Duloxetine Boehringer Ingelheim

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дулоксетин

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

N06AX21

INN (Международно Name):

duloxetine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Диабетни невропатии

Терапевтични показания:

Лечение на диабетна периферна невропатична болка при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2008-10-08

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
40
Б. ЛИС
ТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 MG ТВЪРДИ
СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ КАПСУЛИ
DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 MG ТВЪРДИ
СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ КАПСУЛИ
Дулоксетин (като хидрохлорид) (Duloxetine
(като hydrochloride))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM и
за какво се използва
2.
Преди да приемете DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM
3.
Как да приемате DUL
OXETINE BOEHRINGER INGELHEIM
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM
6.
Допълнител
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИК
А НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM30 mg твърди
стомашно-устойчиви капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 30 mg дулоксетин
_(duloxetine)_
(като хидрохлорид).
Помощни вещества: захароза 8,6
mg
.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърди
стомашно-устойчиви капсули.
Непрозрачно бяло тяло, върху което е
напечатено ’30 mg’ и непрозрачно синьо
капаче с
напечатано ‘9543’ върху него.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на диабетна периферна
невропатична болка при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
За перорално приложение.
_Възрастни _
Началната и препоръчваната
поддържаща доза е 60 mg дневно с или без
храна. В клинични
проу
чвания с оглед
на безопасност са оценявани дозировки
над 60 mg еднократно дневно до
максимална доза от 120 mg дневно,
приложена разделена на еднакви дози.
Плазмената
концентрация на дулоксетин показва
голяма интериндивидуална
вариабилност (вж. точка 5.2
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-01-2010
Листовка Листовка чешки 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-01-2010
Листовка Листовка датски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-01-2010
Листовка Листовка немски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-01-2010
Листовка Листовка естонски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-01-2010
Листовка Листовка гръцки 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-01-2010
Листовка Листовка английски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-01-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-08-2009
Листовка Листовка френски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-01-2010
Листовка Листовка италиански 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-01-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-08-2009
Листовка Листовка латвийски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-01-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-08-2009
Листовка Листовка литовски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-01-2010
Листовка Листовка унгарски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-01-2010
Листовка Листовка малтийски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-01-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-08-2009
Листовка Листовка нидерландски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-01-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-08-2009
Листовка Листовка полски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-01-2010
Листовка Листовка португалски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-01-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-08-2009
Листовка Листовка румънски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-01-2010
Листовка Листовка словашки 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-01-2010
Листовка Листовка словенски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-01-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-08-2009
Листовка Листовка фински 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-01-2010
Листовка Листовка шведски 28-01-2010
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-01-2010

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите