенти има доказателство за

влошаване на чернодробното заболяване, трябва да се прецени прекъсване или преустановяване

на лечението.

Пациенти с HIV, ко-инфектирани с вируса на хепатит B или C

Пациентите с хронична инфекция с вируса на хепатит B или C, лекувани с АРТ, имат повишен

риск за развитие на тежки и потенциално фатални чернодробни нежелани реакции. Лекарите

трябва да следват съвременните препоръки за оптимално лечение на инфекции с HIV при

пациенти, ко-инфектирани с вируса на хепатит B. В случай че се прилага едновременно

антивирусно лечение на хепатит B или C, моля, вижте също съответната продуктова

информация за тези лекарствени продукти. Ако приемът на DUTREBIS при пациенти,

ко-инфектирани с вируса на хепатит В се преустанови, се препоръчва периодично проследяване

на чернодробните функционални тестове и маркерите за репликация на вируса на хепатит В,

тъй като преустановяването на приема на ламивудин може да доведе до екзацербация на

хепатита.

Остеонекроза

Въпреки че етиологията се счита за многофакторна (включваща употреба на кортикостероиди,

консумация на алкохол, тежка имуносупресия, по-висок индекс на телесна маса), случаи на

остеонекроза са съобщавани особено при пациенти с напреднало HIV заболяване и/или с

продължителна експозиция на КАРТ. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да потърсят

консултация с лекар, ако получат болки в ставите, скованост на ставите или затруднение в

движенията.

Липодистрофия

Установено е, че КАРТ е свързана с преразпределение на телесната мастна тъкан

(липодистрофия) при HIV пациенти. Дългосрочните последици на тези събития засега не са

изяснени. Механизмът, по който се появяват, не е напълно установен. Предполага се връзка

между висцералната липоматоза и протеазните инхибитори (ПИ), и липоатрофията и НИОТ.

Повишен риск от липодистрофия се свързва с индивидуални фактори като старческа възраст,

както и с фактори, определящи се от лекарствата, като по-голяма продължителност на АРТ и

свързаните метаболитни нарушения. Клиничният преглед трябва да включва оценка на

физическите признаци за преразпределение на мастната тъкан. Трябва да се обмисли измерване

нивата на серумните липиди и кръвната захар на гладно. Нарушенията в липидната обмяна

трябва да бъдат овладявани по клинично приетите начини (вж. точка 4.8).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Синдром на имунно реактивиране

При HIV инфектирани пациенти с тежък имунен дефицит, при започването на комбинирана

антиретровирусна терапия (КАРТ) може да се появи възпалителна реакция към

асимптоматични или остатъчни опортюнистични патогени и това да причини сериозни

клинични състояния или влошаване на симптомите. Обикновено такива реакции се наблюдават

през първите няколко седмици или месеци от започване на КАРТ. Релевантни примери са

цитомегаловирусен ретинит, генерализирани и/или огнищни микобактериални инфекции и

пневмония, причинена от Pneumocystis carinii. Всички възпалителни симптоми трябва да бъдат

оценявани и когато е необходимо да се назначи лечение. В условията на имунно реактивиране

се съобщава също за развитие на автоимунни нарушения (като болест на Graves); обаче,

съобщаваното време до настъпването варира и тези събития може да се случат много месеци

след започване на лечението.

Митохондриална дисфункция

В изследвания in vitro и in vivo е установено, че нуклеозидните и нуклеотидните инхибитори на

обратната транскриптаза причиняват различно по степен увреждане на митохондриите.

Съобщавани са случаи на митохондриална дисфункция при HIV-отрицателни новородени,

изложени на действието на нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза in utero и/или

постнатално. Основните съобщавани нежелани реакции са хематологични нарушения (анемия,

неутропения) и метаболитни нарушения (хиперлактатемия, хиперлипаземия). Тези събития

често са преходни. Съобщавани са и някои късно появяващи се неврологични нарушения

(хипертония, гърч, патологично поведение). Засега не е установено дали неврологичните

нарушения са временни или постоянни. Всяко дете, което е било изложено in utero на

действието на нуклеозидни или нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза, дори

HIV-отрицателните деца, трябва да бъде проследено клинично и с лабораторни изследвания,

както и да бъде цялостно изследвано за възможна митохондриална дисфункция в случай на

съответни признаци и симптоми.

Миопатия и рабдомиолиза

Съобщени са случаи на миопатия и рабдомиолиза при лечение на пациенти с ралтегравир.

DUTREBIS трябва да се използва с внимание при пациенти с анамнеза за миопатия или

рабдомиолиза или с настоящи предразполагащи фактори, включително прием на други

лекарствени продукти, свързани с тези заболявания (вж. точка 4.8).

Едновременно прилагане на други лекарствени продукти

DUTREBIS не трябва да се приема с други лекарствени продукти, съдържащи ламивудин,

ралтегравир или с лекарствени продукти, съдържащи емтрицитабин.

Не се препоръчва комбиниране на ламивудин с кладрибин (вж. точка 4.5).

Едновременното прилагане на ралтегравир с антиациди, съдържащи алуминий и магнезий води

до намаляване на плазмените нива на ралтегравир. Едновременното прилагане на DUTREBIS с

антиациди, съдържащи алуминий и/или магнезий, не се препоръчва (вж. точка 4.5).

DUTREBIS не трябва да се прилага едновременно с рифампицин, тъй като намалява

плазмените концентрации на ралтегравир (вж точка 4.5); въздействието върху ефикасността на

ралтегравир е неизвестно. Ако приложението на рифампицин не може да се избегне,

DUTREBIS може да бъде сменен със схема на лечение с отделните компоненти (ламивудин и

ралтегравир). За указанията за дозиране, моля, вижте КХП на отделните компоненти на

DUTREBIS.

В допълнение, трябва да се подхожда с внимание при едновременно прилагане на DUTREBIS с

други силни индуктори на уридин дифосфат глюкуронозилтрансферазата (uridine diphosphate

glucuronosyltransferase, UGT) 1А1.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Тежки кожни реакции и реакции на свръхчувствителност

Има съобщения за тежки, потенциално животозастрашаващи и фатални кожни реакции при

пациенти, приемащи ралтегравир, в повечето случаи едновременно с други лекарствени

продукти, свързани с такива реакции. Те включват случаите на синдром на Stevens-Johnson и

токсична епидермална некролиза. Реакции на свръхчувствителност също се съобщават и се

характеризират с обрив, конституционални находки и понякога органна дисфункция,

включително чернодробна недостатъчност. Приемът на DUTREBIS и други подозирани

средства трябва незабавно да се преустанови, ако се развият признаци или симптоми на тежки

кожни реакции или реакции на свръхчувствителност (включващи, но не ограничаващи се до

тежък обрив или обрив, придружен от висока температура, общо неразположение, умора,

мускулни или ставни болки, мехури, лезии в устата, конюнктивит, едем на лицето, хепатит,

еозинофилия, ангиоедем). Клиничното състояние, включително чернодробните

аминотрансферази, трябва да бъдат проследявани и да се започне подходяща терапия. Отлагане

на спирането на лечението с DUTREBIS или други подозирани средства след началото на

тежкия обрив може да доведе до животозастрашаваща реакция.

Обрив

Обрив се среща по-често при пациенти, провеждали лечение със схеми, съдържащи

ралтегравир и дарунавир, в сравнение с пациенти, получаващи ралтегравир без дарунавир или

дарунавир без ралтегравир (вж. точка 4.8).

Лактоза

Филмираните таблетки DUTREBIS съдържат лактоза. Пациентите с редки наследствени

проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна

малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Тъй като DUTREBIS съдържа ламивудин и ралтегравир, всички взаимодействия, които са били

установени с тези вещества поотделно, могат да възникнат с DUTREBIS. Проучванията за

взаимодействията са провеждани само при възрастни.

Метаболизмът на ламивудин не включва CYP3A, правейки взаимодействията с лекарствени

продукти, метаболизирани от тази система (напр. ПИ), малко вероятни.

In vitro проучвания показват, че ралтегравир не е субстрат на цитохром P450 (CYP) ензимите,

не инхибира CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 или CYP3A, не

индуцира CYP3A4 и не инхибира P-гликопротеин-медиирания транспорт. Въз основа на тези

данни не се очаква ралтегравир да повлияе фармакокинетиката на лекарствените продукти,

които са субстрати на тези ензими или P-гликопротеина.

Ламивудин се елиминира основно чрез активна бъбречна секреция с помощта на органичната

катионна транспортна система. Трябва да се има предвид възможността за взаимодействия с

други лекарствени продукти, прилагани едновременно, особено когато основният път на

елиминиране е активна бъбречна секреция чрез органичната катионна транспортна система,

например триметоприм. Други лекарства (напр. ранитидин, циметидин) се елиминират само

частично чрез този механизъм и е доказано, че не взаимодействат с ламивудин. НИОТ (напр.

диданозин, зидовудин) не се елиминират чрез този механизъм и е малко вероятно да

взаимодействат с ламивудин.

Според in vitro и in vivo проучвания, ралтегравир се елиминира основно чрез метаболитния път

на UGT1A1-медиирано глюкурониране.

Макар че in vitro проучванията показват, че ралтегравир не е инхибитор на UDP

глюкуронозилтранферазите (UGT) 1A1 и 2B7, въз основа на резултатите от едно клинично

проучване се предполага, че е възможно да се развие известно инхибиране на UGT1A1 in vivo,

на базата на ефектите, наблюдавани по отношение на глюкурониране на билирубин. Малко

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

вероятно е обаче величината на ефекта да доведе до клинично значими лекарствени

взаимодействия.

Наблюдавани са значителни интер- и интраиндивидуални вариабилности във

фармококинетиката на ралтегравир. Последващата информация за лекарствени взаимодействия

се основава на средни геометрични стойности, като ефектът за отделния пациент не може да

бъде точно предсказан.

В проучване на лекарствените взаимодействия с DUTREBIS и етравирин, не е имало клинично

значимо лекарствено взаимодействие между ралтегравир и етравирин, по отношение на

ралтегравир. Не се налага корекция на дозата, когато тези лекарствени средства се прилагат

заедно.

Прилагането на триметоприм/сулфаметоксазол 160 mg/800 mg води до 40% повишаване на

експозицията на ламивудин, дължащо се на триметоприм; сулфаметоксазоловата съставка не

взаимодейства. Въпреки това, не се изисква коригиране на дозата на DUTREBIS, освен при

пациенти с бъбречно увреждане (вж. точка 4.2). Ламивудин не повлиява фармакокинетиката на

триметоприм или сулфаметоксазол. Пациентите трябва да се проследяват клинично, когато е

наложително едновременно прилагане на DUTREBIS. Трябва да се избягва едновременното

прилагане на DUTREBIS с високи дози ко-тримоксазол при лечение на пневмония, причинена

от Pneumocystis carinii (Pneumocystis carinii pneumonia, PCP) и токсоплазмоза.

Наблюдава се умерено увеличение на С

(28%) на зидовудин при едновременно прилагане с

ламивудин, но общата експозиция (AUC) не се променя значимо. Зидовудин не оказва влияние

върху фармакокинетиката на ламивудин (вж. точка 5.2).

In vitro ламивудин инхибира вътреклетъчното фосфорилиране на кладрибин; това води до

потенциален риск от загуба на ефикасността на кладрибин при комбиниране в клинични

условия. Някои клинични данни също са в подкрепа на възможно взаимодействие между

ламивудин и кладрибин. Поради това, не се препоръчва едновременното прилагане на

DUTREBIS и кладрибин (вж. точка 4.4).

В проучванията за взаимодействия, ралтегравир не оказва клинично значим ефект върху

фармакокинетиката на етравирин, маравирок, тенофовир, хормонални контрацептиви, метадон,

мидазолам или боцепревир.

При някои проучвания, едновременното прилагане на ралтегравир с дарунавир води до

понижаване на плазмените концентрации на дарунавир в умерена степен; механизмът на този

ефект не е известен. Ефектът на ралтегравир върху плазмените концентрации на дарунавир

обаче не изглежда да е клинично значим.

DUTREBIS не трябва да се прилага едновременно с рифампицин. Рифампицин намалява

плазмените нива на ралтегравир; въздействието върху ефикасността на ралтегравир е

неизвестно. DUTREBIS може да бъде сменен със схема на лечение, включваща отделните

компоненти на лекарството (ламивудин и ралтегравир), aко приложението на рифампицин не

може да се избегне. За указанията за дозиране, моля, вижте КХП на отделните активни

вещества на DUTREBIS. Необходимо е повишено внимание, когато DUTREBIS се прилага

едновременно със силни индуктори на UGT1A1, тъй като ралтегравир се метаболизира

предимно чрез UGT1A1. Въздействието на други силни индуктори на лекарство-

метаболизиращите ензими, като фенитоин и фенобарбитал, върху UGT1A1 е неизвестно. По-

слаби индуктори (напр. ефавиренц, невирапин, етравирин, рифабутин, глюкокортикоиди, жълт

кантарион, пиоглитазон) могат да бъдат използвани с DUTREBIS.

Едновременното прилагане на DUTREBIS с лекарствени продукти, за които е известно, че са

мощни инхибитори на UGT1A1 (напр. атазанавир) може да повиши плазмените нива на

ралтегравир. По-слабите UGT1A1 инхибитори (напр. индинавир, саквинавир) могат също да

повишат плазмените нива на ралтегравир, но в по-малка степен в сравнение с атазанавир.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Освен това, тенофовир може да увеличи плазмените нива на ралтегравир, механизмът на този

ефект обаче не е известен (вж. Таблица 1). По данни от клиничните проучвания, голяма част от

пациентите са използвали атазанавир и/или тенофовир, двете средства, които водят до

повишение на плазмените нива на ралтегравир по оптимизирани основни схеми. Профилът на

безопасност, наблюдаван при пациентите, които използват атазанавир и/или тенофовир, е като

цяло подобен на профила на безопасност при пациенти, които не са използвали тези средства.

Следователно не се е налагала корекция на дозата на DUTREBIS.

Едновременното прилагане на DUTREBIS с антиациди, съдържащи двувалентни метални

катиони, може да понижи абсорбцията на ралтегравир чрез хелиране, водещо до понижаване на

плазмените нива на ралтегравир. Приемът на антиацид, съдържащ алуминий и магнезий,

значимо понижава плазмените нива на ралтегравир в рамките на 6 часа след прилагането му.

Следователно едновременното прилагане на DUTREBIS с антиациди, съдържащи алуминий

и/или магнезий, не се препоръчва. Едновременното прилагане на ралтегравир с антиацид,

съдържащ калциев карбонат, понижава плазмените нива на ралтегравир, но това

взаимодействие не се смята за клинично значимо. Следователно не се налага корекция на

дозата при едновременно прилагане на DUTREBIS с антиацид, съдържащ калциев карбонат.

Едновременното прилагане на DUTREBIS с други средства, които повишават рН на стомаха

(напр. омепразол и фамотидин), може да увеличи скоростта на абсорбция на ралтегравир и да

доведе до повишени плазмени нива на ралтегравир (вж. Таблица 1). Профилът на безопасност в

подгрупата с пациенти в клиничните проучвания фаза ІІІ, приемащи инхибитори на протонната

помпа или Н2 антагонисти, е сравним с този при пациенти, неприемащи тези антиациди.

Следователно не се налага корекция на дозата DUTREBIS при употреба с инхибитори на

протонната помпа или Н2 антагонисти.

Взаимодействията между компонентите на DUTREBIS и едновременно прилаганите

лекарствени продукти са изброени в таблица 1 по-долу.

Таблица 1

Данни за фармакокинетичните взаимодействия между отделните компоненти на

DUTREBIS и други лекарствени продукти

Лекарствени продукти по

терапевтична област

Взаимодействие

(механизъм, ако е известен)

Препоръки относно

едновременното

прилагане с DUTREBIS

АНТИРЕТРОВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ

Протеазни инхибитори (ПИ)

атазанавир / ритонавир /

ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

ралтегравир AUC

41 %

ралтегравир C

12hr

77 %

ралтегравир C

24 %

(Инхибиране на UGT1A1)

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS.

атазанавир / ритонавир /

ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

типранавир / ритонавир /

ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

ралтегравир AUC

24 %

ралтегравир C

12hr

55 %

ралтегравир C

18 %

(индукция на UGT1A1)

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS.

типранавир / ритонавир /

ралтегравир

Взаимодействието не е

проучено

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Лекарствени продукти по

терапевтична област

Взаимодействие

(механизъм, ако е известен)

Препоръки относно

едновременното

прилагане с DUTREBIS

Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (ННИОТ)

ефавиренц / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg единична

доза)

ралтегравир AUC

36 %

ралтегравир C

12hr

21 %

ралтегравир C

36 %

(индукция на UGT1A1)

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS.

ефавиренц / ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

етравирин / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

ралтегравир AUC

10 %

ралтегравир C

12hr

34 %

ралтегравир C

11 %

(индукция на UGT1A1)

етравирин AUC

10 %

етравирин C

12hr

17 %

етравирин C

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS или

етравирин.

етравирин / DUTREBIS

(DUTREBIS 150 mg

ламивудин/300 mg ралтегравир)

ралтегравир AUC

ралтегравир C

20 %

ралтегравир C

12hr

14 %

Нуклеозидни /нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ)

емтрицитабин

Лекарствените

взаимодействия не са

проучени

Не се препоръчва употреба

на DUTREBIS в комбинация

с лекарствени продукти,

съдържащи емтрицитабин,

тъй като както ламивудин (в

DUTREBIS), така и

емтрицитабин са

цитидинови аналози (т.е.

съществува риск от

вътреклетъчни

взаимодействия, вж.

точка 4.4).

тенофовир / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

ралтегравир AUC

49 %

ралтегравир C

12hr

ралтегравир C

↑ 64 %

(механизмът на

взаимодействието е

неизвестен)

тенофовир AUC

10 %

тенофовир C

24hr

13 %

тенофовир C

↓ 23 %

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS или

тенофовир дизопроксил

фумарат.

тенофовир / ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

зидовудин / ламивудин

ламивудин PK ↔

зидовудин C

28 %

зидовудин AUC ↔

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS или

зидовудин.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Лекарствени продукти по

терапевтична област

Взаимодействие

(механизъм, ако е известен)

Препоръки относно

едновременното

прилагане с DUTREBIS

зидовудин / ралтегравир

Взаимодействието не е

проучено

кладрибин / ралтегравир

Взаимодействието не е

проучено

Не се препоръчва

едновременната употреба на

DUTREBIS с кладрибин.

кладрибин / ламивудин

Възможно взаимодействие

между ламивудин и

кладрибин поради

инхибиране на

вътреклетъчно

фосфорилиране на

кладрибин от ламивудин.

CCR5 инхибитори

маравирок / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

ралтегравир AUC

37 %

ралтегравир C

12 hr

28 %

ралтегравир C

33 %

(механизмът на

взаимодействието е

неизвестен)

маравирок AUC

14 %

маравирок C

12 hr

10 %

маравирок C

↓ 21 %

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS или

маравирок.

маравирок / ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

HCV АНТИВИРУСНИ СРЕДСТВА

NS3/4A протеазни инхибитори (ПИ)

боцепревир / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg единична

доза)

ралтегравир AUC

ралтегравир C

12hr

25 %

ралтегравир C

11 %

боцепревир AUC

боцепревир C

8hr .

26 %

боцепревир C

(механизмът на

взаимодействието е

неизвестен)

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS или

боцепревир.

боцепревир / ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

АНТИМИКРОБНИ СРЕДСТВА

Антимикобактериални

рифампицин / ралтегравир

рифампицин / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg единична

доза)

ралтегравир AUC

40 %

ралтегравир C

12hr

61 %

ралтегравир C

38 %

(индукция на UGT1A1)

Не се препоръчва

едновременно прилагане на

рифампицин с DUTREBIS.

Ако едновременното

прилагане на рифампицин

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Лекарствени продукти по

терапевтична област

Взаимодействие

(механизъм, ако е известен)

Препоръки относно

едновременното

прилагане с DUTREBIS

рифампицин / ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

не може да се избегне,

DUTREBIS може да бъде

сменен със схема на

лечение, включваща

отделните компоненти на

лекарството (ламивудин и

ралтегравир). За указанията

за дозиране, моля, вижте

КХП на отделните

компоненти на DUTREBIS

(вж. точка 4.4).

триметоприм /

сулфаметоксазол / ралтегравир

Взаимодействието не е

проучено

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS или

триметоприм /

сулфаметоксазол освен ако

пациентът има бъбречно

увреждане (вж. точка 4.2).

Едновременното прилагане

на DUTREBIS с високи дози

ко-тримоксазол за лечение

на пневмония, причинена от

Pneumocystis carinii (PCP) и

токсоплазмоза трябва да се

избягва.

триметоприм /

сулфаметоксазол / ламивудин

ламивудин AUC

триметоприм PK ↔

сулфаметоксазол PK ↔

СЕДАТИВНИ

мидазолам / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

мидазолам AUC

мидазолам C

↑ 3 %

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS или

мидазолам.

Тези резултати показват, че

ралтегравир не е индуктор

или инхибитор на CYP3A4

и следователно не се очаква

ралтегравир да повлияе

фармакокинетиката на

лекарствени продукти,

които са субстрати на

CYP3A4.

мидазолам / ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Лекарствени продукти по

терапевтична област

Взаимодействие

(механизъм, ако е известен)

Препоръки относно

едновременното

прилагане с DUTREBIS

АНТИАЦИДНИ СРЕДСТВА, СЪДЪРЖАЩИ МЕТАЛНИ КАТИОНИ

антиацид, съдържащ

алуминиев и магнезиев

хидроксид / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

ралтегравир AUC

49 %

ралтегравир C

12hr

63 %

ралтегравир C

44 %

2 часа преди ралтегравир

ралтегравир AUC

51 %

ралтегравир C

12hr

56 %

ралтегравир C

51 %

2 часа след ралтегравир

ралтегравир AUC

30 %

ралтегравир C

12hr

57 %

ралтегравир C

24 %

6 часа преди ралтегравир

ралтегравир AUC

13 %

ралтегравир C

12 hr

50 %

ралтегравир C

10 %

6 часа след ралтегравир

ралтегравир AUC

11 %

ралтегравир C

12 hr

49 %

ралтегравир C

10 %

(хелиране на метални

катиони)

Антиациди, съдържащи

алуминий и магнезий,

намаляват плазмените нива

на ралтегравир.

Едновременното прилагане

на DUTREBIS с антиациди,

съдържащи алуминий и/или

магнезий, не се препоръчва.

антиацид, съдържащ

алуминиев и магнезиев

хидроксид/ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

антиацид, съдържащ калциев

карбонат/ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

ралтегравир AUC

55 %

ралтегравир C

12hr

32 %

ралтегравир C

52 %

(хелиране на метални

катиони)

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS.

антиацид , съдържащ калциев

карбонат / ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

H2-БЛОКЕРИ И ИНХИБИТОРИ НА ПРОТОННАТА ПОМПА

омепразол / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

ралтегравир AUC ↑ 37 %

ралтегравир C

12ч

↑ 24 %

ралтегравир C

↑ 51 %

(повишена разтворимост)

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS.

омепразол / ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

фамотидин / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

ралтегравир AUC ↑ 44 %

ралтегравир C

12hr

↑ 6 %

ралтегравир C

↑ 60 %

(повишена разтворимост)

Не се изисква коригиране на

дозата при DUTREBIS.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Лекарствени продукти по

терапевтична област

Взаимодействие

(механизъм, ако е известен)

Препоръки относно

едновременното

прилагане с DUTREBIS

фамотидин / ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

ХОРМОНАЛНИ КОНТРАЦЕПТИВИ

Етинилестрадиол

Норелгестромин / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

Етинилестрадиол AUC

Етинилестрадиол C

↑ 6 %

Норелгестромин AUC

↑ 14 %

Норелгестромин C

↑ 29 %

Не се изисква коригиране на

дозата на DUTREBIS или

хормонални контрацептиви

(естроген- и/или

прогестерон-базирани).

Етинилестрадиол

Норелгестромин/ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ

метадон / ралтегравир

(ралтегравир 400 mg два пъти

дневно)

метадон AUC ↔

метадон C

Не се изисква коригиране на

дозата за DUTREBIS или

метадон.

метадон / ламивудин

Взаимодействието не е

проучено

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

DUTREBIS не трябва да се прилага по време на бременност.

Няма достатъчно данни за употребата на ралтегравир при бременни жени. Голямо количество

данни, събрани от бременни жени, приемащи ламивудин (повече от 1 000 случая на

експозиция), обаче не показват малформативна токсичност. Проучванията с ралтегравир при

животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не е

известен.

При пациентки, ко-инфектирани с хепатит, които са на лечение с DUTREBIS и впоследствие

забременеят, трябва да се има предвид възможността за рецидив на хепатита при спиране на

приема на DUTREBIS.

Митохондриална дисфункция

В изследванията in vitro и in vivo е установено, че нуклеозидните и нуклеотидните инхибитори

на обратната транскриптаза причиняват увреждане на митохондриите в различна степен.

Съобщени са случаи на митохондриална дисфункция при новородени, изложени на действието

на нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза in utero и/или постнатално (вж.

точка 4.4).

Регистър на бременни, на които е приложено антиретровирусно средство

За проследяване на последствията при майката и фетуса при пациентки, на които неумишлено е

прилаган DUTREBIS по време на бременност, е създаден Регистър на бременни, на които е

приложено антиретровирусното средство. Към лекарите е отправена молба да регистрират

пациентките в този регистър.

По правило, при вземане на решение за прилагане на антиретровирусни средства за лечение на

HIV инфекция при бременни и съответно, за да се намали рискът от вертикално предаване на

HIV на новороденото, трябва да се вземат предвид данните от проучвания при животни, както и

клиничният опит при бременни жени, за да се определи безопасността за фетуса.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Кърмене

Не се препоръчва кърмене по време на приема на DUTREBIS. Препоръчва се майките,

инфектирани с HIV, да не кърмят бебетата си, като общо правило, с цел да се избегне

предаването на HIV.

След перорално приложение, ламивудин се екскретира в кърмата в концентрации, подобни на

тези, установени в серума.

Не е известно дали ралтегравир се секретира в кърмата. Ралтегравир обаче се секретира в

млякото на плъхове. При плъхове, доза за майката от 600 mg/kg/ден води до средна

концентрация на активното вещество в млякото приблизително 3 пъти по-висока от тази в

плазмата на майката.

Фертилитет

Няма данни за ефекта на DUTREBIS върху фертилитета. При мъжки и женски плъхове при

дози на ралтегравир до 600 mg/kg/ден, водещи до експозиция 3 пъти над експозицията при

препоръчителната доза при хора, не са наблюдавани ефекти върху фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Съобщени са случаи на замайване при някои пациенти, при прилагане на схеми на лечение,

съдържащи ралтегравир, което може да повлияе способността на някои пациенти да шофират и

работят с машини (вж. точка 4.8).

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Не са правени клинични проучвания при пациенти, които не са били конкретно лекувани с

DUTREBIS. Профилът на безопасност на DUTREBIS се основава на данни за безопасност от

отделните компоненти на DUTREBIS (ламивудин и ралтегравир).

Най-честите нежелани реакции, съобщени по време на лечение с ламивудин, са главоболие,

гадене, неразположение, умора, назални признаци и симптоми, диария и кашлица. Най-често

съобщаваните нежелани реакции по време на лечението с ралтегравир са главоболие и гадене.

При прилагане на нуклеозидни аналози са съобщавани случаи на лактатна ацидоза, понякога

фатални, обикновено свързани с тежка хепатомегалия и чернодробна стеатоза (вж. точка 4.4).

Съобщени са злокачествени новообразувания при пациенти, провеждали и непровеждали

лечение, които са започнали лечение с ралтегравир, заедно с други антиретровирусни средства.

Видът и честотата на отделните злокачествени новообразувания са такива, каквито се очакват

при популация с голям имунен дефицит. Рискът от развитие на злокачествени новообразувания

в тези проучвания е сходен в групите на ралтегравир и в групите, получавали сравнителни

продукти.

Наблюдавани са отклонения в лабораторните показатели на креатинин киназата от степен 2-4,

при лица, лекувани с ралтегравир. Съобщени са случаи на миопатия и рабдомиолиза.

DUTREBIS трябва да се използва с внимание при пациенти, които са имали миопатия или

рабдомиолиза в миналото или имат някакви предразполагащи фактори, включително прием на

други лекарствени продукти, свързани с тези заболявания (вж. точка 4.4).

КАРТ е свързана с преразпределение на телесната мастна тъкан (липодистрофия) при пациенти

с HIV, включващо загуба на периферна и лицева подкожна мастна тъкан, повишена

интраабдоминална и висцерална мастна тъкан, хипертрофия на гърдите и натрупване на мастна

тъкан дорзоцервикално (бизонска гърбица).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

КАРТ е свързана с метаболитни нарушения като хипертриглицеридемия, хиперхолестеролемия,

инсулинова резистентност, хипергликемия и хиперлактатемия (вж. точка 4.4).

Съобщавани са случаи на остеонекроза, особено при пациенти с общоприети рискови фактори,

напреднало HIV заболяване или продължителна експозиция на КАРТ. Честотата им не е

известна (вж. точка 4.4).

При HIV инфектирани пациенти с тежка имунна недостатъчност по време на започване на

КАРТ може да се развие възпалителна реакция към асимптоматични или остатъчни

опортюнистични инфекции. В условията на имунно реактивиране се съобщава също за

развитие на автоимунни нарушения (като болест на Graves); обаче, съобщаваното време до

настъпването варира и тези събития може да се случат много месеци след започване на

лечението (вж. точка 4.4).

Табличен списък на нежеланите реакции

Следните нежелани лекарствени реакции са съобщавани по време на лечение на HIV

заболяване с ламивудин и/или ралтегравир (самостоятелно или в комбинация с друга АРТ).

Нежеланите реакции, наблюдавани в клинични проучвания и при постмаркетинговия опит, са

изброени по-долу по системо-органни класове и абсолютна честота. Честотите се определят

като много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки

(≥ 1/10 000 до < 1/1 000 ), много редки (< 1/10 000).

Системо-

органен клас

Честота

Ламивудин и/или ралтегравир (самостоятелно или в

комбинация с други АРТ)*

Инфекции и

инфестации

нечести

генитален херпес, фоликулит, гастроентерит, херпес симплекс,

херпес вирусна инфекция, херпес зостер, грип, абсцес на

лимфен възел, молускум контагиозум, назофарингит, инфекции

на горните дихателни пътища

Неоплазми –

доброкачествени,

злокачествени и

неопределени

(вкл. кисти и

полипи)

нечести

кожен папилом

Нарушения на

кръвта и

лимфната

система

нечести

желязодефицитна анемия, болезнени лимфни възли,

лимфаденопатия, неутропения и анемия (понякога тежки),

тромбоцитопения

много

редки

придобита (чиста) аплазия на еритроцитите

Нарушения на

имунната

система

нечести

синдром на имунна реконституция, лекарствена

свръхчувствителност, свръхчувствителност

Нарушения на

метаболизма и

храненето

чести

понижен апетит

нечести

кахексия, захарен диабет, дислипидемия, хиперхолестеролемия,

хипергликемия, хиперлипидемия, хиперфагия, повишен апетит,

полидипсия, нарушение на телесните мазнини

Психични

нарушения

чести

абнормни сънища, безсъние, кошмари, необичайно поведение,

депресия

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Системо-

органен клас

Честота

Ламивудин и/или ралтегравир (самостоятелно или в

комбинация с други АРТ)*

нечести

психично нарушение, опит за самоубийство, тревожност,

състояние на обърканост, потиснато настроение, голяма

депресия, среднощно събуждане с трудно последващо

заспиване, променено настроение, пристъп на паника, нарушен

сън, суицидна идеация, суицидно поведение (особено при

пациенти с данни за минали психични заболявания)

Нарушения на

нервната система

чести

замайване, главоболие, психомоторна хиперактивност

нечести

амнезия, синдром на карпален тунел, нарушена познавателна

способност, нарушение на вниманието, постурално замайване,

дисгеузия, хиперсомния, хипоестезия, летаргия, увредена

памет, мигрена, периферна невропатия, парестезия, сънливост,

тензионно главоболие, тремор, лошо качество на съня

Нарушения на

очите

нечести

нарушение на зрението

Нарушения на

ухото и

лабиринта

чести

вертиго

нечести

шум в ушите

Сърдечни

нарушения

нечести

палпитации, синусова брадикардия, камерна екстрасистолия

Съдови

нарушения

нечести

горещи вълни, хипертония

Респираторни,

гръдни и

медиастинални

нарушения

чести

кашлица, назална конгестия

нечести

дисфония, епистаксис

Стомашно-

чревни

нарушения

чести

раздуване на корема, диария, флатуленция, гадене, повръщане,

диспепсия, коремна болка или спазми

нечести

гастрит, коремен дискомфорт, болка в горната коремна област,

коремна болезненост, аноректален дискомфорт, запек, сухота в

устата, дискомфорт в епигастриума, ерозивен дуоденит,

оригване, гастроезофагеална рефлуксна болест, гингивит,

глосит, одинофагия, панкреатит, пептична язва, ректален

кръвоизлив

Хепатобилиарни

нарушения

нечести

хепатит, чернодробна стеатоза, алкохолен хепатит, чернодробна

недостатъчност

Нарушения на

кожата и

подкожната

тъкан

чести

обрив, алопеция

нечести

акне, акнеиформен дерматит, суха кожа, еритем, лицева

атрофия, хиперхидроза, липоатрофия, придобита

липодистрофия, липохипертрофия, нощни изпотявания,

пруриго, пруритус, генерализиран пруритус, макуларен обрив,

макуло-папулозен обрив, обрив със сърбеж, кожни лезии,

уртикария, ксеродерма, синдром на Stevens-Johnson, лекарствен

обрив с еозинофилия и системни симптоми (drug rash with

eosinophilia and systemic symptoms, DRESS)

редки

ангиоедем

Нарушения на

мускулно-

скелетната

система и

съединителната

тъкан

чести

артралгия, мускулни нарушения

нечести

артрит, болка в гърба, болка в хълбока, мускулно-скелетна

болка, миалгия, болка в шията, остеопения, болка в крайниците,

тендонит, рабдомиолиза

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/198478/2015

EMEA/H/C/003823

Резюме на EPAR за обществено ползване

Dutrebis

lamivudine/raltegravir

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Dutrebis. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Dutrebis.

За практическа информация относно употребата на Dutrebis пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Dutrebis и за какво се използва?

Dutrebis е лекарство, което се използва за лечение на пациенти, заразени с човешкия

имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ-1) — вирус, който причинява синдром на придобита имунна

недостатъчност (СПИН). Използва се в комбинация с други лекарства за ХИВ при пациенти на

възраст 6 години и по-големи и с тегло поне 30 kg.

Dutrebis съдържа активните вещества ламивудин (lamivudine) и ралтегравир (raltegravir) и е

предназначен за употреба само при пациенти с инфекция, която не е резистентна към тези

лекарства или определени свързани антивирусни лекарства.

Как се използва Dutrebis?

Dutrebis се отпуска по лекарско предписание, като лечението трябва да бъде предписано от

лекар с опит в лечението на ХИВ инфекции. Dutrebis се предлага под формата на таблетки,

съдържащи 150 mg ламивудин и 300 mg ралтегравир, и препоръчителната доза е една таблетка

два пъти дневно. Dutrebis трябва да се приема в комбинация с други лекарства за ХИВ.

За повече информация вижте листовката.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Dutrebis

EMA/198478/2015

Страница 2/3

Как действа Dutrebis?

Двете активни вещества в Dutrebis действат чрез блокиране на различни етапи от процеса,

посредством който ХИВ вирусът се възпроизвежда в организма. Едното активното вещество,

ламивудин, е „нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза“ (НИОТ). Действа чрез

блокиране на активността на обратната транскриптаза — ензим, чрез който ХИВ задава

генетичните инструкции за възпроизвеждане на повече вируси, след като е заразил клетката.

Другото активно вещество, ралтегравир, е „интегразен инхибитор“. Блокира ензим, наречен

интеграза, който е необходим за следващия етап на възпроизвеждане на вируса.

Dutrebis понижава количеството на ХИВ в кръвта и го задържа на ниско ниво. Не лекува ХИВ

инфекцията или СПИН, но може да забави увреждането на имунната система и да предотврати

развитието на инфекции и заболявания, свързани със СПИН.

Активните вещества в Dutrebis вече се предлагат в Европейския съюз (ЕС) като еднокомпонентни

лекарства: ламивудин под името Epivir от 1996 г. и ралтегравир под името Isentress от 2007 г.

Какви ползи от Dutrebis са установени в проучванията?

Тъй като ламивудин и ралтегравир вече са разрешени за употреба поотделно за лечение на ХИВ

инфекция, фирмата представя данни от проучванията, използвани за одобрение на тези

лекарства, включително проучване, обхващащо 160 пациенти, на които е прилаган ралтегравир с

ламивудин (в допълнение към друго лекарство за ХИВ — тенофовир) за общо 240 седмици.

Основната мярка за ефективност е дялът на пациентите с намаление на нивата на вируса в

кръвта (вирусно натоварване) до по-малко от 50 копия РНК на ХИВ на милилитър, който възлиза

на 68,8%.

Фирмата също така проучва начина, по който Dutrebis се абсорбира в организма, в сравнение с

две отделни таблетки, съдържащи ламивудин и ралтегравир. Резултатът от проучванията показва,

че Dutrebis произвежда сходни нива на ламивудин в организма в сравнение с ламивудин, приеман

отделно. Въпреки че нивата на ралтегравир са малко по-различни, е показано, че Dutrebis

произвежда нива на ралтегравир, които са със сходна ефективност при контролиране на вируса.

Какви са рисковете, свързани с Dutrebis?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при ламивудин и ралтегравир (които е възможно да

засегнат не повече от 1 на 10 души) са главоболие и гадене (позиви за повръщане). Другите

чести нежелани реакции при ламивудин са неразположение (чувство за дискомфорт), умора,

назални признаци и симптоми, диария и кашлица.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения, съобщени при

Dutrebis, вижте листовката.

Защо Dutrebis е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Dutrebis са по-големи от рисковете, и препоръча Dutrebis да бъде разрешен за

употреба в ЕС. Комитетът отбелязва, че двете активни вещества в Dutrebis често се приемат

заедно в клиничната практика. Dutrebis позволява да се приемат като една таблетка, въпреки че

тя трябва да се приема два пъти дневно и с други лекарства за ХИВ. Приема се, че ефективността

и безопасността са същите като при двете отделни активни вещества, които са добре описани и

не дават основания за някакви особени забележки.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Dutrebis

EMA/198478/2015

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Dutrebis?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Dutrebis се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Dutrebis, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Dutrebis:

На 26 март 2015 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Dutrebis, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Dutrebis може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението с Dutrebis прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 03-2015.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация