Circovac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивиран свински цирковирус тип 2 (PCV2)

Предлага се от:

CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt.

АТС код:

QI09AA07

INN (Международно Name):

adjuvanted inactivated vaccine against porcine circovirus type 2

Терапевтична група:

Прасета (свинчета и свине майки)

Терапевтична област:

Имунологични средства за суици

Терапевтични показания:

GiltsPassive имунизация на свине майки и свине, чрез коластрата, след активна имунизация свине и ремонтни прасета, за да се намали огнища в от лимфоидни тъкани, свързани с ЦВС2 инфекция и като помощно средство за намаляване на ЦВС2-свързана смъртност. PigletsActive имунизация на прасета за намаляване на фекални екскреция ЦВС2 и вирусния товар в кръвта, и като помощ за намаляване на ЦВС2-свързани с клинични симптоми, включително и изтощение, загуба на тегло и смъртност, а също и за намаляване на вирусния товар и загуби в от лимфоидни тъкани, свързани с инфекция в pcv2.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-06-21

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
CIRCOVAC
емулсия и суспензия за инжекционна
емулсия за прасета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
CEVA-Phylaxia Co. Ltd., Szállás u. 5., 1107 Budapest, Унгария
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l'Aviation, F-69800 Saint
Priest, France
CEVA-Phylaxia Co. Ltd., Szállás u. 5., 1107 Budapest, Унгария
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Circovac
Емулсия и суспензия за инжекционна
емулсия за прасета.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Бледо опалесцираща течност преди
разтваряне
Всеки ml от готовата вакснина съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран цирковирус тип 2 по
прасетата (PCV2) ...............................

1.8 log10 ELISA Units
АДЖУВАНТ:
Леко парафиново масло
..............................................................................................247
до 250.5 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Тиомерсал
...................................................................................................................................
0.10 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
ПРАСЕТА:
Активна имунизация на прасета за
намаляване на екскрецията на PCV2 с
фекалиите и
вирусното „напрежение” в кръвта и за
намаляване на клиничните приз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИ КА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Circovac емулсия и суспензия за
инжекционна емулсия за прасета.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от готовата ваксина съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран цирковирус тип 2 по
прасетата (PCV2) ...............................

1.8 log10 ELISA Units
АДЖУВАНТ:
Леко парафиново
масло................................................................................................247
до 250.5 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Тиомерсал
..................................................................................................................................
0.10 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Емулсия и суспензия за инжекционна
емулсия.
Бледо опалесцираща течност преди
разтваряне.
Разтворената ваксина е хомогенна бяла
емулсия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета (ремонтни прасета, свине и
прасета след 3 седмична възраст).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ
ЖИВОТНИ
ПРАСЕТА:
Активна имунизация на прасета за
намаляване на екскрецията на PCV2 с
фекалиите и
вирусното „напрежение” в кръвта и за
намаляване на клиничните признаци
свързани с PCV2,
включително слабеен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-12-2021
Листовка Листовка чешки 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-12-2021
Листовка Листовка датски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-12-2021
Листовка Листовка немски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-12-2021
Листовка Листовка естонски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-12-2021
Листовка Листовка гръцки 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-12-2021
Листовка Листовка английски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-09-2017
Листовка Листовка френски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-12-2021
Листовка Листовка италиански 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-09-2017
Листовка Листовка латвийски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-09-2017
Листовка Листовка литовски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-12-2021
Листовка Листовка унгарски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-12-2021
Листовка Листовка малтийски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-09-2017
Листовка Листовка полски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-12-2021
Листовка Листовка португалски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-09-2017
Листовка Листовка румънски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-12-2021
Листовка Листовка словашки 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-12-2021
Листовка Листовка словенски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-09-2017
Листовка Листовка фински 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-12-2021
Листовка Листовка шведски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-12-2021
Листовка Листовка норвежки 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-12-2021
Листовка Листовка исландски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-12-2021
Листовка Листовка хърватски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-09-2017

Преглед на историята на документите