Co-Olimestra 20 mg/25 mg film - coated tablets 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

KRKA, d.d. Novo Mesto

АТС код:

C09DA8

дозиране:

20 mg/25 mg film - coated tablets 

Каталог на резюме:

Co-Olimestra, 20 mg/25 mg film-coated tablets x14,x28,x30,x56,x60,x84,x90,x98,x100;

Дата Оторизация:

2015-05-21

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите