Duloxetine Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дулоксетин

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

N06AX21

INN (Международно Name):

duloxetine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Neuralgia; Diabetic Neuropathies; Depressive Disorder, Major; Anxiety Disorders

Терапевтични показания:

Лечение на голям депресивен;лечение на диабетна периферна нейропатической на болката, Лечение на генерализирано тревожно разстройство;дулоксетин Mylan в определени възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-06-19

Листовка

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ДУЛОКСЕТИН MYLAN 30 MG ТВЪРДИ
СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ КАПСУЛИ
ДУЛОКСЕТИН MYLAN 60 MG ТВЪРДИ
СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ КАПСУЛИ
дулоксетин (duloxetine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Дулоксетин Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Дулоксетин Mylan
3.
Как да приемате Дулоксетин Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Дулоксетин Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДУЛОКСЕТИН MYLAN 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Дулоксетин Mylan 30 mg твърди
стомашно-устойчиви капсули
Дулоксетин Mylan 60 mg твърди
стомашно-устойчиви капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
30 mg капсули
Всяка капсула съдържа 30 mg дулоксетин
(duloxetine) (като хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка капсула съдържа 62,1 mg захароза.
За пълният списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
60 mg капсули
Всяка капсула съдържа 60 mg дулоксетин
(duloxetine) (като хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка капсула съдържа 124,2 mg захароза.
За пълният списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда стомашно-устойчива капсула
30 mg капсули
Твърда стомашно-устойчива капсула,
приблизително 15,9 mm, с непрозрачно
синьо капаче и
непрозрачно бяло тяло, с напечатан
златист надпис “MYLAN “ над “DL30“ върху
капачето и
тялото.
60 mg капсули
Твърда стомашно-устойчива капсула,
приблизително 21,7 mm, с непрозрачно
синьо капаче и
непрозрачно жълто тяло, с напечатан
бял надпис “MYLAN “ над “DL60“ върху
капачето и
тялото.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-08-2023
Листовка Листовка чешки 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-08-2023
Листовка Листовка датски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-08-2023
Листовка Листовка немски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-08-2023
Листовка Листовка естонски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-08-2023
Листовка Листовка гръцки 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-08-2023
Листовка Листовка английски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-07-2015
Листовка Листовка френски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-08-2023
Листовка Листовка италиански 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-07-2015
Листовка Листовка латвийски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-07-2015
Листовка Листовка литовски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-08-2023
Листовка Листовка унгарски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-08-2023
Листовка Листовка малтийски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-07-2015
Листовка Листовка полски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-08-2023
Листовка Листовка португалски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-07-2015
Листовка Листовка румънски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-08-2023
Листовка Листовка словашки 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-08-2023
Листовка Листовка словенски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-07-2015
Листовка Листовка фински 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-08-2023
Листовка Листовка шведски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-08-2023
Листовка Листовка норвежки 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-08-2023
Листовка Листовка исландски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-08-2023
Листовка Листовка хърватски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите