Clopidogrel Teva (hydrogen sulphate)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrogen sulfate)

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Acute Coronary Syndrome; Peripheral Vascular Diseases; Myocardial Infarction; Stroke

Терапевтични показания:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. За възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:- без повдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). - Покачване на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък р

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-07-27

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL ТEVA 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел (
_clopidogrel_
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Clopidogrel Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel Teva
3.
Как да приемате Clopidogrel Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL TEVA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel Teva съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитро
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel Teva 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (
_clopidogrel) _
(като хидрогенсулфат).
Помощно вещество
с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 59,05 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Светлорозови
до
розови
филмирани
таблетки
с
форма
на
капсула,
с
вдлъбнато
релефно
означение “93” от едната страна и
“7314”от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-06-2022
Листовка Листовка чешки 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-06-2022
Листовка Листовка датски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-06-2022
Листовка Листовка немски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-06-2022
Листовка Листовка естонски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-06-2022
Листовка Листовка гръцки 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-06-2022
Листовка Листовка английски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-08-2009
Листовка Листовка френски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-06-2022
Листовка Листовка италиански 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-08-2009
Листовка Листовка латвийски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-08-2009
Листовка Листовка литовски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-06-2022
Листовка Листовка унгарски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-06-2022
Листовка Листовка малтийски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-08-2009
Листовка Листовка нидерландски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-08-2009
Листовка Листовка полски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-06-2022
Листовка Листовка португалски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-08-2009
Листовка Листовка румънски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-06-2022
Листовка Листовка словашки 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-06-2022
Листовка Листовка словенски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-08-2009
Листовка Листовка фински 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-06-2022
Листовка Листовка шведски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-06-2022
Листовка Листовка норвежки 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-06-2022
Листовка Листовка исландски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-06-2022
Листовка Листовка хърватски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите